Forskare: Värsta alternativet används på svenska skolor

 

.
Sänker hälso- och sjukvården,
saboterar undervisningen och
ökar ohälsan, sänker hela samhället.

.
Orsak och verkan

Vi märker att ohälsan ökar epidemiskt bland våra ungdomar, både fysiskt och psykiskt. Vi märker att skolresultatet sjunker, t.om. under EU-snittet.

Vad gör vi åt detta?

Vi påtvingar skolbarnen en extrem kolhydratkost som först gör dem hyperaktiva, sedan oroliga, nervösa och sprättiga när blodsockret sjunker (som Dr Nisse Simonson uttryckte det i TV4). Barnen kan inte tillgodogöra sig undervisningen och lärarna får en ohållbar arbetssituation.

Livmedelsverket rekommenderar en kost som gör att magproblem letat sig ner i åldrarna (ungdomar med magproblem väller in på akuten). Kroniska tarminflammationer har sjufaldigats sedan 50-talet och ökar fortfarande, inte minst bland barn och ungdomar (cirka 1,4 % drabbas). En ny mycket allvarlig folksjukdom har sett dagens ljus.

Kosten lägger också grunder till diabetes som trefaldigats och fetma som fördubblats, på bara 20 år (sedan nyckelhålet kom 1989). Den myndighet som bär skuld till denna utveckling har politiskt mandat att fortsätta med sina härjningar som på sikt kommer att sänka landets välstånd.

Kostråden lägger också grunden till ett ökat drogberoende.

Skolan fungerar inte bra, hälso- och sjukvården krackelerar och kostnaderna skenar. Ohälsan gör att vi förlorar i kreativitet och produktivitet, vilket innebär att morgondagens jobb riskerar att hamna någon annanstans.

DAGENS VÄLFÄRD ÄR UNDER HOT.

Stockholm

Nu skall skolbarnen i Stockholm påtvingas ett processat industriellt kroppsfrämmande omestrat fett (Becel) som är kopplat till inflammatoriska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar. Vi vet att Becel innehåller höga halter av polyaromatiska kolväten (PAH) som är cancerframkallande, vi vet att det innehåller höga halter av omega-6 som är inflammationsdrivande (sänker immunförsvaret, orsakar bröstcancer och hjärt- och kärlsjukdom) och vi vet att det omega-3 som ingår är vegetabiliskt som vi knappt kan tillgodogöra oss. Vi vet att Becel innehåller en massa restkemikalier.

Således värsta sortens ”JUNK FOOD” som nu skall påtvingas våra skolbarn. Detta kan rubriceras som en ”EN SANSLÖS SKOLPOLITIK”!

Orsaken till denna kostdiktatur är en påhittad (!) siffra för 35 år sedan. Läs mer…

Finns det någon politisk kraft som kan sätta denna del av Livsmedelsverket (”Matvanor är bra”) i karantän (ett fyrtiotal tjänstemän), så att de fortsättningsvis inte kan skada andra?

Opinion och margarin

Läs mer om margarin här… eller en lättläst gymnasieuppsats eller en forskningsrapport. Läs även margarinbluffen. Det är viktigt att själv läsa på!

Snart var fjärde svensk äter nu mer naturlig mat där margarin inte ingår och försäljningen av margarin störtdyker. Margarinets sista bastion är våra barn, sjuka och äldre, som skall påtvingas denna kemiska sörja.

Förstår inte regerande politiker i regeringen, landsting och kommuner att de sågar på sin egen gren när de promotar ohälsa och kostdiktatur? När de utmanar 1/4 av väljarna genom att ge sig på deras barn!

De lämnar walkover i valet till förmån för missnöjespartier!

♣ ♣ ♣

DN:

Skolmat. Stockholmsskolor byter ut smöret mot margarin

Forskare: Värsta alternativet används på svenska skolor

Livsmedelsverkets rekommendationer gör att många av Stockholms skolor serverar lättmargarinet Becel. Det kritiseras av Göran Petersson, forskare vid Chalmers, som menar att det är direkt hälsofarligt.

 – Man använder det allra värsta alternativet i skolorna, säger han.

När DN ringde runt till tio slumpmässigt utvalda f–9-skolor i Stockholm och frågade vilket margarin eller smör de serverade var det tydligt vilket som var vanligast. Åtta av de tio skolorna hade antingen bara lättmargarinet Becel eller Becel och ett annat margarin.

Becel är ett nyckelhålsmärkt margarin men det har fått mycket kritik. En av dem som kritiserat margarinet är Göran Petersson, oberoende forskare på Chalmers, som forskat kring livsmedelsfrågor i över tio år. Han tycker att det är oansvarigt att servera margarinet till barn.

– Bland bordsmargariner utmärker sig Becel för att ha väldigt högt innehåll av omega-6 och fleromättat fett, vilket är skadligt för oss att äta för mycket av, säger han.

Han har granskat kostfetter under flera år och senast i våras publicerade han en guide till olika fetter. Där delade han in produkter som margarin, smör och olja i en grön, en orange och en röd grupp. Becel hamnade i den röda gruppen, vilket innebär att den hade sämst fettsammansättning. Hälsoeffekterna av att äta Becel varje dag anser han kan vara omfattande.

– Det jag har varit inne på är negativa effekter när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Men det finns också forskning som kopplar det till cancerrisker.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör skolor servera ett nyckelhålsmärkt margarin och Becel är ett av få margariner som har nyckelhålsmärkning, något som Göran Petersson tycker är absurt.

– De förlegade och felaktiga rekommendationerna leder till att man använder det allra värsta alternativet i skolor. Går man bokstavstroget på myndighetsrekommendationerna är det Becel som blir kvar.

Källa: DN

◊ ◊ ◊

DN:

Skolmat. Stockholmsskolor byter ut smöret mot margarin

Fettstudierna inte gjorda på barn

Becel är nyttigare än Bregott, säger mattanterna i skolan där mina barn går. Förmodligen har de fått sitt argument för det impopulära lättmargarinet från Livsmedelsverket. Enligt myndighetens påbud ska skolorna bjuda barnen på mat som är märkt med verkets egen fettsnåla varumärkning ”Nyckelhålet”.

I sin broschyr med råd för bra mat i skolan skriver Livsmedelsverket att en kost med mindre mättat och mer omättat fett kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Det får skolbarnen enligt myndighetens experter genom att bre nyckelhålsmärkt matfett på sina smörgåsar.

Det finns flera problem med de påståendena. För det första går det inte att dra några säkra slutsatser om sambandet mellan fett i maten och hjärthälsa. I de största och mest välgjorda studierna finns knappast något stöd för att just mättat fett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom.

För det andra kan man konstatera att de stora vetenskapliga studierna, som myndigheten bygger sina fettråd på, är gjorda på vuxna. Därför är det minst sagt anmärkningsvärt att Livsmedelsverket kan påstå att skolbarn som äter just nyckelhålsmärkt lättmargarin på sina mackor får bättre hjärthälsa.

Källa: DN

◊ ◊ ◊

Kommentar

Det finns inga vetenskapliga studier på barn, men vi vet att det inte är bra för människor.

Orsaken till att skolbarnen skall påtvingas Becel är en 35 år gammal påhittad siffra som hela tallriksmodellen vilar på. Därför försvarar Livsmedelsverket denna siffra med allt de har, dvs. med sin auktoritet (något annat har de ju inte att komma med). Läs mer…

Sista striden innan dumhetens bastiljon faller? Men kanske inte. Dessa trossatser verkar ha nio liv. För tre år sedan trodde Karin Ahlborg på Aftonbladet att tramset skulle vara över och hon skrev:

”Man får inte cancer för att man stoppar i sig fett”

Fett är inte farligt.

Mjölk och smör är inte heller farligt.

Nu kan vi en gång för alla sluta tramsa med lättmargarin.

Så kanske det inte är riktigt slut än. Livsmedelsverket krigar för sin rätt att utfärda livsfarliga kostråd och är beredda att offra medborgare för denna rätt (som de gravt missbrukat).

I sin maktutövning kan Livsmedelsverkets tjänstemän självsvåldigt välja att tro på arbetsmarknadsjournalisten Nick Mortens påhittade siffra 1977, framför att bry sig om Världshälsoorganisationens mycket omfattande studie. DET ÄR MAKT DET!

.
Team KOSTDEMOKRATI

PS. Prata med rektorn och säg att ni helt enkelt inte accepterar att barnen serveras lättmjölk och margarin som enda alternativ. Det hotar undervisningen och barnens hälsa, vilket helt enkelt inte är acceptabelt. På den punkten bör man inte vika en tum.

Klicka på snabbguider:

[Observera att smör en namnskyddad nyttig naturprodukt utan biverkningar, men det tycker Livsmedelsverket att vi skall undvika. Hur tänker dessa tjänstemän?]

……….

Andra länkar:

Ladda hem Kostdoktorns blankett och begär riktig mat för Ert barn.

Mer om den mossiga fettskräcken som drabbar Stockholms barn

Livsmedelsverket helt okunnigt
(Det är besynnerligt att Livsmedelsverket är så okunnigt)

Makten över maten
(Margarin som miljöhot)

Kommentera