Så vill Göran Hägglund stoppa övervikt

Läkarens auktoritet skall nyttjas bättre
(kunskap om kost är inte heller fel).

Socialminister Göran Hägglund (KD) tror ”på den vita rockens auktoritet” i arbetet med att förebygga övervikt i Sverige.

I Storbritannien har regeringen tagit initiativ till ett nationellt program för bättre folkhälsa, som över 170 företag och organisationer har ställt sig bakom. Ett exempel är att restauranger anger antalet kalorier i sina mål, vilket ska göra att kunder väljer kalorisnålare alternativ, berättar Dagens Nyheter.

Initiativet tycker socialminister Göran Hägglund (KD) är intressant. Han kommer att kalla till ett möte i höst för att skapa ett samarbete mellan landets organisationer, näringsliv, kommuner och landsting. Tillsammans ska de minska de överviktiga svenskarnas midjemått.

Inom ramen för e-hälsa tas individuella hälsokonton fram, vilka ska göra det lättare för var och en att hålla koll på sin hälsa med tillgång till journaler, läkemedelslistor och viktkurva. Men den viktiga nyckeln är läkarna, enligt Göran Hägglund.

– Om läkarna bara får ersättning för att behandla sjukdom, då gör de det. Men blir de också premierade för att ge råd om levnadsvanor, vikt och rökning så gör de det också. Jag tror på den ”vita rockens auktoritet”, att sådana råd kan leda till livsstilsförändringar, säger han till Dagens Nyheter.

Sjukvården ska erbjuda metoder som bygger på vetenskapliga studier och dokumenterade resultat, tycker Göran Högglund.

– Jag tycker att nya resultat snabbare borde implementeras i vården, säger han till Dagens Nyheter.

Källor: DAGENS MEDICIN och DAGENS NYHETER

Kommentar

På regeringskansliets hemsida kan vi läsa följande:

Göran Hägglund, Socialminister, Socialdepartementet:

”Ett av mina viktigaste mål är att förbättra tillgängligheten i vården. Jag vill korta vårdköerna och ta bort hinder så att vi kan få fler aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Patienterna – inte systemen – ska vara i centrum för den svenska sjukvården.”

Införande av den så kallade ”kömiljarden” har haft en god effekt på vårdköerna, men det räcker inte. Nu krävs nya tag! Det krävs management – styrning – där medborgarnas och samhällets intressen sätts i främsta rummet, dvs. folkhälsan och en kostnadseffektiv vård.

Vi behöver också förebygga ohälsa. Idag ger ger Livsmedelsverket ut kostråd som ÖKAR diabetes, övervikt och andra ”moderna” sjukdomar (de flesta sjukdomar).

Socialministern tillämpar själv en kost som kan rubriceras som LCHF (undviker bröd, pasta, ris, potatis, …), vilket har gjort att han blivit av med överviktskilon och att han mår bra. Kanske vill han att dessa erfarenheter skull komma fler till användning?

Socialminister Göran Hägglund i DN inlägg rymmer fler viktiga insikter:

 • Att Göran Hägglund har anammat att det är möjligt att initierar något vid sidan om de ordinarie institutionen, utan att bli beskylld för ”ministerstyre”. En genomlysning av sjukvården som utförs av oberoende och professionella krafter är behövligt.
  .
  Om inte ministrarna styr hamnar vi i en herrelös hierarki, där råa och skrupelfria marknadskrafter får fritt spelrum. Detta har varit fallet de senaste decennierna. Den ohälsoutveckling vi beskådar är inte en slump, den är styrd.
  .
  Inspiration till att tillsätta externa oberoende experter kommer från Storbritannien där denna princip är allmänt vedertagen. Sannolikt det snabbaste, bästa och kanske det enda sättet att reda ut hälso- och sjukvårdens problematik.
  .
  Nuvarande myndigheter och organ, som normalt handhar dessa frågor, som hitintills lyckats med att förvärra situationen. De bromsar utvecklingen.
  .
 • Att något måste göras, snabbt (annars kraschar vården och samhället).
  .
 • Att vården saknar incitament och kunskaper att själva utveckla sin egen verksamhet. Vårdens struktur gör det nästintill omöjligt att göra större förbättringar, den verkar istället mot en större ineffektivitet.  Det behövs således en yttre kraft.
  .
 • Att läkarna bör ha hela kunskapen. Tågordningen hitintills har varit att läkarna sköter medicinering och kirurgin, medan dietisterna har ansvaret för kosten. Läkarna har därigenom blivit ”enbenta” och har tvingats avstå från den absolut mest kraftfulla medicinen – maten – som dessutom är biverkningsfri. Denna insikt är ett stort framsteg.
  .
 • Att sjukvården ska erbjuda metoder som bygger på vetenskapliga studier och dokumenterade resultat. Detta krav gör att dagens behandling av diabetiker och överviktiga måste omvärderas, en ”vård” som idag bygger på en vetenskap som SBU funnit undermålig, med metoder som förvärrar situationen och som innebär lagbrott.
  .
 • Att nya resultat snabbare borde implementeras i vården, säger Socialministern till Dagens Nyheter. Vi instämmer, det duger inte att försena införandet av effektiva metoder med decennier. Ett exempel:
  .
  Redan 16 januari 2008 godkände Socialstyrelsen LCHF för behandling av diabetes och övervikt, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Fortfarande har vården inte börjat använda metoden, fortfarande spjärnar de emot.
  .
  Det duger inte i dagens samhälle, det är snarare en skandal av stora mått som kostar patienter ett stort lidande och samhället stora summor – HELT I ONÖDAN.

Vården bromsar sig in i framtiden!

4 svar på ”Så vill Göran Hägglund stoppa övervikt”

 1. I USA kostar sjukvåren ungefär 2,5 T$ (teradollar eller biljoner dollar (10^12 )) varav hjärtsjukdomar kostar 316 G$ (gigadollar eller miljarder dollar (10^9)
  Diabetes kostar 174 G$
  Fetma kostar 168 G$
  Magkatarr 140 G$
  Summa 798 G$ eller 30 % av den amerikanska sjukvårdsbudgeten.

  Gör vi samma räkneoperation i Landstinget Dalarna med 5 GSEK i sjukvårdskostnader så blir det en minskning av sjukvårdskostnaderna på bara 1,5 GSEK (1 500 miljoner kronor). Nu tror jag inte att det blir fullt så stora besparingar men om det blir bara 10 % besparing i stället för 30 % så kommer Landstinget Dalarna att göra sig skuldfritt på mindre än två år (LD har uppkomna underskott samlade sedan 10 år tillbaka om 900 MSEK).
  Men det kommer inte att ske på grund av konservatism och/eller okunnighet inom vården och politiken.

 2. Ansatsen ger ju visst hopp. Typiskt för kunskapsnivån hos ministern är att han tänker enligt modellen kalorier-in-kalorier-ut och den lär ju knappast hjälpa Sverige ur fetma-/diabeteskrisen, liksom den inte heller gjort de senaste 35 åren.

 3. SYFTET ÄR GOTT – MEN STRATEGIN ÄR FEL – VILKET KAN GE RAKT MOTSATT EFFEKT

  Göran Hägglund tillämpar själv en lågkolhydratkost, men verkar inte förstå att det är fler än han som skulle ha glädje av en sådan kost. Om fler sluta att äta sig sjuka skulle folkhälsan förbättras och sjukvården klara sitt uppdrag med mindre resurser.

  Men om detta ska lyckas så är det ingen bra idé att samla ”rävarna” för att diskuterar hur vi bäst skyddar ”hönshuset”, från just ”rävar”. Läs mer … Regeringen ger Livsmedelsverket uppdraget att intensifiera sin kostrådgivning.

  Med den strategin ryker både folkhälsan och KD:s väljare all världens väg!

Kommentera