Diabetes – dilemma för statinanvändare

(Googleöversatt)

Vi överdoserar med kolesterolsänkande statiner, och följden skulle kunna vara en kraftig ökning av typ 2-diabetes.

Den gångna veckan höjde Food and Drug Administration frågor om biverkningar av dessa läkemedel och utvecklat nya etiketter för dessa läkemedel som nu varnar för risken för diabetes och minnesförlust. Tillkännagivandet sade att risken var ”liten” och bör inte materiellt påverka användningen av dessa läkemedel. Uppgifterna är något tvetydigt för minnesförlust. Men omfattningen av problemet för diabetes blir mycket tydligare med noggrann undersökning av data från stora kliniska prövningar.

Statiner har funnits sedan 1980-talet, men deras risk för att orsaka diabetes uppmärksammades inte på nästan 20 år. När alla tillgängliga data från flera studier slogs samman år 2010 mer än 91000 patienter som randomiserats till att behandlas med en statin eller en sockerpiller (placebo), risken att utveckla diabetes med någon statin var en i varje behandlade 255 patienter. Men denna siffra är missvisande eftersom den innehåller svagare statiner som Pravachol och Mevacor – som infördes tidigare och inte bära någon entydig risk.

Det är bara med de mer potenta statiner – Zocord (numera känt som simvastatin), Lipitor (atorvastatin) och Crestor (rosuvastatin) – speciellt vid högre doser, att risken för diabetes visar upp. Orsak och verkan var entydigt eftersom de flera stora studier av de mer potenta statiner hade en enhetlig överskott av diabetes.

För dessa statiner, desto högre dos, desto mer diabetes, även om vi inte har tillräckligt med data ännu inte att säga exakt vid vilken dos än diabetes visade upp för varje läkemedel. Vad vi vet är att diabetes visade upp.

Siffrorna ökar till en av 167 för patienter som tar 20 milligram Crestor, och upp till en av 125 för intensiva statin behandlats med läkemedel strategier för betydligt lägre kolesterolnivåer.

Låt oss runda just denna av och säga att en av varje 200 patienter som behandlats med någon av de tre mest potenta statiner kommer att få diabetes. Det är ett ganska konservativt tal eftersom diabetes inte ens noggrant letade efter i de flesta av försöken. Och vi har data för bara 5 års behandling, det kan vara värre med längre statinbehandling.

Mer än 20 miljoner amerikaner tar statiner. Det skulle motsvara 100.000 nya statin-inducerade diabetiker. Inte bra för folkhälsan och definitivt inte bra för den enskilde påverkas med en ny allvarlig kronisk sjukdom.

Om det fanns en stor dämpning av hjärtinfarkt eller stroke eller dödsfall, som kan vara motiverat. Men hos patienter som aldrig har haft hjärtsjukdom och tar statiner för att sänka risken (så kallad primär prevention), är minskningen av hjärtinfarkter och andra större evenemang endast 2 per 100. Och vi vet inte vem de 2 per 100 patienter är som förmånen eller en per 200 som kommer att få diabetes! Dessutom är marginalen till nytta för riskerna ganska smal.

Vad ska människor som tar statiner göra? Om de är föreskrivna för någon som redan har haft hjärtsjukdom eller stroke, är fördelen övergripande – inga ändringar föreslås. Men i de allra flesta människor som tar statiner – de som aldrig har haft någon hjärtsjukdom – det bör finnas en noggrann granskning av om statiner är nödvändigt, mot bakgrund av risken för diabetes och den relativt lilla fördelen som kan härledas. Utöver detta bör en dosreduktion eller användning av en mindre potent statin övervägas på individuell basis.

Vi måste ta reda på varför statiner orsaka diabetes och helst genom genomik vi kan avgöra vem som är i riskzonen för denna viktiga bieffekt. Men hittills ingenting har gjorts för att reda ut det här – trots att marknaden för statiner är väl över $ 20 miljarder per år. Det finns tusentals blodprover som sitter i företagets frysar runt om i världen som potentiellt kan ge svaren.

Tillkännagivandet, medicinering etiketten förändring och hälsa rådgivande av FDA var länge sedan och har fört denna viktiga folkhälsofråga för ljus. Den information som vi har stöder inte att detta är en ”liten” problemet om man inte anser mer än 100.000 nya diabetiker obetydlig. Problemet med statin-inducerad diabetes får inte underskattas, medan landet håller på att överdoseras.

Eric J. Topol är en kardiolog vid Scripps Clinic, professor i genomik vid Scripps Research Institute och författare till ”The kreativ förstörelse of Medicine.”

Källa: The New York Times (published: March 4, 2012)

appendix

Utveckling diabetes

Den globala diabetes epidemin ökar till pandemiska nivåer. Kostnader för övervakning och behandling av sjukdomen och dess komplikationer är skyhöga. Förlorad produktivitet påverkar ekonomin i världen. Nuvarande diabetes behandlingsmetoder är inte effektiva för att hjälpa människor bekämpa sjukdomen.

Den globala diabetes epidemin:

 • 300.000.000 diabetiker i hela världen, förväntas fördubblas fram till 2030
 • Världens totala diabetes kostnad: $ 232.000.000.000
 • 5:e vanligaste dödsorsaken i USA, 4:e i världen

Prognos enligt WHO och Internationella Diabetsföreningen, IDF. Antalet diabetiker i världen:

 • 1985: 30 miljoner (Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning kom 1989, startskottet på diabetesepidemin i Sverige. Sedan dess har diabetes trefaldigats med ytterligare en halv miljon diabetiker och pre-diabetiker).
 • 1995: 135 miljoner
 •  2010: 285 miljoner
 •  2030: 438 miljoner (prognos)

Läs mer… eller läs originalartikeln på engelska (read more…)

Kommentar och slutsatser:

Diabetes typ II lindras eller ”botas” enkelt på ett par veckor, med LCHF. Även typ I diabetiker uppnår stora hälsovinster och kan reducera sitt insulinbehov. Risken för följdsjukdomar minimeras, ner mot noll. Se folder.

De 16 januari 2008 blev LCHF godkänd av Socialstyrelsen för behandling av övervikt och diabetes, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Den enda kost som är godkänd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt (efter en granskning som tog två år). Läs mer…

Enligt patientsäkerhetslagen måste patienter erbjudas denna möjlighet, men det struntar vårdens utövare i. Hitintills har de ostraffat kunnat bryta mot lagen, trots att det fått katastrofala konsekvenser för patienterna och trots att det allvarligt skadar samhällsekonomin.

Redan 2009 offentliggjordes detta lagbrott, läs mer…

ALLA diabetiker blir snabbt mycket bättre och sjukvården skulle avlastas markant på samma gång som läkemedelsförbrukningen kraftigt skulle gå ner. Nedan en typisk blodsockerkurva före med tallriksmodellen och insulininjektioner och efter med LCHF, utan insulininjektioner. Observera att detta gäller praktiskt taget ALLA diabetiker, det tar bara lite olika lång tid att stabilisera sitt blodsocker och därigenom bli en frisk diabetiker, typ 0 (typ noll).
.

.
Diabetes är en mycket allvarlig sjukdom med bland annat följande komplikationer:

 • Hjärtsjukdom
 • Blindhet
 • Njursvikt
 • Amputation av främst tår och fötter.
 • Nervsjukdomar, t.ex. Alzheimers.
 • Cancer

Glykation (bindning av överskott av socker till proteiner) är en viktig orsak till de långsiktiga komplikationer av diabetes och en indikator på risken för att utveckla dessa komplikationer. Observera att Livsmedelsverkets tallriksmodell ger ett kraftigt överskott av socker, en extremkost som vi inte är anpassade till, som orsakar diabetes.

Nuvarande diabetesbehandling leder därefter in patienterna i ”naturalförloppet”, vilket innebär att de blir allt sämre och alltmer vårdkrävande. HELSJUKT!

Med Dr Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog.

Desinformation

Igår hade CMR (Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research) en öppen föreläsning inför en storpublik i en fullsatt aula. Med. Dr. Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hade en föreläsning som rubricerades:

”Aktuell forskning om hälsosam mat som visade att mat som produceras och odlas i Norden kan ha liknande effekter som den traditionella medelhavskosten på hjärtkärlsjukdom” (program här…).

Hela föreläsning var en hyllning till den mat som gör friska människor till diabetiker och som leder in diabetespatienter i naturalförloppet och till användning av statiner. Högst anmärkningsvärt med tanke på den vetenskap som finns idag!
.

.
Föreläsningen underbyggdes av små obetydliga studier med mindre än hundra deltagare och som varade under några få veckor och som inte bevisade någonting alls.

Att FDA och WHO nyligen har gått igenom alla stora välgjorda studier och inte funnit belägg för att mättat fett skulle vara farligt, det  var ett faktum som helt ignorerades. Under föreläsningen varnades ogenerat för mättat fett, som påstods orsaka hjärt- och kärlsjukdom.

Smör och grädde fanns inte med på agendan, trots att det handlade om lokalt producerade livsmedel i Norden.

Vi rekommenderades att använda ”mjuka” flytande margariner och allehanda sojaprodukter (även höga halter av fytoöstrogener i soja bortsågs ifrån, som dock påpekades av en åhörare). Rött kött var OK att äta en gång per månad.

En åhörare frågade om det var OK att äta ett ägg om dagen, som han tyckte var gott. Med Dr Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, svarade med viss tvekan att det sannolikt inte var farligt med ett ägg.

T.o.m. Livsmedelsverket har nu ändrat sina rekommendationer och numera kan man äta hur många ägg som man önskar och det är nyttigt. Med det fick mannen inte veta.

Läs om ”Myten om ägget och kolesterol” här… . Det är en väl bevarad hemlighet att det kolesterol vi äter inte påverkar blodets kolesterolhalt mer än marginellt. Om vi äter mycket kolesterol så producerar kroppen mindre, det regleras automatiskt. Om folket fick reda på detta finns en risk att de också börjar ifrågasätta statiner, vilket skulle skada business. Risken finns ju att folket börjar tänka själva.

Däremot sjunker kolesterolhalten i blodet om vi äter de oljor som Ingrid Larsson rekommenderar. Det beror på att växtoljor rika på omega6 skadar cellmembranen som blir ”sladdriga” och det går åt mycket kolesterol för att reparera dessa skador. På köpet sänks immunförsvaret som bland annat har till uppgift att bekämpa förkylningar, influensor och cancer.

Vet inte medicine doktor i näringsfysiolog Ingrid Larsson detta?

Solrosolja användes förr för att sänka immunförsvaret vid transplantation av njurar och det fungerade vad gäller att förhindra avstötning, men patienterna fick cancer istället så den behandlingen fick de sluta med.

Ingrid Larsson rekommenderar växtoljor för att de sänker kolesterolvärdet, vilket hon har lärt sig är något bra. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för denna tes, att ett lågt kolesterolvärde skulle vara hälsosamt. Det är snarare så att för lågt kolesterolvärde är farligt och de med högt kolesterol är friskast och lever längst. Detta säger vetenskapen, men den behöver uppenbarligen inte medicine doktorer i klinisk näringsfysiologi bry sig om.

Den kolesetrolsänkande kosten som presenterades, kunde enligt Ingrid Larsson t.o.m ersätta Simvastatin (en statinpreparat). Men det var viktigt att man inte slutade med sina statiner utan att först kontrollera sitt kolesterolvärde. Av detta skulle vi förstå hur viktiga statinerna är.

Den naturliga frågan från åhörarna var då; Vad är ett normalt kolesterolvärde? Det kunde inte Ingrid Larsson svara på, så hon vände sig till en kollega som prompt svarade 5. Några biverkningar av statiner tycktes man inte ha anledning att ta upp.

Det skulle innebära att de flesta över 50 år är presumtiva patienter (idag äter 800.000 svenskar statiner). Läs mer om kolesterol:

 • Läkartidningen: ”Ett statinpiller för mycket” Läs här…
 • FDA utfärdar varningar vad gäller bruk av statiner. Läs här…

Med. Dr. Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, agerade som en fullfjädrad kost- och läkemedelsagent. Hon slog ett slag för den mat som gör oss sjuka och propagerade ohämmat för statiner (för att förhindra att ”kolesterol sätter sig fast i våra kärl”).

Vi som satt i aulan blev grundlurade och kommer att efterfråga allt mer läkemedel.

Ingrid Larsson bekände sig också till den förenklade modellen ”energi in och energi ut” och förbisåg att vi är hormonellt styrda. Hur kan man bli en auktoritet inom nutrition utan denna fundamentala kunskap?

Läs mer om ”energi” och ”energibalansen” i följande inlägg:

 • Energibalansen styr inte i första hand människans vikt! Läs mer…
 • Grundlurad hon också, var vad jag tänkte… . Läs mer…
 • Pusselbitarna passar inte. Läs mer…
 • Det största misstaget som fetmaforskare gjort (!). Läs mer…
 • Grundlurade under tre decennier. Läs mer…
 • Vid sidan av projektarbete … . Läs mer…
 • Minus 40 kg på ett halvår – genom att äta riktig mat. Läs mer…
 • VARSÅGOD OCH NJUT! Läs mer..
 • Svedala projektgrupp fick ett brev. Läs mer…
 • Två berättelser. Läs mer…
 • Den svenska livsmedelsideologin. Läs mer…
 • Lättmjölken, barnen och vetenskapen. Läs mer…
 • Tack för det, Livsmedelsverket. Läs mer…
 • Sexårskontroll visar stora viktproblem bland barn i Nordost. Läs mer…
 • TV4 – Frågor och svar om fetmaoperationer. Läs mer…
 • Bidrar Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet till en bättre folkhälsa? Läs mer…
 • Lågkaloribantning och fettsnål kost (lightprodukter). Läs mer…
 • Expressen; Vi blev tjockare av att undvika fett. Läs mer…
 • SOS-studien vilar på lösan sand! Läs mer…
 • En tillbakablick och ett av dagens problem – miljögifter. Läs mer…
 • Svenskarna fetare – men inte fetast. Läs mer…
 • Glutenintolerans mycket vanligare än vi tror. Läs mer…
 • Onödigt lidande för våra diabetiker. Läs mer…
 • Det kom ett mail (Vasaloppet på LCHF). Läs mer…
 • Konsten att ljuga i TV – med professorer som läromästare… . Läs mer…
 • Sockerberoende. Läs mer… [en sjukdom som inte finns inom akademikervärlden i Sverige].
 • Big Food måste gå: Därför behöver vi radikalt förändra hur vi äter (USA). Läs mer…
 • Debatt TV1 19 januari 2012 under temat ”LCHF, bra eller dåligt?”. Läs mer…
 • Nyårslöften? Läs mer…
 • Folkbildning genom public service – sex filter som styr svenskar till rätt åsikter. Läs mer…
 • ”Köttfri Måndag” i armkrok med den multinationella kolhydratindustrin. Läs mer…
 • Kostdoktorn Andreas Eenfeldt mot Irené Mattisson (SLV). Läs mer…
 • Snedvridet om skolmat och miljö på TV4:s Kvällsöppet. Läs mer…
 • Okunnigt om kött och miljö i Västerbottenskuriren och Göteborgs-Posten. Läs mer…
 • Jojobantning står inte för dålig karaktär. Läs mer..
 • SvarsLösa Verket (SLV). Läs mer…
 • Fetmaparadoxen (Hammarskjölds brev nr 1). Läs mer…
 • Mat vid diabetes. Läs mer…
 • Brev till Socialstyrelsen om kostråd för diabetiker. Läs mer…
 • Generaldirektör Inger Andersson har fått ett brev. Läs mer…
 • Så fixar du platt mage. Läs mer…
 • Unga flickors kamp mot övervikt – ett ekorrhjul av lightprodukter, svält och rökning! Läs mer…
 • Kritik mot Socialstyrelsens nya rapport. Läs mer…
 • Svenskar vantrivs på sina jobb. Läs mer…
 • Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!. Läs mer…
 • Ett band av dödlig prostatacancer sträcker sig över Skandinavien. Läs mer…
 • ”Det sunda ska inte vara ett straff”. Läs mer…
 • Barn ska skyddas mot LCHF-kost (!). Läs mer…
 • Sjukhus får eget kök. Läs mer…
 • Kompetenscentrum skall förbättra måltiderna i den offentliga sektorn (?). Läs mer…
 • SVT: Cancerframkallande gift hittades i barnmat. Läs mer…
 • Äldre med diabetes får för mycket insulin. Läs mer…
 • ”Ganska få kilon på alla de träffarna”. Läs mer…
 • Medelhafskost bäst för hälsan (?) Läs mer…
 • Oseriös kritik av LCHF. Läs mer…
 • SVT: Kostråd kan göra svenskarna feta. Läs mer…
 • Kolesterolsänkande medicin? – Biverkningar! Läs mer…
 • Vanvett. Läs mer…
 • Oskuret är bäst. Läs mer…
 • Referat från en föreläsning arrangerad av ”MulligaBarn.se”. Läs mer…
 • Nu måste Rössner ställa upp på debatt! Läs mer…
 • ”Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa (?)”. Läs mer…
 • Lightprodukter orsakar hjärtattacker! Läs mer…
 • ”Domedagen är nära”. Läs mer…
 • Varför blir vi FETA? Läs mer…
 • Alla tumörceller har en förändrad ämnesomsättning som gör dem mycket sockerberoende. Läs mer…
 • Vi krävde ett alternativ till light för vår treåring! Läs mer…
 • Vi krävde ett alternativ till light för vår treåring! Läs mer…
 • Livsmedelsverket kvar i skräcken för mättat fett. Läs mer..
 • Sverige leder resten av världen mot hälsa och välstånd (!) (?). Läs mer…
 • Vår artiktiga föda – en modediet? Läs mer…
 • SENIORBLOGGEN – Kost och övervikt. Läs mer…
 • Varför förlorade kilon kommer tillbaka. Läs mer…
 • Reuters: Lågt D-vitamin är kopplat till hjärtsjukdom och död. Läs mer…
 • Fetmaepidemi trots kostråd. Läs mer…
 • Vilseledande och farlig reklam för testosteron. Läs mer…
 • Nu är det allvar! Läs mer…
 • Potatis bort, grönsaker fram i rampljuset. Läs mer…
 • Vitamin D och Crohn’s. Läs mer…
 • Socker farligare än fett. Läs mer…
 • Mager artikel om fettskatt. Läs mer…
 • Hopp för epileptiker. Läs mer…
 • D-vitamin: solenergi åt dig? Läs mer…
 • EXPRESSEN: ”Fettdoktorn avslöjas av blodsockertestet”. Läs mer…
 • Sydsvenskan om fetma och viktoperationer. Läs mer…
 • ”Energibarn – våra älskade skitungar”. Läs mer…
 • Livsmedelsverket är korrupt. Läs mer…
 • Sportdryck? Läs mer…
 • Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer (i USA). Läs mer…
 • Sjukhus svälter sina patienter. Läs mer…
 • Motion är hälsosamt – men har mindre med viktnedgång att göra. Läs mer…
 • Bättre skolmat och naturligt fett i Lerlyckeskolan Göteborg. Läs mer…

Ovan ett axplock av den kunskap som finns på KOSTDEMOKRATI.se – grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utan grundläggande kunskaper blir slutsatserna fel.

Med. Dr. Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, är välkommen till ”Folkuniversitet KOSTDEMOKRATI” för vidareutbildning, för att täcka upp sina kunskapsluckor.

Ingrid Larsson negligerar stora och väl genomförda studier för att istället relatera till små ”struntstudier” med ett knappt hundratal personer under några veckor eller epidemiologiska studier som inte säger något alls om orsakssamband (t.ex. Karelen projektet, där även rökning ingick).

Anledningen till att man använder studier med mycket låg evidensgrad är att det är det enda som finns att tillgå för att ”bevisa” osanningar.

LCHF varnades för på sedvanligt sätt med hänvisning till att ”det inte fanns några långtidsstudier” (även det en osanning), medan koster som trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år rekommenderades och slutsatser dras på studier som endast pågått under 4 veckor. Tidsperspektivet anpassades för att passa ändamålet.

Uppenbarligen är det farligt att bli frisk, man vet då inte vad som händer på sikt.
Så resonerar de som företräder kost- och läkemedelsindustrins sämre hälft.

Varför fortsätter vi då att förgifta våra diabetiker på detta sätt, mot bättre vetande? Och varför rekommenderar vi en kost som producerar diabetiker på löpande band?

Svaret

Tänk dig en boxningsring med två parter som går match efter match!

 • I den ena ringhörnan finns våra förtroendevalda politiker utrustade med våra skattemedel. Oftast amatörer när det gäller medicin och vetenskap. Således ett lätt byte för tungviktsproffsen som sitter i andra ringhörnan, med en hel armé av sekonder.
  .
 • I den andra hörnan sitter tungviktsproffsen inom kost- och läkemedelsindustrin med gigantiska ekonomiska muskler, som har råd att hyra professionella lobbyister, adjungerade professorer och de påverkar medias rapportering. De styr både utbildning och forskning, en stor del av professorerna, läkarna och nästan hela dietistkåren. Att säga emot kräver kunskap, vilja och mod.

.
Oddsen är inte jämna

Kost- och läkemedelsindustrins proffs möter politiker som i sammanhanget måste betraktas som amatörer. Med hjälp av avancerat forskningsfusk och ett väl utbyggt nätverk som bygger på ”ego business” har kost- och läkemedelsindustrin byggt upp ett nästan ogenomträngligt försvarsverk. De sanningssägare inom systemet (professorer, läkare, sköterskor, forskare, dietister) som ändå försöker penetrera osanningar isoleras snabbt och placeras ute i kylan (rätt eller fel spelar ingen roll). Deras forskning, deras karriär kan vara över, t.o.m. deras licens riskeras. Få inom systemet vill riskera detta.

Om politiker utmanar ”Big Food” och ”Big Pharma” måste de vara väl förankrade i verkligheten, de bör ha en offensiv genomförbar plan och ett bra funktionellt försvar. De bör också kunna förklara för sina uppdragsgivare, folket, vad som händer och sker.

De behöver också professionell oberoende hjälp utanför systemet.

De allra flesta politiker har inte de förutsättningar som krävs och väljer därför den lätta vägen, ”walkover”. Det gäller tyvärr även de som insett att de administrerar en utveckling som leder till mänskliga tragedier och en snar kollaps inom sjukvården, plus att denna utveckling därtill underminerar hela samhället. Det kallas att värna ”ego business” eller i det här fallet kanske bara att  ”överleva” en stund till (kraschen kommer ju).

Maktobalans!

Hur denna obalans har byggts upp under decennier beskriver docent Ralf Sundberg utförligt, populärvetenskapligt och på ett överskådligt sätt i sin bok ”Forskningsfusket” som alla borde läsa. Inte minst våra ansvariga politiker, om de inte fortsättningsvis vill låta sig luras på både pengar och folkhälsa.

Kunskap, passion och vilja att uppnå resultat saknas idag hos de flesta av våra förtroendevalda politiker! Att enbart fördela pengar och administrera ett nederlag klarar ju vem som helst. Det är bara att göra som motparten säger.

Politikerna behöver inte själva göra jobbet, de skall bara se till att det blir gjort. De kan anlita oberoende proffs (kunniga och erfarna sanningssägare), som kan ge de andra tungviktarna en match värd namnet. Med vetenskapen och beprövad erfarenhet på sin sida är det faktiskt ganska ”enkelt” att vinna över de som far fram med osanningar.
.
Det enda som krävs av våra förtroendevalda är som sagt lite vilja, kunskap och insikt, samt en smula mod att våga utmana ”ego business”, som redan fått både folkhälsan och landstingsekonomin ner för räkning.

Ansvariga politiker står inför ett vägskäl och det duger inte längre att bara ducka. De måste sätta sig in i problematiken och därefter agera, välja en strategi som leder ur krisen. Detta förmår inte vården på egen hand, de sitter fast såsom gjutna i betong.

Alternativet är att titta på tills sjukvården och folkhälsan havererar, blir golvad.

Team KOSTDEMOKRATI
.

Regelrätt fight – där verkligt RESULTAT vinner

Kommentera