Ledande opinonsbildare (KOL) försvarar narkotika till barn

Dessa LOBbare (”Ledande OpinionsBildare”) rycker ut till försvar för narkotika, sömnmedel och statiner till barn. Läkemedel som inte är utprovade för barn och där det saknas säkerhetsbedömning för barn.

Nu rycker så kallade ”Key Opinion Leaders” (KOL) ut till försvar, aktiverade av SvD’s artikelserie om narkotika och ”vuxenmedicin” som nu ordineras allt fler barn.

De menar att barnen ska få samma mediciner som vuxna, även om de inte är testade på barn. De har bara läkemedel och terapi i sin verktygslåda. Kost som är kanske det viktigaste ”verktyget” nämns inte med ett ord, de verkar de inte ens vara medvetna om att kost har en betydelse.

Om biverkningar av psykofarmaka nämns inte ett ord, de talar inte om att det har effekt under bara en begränsad tid, att det utvecklas ett beroende och inte sällan allvarliga biverkningar.

Läs hela debattinläggetMåste barn lida mer än vuxna?

En mer passande rubrik hade varit ”Måste barnen lida mindre än vuxna?”

Ord som ; kost, mat, föda, beroende, biverkningar, narkotika…. finns inte med i debattinlägget. Att barn, vars hjärna ännu inte är färdigutvecklade, är känsligare än vuxna för biverkningar, det nämns ej. T.ex. är det främst barn och ungdomar som fått narkolepsi av svininfluensavaccinet (som inte heller var testat på barn).

De skriver att ”barn och ungdomar har rätt till den mest effektiva behandlingen inte bara vid fysiska åkommor utan även vid symtom som koncentrationsproblem, beteendestörningar, depression eller svåra sömnstörningar.”

Vi instämmer, men psykofarmaka, sömnmedel och statiner är inte det som först bör skrivas ut även om det är bekvämt. Att inte nämna kost är oprofessionellt.

Många andra faktorer spelar in; som t.ex. förskola från ett års ålder när knytning till mamma har stor betydelse för utveckling av barnens inre trygghet. Men det är ett annat och långt kapitel.

Dessa LOBbare (Ledande OpinionsBildare) väljer att inte se helheten, inte beakta alla sidor, de väljer sina informationskanaler, och kanske agerar de med ett gott syfte.

Men OJ så fel det blir!

De skulle kunna liknas med enögda (ser inte helheten och inte biverkningar) pirater (berövar oss på hälsa och skattepengar) som saknar ett ben (kosten). På deras axel sitter en papegoja (industrin), som talar om vad de ska säga för att det ska gå dem väl under deras karriär.

”The road to hell is
paved with good intentions”

 ”Vägen till helvetet är
kantad av goda föresatser”

ζ

Pinoccioeffekten

Tror ledande opinionsbildare att de gör rätt och att de gör gott?

Sannolikt ja, annars kan de inte agera på ett övertygande sätt.

Att enbart se det som stärker den egna gruppens uppfattning kallas för ”Groupthink” eller ”Kognitiv dissonans” och är mycket vanligt. Det är en mänsklig egenskap och alla är vi drabbade mer eller mindre. Evolutionsmässigt så höll ”groupthink” ihop gruppen.

Kognitiv dissonans handlar om att du övertygar dig själv om att du har rätt, att du försöker få världen att passa din redan etablerade världsbild, istället för att passa in din världsbild i världen, vilket är mycket jobbigare.

Du gör det för att slippa känna olust kring de åsikter du har. Det får dig att hålla fast vid och att bilda skräddarsydda åsikter, mot bättre (inre) vetande. Det får dig att känna det som att du har rätt fast du har fel.

Detta fenomen är kost- och läkemedelsindustrin, politiker och reklambyråer väl medvetna om och de matar oss dagligen med det budskap de vill att vi skall se, höra, tänka och känna. Margarinreklam är ett typexempel.

ζ

Det här fenomenet, ”kognitiv dissonans”,
är en av psykologins främsta upptäckter.

ζ

Observera att detta sker utan att man själv är medveten om det.

Läs mer … Pinoccioeffekten

ζ

Verkligheten kommer alltid i kapp – förr eller senare.

Verkligheten vinner alltid och med Internet sprids kunskaper och insikter snabbt. Det som tidigare tog hundratals år går nu på bara något decennium och snart på några år.

Ledande opinionsbildare är inte länge är ensamma om att kunna kommunicera och får det allt svårare, om de företräder en vrångbild av verkligheten.

Medborgarna är kloka, dock relativt lättlurade och med stor tilltro till ”auktoriteter”, därav en stor tröghet innan det händer något.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

Kommentera