Staten har inga egna pengar!

.
↓ ↓ ↓
.

Staten har inga egna pengar

Allt slöseri med offentliga medel är stöld från medborgarna, och bör behandlas därefter. Tillväxtverkets och SSF:s festnotor leder tankarna till barocken där makten inte bara skulle utövas – utan också visas upp. Det skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi.

Det här leder tankarna till barock-eran och enväldiga furstar, där makten inte bara ska utövas, utan också uppvisas. Välnärda kungar och dignande bord signalerar att här behöver man inte pruta på något. Att sådana ideal letar sig in bland funktionärerna i en demokratisk medborgargemenskap är tankeväckande. Är det måhända avsaknaden av formella utmärkelser, adelskap och ordnar, som kompenseras med vin, choklad och spa? Förtroende är nog bra, men en rejäl middag på slottet är än bättre.

Det förtjänar att påpekas då och då, att staten inte har några egna pengar. Det är våra pengar, medborgarnas och skattebetalarnas pengar, som staten spenderar. Det är vi som är uppdragsgivarna. Varje slöseri med offentliga medel är stöld från medborgarna och bör behandlas på detta sätt. Det gäller inte bara pråliga fester hos enskilda myndigheter.

Det gäller också själva myndigheternas existens.

Läs hela artikeln … SvD

♣ ♣ ♣

Det finns mycket mer än kvitton att granska.

De stora notorna för representation utgör bara en bråkdel av myndigheternas totala budgetar. Det finns mer att granska i den huvudsakliga verksamheten.

Kvittojournalistikens säsong är igång, och det med besked. Avslöjandena om myndigheter som ägnat sig åt excesser för skattepengar avlöser varandra. I grund och botten är granskningarna välkomna. Staten lever på våra pengar och har en skyldighet att använda dem med största respekt för oss som betalar.

Men vi väntar ännu på granskningar som borrar djupare. De stora representationsnotorna utgör trots allt bara en bråkdel av de granskade myndigheternas totala budgetar.

I upprördheten över dyra notor måste man också minnas att sociala sammankomster behövs i stora organisationer. Det blir roligare att gå till jobbet om man åtminstone känner sina kollegor lite, och middagar för de anställda är en väg att skapa bättre sammanhållning på arbetsplatsen.

Det borde vara en självklarhet för festplanerande tjänstemän och generaldirektörer att hela tiden minnas vilka deras uppdragsgivare är. Det gäller också de politiker som bestämmer över myndigheternas vara eller icke vara.

Läs hela ledaren … SvD

♣ ♣ ♣

Kommentar

Visst är det upprörande när intern representation inom en myndighet övergår i lyxkonsumtion för skattemedel. Men det är småpotatis.

Det vi borde bli upprörda över,  ja rent ut sagt ursinniga över, är när myndigheter inte gör sitt jobb och t.o.m. aktivt jobbar mot sin mål. Ungefär som om några högt betalda spelare i landslaget hela tiden gör självmål – medvetet – i ytterst viktiga matcher.

Livsmedelsverkets kostråd har tredubblat diabetes och fördubblat fetma på bara tjugo år (nyckelhålsmärkningen kom 1989). Deras kostråd, som t.ex. deras livsfarliga saltråd, saknar vetenskapligt stöd. Genom att ge ut felaktiga kostråd bryter Livsmedelsverkets tjänstemän mot grundlagen (se APPENDIX [3]).

 • Bara deras saltråd gör att uppskattningsvis 60 svenskar drabbas av en förtidig död VARJE DAG. Läs mer…
  .
 • Våra skolbarn påtvingas lightprodukter i form av lättmjölk och lättmargarin för att mättat fett ska understiga 10 energiprocent, en siffra som Nick Mottern hittade på för 35 år sedan, en militant vegetarian, en arbetsmarknadsjournalist (se APPENDIX [1]).
  .
  Lightprodukter lägger grunden till diabetes, fetma och droger hos skolbarnen. Den energifattiga och kolhydratrika kosten gör också barnen ofokuserade vilket påverkar undervisningens kvalité. Sjuka okunniga ungdomar ska sedan ut på arbetsmarknaden, vilket skapar arbetslöshet och ett fattigare samhälle.
  .
 • Varje timma dör en svensk av sviterna av sin diabetes, läs mer…
  .
 • I snitt varje timma skärs magen sönder på en svensk för att de ska gå ner i vikt, men att patienterna därigenom drabbas av fruktansvärda biverkningar verkar de inte se eller förstå. Att de flesta patienter går upp i vikt igen missar de också. Läs mer…
  .
 • Ulcerös kolit och Crohns sjukdom har sjufaldigats sedan under 50 år (idag ca 100.000 drabbade) och vi har att se fram emot en ytterligare 40 % ökning. Se kommande krönika (att kosten kan bota förtigs av vården). Se även APPENDIX [2].
  .
 • Demens ökar kraftigt, idag 150.000 drabbade och år 2050 är prognosen ytterligare 100.000 svenskar. Alzheimers kallas ibland för ”diabetes typ 3”. Läs mer…

Socialstyrelsen rekommenderar diabetiker att äta maximalt av det de inte tål, vilket gör att de kommer in i det så kallade ”naturalförloppet”, dvs. ständiga försämringar. Läs mer…

Folkhälsoinstitutet verkar inte göra någon nytta alls. Här parkerar politiker problemen, sopar dem under matten för ett tag. Under tiden ökar problemen som rökning, alkohol och narkotika. Läs mer…

Undra varför ingen begär att ledningen, generaldirektörerna, byts ut på Livsmedelsverket och Socialstyrelsen? Antingen är de okunniga, de far med osanning, de bryr sig inte eller så har de inte kontroll över sin egen organisation. Ett skäl räcker.

Undra varför ingen ifrågasätter om Folkhälsoinstitutet behövs? Vi behöver lösa våra folkhälsoproblem, inte sopa dem under mattan till en kostnad på 140.000.000 kronor per år.

Detta vansinne borde vi reagera med ursinne mot och inte sila mygg och svälja kameler.

 

 

 

 ◊

APPENDIX

Om Livsmedelsverket (SLV) hade haft belägg för sin information hade de bara behövt referera till trovärdiga källor och saken hade varit ur världen. Problemet är sådana källor saknas enligt SBU:s rapport “Mat vid diabetes” från 2010.

Livsmedelsverket försvarar kostråd som har fördubblat fetma och trefaldigat diabetes på bara tjugo år (nyckelhålsmärkning kom 1989). De försvarar kostråd som inte grundas på vetenskap eller beprövad erfarenhet, de baserar sina kostråd på siffror som arbetsmarknadsjournalisten Nick Mottern hittade på 1977 [1].

T.o.m. WHO har nu konstaterat att det inte finns något stöd för att animaliskt fett skulle vara farligt, tvärtom. Samma sak visar alla större moderna studier. Därmed faller hela tallriksmodellen ihop som ett korthus. Läs mer…

Det kan inte vara lätt att försvara en ståndpunkt som inte är förankrad i verkligheten och på samma gång bekämpa den enda kost (lågkolhydratkost) som Socialstyrelsen finner vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling (och förebyggande) av diabetes och övervikt.

De som borde vara först och främst när det gäller att ta till sig ny kunskap och forskning fungerar istället som drivankare och uppträder som om de vore representanter för sämre delen av kost- och läkemedelsindustrin.

De, liksom ansvariga politiker, verkar ha stoppat huvudet i sanden och märker inte ens när några miljoner svenska medborgare nu har tagit saken i egna händer.

Enligt en demoskopundersökning mars 2011 tillämpar nu två miljoner svenskar LCHF, varav en halv miljon strikt LCHF. Enligt SLV:s senaste undersökning verkar nu närmare 40% av medborgarna övergått till riktig mat. Detta bekämpar SLV:s tjänstemän i kraft av det ämbete som förlänats dem, avlönade via allmänna skattemedel.

Enligt en opinionsmätning i DN 2012-03-14 med drygt 23.000 deltagare så visade det sig att 18 % valde LCHF och endast 6 % valde  Livsmedelsverkets tallriksmodell. Om vi rubricerar Gi och Atkins som kolhydratreducerade koster så hamnar vi på 24 %.
.

.
Det är en politisk skandal
att ett statligt ämbetsverk får fortsätta rekommendera en sjukdomsframkallande kost som också skapar överviktsproblem, råd som folket redan underkänt. Därtill bekämpar verket den enda kost som uppfyller Socialstyrelsens krav på på vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller att förebygga och behandla diabetes och övervikt.

Hög tid för ansvariga politiker att befria SLV från uppdraget att utfärda nationella kostråd (hur detta skall gå till finns beskrivet här…). En enkel åtgärd som skulle frigöra många goda krafter som idag är fjättrade till kostråd som är kontraproduktiva.

Not [1]: Kostråden i USA, ”U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och militante vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Dessa ovetenskapliga men PK kostråd styr fortfarande efter 35 år Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare ska våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Det hindrar inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson (näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg (dietist, ordförande Dietisternas riksförbund och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna) att ändå hävda att skolbarnen skall serveras lättprodukter. Elisabeth Rothenberg hävdar att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). Sist när Livsmedelsverket efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat än mättat fett eller visade oskadlighet (läs mer … Dagens Medicin).

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt, det struntar Ingrid Larsson i. Hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas så av övrig personal inom vården. Läs mer … Dagens Medicin – LCHF-dieten totalsågas av en näringsfysiolog som har varit med och utformat de nya riktlinjerna om förebyggande åtgärder i vården.

Ingrid Larsson struntar i välgjorda studier som Kostdoktorn ville överlämna under TV-debatten 19 januari 2012. Hon tyckte att Kostdoktorn Andreas Eenfeldt ”kunde läsa dem själv på sin kammare” (härskarteknik). Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst (även grundlagsvidriga), som sedan vårdens anställda och patienter förväntas följa.

Resultatet efter 20 år med Livsmedelsverkets kostråd är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga enbart i Sverige. Ulcerös kolit [2] har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 drabbade). Ett talande resultat!

Nu får Elisabeth Rothenberg och Ingrid Larsson stöd av Wulf Becker (professor i nutritionsforskning, Livsmedelsverket),  Anette Jansson (chef för rådgivningsenheten, Livsmedelsverket),  Anna Karin Lindroos (medicine doktor, nutritionsforskare, Livsmedelsverket) och Irene Mattisson (doktor i medicinska vetenskaper, nutritionsepidemiologi, Livsmedelsverket).

Det blir inte vetenskap för att fler auktoriteter skriver under, eller för att stora organisationer röstar om det. Att utforma och rekommendera kostråd till medborgarna och det utan vetenskapligt stöd, baserat på påhittade siffror, orsakar medborgarna stor skada och samhället stora kostnader, och är därtill ett grundlagsbrott.

Tillsammans talar de om för Sveriges mer än 1200 dietister anslutna till DRF, vad som gäller, vilket gör att dietisterna kostråd kan vara direkt farliga för t.ex. diabetiker, för feta och för de med kronisk tarminflammation.

Not [2] Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom. Källa: GASTROKURIREN

10 – 20 % av de drabbade tvingas opererar bort hela grovtarmen genom en stomioperation och får således leva med en “påse på magen”. Ulcerös kolit har sjufaldigats sedan 1950-talet och det finns ingen bot, bara läkemedel som dämpar symptomen. En kostomläggning kan ha stor positiv effekt, att sluta äta det som skadar, men det får patienter själva komma underfund med (det ingår inte i skolmedicinen). Läs mer om UC här…

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling. Källa: MSD (en föreläsning vi bevakade på plats).

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Den extremkost som Livsmedelsverket rekommenderar med extremt hög halt kolhydrater (50 – 60 E%), hög andel spannmål med dagens vete (hybridiserat dvärgvete), omega6 oljor, margariner och hög halt fibrer slår hårt mot folkhälsan, inte minst mot barn och ungdom.

Not [3] Myndigheter skall vara opartiska och inte ta parti för industriella intressen. De skall hålla sig till sanningen (sann vetenskap och sann beprövad erfarenhet) och inte hitta på. Således bryter Livsmedelsverkets tjänstemän mot grundlagen på dessa två punkter.

Har de någon form av diplomatisk immunitet, då de inte lagförs? De tillåts terrorisera befolkningen på ett sätt som skapar lidande, död och ekonomisk skada ”en masse” – finansierat med skattemedel. De kan sänka hela samhället om de tillåts fortsätta.

VARFÖR BRYR SIG SÅ FÅ?

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

Ett svar på ”Staten har inga egna pengar!”

 1. En dag måste muren falla.

  Det har varit fruktansvärt upprörande att läsa om hur våra skattepengar används av våra statliga verk (men det har väl ändå gett inkomster till olika servicenäringar får man trösta sig med).

  Vad värre är att man kan ifrågasätta nyttan av verket överhuvudtaget eller man kanske t.o.m. kan konstatera att verket åstadkommer skada.

  Genomslagskraften av Livsmedelsverket och den skada som det gör och har gjort på folkhälsan är unik på det sättet att det påverkar oss från vaggan till graven och över hela landet. Från Ystad till Haparanda finns dietister och distriktssköterskor, diabetessköterskor som fått samma utbildning på våra universitet och högskolor och sprider Livsmedelsverkets förödande kostpropaganda.

  På mödravårdcentraler, barnavårdcentraler, i skolor, på sjukhus på äldreboende gäller samma sak. I alla livets skeden är vi utsatta för verkets förödande budskap.

  Budskapet handhas inte av vem som helst utan av professionella personer som åtnjuter respekt i samhället. Vi måste på alla sätt påverka vår omgivning politiker, ifrågasätta experter och fortsätta att skriva på kostdemokrati.

  Vässa pennan!

Kommentera