Den smygande döden – hjärtinfarkt

Nu kan åderförkalkning upptäckas och förebyggas, i tid!

Hur man förebygger hjärt- och kärlsjukdom får man själv läsa på,
t.ex. här på KOSTDEMOKRATI plus att läsa böcker enligt t.ex. nedan.

.

.

Åderförkalkning – arterioskleros/atheroskleros – vad är det?

Åderförkalkning drabbar de flesta av oss förr eller senare. Män drabbas ofta tidigare än kvinnor. Flera faktorer medför risk att drabbas även i yngre åldrar. Samtidig förekomst av flera riskfaktorer innebär kraftigt ökad risk.

Riskfaktorer:

 • Ärftliga faktorer
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Höga blodfetter
 • Rökning
 • Övervikt
 • Fysisk inaktivitet
 • Stress (inre och yttre)
 • Näringsbrister
 • m.fl.

Artärer är blodkärl vars vägg på insidan tapetseras av ett cellager som kallas endotel och på utsidan omges de av ett muskellager. Kärlväggen är uppbyggd av fibrer och elastisk vävnad, men med åldern blir våra kärl stelare. Endotelcellerna har viktiga funktioner för att hålla blodkärlets insida ”teflonliknande” för att motverka hopklumpning av blodplättar, att motverka inflammationsreaktion och fettinlagring som kan utvecklas till förkalkningar.

Normal artär och en sjuk med plack och blodklumpar

När åderväggen förtjockas försvåras blodflödet och risken för proppbildning ökar. Vid stress ökar sammandragningen av de minsta artärerna och så ökas risken ytterligare för en akut kärlkatastrof.

Går det att säkert fastställa riskfaktorer?

Räcker det inte till med blodprov – kontroll av kolesterol och andra blodfetter, blodsocker osv. – och reglerat blodtryck för att förebygga åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt?

Svar: Nej. 40‐60 %, dvs. ca hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har inte riskfaktorer för hjärt‐kärlsjukdom, såsom höga blodfetter och högt blodtryck (Johns Hopkins White Papers, Coronary Heart Disease – 1998, m.fl. studier). De har normala värden på de olika blodprov som man tar (blodsocker, blodfetter m.m.), de röker inte och de äter normalt.

Fram till nu har man således inte kunnat hitta hälften av de människor som kommer att få hjärtinfarkt och/eller stroke. Ingen förvarning. I USA har man ibland kallat den symtomlösa tilltagande åderförkalkningen för ”The Silent Killer”, eller gjort liknelsen med en tickande bomb.

Därför kan en person som precis gjort en vanlig hälsoundersökning med normalt resultat, strax därefter ändå drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, som en blixt från klar himmel.

Därför är möjligheten till tidig diagnostik angelägen. Genom forskning har vi nu ökade kunskaper om friskfaktorer och om läkemedels inverkan på blodkärlsfunktion och blodtryckssjukdom.

Det finns ett samband mellan högt blodtryck och åderförkalkningssjukdom. Trots detta vet vi idag att knappt 25 % av alla som lider av högt blodtryck har en fungerande behandling! (Erdine S.: How well is hypertension controlled in Europe? European Society of hypertension Scientific Newsletter 2000;1: No.3).

Det har behövts en ny, lättillgänglig, snabb och smidig metod för att ta reda på hur ditt hjärt‐ kärlsystem mår. Med den revolutionerande Arteriografen inleds nu en ny era för tidig diagnostik, behandling och uppföljning av åderförkalkningens förlopp.

Läs mer … Blodkärlsundersökning – Arteriografi

Fakta: Hjärt-kärlsjukdom i Sverige

 • 1,4 miljoner personer lever med hjärt-kärlsjukdom i Sverige.
 • Hjärt-kärlsjukdom orsakar 39 procent av alla dödsfall.
 • 34 700 personer avled av hjärt-kärlsjukdom 2011.
 • 31 600 personer fick hjärtinfarkt 2010 – varav 9 000 avled. Antalet hjärtinfarkter var totalt 33 700.
 • Två av tre som insjuknar respektive dör av hjärtinfarkt är män.
 • De senast 20 åren har risken för att dö i hjärtinfarkt minskat med 58 procent.
 • 1987 var antalet dödsfall i hjärtinfarkt 18 400 jämfört med 9 000 år 2010.

Observera att det är dödsfallen som minskat, inte antalet hjärtinfarkter. Det beror på att akutsjukvården har utvecklats (ballongsprängning, stent, bypassoperation, pacemaker, etc.) och fler liv räddas efter en hjärtattack. Men om man inte byter kost och livsstil så är räddningen bara temporär.

Arteriografi

Läs mer om arteriografi i tidningen Land nr 46 2011

Läs här…

Medicine Doktor Dwight Lundell

Webbtips … Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom ... läs mer…

Boktips

Ett utdrag ur boken ”Varför djur inte får hjärtattacker… men människor dör av dem!” skrivet av läkaren och forskaren Dr. Matthias Rath i samverkan med Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare inom kemi. Linus Pauling var en av molekylärbiologins grundare. Läs mer… .

En bok som räddar liv, som kan beställas här:

.

2 svar på ”Den smygande döden – hjärtinfarkt”


 1. Arteriografi mätning är ungefär som att mäta sitt blodtryck.

  Tips: Om Du bor i Göteborg med omnejd kan Du t.ex. mäta din kärlhälsa med en arteriograf hos professor Öckerman.

  Läs om artärstelhet … http://www.biomed-ockerman.com/artar.htm

  Professor Öckerman har också ett inlägg om EDTA som nämns i artikeln ovan … http://www.biomed-ockerman.com/kelering.htm

  Hemsida med kontaktuppgifter … http://www.biomed-ockerman.com/

  – – –

  Eller om Du bor i Karlstad

  Arteriografen (liknar en vanlig blodtrycksmätning) undersöker din risk att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke. Arteriografen är en evidensbaserad screeningutrustning som mäter artärstelhet och andra parametrar som påverkar hjärt-kärl risk.

  Undersökningsmetoden räknas som ”Golden standard”, vilken innebär att den har högsta graden av vetenskaplig tyngd. Metoden används inom forskningen, både i Sverige och utomlands.

  Läs mer…

Kommentera