Dalarnas Landsting väljer den enkla vägen – höjer skatten.

Landstinget Dalarna

Majoriteten ger upp och backar

Publicerad: 2012-10-04 i DALA-DEMOKRATEN OCH DALARNAS TIDNINGAR

Majoriteten i Landstinget Dalarna vill höja skatten igen. För en familj innebär det drygt 3 000 kronor mindre kvar i plånboken varje år.

Med de två tidigare skattehöjningarna på 2000-talet handlar det om över 10 000 kronor om året i inkomstbortfall.

Eftersom landstingsskatten är lika för alla är det de med lägst inkomst som drabbas hårdast och nu får betala för majoritetens misslyckande.Landstinget har aldrig haft så mycket pengar som nu.

Sedan 2006 har landstingets intäkter ökat med en miljard. Trots det får majoriteten inte verksamheten att gå ihop. Man utfärdar undantagstillstånd, men klarar inte av att ta kontroll och återställa ordningen. Nu ger man upp, backar och höjer skatten.

Landstinget Dalarna har under lång tid haft en högre kostnadsutveckling än jämförbara landsting. Trots att ett rationaliseringsarbete pågått för att få ned kostnadsläget har underskotten fortsatt att växa.

Bara i år väntas sjukvården gå back 170 miljoner, trots att många kliniker har sparat hårt och personalen går på knäna.

För att klara av att ge den vård medborgarna har rätt till måste landstingets verksamhet bli mer effektiv. Om hela landstinget var lika effektivt som landstingets bästa verksamhet skulle vi kunna göra mer för mindre pengar.

I vår alternativa budget avsatte vi resurser för att genomlysa landstingets verksamheter. Detta för att få bort krångel, byråkrati och annat som står i vägen för en effektiv och tillgänglig vård. Dessutom måste landstingets styrning förändras och personalen bli mer delaktig i effektiviseringsarbetets utformning. Att höja skatten nu är fel väg att gå eftersom luften då riskerar att gå ur förändringsarbetet. Istället för att lösa de långsiktiga problemen blir det ännu en kortsiktig lösning.

.
Jan Wiklund (M)
Lena Reyier (C)
Bo Brännström (FP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
Clas Jacobsson (M)

Oppositionsråd i Landstinget Dalarna

Kommentar

Dalarnas Sjukvårdsparti har visat hur man enkelt sparar 90 Mkr i sin motion, som ett första steg, men det möter självklart på motstånd hos dem som vill att det skall vara som det är. Och med svaga politiker som blir ledda förblir det som det är. Läs mer…

Resultatet skulle på köpet bli bra mycket bättre, eftersom det vården gör idag inte fungerar. Oskuret är bäst! … Läs mer…

Dalarna är ett typexempel på en herrelös hierarki som till slut kommer att kollapsa, eftersom styrande politikerna låter sig ledas av en vårdapparat som lever sitt eget liv.

Landstinget Dalarna har tre stora problem:

 1. De ansvariga har bristfällig uppföljning och kontroll på sin verksamhet, de vet således för lite om vad som händer och har stora svårigheter med att styra och utveckla verksamheten, som lever sitt eget liv.
  .
  Produktivitet, kostnadseffektivitet, uppföljning, feedback, målstyrning och ansvar är begrepp utan innebörd. Brist på ledning, koordination, information och stöd gör också att medarbetarna inte kommer till sin rätt och de fungerar och mår sämre än de skulle behöva göra. Landstinget Dalarna har här mycket att lära från den konkurrensutsatta sektorn, där uppföljning, feedback och kontroll är överlevnadsvillkor.
  .
 2. Ansvariga i ledande ställning är ovilliga till att ta till sig ny kunskap och erfarenheter. Det gör att de inte får kontroll över utvecklingen av övervikt, diabetes, magsjukdomar, etc.
  .
 3. Det förebyggande arbete i landstinget Dalarna när det gäller diabetes, övervikt och droger bygger på det som vi vet inte fungerar, varför köerna och belastningen på vården i Dalarna hela tiden kommer att öka.

Sammantaget är nuvarande ekonomiska vårdkris bara början på en eskalerande kris inom Dalarna, som kommer att sluta illa när vi nås av lågkonjunkturen inom EU som är under uppsegling. Vården har alltid varit en skyddad sektor, men den tiden är nu förbi.

Varför accepterar väljarna politiska ledare som inte levererar det de utlovar?

Varför reagerar inte medborgarna och kräver resultat? Och varför väljer väljare likadant varje gång, trots att deras val inte lyckas leverera?

Är det något genetiskt? På sätt och vis är det så, det är en mänsklig egenskap.

Om man en gång i livet valt t.ex. ett parti så har man väldigt svårt att sedan byta, det kallas ”kognitiv dissonans” eller ”Pinocchio effekten” och är en av psykologins största upptäcker.

”Väljaren kontrollerar valet,
men när väljaren valt
kontrollerar valet väljaren”

Om inte 10.000 kronor extra i skatt varje år kan få en familj att reflektera, så kanske en ojämlik sjukvård och en underbemannad äldreomsorg kan få medborgarna att sätta sig in i frågan.

Läs  mer om Pinocchio-effekten här…

Majoriteten, verkar inte vara intresserade av nya lösningar som skulle lösa vårdens problem. De satsar istället på t.ex. traditionella svältmetoder i nya kläder  – ”Skönvikt” – en ny mellanstation innan Gastric Bypassoperation. De synes sitta fast i den struktur de själva skapat.

Oppositionen, främst då Dalarnas Sjukvårdsparti, har däremot lösningar som relativt snabbt skulle stabilisera situationen, för att därefter starta en process mot ökad folkhälsa och lägre sjukkostnader, vilket hör ihop. Vetenskap, kunskaper och erfarenheter om hur detta skall gå till finns redan i överflöd.

.
Team KOSTDEMOKRATI

PS. Den extra miljard kronor som Majoriteten sopat in från Dalarnas medborgarna sedan 2006 är nu förbrukad. Den har sannolikt bara fördröjt det arbete som förr eller senare måste göras.

Sopar ny kvastar bäst? Ja, i det här fallet är svaret tveklöst JA. Dalarnas Sjukvårdsparti har visat att de förstår problematiken och att de har koncept som skulle lösa upp den ”gordiska knuten”.

Att presterar bättre är nuvarande Majoritet är inte svårt. Majoriteten gör ju helt fel inom flera väsentliga nyckelområden, som t.ex. behandling av diabetes och övervikt.

Kommentera