Grönt ljus för djurskyddskrav vid offentlig upphandling

Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna kommun rätt att ställa djurskyddskrav i offentlig upphandling. Domen godkänner även kommunens kontroll av de ställda kraven.

Sigtuna har använt Miljöstyrningsrådets animaliekriterier gällande krav på transporttid till slakt, att antibiotika endast får ges när djuren är sjuka samt att djuren ska vara bedövade vid slakt.

Kammarrätten finner att kommunens krav kan motiveras av djurskyddshänsyn och att de har koppling till de aktuella produkterna.

– Den här domen visar inte bara att det är möjligt att ställa djurskyddskrav. Den slår även fast att en upphandlande myndighet har rätt att ställa längre gående krav än gällande bestämmelser inom EU, oavsett om de är harmoniserade eller inte, säger Monica Sihlén, projektledare inom livsmedel på Miljöstyrningsrådet.

Kammarrätten i Stockholm säger även att det är möjligt att kontrollera kraven med hjälp av företagsintyg, inspektioner och kontroll av färdjournaler.

I en tidigare dom från Kammarrätten i Sundsvall gällande Rättviks kommuns upphandling av livsmedel var det ostridigt i målet att kommunen kan ställa upp strängare djurskyddskrav än de som anges i EU:s regelverk. I domen konstaterades även att det går att följa upp kraven men att kommunens tänkta uppföljning inte ansågs tillräcklig.

Kammarrätten i Sundsvalls dom talar emot andra vägledande domar samt EU:s praxis där det anses som för ingripande att kräva oberoende andra- eller tredjeparts granskningar.

För mer information kontakta Monica Sihlén, projektledare, livsmedel på Miljöstyrningsrådet, monica@msr.se 08-700 66 94 eller Susanne Lång kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet, susanne@msr.se, 0708-96 88 81.

Ur Kammarrätten i Stockholms dom:

”Att EU-regleringen på ett område är helt harmoniserad innebär ett en enskild medlemsstat i sin lagstiftning inte kan upprätthålla mer långtgående krav än vad som följer av unionsrätten. Däremot finns det inte något generellt förbud mot att vid en offentlig upphandling ställa upp produktkrav som är mer långtgående än vad som följer av tillämplig unionslagstiftning, oavsett om regleringen är harmoniserad eller inte.”

Länk: mynewsdesk – Miljörådet

Kommentar:

Detta kan betraktas som en ”öppningsklausul” vilket ett framsteg för folkhälsan, för djuren och för svenska bönder som uppfyller högra krav än många andra, som idag inte konkurrerar på lika villkor. Bland annat använder svenska bönder betydligt mindre antibiotika än vad de t.ex. gör i Danmark och Tyskland.

Det innebär att kommuner och landsting kan lägga till produktionskrav och kvalitetskrav vid en upphandling och inte bara gå på lägsta pris.

Det innebär att vi kan välja bort GMO-kött och kött och mejeriprodukter som blivit utfodrade med GMO. Läs mer … Genmanipulation”Miljöhästen” – en seglivad myt

Det innebär att våra skolbarn kan slippa kött från djurfabriker som blivit matade med spannmål med tillsatt antibiotika. Bara för att det är ”billigt”.

Våra bönder med frigående djur uppfödda med artegen föda (gräs), som producerar förstklassigt kött med hög halt omega3 och låg halt omega6 har en ärlig chans.

Det innebär att vi kan värna ett hållbart samhälle, med inhemsk produktion.

Team KOSTDEMOKRATI

 

3 svar på ”Grönt ljus för djurskyddskrav vid offentlig upphandling”

    1. Skönt att få veta att något konstruktivt på köttfronten har kommit igång,synd bara att det är litet svårhanterligt för en enskild person att hantera-för stora enheter och långt bort för t.ex. en sörlänning.Hoppas det utvecklas till något slags lokal närlager-och/eller butiksförsäljning spridd över landet.

Kommentera