GP: Tusentals väntas till Västlänksprotest

.

samling vid pumpen.
Nu måste vi återerövra demokratin, som är under attack. Och vi måste ersätta
”Västlänken” med ett bättre alternativ, med t.ex. CENTRALSTATIONGÅRDA

Se artikeln i GP, men tyvärr kom den sent och bara på webben.
Men man får vara glad för det lilla, läs artikeln … GP

Samling vid pumpeninfo

ζ

GÖTEBORG – Tusentals väntas till Västlänksprotest (imorgon)

Samling på Götaplatsen lördagen 7 mars kl 13.30 (läs mer … info)
.

Förra demonstrationen 22 november lockade omkring 5 000 deltagare. Bild: Jessica Segerberg

.
Lördagen 7 mars: Dagen D – för Demonstration

OBS!!! Med tanke på att Allianspartierna nyss gick ut med ett besked om att de tänker strunta i folkomröstningen är det oerhört viktigt att alla gör sin röst hörd i denna manifestation! Läs mer om det här och här

Nu gäller att vi alla samlas ”runt pumpen” och vi gör vår röst hörd. Om makthavarna tror att det snart blåst över, så tror de fel. Politiken står inför ett nödvändigt paradigmskifte och det blir aldrig som förr igen.

När man köpte in nya spårvagnar var det LÅG-GOLV som gällde och resultatet blev tekniska missfoster som inte ens var anpassade till rälsen och som rostade sönder på ett par år. Konsekvensen är att Göteborg nu kör med gamla vagnar (som fungerar) och biljettpriserna här höjts kraftigt.

Nu vill man bygga en LÅG-BRO över Göta Älv ( = trafik kaos ) och man vill bygga en TUNNELBANA (för det har ju Stockholm). Detta till varje pris och utan hänsyn till konsekvenser.

Hur är detta möjligt?

Majoriteten av politiker och tjänstemän verkar navigera efter tre ledord; LÅGGOLV, LÅGBRO OCH ”LÅGTUNNEL” (TUNNELBANA). Allt annat som t.ex. samhällsnytta, kvalitet, driftssäkerhet, säkerhet, ekonomi och framtidssäkring är inte relevant, (det stökar bara till det).

några få odlar

Annelie Hultén
Annelie Hultén

I själva verket är det en handfull auktoriteter (politiker och tjänstemän) som styr och ställer och de övriga har att rätta in sig i ledet (om de inte vill riskera sina karriärer inom kommunen). Som Anneli Hultén nyligen uttryckte det i GP:

”Några få odlar en konspiration”

För Anneli Hultén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, kan väl inte ha syftat på tiotusentals goa göteborgare som engagerar sig och som visar samhällsansvar, som utarbetat ett smart och kostnadseffektivt alternativ till det illa genomtänkta ”Västlänken”.

Alternativ CENTRALSTATIONGÅRDAknockout2-vänster

Läs mer om folkets slagkraftiga alternativ som slår knockout på ”Västlänken”- CENTRALSTATIONGÅRDA – Ett hållbart alternativ för framtiden. Ett betydligt bättre och säkrare alternativ som också skulle spara många miljarder … och framtidssäkrat … klicka här

Göteborgs politiker och tjänstemän är vana vid att göra som de vill mellan valen (och utan personligt ansvar), vilket bland annat har givit staden smeknamnet ”Muteborg”. Detta är deras bord sedan urminnes tider och de tycker att medborgarna bör sköta sitt.

Lars Bern, klicka på bilden ovan för att läsa hans blogg

Teknologie doktor Lars Bern har skickligt fångat det som sker inom politiken idag i två nyligen publicerade artiklar. Och detta gäller inte bara Västlänken, utan det gäller även t.ex. GMO, sjukvårdens och rättsväsendets haveri som hotar vår livskvalitet och t.o.m. våra liv. Men det anses inte vara vårt bord.

Folket ska knipa tyst och bara betala notan som består av otrygghet, ohälsa, förtidig död och detta med ofantliga skattemedel. Vi betalar för inkompetens. Hela vårt välstånd är under politisk attack, grundat på dumhet och på ett passivt folk som låter sig vilseledas. Det sistnämnda kan vi göra något åt lördagen 7 mars kl 13.30 i Göteborg.

Därför är denna demonstration viktigt, ett pilotfall som kommer att skaka om etablissemanget – om tillräckligt många kommer. Ett viktigt steg mot att ta befälet över våra liv, att återerövra befälet från politiker som missförstår sitt uppdrag,

 • Lars Bern: ”Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?”NEWSVOICE
  .
 • Lars Bern: ”I Sverige precis som i Ryssland går Public Service och övriga MSM maktens ärenden”NEWSVOICE

ζ

GP -Tusentals väntas till Västlänksprotest

15 000 – 20 000 demonstranter. Så många räknar Västsvenska Folkinitiativet skall delta i lördagens manifestation mot Västlänken. Läs mer … GP

Information om demonstrationen … klicka här

En demonstration som främst handlar om Västlänken, en tunnel under staden som få har glädje av och som kostar som kostar mer än TRE GÅNGAR notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln TILLSAMMANS. I värsta fall blir tunneln 2 – 3 gånger dyrare (jämför tunneln genom Hallandsåsen). Detta för att man ska kunna öka pendeltågstrafiken från 2% till 3% genom att förtäta ankomster och avgångar från 15 till 10 minuter. Och för detta ska man gräva upp staden under tio års tid.

En livsfarlig tunnel med dubbelriktad trafik i ett tunnelrör, utan evakueringsmöjlighet (25 meter under marken). Som en gruva utan räddningsschakt och utan räddningskammare, där upptill tusen barn i barnvagnar, ungdomar, vuxna och äldre med käpp eller rullatorer kan bli fast i livsfarlig brandrök (som Räddningsverket varnat för).

Men ”de få” som bestämmer lyssnar inte – de tänker TUNNELBANA (?) och vill gräva ner framtida investeringsmedel i den göteborgska leran och sannolikt skicka vidare en skuld på tiotals miljarder kronor till barn och barnbarn för:

”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin”
(Riksrevisionsverket – RRV)

Lennart Wassenius (C), ledamot i förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen, beskriver Västlänken som;

”Om det här projektet fullföljs är det
det dummaste som har hänt
Göteborg på 400 år”.
.

Klicka på bilden för att förstora den

”Glädjekalkyl”

– om man nu kan kalla 20 miljarder kronor för det (men beloppet kan trefaldigas)

Kostnaden för Västlänken är högst osäker och är redan uppe i 27 miljarder kronor, men kan komma att hamna på 40 eller 60 miljarder kronor. Det vet vi först efteråt och de som idag garanterar att 20 miljarder kronor ”täcker allt”, lär inte ta ansvar för det om tio år. Då hamnar räkningen hos skattebetalarna och de ansvariga har fyrtio miljoner skäl till varför det gick som det gick – men inte en enda ursäkt.

Västlänken är redan körd som alternativ, en katastrof som inte kräver ytterligare utredning. Däremot finns det starka skäl att titta närmare på alternativet: CENTRALSTATIONGÅRDA

.

CENTRALSTATIONGÅRDA

ζ

Ett svar på ”GP: Tusentals väntas till Västlänksprotest”

 1. 1 kap. Statsskickets grunder

  ”1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.”

  Politikerna nöjer sig dock inte med att bryta mot den viktigaste grundlagen.

  Att först konfiskera 20 miljarder kr av skattebetalarna, för att sedan mot folkets vilja kasta dessa pengar i sjön, innebär grova brott mot fler grundlagar. Läs själv grundlagen:

  Egendomsskydd och allemansrätt

  ”15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna … genom expropriation eller något annat sådant förfogande … utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

  Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten.”

  Våra inkomster är privat egendom som det allmänna tvingar till sig genom beskattning (dessutom världens högsta skattetryck). Alltså konfiskation eller expropriation. Enligt ovanstående grundlag är det förbjudet ”utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”.

  Eftersom nu en majoritet av folket har bestämt att en tågtunnel under Göteborg för 20 miljarder INTE är ett angeläget allmänt intresse och enligt 1§ är det vi som bestämmer, så är det alltså enligt grundlagen OLAGLIGT dvs KRIMINELLT att beskatta oss för detta ändamål!

  Enligt andra stycket ovan har vi dessutom rätt till full ersättning till förlusten. Så nu vill vi ha tillbaka ALLA pengar som staten och kommunen har exproprierat av oss i form av trängselskatt, samt all inkomstskatt m.m. som gått till detta monstruösa system. Vi kanske ska ha 10% ränta också plus försenings- och straffavgifter som myndigheterna brukar tillämpa mot oss vid minsta förseelse? Prova vad som händer om du vägrar att bli konfiskerad trängselskatt får du se.

  Vi får nog gå till polisen och göra ett antal anmälningar gällande grundlagsbrott.

  Svårare än så är det faktiskt inte!

  PS Vad är det för straff för brott mot grundlagen? Böter, samhällstjänst eller fängelse? Finns möjlighet till skadestånd från brottslingarna? Antagligen är det immunitet och straff frihet för politiker och kommunala tjänstemän. Det är väl bara vanliga medborgare som kan bestraffas för brott mot grundlagen.

  – – –

  Politikerna har brutit mot den viktigaste av Svea Rikes grundlagar: ALL MAKT UTGÅR FRÅN FOLKET.

  Har dom inte fattat att enligt grundlagen är det vi skattebetalare (och jäkligt många andra medborgare som inte betalar ett öre i skatt men gärna konsumerar skattepengarna) som ska bestämma. Skitsamma. Folket skall bestämma, politiker skall utföra det som folket har bestämt.

  Eftersom det enligt lagen är vi som bestämmer får vi väl ändra på regeln att folkomröstningar bara är vägledande. Om inget parti vill det (mycket troligt), får vi starta ett nytt parti.

  Folket har sagt sitt, politikerna gör tvärtom. OK om det var Ryssland eller Iran, men nu är det lilla Göteborg som ingår i ett s k demokratiskt land.

  Alla utom Vägvalet och några enstaka modiga medborgare från andra partier borde förvisas ur kommunen på livstid.

  Nu får det vara nog med dumheter från politiker adeln!

  – See more at: http://www.nejtrangselskattgbg.se/2015/03/03/lordagen-7-mars-dagen-d-for-demonstration/#sthash.ZJM9aABd.dpuf

Kommentera