Skiftarbete hot mot folkhälsan

 En utmaning

.
Skiftarbete ökar ohälsan

Skiftarbete är ett hot mot folkhälsan och kan leda till ”explosion av sjukdomar”. 24-timmarssamhället har lett till en kraftig ökning av skiftarbetare i Sverige. Nu varnar forskare för att utvecklingen hotar folkhälsan.

Under de senaste decennierna har vi vant oss vid ett samhälle som aldrig sover. Utökade öppettider inom handeln och servicesektorn har gjort det möjligt att köpa mat och gå på gym mitt i natten. Vi kan nå många myndigheter och företag långt in på kvällarna och vi kan festa på klubbar tills solen går upp.

Var fjärde är skiftarbetare

Sedan 1975 har antalet personer som arbetar oregelbundet över dygnet och veckan fördubblats i Sverige. Idag arbetar nästan var fjärde anställd skift, viket hör till de högsta nivåerna inom EU.

– Sverige är i högre utsträckning än andra länder fungerande dygnet runt. Det sättet att göra sig tillgänglig för medborgare är i grunden bra för Sverige, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Men flera av landets ledande forskare på området håller inte med om att 24-timmarssamhället är bra för Sverige. Anders Knutsson är professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall:

– Det här är en olycklig utveckling med tanke på de kroniska sjukdomar som natt och skiftarbetare kan drabbas av. Om vi inte förebygger kan det bli en explosion av sjukdomar.

”Hot mot folkhälsan”

Sömnforskaren och professor Torbjörn Åkerstedt vid Stessforskningsinstitutet instämmer.

– Det är absolut ett hot mot folkhälsan på lång sikt. Det är det redan idag men risken är relativt hanterbar nu, men det kommer att öka med tiden.

sjukskriven-mUnder senare år har en lång rad vetenskapliga studier visat att våra arbetstider kan öka risken för flera kroniska sjukdomar som diabetes, kranskärlsjukdom och bröstcancer. För skiftarbetare ökar till exempel risken att få diabetes med i snitt 70 procent . För nattarbetande kvinnor är riskökningen för bröstcancer i snitt 50 procent.

John Axelsson, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet:

– Det är ganska mycket och det är kopplat till att vi ändrar vårt liv ganska fatalt när vi jobbar skift. Vi är vakna på natten, vi äter vid fel tidpunkt och vi blockerar melatonin, det hormon som bland annat skyddar mot cancer.

Forskarna har kunnat se ett tydligt samband mellan oregelbundna arbetstider och metabolt syndrom som är en kombination av högt blodtryck, blodfettsrubbning, förhöjt blodsocker och bukfetma. Nyligen kom även en studie som visade att unga skiftarbetare hade ökad risk att drabbas av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros.

Vilken typ av skiftarbete är mest skadligt för hälsan?

– När det gäller hjärtkärlsjukdom så är det alla typer av skiftarbete, alltså udda arbetstider som inte är regelbundna dagarbeten. När det gäller bröstcancer så har man bara sett en ökad risk om man har nattarbete, säger Anders Knutsson.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har under våren pratat med flera nattarbetare som bekräftar att nattpassen kan vara slitiga men att många tycker att det är bra att möjligheten att jobba natt ändå finns.

– Därför kan det kanske vara en fas i livet där man ibland går över till att jobba mer kväll och natt och få lite bättre betalt, säger Reinfeldt.

Snabba hälsoeffekter

Men de negativa hälsoeffekterna av skift- och nattarbete kan komma redan efter några år enligt John Axelsson.

– En stor diabetesstudie har visat att riskerna ökar redan efter ett till tre år med skiftarbete. Naturligtvis blir riskerna högre ju fler år man jobbar, men man ser det ganska direkt. Sen finns det en ny finländsk studie på yngre skiftarbetare som visar ganska starka effekter på hjärtkärlsystemet, alltså att blodådrorna blir mindre flexibla redan efter några år.

Förutom risken för ohälsa på sikt, ökar skiftarbete risken för dödliga arbetsolyckor med mer än 50%. Dessutom påverkas sömnen negativt av natt- och skiftarbete.

– Den biologiska klockan kommer att försöka väcka den som sover på dagen. Sömnen förkortas med i snitt en och en halv till två timmar per arbetsdygn. Det räcker för att man ska ha fått för lite sömn, säger Torbjörn Åkerstedt.

Källa: SVT

APPENDIX

.

Skiftarbetets risker

.

 ”14 av 18 studier har visat att skiftarbete ökar risken
för hjärtinfarkt och kärlkramp med 40%”

”5 av 5 studier visar att riskökningen
för typ 2 diabetes är 70%”

”8 av 10 studier har visat att nattarbete ökar
risken för bröstcancer med i snitt 50%”

Skiftarbetare inom EU 2011

 • Slovenien 32%
 • Polen 30%
 • Slovakien 30%
 • Tjeckien 29%
 • Rumänien 27%
 • Sverige 23%
 • Finland 23%
 • Grekland 22%
 • Lettland 22%
 • Irland 20%
 • Malta 20%
 • Estland 19%
 • Ungern19%
 • Storbritannien 19%
 • Bulgarien 19%
 • Österrike 19%
 • Spanien 18%
 • Tyskland 17%
 • Italien 17%
 • Portugal 16%
 • Litauen 16%
 • Luxemburg 13%
 • Cypern 11%
 • Nederländerna 8%
 • Belgien 8%
 • Frankrike7%
 • Danmark 4%

Källa: Eurostat

Vad göra?

Skiftarbete ha kommit för att stanna och kommer sannolikt att öka ännu mer.

Vad man kan göra är att äta riktigt mat och stärka sitt immunförsvar. Att balansera sitt blodsocker och sina insulinnivåer genom att undvika kolhydrater är en bra början.

Då stärks immunförsvaret, vakenhet och koncentrationsförmåga blir jämn och hög. Många säger också att de inte behöver sova lika länge.

tallriksmodellen-2TALLRIKSMODELLEN. De som äter enligt tallriksmodellen, en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater, blir först hyperaktiva och sedan snabbt hungriga, trötta och okoncentrerade, vilket banar väg för misstag, kvalitén blir lidande och risken för olyckor ökar. Förutom att man lägger grunden till diabetes, metabola syndromet och fetma.

METABOL CHOCK. Varje gång vi äter en socker/stärkelserik måltid chockar vi kroppen och sänker immunförsvaret med upptill 50% under flera timmar. Det betyder att de som följer Livsmedelsverkets kostråd bara har halv effekt på sitt immunförsvar och lätt blir sjuka. Det påverkar också prestationsförmågan.

En extremt dålig kombination är således skiftarbete och högkolhydratkost. Skiftarbete får vi leva med och då återstår att byta ut tallriksmodellen mot riktig mat. Svårare än så är det inte.

Ingen mår bra av en extrem kolhydratkost, men skiftarbetare är extra utsatta.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Ett svar på ”Skiftarbete hot mot folkhälsan”

Kommentera