Kritik mot urvalsmetod för fetmaoperation

DN 2012-04-26: Kritik mot urvalsmetod för fetmaoperation

Allt fler forskare börjar därför ifrågasätta dagens strikta viktgräns. De letar efter nya och bättre metoder att förutsäga vem som riskerar att bli sjuk av sin fetma – och därför har störst nytta av en operation. En av dem är Ingmar Näslund, som är överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Ett utdrag:

Han undersöker om nivån av hormonet insulin i blodet kan visa när fetman blir farlig. Högt insulin kan vara ett tecken på en tidig form av typ 2-diabetes, som i sin tur ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom.

– Vi kan se att en person med BMI 30 som har förstadiet till diabetes har större nytta av en operation än en person med BMI 45 och lågt insulin. Den som har haft diabetes några få år kan bli helt botad. Mycket talar för att insulinnivån är en mycket bättre markör än BMI, säger Ingmar Näslund.

Han är en forskarna bakom den svenska SOS-studien, som är den hittills största och längsta studien av överviktskirurgi i världen. Forskarna följer 2 000 personer som har fått magsäcken förminskad för 16–20 år sedan. Lena Carlsson, som är professor i klinisk metabolisk forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, leder forskargruppen. Hon menar att det saknas ­bevis för att BMI hjälper läkarna att hitta dem som har störst effekt av fetmakirurgi.

Närmare 9.000 svenskar opereras för fetma varje år. Men svenska läkare ifrågasätter om rätt personer får chansen. Den strikta viktgränsen är ett för trubbigt verktyg. Andra faktorer bör avgöra om man får en operation eller inte visar ny forskning.

Läs hela artikeln … DN

Kommentar:

Biverkningarna och det urusla resultatet på tio års sikt nämns inte överhuvudtaget.

Man kan dö av operationen (läs mer…) och även om operationen ”lyckas” blir det ett liv där livskvalitén blir lidande och kroppen utsätts för stora påfrestningar resten av livet.

Lyckad operation – olycklig patient. Läs här…

Läs om vad en operation i själva verket innebär … Oskuret är bäst

Diabetiker får bäst resultat med LCHF och varför en viktoperation påverkar diabetiker har vi skrivit om tidigare … Hur kan fetmaoperation bota diabetes på bara ett par dagar?

Den forskningsstudie ”SOS” som Ingmar Näslund refererar till är ett exempel där 1,4 % förvandlas till 28 %, där studien är inte randomiserade och den handlar inte ens om Gastric Bypassoperation (endast till 13 %).

Således ett forskningsfusk i klass med Ancel Keys fusk på 1950-talet (se kortfilm här…).

Med denna studie som underlag skär vården sönder magen på i snitt en patient i timman, med fruktansvärda konsekvenser för de drabbade patienterna. Enbart vårdkostnaderna uppskattas till 3.ooo.000.000 kronor per år, därtill kommer sedan kostnader för  förtidspensionering, etc. Självmordsfrekvensen ökar och många blir alkoholister.

Var det inte meningen att de skulle bli friskare, att livskvalitén skulle öka?

Lena Carlsson, som är professor i klinisk metabolisk forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, leder forskargruppen. Hon menar att det saknas ­bevis för att BMI hjälper läkarna att hitta dem som har störst effekt av fetmakirurgi.

Att det saknas bevis har inte stoppat vården från att skära sönder mage och tarmar på i snitt en patient i timman, dygnet runt, året runt. Det är synd om de drabbade, som först efteråt förstår vad de blivit utsatta för. En skamfläck inom dagens sjukvård.

Läs mer om ”studien” … SOS-studien vilar på lösan sand!

Först ger vården överviktiga patienter råd som gör dem ännu fetare (läs varför det inte fungerar…), sedan skär vården sönder mage och tarmar, som inte heller fungerar.

De drabbade har ingen ärlig chans och först efteråt förstår de vad de gett sig in på, och att det inte finns någon väg tillbaka. Inte konstigt att kön ökar för psykiatrisk hjälp, vid sidan om den hjälp patienterna behöver för alla fysiska biverkningar, livet ut.

Effektiva förebyggande åtgärder lyser med sin frånvaro, istället ger myndigheterna ut fetmabildande och sjukdomsframkallande kostråd, som hela tiden fyller på patientköerna. Främst handlar det om pengar och om att göra karriär för att sedan försvara sin position – det handlar om ”ego business”.

När skall detta vanvett ta slut? Finansierat av skattemedel!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Appendix

EXEMPEL: ABSOLUT OCH RELATIV PROCENT – HUR 0,01 % BLIR 100 %.

I en kontrollgrupp med 10.000 personer dör 2 personer av hjärtinfarkt inom t.ex. två år.

I den grupp som tar läkemedlet dör 1 person av hjärtinfarkt under samma period.

Den absoluta risken att dö i kontrollgruppen inom två år är 0,01 % (100*1/10.000) och i läkemedelsgruppen är den absoluta risken att dö 0,02 % (100*2/10.000).

Utifrån studien kan man då hävda att risken att dö minskar med 0,01 % under en två-års period om man tar detta läkemedel. Det sägs inget om eventuella biverkningar, t.ex. om cancer utvecklas inom tio år.

Men att gå ut med 0,01 % får inte läkare att skriva ut detta läkemedel och inte heller patienter att efterfråga det, speciellt inte om det är förknippat med större biverkningar.

Knepet är då att använda relativ procent som i det här fallet blir 100 % (100*(0,002-0,001)/0,001). Detta är också sanning i teknisk bemärkelse, men man ”ljuger med statistik”.

Nu kan man hävda att läkemedlet MINSKAR DÖDLIGHETEN MED 100 %. Då kanske det är värt biverkningarna, resonerar många.

På samma sätt blir 1,4 % i SOS-studien
omvandlat till 28 % (dessutom handlade
studien om något annat än GBP).
SÅLEDES ORENT FUSK.

 ◊

Ett svar på ”Kritik mot urvalsmetod för fetmaoperation”

Kommentera