Nytt avtal kortar kö till fetmaoperation i Västra Götalandsregionen

VG-region gör ont värre – för fler

Nytt avtal kortar kö till fetmaoperation i Västra Götaland – uppskattningsvis 250 patienter berörs.

I Sverige utförs mer än 8 000 fetmaoperationer per år, men behovet är ännu större. Andelen svenskar med fetma, ett BMI-värde över 30, har ökat dramatiskt de senaste åren.

I Västra Götaland lider 13 procent av kvinnorna och 12 procent av männen av fetma. Här får omkring 1 400 personer årligen remiss för fetmaoperation och regionen har inte själv kapacitet att hjälpa alla patienter inom de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Men 1,6 miljoner medborgare inom VG-region, innebär det att 200.000 har viktproblem som påverkar hälsan.

På Västnytt rapporterades igår att viktoperationer har ökat med 40 % sedan 2009 och att regionen idag köper hälften av alla viktoperationer, som utförs utanför regionen. Det innebär att cirka 700 operationer upphandlas till en direkt kostnad på runt 70 miljoner kronor per år (enbart viktoperation, exklusive plastikoperation och biverkningar).

Läs mer…

.

Ekonomisk prognos bättre än väntat för VG-region.

Västra Götalandsregionens delårsrapport visar på en bättre ekonomisk prognos än förväntat. Men fortfarande med ett beräknat minusresultat. Flera verksamheter ska vidta ytterligare åtgärder för att få ekonomin i balans.

Genom att de beräknade skatteintäkterna för 2012 är högre än förväntat, ser Västra Götalandsregionens ekonomiska prognos för i år något bättre ut än tidigare. Men den pekar ändå mot ett underskott på 400 miljoner kronor, jämfört med den underbalanserade budgeten på 560 miljoner kronor.

År 2011 var underskottet för VG-region runt 600 miljoner kronor (läs mer…).

Källa: VG-region

Kalkyl

En finsk beräkning, en kalkyl utförd 2011, kom fram till att varje Gastric Bypass opererad patient kostar vården drygt 300.000 SEK*).

*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.

”1 400 operationer kostar således VästraGötalands-
regionen 420 miljoner kronor per år,

i vårdkostnader.”


Ett skräckexemplet var mars 2010 när VG-region anslog 50 miljoner kronor extra för 220 viktoperationer, dvs. 227.000 kronor bara för en operation (läs mer…)!

”Viktoperera skall man tydligen göra till varje pris!
Vem har bestämt det? Vem tjänar på det?”

Det innebar att ett lika stort belopp behövdes för att täcka hela vårdkostnaden, dvs. nästan en halv miljon kronor för att skära sönder magen och tarmarna så att patienterna drabbades av kronisk näringsbrist, vitamin- och mineralbrist (och gick ner i vikt, åtminstone initialt). Ingen patient blir riktigt bra med amputerad mage och tarmar, utan alla får leva med livslånga och allvarliga konsekvenser av varierande grad.

Läs mer … Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer

Övriga samhällskostnaderna blir också betydande i form av dödsfall, sjukskrivningar och för många nedsatt arbetsförmåga eller förtidspensionering. Inte alls såsom det var tänkt.

Alternativet

Sannolikt skulle ingen lägga sig på operationsbordet om de hade blivit upplysta om risker och konsekvenser (även när operationen ”lyckas”), och absolut inte om de hade blivit informerade om att de skulle kunna bli helt friska genom att byta livsstil (vilket mörkas, trots att det är ett lagbrott att inte informera). Läs folder om viktoperationer här…

Är det enkelt att genomföra en livsstilsförändring?

Nej, verkligen inte. Det fordras mycket kunskap och en stark disciplin, men i teorin är det enkelt; ersätt energin från kolhydraterna med energin från naturligt fett. Kan man bli sjuk och fet av mat så kan man bli frisk och slank av mat!

Vari ligger logiken hos myndigheter och vården?

Först ger Livsmedelsverket (SLV) kostråd som har fått diabetes och fetma att öka trefalt respektive fördubblas på bara tjugo år. De ser till att köerna till vården hela tiden fylls på.

Sedan skär vården sönder magen och tarmar (friska väl fungerande viktiga organ).

Därefter blir patienterna mer eller mindre lämnade ”vind för våg”, allt är ju redan gjort.

Hur skall en läkare på t.ex. en vårdcentral kunna hjälpa en patient som mår illa varje gång patienten äter, för att magen och tarmarna är bortskurna?

Läs mer …Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne

Varken SLV eller vården informerar om lågkolhydratkost (LCHF) som både förebygger och behandlar både diabetes och fetma, trots att de enligt lag är skyldiga att informera. Lågkolhydratkost fann Socialstyrelsen 16 januari 2008 var förenligt med «vetenskap och beprövad erfarenhet», för behandling av diabetes och obesitas (fetma). Således skall patienterna upplysas och kunna välja det alternativ de föredrar.

De med ”fel” anlag har inte en chans, de är slagna på förhand, om de inte får information om lågkolhydratkost (LCHF) och stöd för den livsstilsförändring som krävs. Läs mer om varför en fettfri lågkalorikost faktiskt bygger fetma … Hur fungerar det?

Vi kommer inom kort att publicera en serie om hur livet gestaltar sig efter en Gastric Bypassoperation (missa inte den), ett liv som fungerar, men det är ingen dans på rosor.

Om man tänker efter så inses att man inte ostraffat kan skära bort och koppla bort stora delar av vår mage-o-tarm utan att det får allvarliga konsekvenser.

Läs mer… Oskuret är bäst!  (utdrag ur LCHF-magasinet).

Budgetförlag för VG-region

Inför ett fungerande alternativ (LCHF) till Gastric Bypass operationer, ett alternativ som bara behöver kosta runt en tredjedel och som läker patienterna så att de blir friska, väl fungerande medborgare.

Då skulle VG-region spara 2/3 av  420 miljoner kronor, dvs. spara 280 miljoner kronor per år bara i vårdkostnader, vilket är större delen av förväntat underskott.

Diabetes. Om man sedan också behandlade diabetiker enligt «vetenskap och beprövad erfarenhet» skulle upptill 12 % av vårdbudgeten kunna sparas, ett budgetunderskott skulle på bara några år kunna vändas till ett överskott.

Västra Götalandsregionens budget för hälso- och sjukvård är cirka 40.000 miljoner kronor och om vi halverar vårdkostnaderna som beror på diabetes (med 6 %), då skulle vi frigöra resurser motsvarande 2.400 miljoner, vilket skulle göra det möjligt att sänka landstingsskatten med 55 öre per hundralapp eller se till att köerna helt försvinner (vilket skulle kunna ge ytterligare 100 – 200 miljoner per år av den statliga ”kömiljarden”).

Förbättrad tandhälsa är en bra investering

Vårt förslag är att i första hand använda utrymmet till att inkludera bas-tandvård i vår allmänna sjukförsäkring, med ett fritt besök per år och därefter kraftigt subventionerat.

Inflammationer i munnen triggar igång de flesta andra andra sjukdomar såsom t.ex. autoimmuna sjukdomar, inflammationer i hjärta- och kärl (ökar risken för hjärtinfarkt och stroke), ökar insulinresistensen (risken för diabetes) och ökar risken för demenssjukdomar. Många mår dessutom psykiskt dåligt utan friska tänder. Det blir sammanfattningsvis dyrt i slutänden att exkludera tandhälsan.

Att inkludera tandhälsan sänker således sjukvårdskostnaderna ytterligare och främjar folkhälsan, vilket ökar vår internationella konkurrenskraft om framtidens jobb.

Med rätt kost och normal tandhygien räcker det ofta med ett besök per år, så det blir billigt också, för både medborgare och samhället.

Källa budget: VG-region

Hur och varför har det blivit så här?

Vårdens tjänstemän sitter fast i sina strukturer och istället för att främja folkhälsan, så bevakar de ”business as usual”. Vården har utvecklats till det som Dr. Benjamin Rush varnade för redan 1776.

1776 skriver Dr. Benjamin Rush,
undertecknaren av Sjävständighetsförklaringen, USA:

”Unless we put medical freedom into the Constitution the time will come when medicine will organize itself into an undercover dictatorship. To restrict the art of healing to doctors and deny equal privileges to others will constitute the Bastille of medical science. All such laws are un-American and despotic.”

Gastric Bypass operationer är ett bra exempel på hur skolmedicinen skaffat sig makt och en monopolsituation med tolkningsföreträde om vad som är enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och glömt den etiska principen att först och främst inte skada.

Vården bryr sig inte ens om att följa lagen, vilket de hitintills ostraffat kunnat göra.
Läs mer … Ministerstyre kontra tjänstemannastyre och vad säger lagen

Hur industrin har lyckats ta över styrning av vården har docent Ralf Sundberg beskrivit i boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”. En bok som alla medborgare borde läsa, som förmedlar insikter och kunskap som bokstavligen kan rädda både liv och budgetar. Hela samhällets välståndsutveckling står på spel!

En mer omfattande bokrecension kommer snart att publiceras på KOSTDEMOKRATI. En av vår tids viktigaste böcker. Notera att underminering av folkhälsan hotar hela nationer om det får fortgå.

Dr. Benjamin Rush, 1776, fritt översatt:

”Om vi inte grundlagsskyddar den medicinska friheten kommer en tid då läkemedelsindustrin och vårdens ledare kommer att organisera sig och etablera en hemlig diktatur, med syfte att monopolisera och begränsa läkekonsten till läkare och neka lika rättigheter för alla andra.

De kommer att utgör en ointaglig «Bastilj» med monopol på «medicinsk vetenskap». Alla sådana lagar är dock o-amerikanska och despotiska.”
.

Bastiljen, där franska revolutionen startade.

Dr. Benjamin Rushs farhågor år 1776 har idag blivit en realitet och resultatet i form av ohälsa och skenande sjukvårdskostnader utgör ett hot mot hela nationer:

  • Vårdnotan i Sverige växer för varje år. Runt 13 kronor mer i skatt per hundralapp eller kraftigt höjda avgifter kan bli nödvändigt för att klara behoven, enligt ekonomer. Men de som ska fatta besluten väjer för att ta ställning. Läs mer…
    .
  • Nuvarande (ohälso)politik urholkar nu snabbt välfärden! Om man räknar på det så går inte ekvationen ihop. Det är nödvändigt att tänka i nya banor. Läs mer…

 ◊

Vad krävs?

VG-region satsar nu skattemiljoner på en metod som ”gör ont värre” för de patienter som drabbas, som skapar kommande vårdproblem, istället för att lösa dagens.

LCHF (lågkolhydratkost) som ger bättre resultat utan biverkningar och till en bråkdel av kostnaden, bortser vården självsvåldigt ifrån, varvid de bryter mot lagen.

Enda argumentet för att förvägra patienterna full information och för att förvägra patienterna deras lagstadgade valfrihet, är att vårdens ansvariga väljer att värna ”ego business” framför patienternas och samhällets bästa.

Lågkolhydratkost (LCHF) är den enda kost som uppfyller Socialstyrelsen krav på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt, vilket vården underlåter att informera sina patienter om. Att man därigenom bryter mot Patientsäkerhetslag (2010:659 – 6 kap) och mot god läkared **) struntar man uppenbarligen i.

VG-region satsar på en metod som ger fruktansvärda biverkningar och ett uruselt resultat, en operationsmetod som vilar på bräcklig vetenskapligt grund (läs mer…).

HUR KAN DETTA TILLÅTAS FORTGÅ?

Som vanligt lyser också verksamma förebyggande åtgärder med sin frånvaro, varför krisen inom vården kommer att kraftigt förvärras framöver. Uppenbarligen styrs vården i Västra Götaland av särintressen, och medborgarnas och samhällets intressen kommer i andra hand.

Det som krävs är att ansvariga politiker sätter sig in i problematiken och att de därefter tar befälet och styr i medborgarnas och samhällets intressen. Vården gör ju det inte.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Ta befälet!

APPENDIX

**) Hippokrates ed – översatt till svenska

Hippokrates ed eller läkareden är en ed som traditionellt avläggs av läkare och tandläkare, nedskriven under senare delen av 500-talet f.Kr.

Eden tros vara författad av Hippokrates, eller av en av hans studenter.

.
Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.

Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, dela med honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; hans söner skall jag anse som mina bröder, och om de önskar lära denna konst skall jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse.

Föreskrifter, muntliga föredrag och allt vad till undervisningen hör skall jag meddela mina och min lärares söner samt de lärjungar som avgivit skriftlig och edlig förpliktelse enligt läkarbruk, men icke åt någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag förvisso icke göra, utan överlåta denna praktik åt dem som därmed befattar sig.

I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma för de lidande och hålla mig fjärran från varje medveten fördärvbringande orättrådighet, särskilt från könsligt umgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under utövandet av mitt yrke eller under umgänget med människor utom yrket sett eller hört, och som möjligen är av beskaffenhet att ej böra utspridas, skall jag förtiga och anse som om det vore osagt.

Håller jag nu denna min ed och ej bryter däremot, så må det vara mig förunnat att njuta av livet och min konst, alltid och av alla ärad och aktad!

Överträder jag den och blir menedare, så må motsatsen bli min lott!”

Källa: Wikipedia

Kommentera