Varannan kan bli dement

Varannan svensk riskerar att drabbas av demens på ålderns höst. I en ny studie från Umeå universitet har forskarna sett en kraftig ökning av demensfall bland de som är 85 år och äldre.

”Samhället måste förbereda sig”. Lyssna här…

Fyndet överraskar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

– Vi har länge vetat att vi får allt fler äldre och därmed fler som drabbas av demens. Därför blev vi förvånade när vi såg att det är en större andel som drabbas.

Under 2000-talet har forskargruppen i Umeå sett en 40-procentig ökning av andelen demensdrabbade bland 85-plussare i Västerbotten.

En viktig orsak till ökningen tros vara att fler äldre människor genomgår kranskärlsoperationer.

– Fler gamla människor har fått byta kranskärl eller ballongvidga dem. Det betyder att fler gamla lever vidare med kärlsjukdom, vilket leder till en ökad risk för demensutveckling.

Om den ökande trenden håller i sig, så betyder det att varannan svensk kommer att drabbas av demens under ålderdomen. Och det är betydligt fler än vad samhället räknar med idag.

– Samhället måste räkna om sina prognoser och förbereda sig på att ta hand om fler med demenssjukdom.

Efter sommaren ska uppföljningen av studien vara färdig. Men Yngve Gustafson är övertygad om att behovet av demensvård kommer att öka i framtiden.

– Det behövs en oerhörd kompetensutveckling och en förändrad inställning och attityd till omhändertagandet av människor med demenssjukdom.

Källa: Sveriges Radio

Kommentar

150 000 svenskar har någon form av demens i Sverige, mest Alzheimers, och demensboendet kostar 40 miljarder kronor per år. Om varannan blir dement i framtiden havererar omsorgen och välfärden.

Kostdoktorn beskriver orsaken här…

Det kloka är naturligtvis att förebygga demens, vilket är relativt ”enkelt” och billigt. Nuvarande kurs leder åt skogen, läs mer här och här (och detta är bara början).

Det kräver dock att insiktsfulla politiker tar befälet!

.
Medborgarnas ansvar är att välja insiktsfulla och handlingskraftiga politiker.
.
..
Sengångare hör hemma i Amerikas regnskogar, de rör sig mycket långsamt och har även extremt dålig syn och hörsel. Idag lever vi i RAPLEX-världen (Rapid & Complex) och den tid är förbi när politiker och tjänstemän hade all tid i världen på sig. Att snabbt anpassa sig till en föränderlig verklighet är ett överlevnadskrav.

Kunskaper och erfarenheter finns i överflöd och vetenskapen är redan klarlagd.

Demensutvecklingen är ett förväntat resultat av nuvarande politikers och tjänstemäns senfärdighet att agera på ny kunskap. Endast driftiga politiker kan vända denna negativa spiral snabbt och det är bråttom.

Team KOSTDEMOKRATI

2 svar på ”Varannan kan bli dement”

Kommentera