En dag varade smörstriden, innan kostdemokrati vann slaget.

Stockholms politiker backar om smörförbudet i skolorna – efter en dags intensiv opinion, från uppretade medborgare, och efter en bra nyhetsrapportering av Dagens Nyheter.
.

DN

Smörupproret på Stockholms skolor fick skolborgarrådet att i går snabbt häva smörförbudet. ”Det är klart att rektorer och elever själva ska få välja vilket smör de vill ha”, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Det tog bara en dag för skolborgarrådet att ställa tillbaka Bregott-paketen i skolmatsalarna. Då hade tusentals elever, föräldrar, rektorer och läsare redan hunnit rasa över smörförbudet i Stockholms skolor.

Har smörförbudet upprört många?

– Ja, med all rätt tycker jag. Jag har hela tiden försökt kommunicera att skolorna naturligtvis kan servera både smör och lättmargarin om man tycker att det är riktigt. Det smartaste är väl att låta eleverna välja. Men tyvärr har det budskapet något drunknat, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Stoppet för smör kom i höstas när Stockholms stad antog nya riktlinjer för skolmaten och krävde att alla skolor skulle följa Livsmedelsverkets rekommendationer. De innebär att matfettet ska vara lättmargarin och mjölken lätt för att minska andelen mättat fett i maten.

Majoriteten av skolorna har därför tagit bort Bregott i höst och bara serverat Becel, ett omdiskuterat lättmargarin, eller andra nyckelhålsmärkta lättmargarin.

Enligt Lotta Edholm innebar riktlinjerna aldrig något förbud.

– Min tolkning har hela tiden varit att skolorna kan servera både smör och lättmargarin. Skolinspektionens tolkning är en annan. Och att Skolinspektionen väljer att så blint lyssna på Livsmedelsverket tycker jag är lite märkligt. Sedan vet inte jag vilka rekommendationer som gått ut i skolorna.

Ni tog ju ändå riktlinjerna i våras där det står att alla skolor ska följa Livsmedelsverkets rekommendation?

– Men Livsmedelsverkets rekommendationer är inte absoluta. De handlar om det samlade näringsintaget och det finns olika sätt att kompensera för det. Eftersom det har blivit en sådan diskussion om det här så är det bästa om rektorerna återigen serverar smör och lättmargarin och så får eleverna välja själva. Om livsmedelsverket har synpunkter på detta får vi väl ta den diskussionen med verket då.

Så det är fritt fram med smör så länge man serverar lättmargarin också?

– Jag tycker att rektorerna ska avgöra själva. Ofta vill barnen ha det som serveras hemma. Det är rimligt att det finns valmöjlighet. Jag tycker inte att det är orimligt att man har olivolja på brödet. Då slipper man helt diskussionen om huruvida mättat fett är farligt. Det är ingen som hävdar att olivolja är skadligt.

På Alviksskolan möttes eleverna av skylten att de slutar med smör för att barnen är överviktiga?

– Det är inte sant. Det som har diskuterats är inte fett i största allmänhet, utan mättat fett.

Så bytet till lättmargarin handlar inte om att du tycker att Stockholms barn är överviktiga och behöver banta?

– Nej, de behöver absolut inte banta. Hade vi bara kunnat bestämma det här utan att lyssna på Skolinspektionen så tror jag inte att någon, varken politiker eller tjänsteman, skulle komma på tanken att ta bort smöret till förmån för lättmargarin, säger Lotta Edholm (FP).

Nu ska skolborgarrådet ge förvaltningen i uppdrag att gå ut med nya tydligare riktlinjer till alla skolor i Stockholm.

Alviksskolan i Bromma är en av de skolor som tagit bort Bregott i höst. Där vågar personalen inte riktigt lita på DN:s besked att det nu helt plötsligt skulle vara fritt fram för matfett av fetare slag.

–  Jag avvaktar förvaltningens direktiv innan vi ändrar något. Men säger kostchefen att vi får ta in Bregott igen då gör vi det, säger kökschef Per Swensson, Alviksskolan.

Källa: DN

Kommentar

Heder åt Lotta Edholm (FP) som föredömligt snabbt rättade till ett misstag som tydligen en övernitisk Skolinspektion står bakom. Och heder åt DN som belyst övergreppet.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) tycker det är självklart att barn och föräldrar själva ska kunna välja mjölksort och matfett. Hon nämner också att det är respektive rektor som bestämmer, som har helhetsansvaret för skolundervisningen.

Det är en missuppfattning att lightprodukter ger viktnedgång, det är faktiskt precis tvärtom. Lightprodukter är en sjukdomsframkallande gödningskost, mycket förrädisk eftersom traditionell ”bantning” inleds med en viktnedgång. Läs mer…

Detta spektakel grundar sig på en siffra om mättat fett som amerikanen Nick Mottern, en arbetsmarknadsjournalist som var vegetarian, hittade på för 35 år sedan. Det fanns ingen vetenskap bakom då och det finns inte idag. I det här fallet överträffar verkligheten dikten. Läs mer… Mättat fett.

Föredrag på Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU).

Vi var några stycken (en läkare, en sjuksköterska och några civilingenjörer) som ikväll slog följe och lyssnade på ett föredrag som Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjöd på med rubriken:

Tanka kroppen med hälsosam mat, Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog.

Lokalen var väl stor, endast ungefär var femte stol var besatt. Vilket var förvånande med tanke på ämnet.

Där fick vi höra att margariner med fleromättade fetter är bäst och att mättat fett (smör och grädde) är farligt för hjärthälsan. Växtproteiner är bra. Rött kött bör man bara äta någon gång i månaden och det är nyttigt med fullkorn och fibrer. Det är viktig med ”kolesterolbalansen”. Salt skall man äta mindre av. Tallriksmodellen som visades saknade helt fett. De amerikanska kostråden som kom 2010 var bra och liknade våra, på samma gång som det nämndes att normalviktiga amerikaner var i minoritet.

Det är energibalansen, kalorier in och kalorier ut som bestämmer vikten. Att vi är hormonstyrda beaktadas överhuvudtaget inte. Det gäller att äta mindre och springa mer.

Grafer visades hur vikten ökat, speciellt sedan 1990 (att nyckelhålet som kom 1989 kan tänkas vara en viktig orsak nämndes ej). Allt skylls på den ökade konsumtionen av fett. Att socker och kolhydrater är i stort sett samma sak mörkas. Socker är dåligt och kolhydrater är bra; pasta, ris och bröd (men det skall var fullkorn med mycket fibrer).

En graf som inte visades:

Vad som inte nämndes: För första gången på sjuttio år blir överviktiga och feta inte fler i Sverige, visade statistik som presenteras på Läkarstämman 2009 Alltfler börjar gå över till riktig mat – LCHF (snart var fjärde svensk).

Istället fick vi se att kolesterolvärdet och försäljningen av kolesterolsänkande mediciner kraftigt ökat och att därmed risken för hjärt- och kärlsjukdomar var oroväckande, vilket skulle visa sig om några år – ETT TYDLIGT SKRÄMSKOTT RIKTAT MOT ÅHÖRARNA.

Det är farligt att bli frisk och normalviktig med perfekta värden. Det finns inga långtidsstudier som visar vad som händer på sikt (hävdades det, vilket dock är osant).

Läs mer om kolesterol här… (även här förnekas vetenskapen).

Man baxnar och tror knappt sina sinnen. Inom vården är det tydligen OK att fabulera lite som man tycker, på arbetstid, som representant för svensk hälso- och sjukvård (påminner om Alice in Wonderland, där mycket är bakvänt).

Okunnigheten är stundtals total (utan att de själva verkar vara medvetna om det). Anmärkningsvärt då en dåligt fungerande vård allvarligt skadar hela samhället.

Hälso- och sjukvården har växt ohämmat och kostar idag 350 miljarder kronor (81.000 kronor per förvärvsarbetare och år), på samma gång som ohälsan utvecklas epidemiskt.

Det tragiska är att t.ex. diabetiker och överviktiga patienter får råd som vi vet inte fungerar och att myndigheter och vården medverkar till att friska så småningom blir sjuka och feta. Således lätt att hålla sig för skratt under en sådan här föreläsning, man tyngs istället av situationens allvar när man tänker på mänskliga och samhällsekonomiska konsekvenser, som redan är av den dimensionen att det underminerar välfärden.

Eftersom medborgarna inte accepterar en ojämlik vård har vi att se fram emot en annorlunda politisk karta, där missnöjespartier kommer att uppta stor plats.

”När krubban är tom biter hästarna varandra” är bra uttryck i detta sammanhang. Vi har således att se fram emot ökade motsättningar mellan olika grupperingar och syndabockar kommer att utses. Brottsligheten kommer att öka än mer epidemiskt, drabba både låg och hög, både unga, medelålders och äldre.

Vi på KOSTDEMOKRATI har som mål att bryta denna destruktiva utveckling och istället skapa hälsa, livskvalité och välstånd för alla.Vilket rent tekniskt är genant enkelt, kunskaper och erfarenheter om hur detta skall gå till har vi redan i överflöd.

Men då måste destruktiva missledande krafters inflytande radikalt minska.

Viktigt att ta in information från alla kanaler, även från meningsmotståndare. Viktigt med ett helhetsperspektiv.

Vi som är aktiva och som bejakar kostdemokrati bemödar oss med att lyssna på våra meningsmotståndare.

Undra om de kommer att lyssna på Kostdoktorn den 25 oktober i Göteborg? Sannolikt inte. Där har de annars tillfälle att ställa frågor och få svar grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Och självklart finns det moderna och välgjorda studier som bekräftar att det är sant.

Kostdoktorn har tidigare under en TV-debatt försökt överlämna flera tunga vetenskapliga studier till Ingrid Larsson (klinisk näringsfysiolog, med.doktor), men hon vägrade att ta emot dem och tyckte att doktor Andreas Eenfeldt kunde ”ta studierna och själv läsa dem på sin kammare”.

Ett tips till SU: Varför inte bjuda in Kostdoktorn? Då skulle åhörarna få valuta för den tid som de avsätter och för de skattepengar som de betalar in! Sannolikt skulle aulan bli knôkfull. Därefter skulle belastningen på vården minska, bl.a. skulle man inte längre behöva Gastric Bypassoererar överviktiga patienter – Oskuret är ju bäst!

Läs mer om TV-debatten där det hävdades att kostråden är baserade på 200.000 studier (men de kan inte visa en enda av relevans) … Debatt TV1 19 januari 2012 under temat ”LCHF, bra eller dåligt?”

Världsdiabetesdagen 14 november

Att resultatet av dagens kostråd är en ren katastrof, trefaldigande av diabetes och fördubbling av fetma på bara 20 år, verkar inte bekomma de ansvariga inom myndigheter eller inom vården.

Mer än en miljon svenskar är idag diabetiker eller prediabetiker. De som orsakat detta tillstånd, skall nu lösa problemet.

Som att sätta räven att vakta hönshuset.

Läs mer … Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes?

◊ ◊ ◊

Svenska Dagbladet

Även Svenska Dagbladet tog upp smörskandalen i sin ledare:

Det heter smörgås av en anledning

Varje myndighet med självaktning håller sig numera med en vision. Livsmedelsverkets dröm är att ”alla känner matglädje och mår bra av maten”.

Sålunda (?) vill verket att Sveriges elever serveras lättmargarin i stället för smör eller Bregott. Utbildningsförvaltningen i Stockholm har skickat rådet vidare till skolorna på ett sätt som många uppfattat som en order (DN 15/10).

Och så har smöret smält bort från skolmatsalarna. Det får kanske Livsmedelsverket att må bra. Men det ökar knappast matglädjen hos barnen.

Byråkrater och politiker har snöat in på kampen mot mättat fett och tror att de räddar ungdomar från att få hjärtproblem som vuxna genom att ge dem lättprodukter. Men vem äter sunt och varierat som medelålders, därför att man har fått Nivea på brödet när man var liten?

Nå, nu blåser skolborgarrådet reträtt. Uppdraget är mindre mättat fett i allmänhet, smör just på mackan kan vara OK. Alltid något. Fram med byttorna och få fler mättade elever!

Länk: SvD

Exempel på en kommentar

När SLVs (StatensLivsmedelsVerk) förespråkare tvärsäkert uttalar sig om vad vi ska äta för att hålla oss friska, så har vi rätt att kräva ut det vetenskapliga underlaget för denna övertygelse. Det har de aldrig gjort.

Det är väl 60 år sedan hypotesen om det livsfarliga mättade fettet lades fram och man har fortfarande ingenting som stöder hypotesen. Det är noll-zero-nada, trots alla fina ord, upprepandet av mantrat vetenskap och beprövad erfarenhet och tjatet om de hundratusentals studierna, som ”sammantaget” visar … ööh.

Jag vill därför be SLVs dietister/nutritionister att nu, en gång för alla – visa de studier som med hög evidensgrad visar att mättat fett är farligt för människan. Jag vill också gärna se de studier som visar att margarin/lättmargarin på något vis är bättre än smör ur hälsosynpunkt. Det räcker med en enda studie för varje enskild frågeställning, men det ska vara rak och äkta vetenskap och inte blufforskning på pseudomarkörer.

Signatur: Underpressure

Klicka på löpsedeln

3 svar på ”En dag varade smörstriden, innan kostdemokrati vann slaget.”

 1. En kommentar till:
  Livsmedelsverkets Irene Mattisson var andreförfattare på en artikel publicerad i Cancer causes control 2002 där det visades i Malmö kost- cancerstudien att mer än 20 g omega-6 per dag gav ökad risk för bröstcancer hos kvinnor i menopaus. Det var det enda skadliga fettet. Inga andra fetter gav skador. Likaså, hur kan animaliskt fett vara skadligt. Man har normalt som vuxen minst 10 kg, kan ha upp till 400 kg animaliskt fett utan att dö av sitt fett.
  Nu ska vi enligt Livsmedelsverket ge våra barn med låga östrogenhalter det margarin som visats ge bröstcancer hos kvinnor med låga östrogennivåer.
  Transplantationskirurger har under många år rekommenderat omega-6 till transplanterade patienter för att minska immunförsvaret och därmed avstötningsrisken, fullt medvetna om att omega-6 gav cancer hos de med transplantat.
  Livsmedelsverkets Irene Mattisson rekommenderar 10 år senare mat som kan orsaka cancer hos våra barn.
  Sjukt okunnigt av Livsmedelsverkets tjänstemän
  Mer på http://kostkunskap.blogg.se/
  http://kostkunskap.blogg.se/2012/march/livsmedelsverket-och-lchf.html
  http://kostkunskap.blogg.se/2012/october/livsmedelsvrket-helt-okunnigt.html

 2. Frågor och svar om smör och margarin i skolan är överskriften på ett nytt inlägg hos SLV:
  http://www.slv.se/sv/Fragor–svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-smor-och-margarin-i-skolan/

  De skriver: ”Bland de experter världen över som forskar inom området finns en samsyn om att det inte är nyttigt att äta mycket smör och grädde, och att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar om man byter ut mättat fett mot fleromättat fett.”

  SLV i ett nötskal!

Kommentera