Vården får bottenbetyg av äldre

.
I jämförelse med tio andra länder får svensk hälso- och sjukvård bottenbetyg av äldre, skriver Dagens Medicin

På flera frågor som rör förmågan att kommunicera hamnar Sverige sist eller i botten, i förhållande till länder som Tyskland, USA eller Norge. Exempelvis uppger endast 59 procent av de äldre patienterna att primärvården var informerad om deras senaste sjukhusbesök.

Regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, lovar att arbeta hårdare för att vården ska bli bättre på kommunikation.

Resultaten presenteras i Commonwealth Fund International Health Policy Survey, en stor enkät i elva länder, där 4 800 svenska patienter över 75 år deltog.

På flera frågor som rör förmågan att kommunicera hamnar Sverige sist eller i botten, i förhållande till länder som Tyskland, USA eller Norge. Exempelvis uppger endast 59 procent av de äldre patienterna att primärvården var informerad om deras senaste sjukhusbesök.

Regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, lovar att arbeta hårdare för att vården ska bli bättre på kommunikation.

Resultaten presenteras i Commonwealth Fund International Health Policy Survey, en stor enkät i elva länder, där 4 800 svenska patienter över 75 år deltog.

Källa: SvD / TT

Äldre och läkemedel

År 2009 var omkring 1,6 miljoner svenskar äldre än 65 år. Hälften av dessa är över 75 år och använder i genomsnitt 5–6 olika läkemedel. Det är en fördubbling jämfört med för två decennier sedan. I åldersgruppen 80-åringar och äldre använder cirka 15 procent tio läkemedel eller fler.

Socialstyrelsen har under flera år pekat på att äldre felbehandlas med läkemedel samt att det finns brister när det gäller förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre personer.

Läkemedelsanvändningen är sedan lång tid tillbaka ett problematiskt område – förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Vården ser inte heller regelbundet över äldres läkemedel och omprövar om de verkligen behövs.

Socialstyrelsen anser att läkemedelsgenomgångar är ett bra sätt att få kvalitet och säkerhet i behandlingen av äldre. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör granska de läkemedel som patienten använder och kritiskt ifrågasätta om alla utskrivna preparat verkligen behövs och ger effekt. Viktigt i sammanhanget är den personliga anpassningen – mediciner får inte skrivas ut slentrianmässigt.

Källa: Socialstyrelsen och SBU

Andra biverkningar

Läkemedel som ger yrsel och muskelsvaghet ger också upphov till allvarliga fallskador.

År 2020 är antalet ålderspensionärer fler än två miljoner

Antalet ålderspensionärer ökar snabbt i Sverige, mellan 2006 och 2012, ökar antalet ålderspensionärer (65+) med 640 per vecka, 14 fulla bussar, varje vecka under 14 års tid. Med all rätt förväntar de sig en bra pension, en väl fungerande vård och omsorg.
.

.
Med nuvarande styrning av vården kommer vården inte att klara sin uppgift. Redan idag kostar vården drygt 30.000 kronor per medborgare och år (300 miljarder kronor eller 8% – 9% av BNP).

Dvs. 120.000 kr per år för en arbetande tvåbarnsfamilj, plus vad vården för ålderspensionärer och arbetsoförmögna kostar. Men det räcker ändå inte långt.

SKL har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Risken är stor att det är mer än smöret på skorpan som ryker.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Studie: EPA-godkända GMO-insektsgifter dödar bin och förorenar hela livsmedelskedjan

[Googleöversatt]

(NaturalNews) En biodlare från Colorado kom tidigt 2011 över ett dokument, som läckts från US Environmental Protection Agency:s (EPA), vilket avslöjar att EPA kände till att ett populärt växtbekämpningsmedel dödar honungsbin, men att de tillåtit att det ändå fortsatt godkänns. Fortsätt läsa ”Studie: EPA-godkända GMO-insektsgifter dödar bin och förorenar hela livsmedelskedjan”

Insektgift orsakar bidöd


Massdöden bland bin i stora delar av världen kan ha orsakats av vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket.

Det hävdas i två nya studier i tidskriften Science. Sannolikt drabbas de flesta pollinatörer på liknande sätt, vilket är illavarslande ur såväl ekonomisk som ekologisk synvinkel.

BEKÄMPNINGSMEDEL som pekas ut tillhör gruppen neonikotinoider. De introducerades på 1990-talet och används på många olika typer av grödor för att bekämpa skadeinsekter. Ett av medlen, imidakloprid, är ganska flitigt använt i Sverige. Fortsätt läsa ”Insektgift orsakar bidöd”