Del 2: SJUKA AV SKYDDET

Sidan 1sidan 6-10

Barnen som skadades av skyddet

De här barnen och ungdomarna har en sak gemensamt. De har alla fått diagnosen narkolepsi efter att de vaccinerat sig mot svininfluensa. SvD:s undersökning visar att 50 av 63 barn är oroliga över att inte kunna jobba som vuxna. Den ekonomiska ersättning de hittills garanterats kommer inte att räcka för att trygga deras framtid.

8 av 10 oroar sig över att inte kunna jobba

Elin Davidsson, 15 år, vaknar fem gånger varje natt och drömmer mardrömmar som hon har svårt att skilja från det verkliga livet. När hon är ledsen ramlar hon ihop eftersom musklerna slutar fungera om hon känner starka känslor. Hon ville söka till handbollsgymnasiet men nu vet hon inte om hon kan bli den stora handbollsspelare hon hade hoppats på.

För henne kom symptomen efter att hon vaccinerats mot svininfluensa. Det är bland ungdomar som Elin Davidsson som kopplingen mellan vaccinet Pandemrix och narkolepsi varit mest tydlig. I juni 2011 bekräftades det samband som många familjer redan känt på sig – barn som vaccinerats mot svininfluensa löper över sex gånger så hög risk att drabbas av narkolepsi.

”Vem vill anställa någon som
kan somna när som helst?”

 Erica Nilsson Thörnqvist, 16 år

läs mer…

– ◊ –

Så är det att leva med narkolepsi

SvD har intervjuat några av de barn och ungdomar som drabbats. Läs mer…

– ◊ –

Så säger de ansvariga idag

De två huvudansvariga tjänstemännen för den svenska massvaccineringen mot svininfluensan förnekar all politisk styrning av den uppmärksammade kampanjen.

Båda bortförklarar också de egna formuleringarna i sin e-post som SvD har avslöjat.

”Sverige var bundet av planeringen
och framför allt av vaccinavtalet.”

Anders Tegnell

Johan Carlson å sin sida medger att det fanns två vägar att välja mellan: massvaccinering eller vaccinering av högriskgrupper.

– Men vi blev snabbt eniga om att massvaccinera. Det fanns en stor samsyn om detta. Vi hade ju köpt tillräckligt med vaccin för att nå hela befolkningen. Och det var aldrig aktuellt att minska antalet inköpta doser.

 ◊

– Vårt agerande var helt logiskt och
vi kommer att fatta samma beslut
om eller när nästa pandemi kommer,
slår Anders Tegnell fast.

Läs mer här…

Leva som man lär?

Före: Annika Linde på Smittskyddsinstitutet ska vaccinera sig. Det tycker hon är självklart. Dels för att hon inte vill bli sjuk, och dels för att undvika att smitta andra.

– Jag vill skydda mina barnbarn, säger hon.

Läs mer…

Efter: I en intervju för Ulf Elving i SVT den 16 oktober 2011 berättar Smittskyddsinstitutets Annika Linde att hon inte själv tog någon spruta mot svininfluensan. Hon uppger också att hon aldrig vaccinerat sig mot influensa för det skulle förstöra hennes eget immunförsvar. Och det är mycket bättre än vad en vaccinering kan ge säger statsepidemilog Annika Linde.

Läs mer…

Kommentar:

Om dessa tjänstemän sitter kvar när nästa pandemi kommer är det en politisk skandal av stora mått. Maken till oprofessionellt aningslöst hanterande är svårt att finna.

Vårt grannland Danmark var inte lika aningslösa … ”Nya siffror: massvaccinering mot H1N1 räddade praktiskt taget inget liv” … läs mer…

Allra klokast var dock Polen som inte alls injicerade detta experimentvaccin i sin befolkning. De hade inte fler dödsfall per capita än Sverige på grund av svininfluensen. De slapp narkolepsin, miljardkostnader, de har stärkt sitt immunförsvar och vem vet vad de slipper framöver?

Sammanfattningsvis har ansvarig i Sverige lurats till att köpa ett värdelöst och farligt vaccin för dyra pengar, som de sedan lurat på befolkningen utan att upplysa om risker.

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera