Del 1: Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!

[Sid 1]

SvD länkar:

 • ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”. Läs mer…  [sid 14-19]
 • Kommentarer om vaccinet: ”Jag anklagades för att vara en mördare”. Läs mer…
 • Så säger de ansvariga idag. Läs mer…
 • Svininfluensan i backspegeln, ett bildspel. Se här…
 • Vad är våra barns liv värda? Läs mer…  [sid 6]

HPV (humant papillomvirus)

Nu drar HPV vaccinering igång av unga kvinnor och inte heller denna gång informeras om risker och om den begränsade nyttan. Den informationen måste var och en själv söka reda på, vilket kan vara klokt innan man fattar sitt beslut.

Viktoperationer och kostråd till diabetiker

Vi har tidigare skrivit om konsekvenserna efter en Gastric Bypassoperation (läs mer…) och vi har skrivit om Socialstyrelsens nya kostråden till diabetiker, som håller diabetiker kvar i ”naturalförloppet” (läs mer…). Det verkar inte vara patientens och samhällets bästa i första rummet.

En politisk fråga

Politikerna måste förstå att detta handlar om affärer och politik, inte om sjukvård, och att denna utveckling nu har nått sin vägs ände. Det politiker och auktoriteter vägrar att inse, har stora delar av folket och allt fler oberoende experter (sköterskor, läkare, forskare, professorer, …) redan förstått. Ett paradigmskifte är inlett och kan inte stoppas.

Det är hög tid för våra politiker att ta befälet över hälso- och sjukvården!
Under tiden får medborgarna ta befälet över sin egen situation!

Sveriges ansvariga politiker måste inse att de inte bara kan luta sig mot ett fåtal ”auktoriteter” när de skall fatta viktiga beslut, de måste söka information från flera oberoende källor och sedan fatta ett eget beslut, som de står för. De vinner inget förtroende på att slösa bort miljarder på kampanjer som allvarligt skadar medborgarna och landet.

Uppskattningsvis 170 barn och ungdomar har drabbats av narkolepsi efter vaccinering mot svininfluensan och ofantligt många fler har drabbats av skador som inte syns direkt. Bland annat har plötsliga missfall inrapporterats i samband med vaccinering.

Polen valde att inte alls vaccinera och de hade inte fler dödsfall än Sverige per capita på grund av svininfluensan. Vi blev ett par miljarder kronor fattigare, flera dog av själva vaccineringen och vi får nu leva med biverkningarna, där narkolepsi är det vi vet idag.

De få som valde att inte vaccinera sig och som fick svininfluensan (H1N1), som för de flesta var lindrig, har nu flera decenniers skydd, emedan de som vaccinerade sig fick ett partiellt skydd under något år. De innebär att de som vaccinerades nu har ett sämre skydd och är mer utsatta när nästa influensa kommer, som kan vara mer aggressiv.

En utmärkt affärsidé att utarma vårt naturliga försvar och istället får alla medborgare en spruta varje år. Biverkningarna ger merförsäljning av andra läkemedel.

Detta finansieras via skattemedel och det är politikernas jobb att se till att skattemedel används på ett föredömligt sätt och att medborgarna får en allsidig information. Genom att förlita sig på ett fåtal auktoriteter har detta inte skett.

Nu drar vaccinering mot HPV igång och det kan vara klokt att syna bägge sidorna av myntet innan beslut tas. Det verkar inte som om politiker och myndigheter har gjort sin läxa, förhoppningsvis har enskilda medborgare lärt sig något. Sök information från flera källor, analysera och fatta sedan ett eget beslut! Det handlar om dig och dina barn.

En viktig lärdom är att det är Du som ansvarar för din och dina barns hälsa, det är en illusion att tro någon annan tar det ansvaret. De är också du och dina barn som får leva med konsekvenserna. Så läs på och fatta sedan ett eget rationellt beslut – vi kallar det ”egenkontroll”.

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa.
Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna,
själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra
vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du
ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

 Uffe Ravnskov, med. dr., docent

Tidigare inlägg om HPV:

 • Vaccination & biverkningar. Läs här…
 • THE GREAT GOOD … En film där bägge sidor får komma till tals, en film som belyser riskerna med vaccinering mot HPV-virus. Läs här…
 • Värre än dåliga råd – Detta kan leda till kramper, förlamning, blindhet och döden. Läs här…
 • Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar. Läs här…

Skaffa som sagt gärna information från flera oberoende källor och ifrågasätt (även inlägg på denna webbplats), innan du fattar ditt beslut. Det är en fråga värd att ta på fullt allvar.

En eloge till Svenska Dagbladet som belyser ett viktigt samhällsproblem, som måste lösas.

Team KOSTDEMOKRATI

.

.

Appendix

KU-, JO- och JK-anmälan (innan vaccinationen startade)

Visst fanns det tidig information om att risken för biverkningar i form av neurologiska skador var stor, men detta negligerades av ansvariga tjänstemän och av samtliga politiker. Befolkningen informerades inte.

En engagerad och kunnig medborgare såg tydligt vilka konsekvenser en omfattande vaccinationskampanj skulle kunna resultera i. Vi pratar om att miljoner skulle kunna utveckla neurologiska sjukdomar som fullständigt skulle kunna ramponera vårt välstånd. Om detta kommer att ske vet vi ännu inte, facit har vi om en generation.

Leif Arnold

Denna ansvarskännande medborgare var Leif Arnold, en frilandsskribent, en analytiker inom Miljö, Hälsoskydd och Energi. När inte politiker och myndighetstjänstemän är mogna sina uppgifter får istället medborgare rycka in och denna gång var det en akututryckning (som tyvärr negligerades).

I ett sista försök att förhindra en landsomfattande vaccinationskampanj som skulle kunna få katastrofala konsekvenser gjordes en KU-anmälan (vilket innebär att samtliga partier blev informerade), en JO-anmälan och en JK-anmälan (JK valde dock att inte utreda vidare och fick därefter enligt uppgift ett toppjobb).

Läs och bedöm själv:

 • Pressmeddelande som gick ut till media; tidningar, radio och TV. Media valde dock att tiga, med få undantag. Läs mer…
  • Lidingö Tidning blev nu först ut med att publicera en debatt artikel med Leif Arnold! Läs här…
 • Anmälan till Konstitutionsutskottet KU, Sveriges riksdag (innebär att alla partier var informerade och att ingen agerade). Innehållet samma som JK-anmälan nedan.
 • Anmälan till Justitiekanslern JK. Läs här… .  JK beslöt att inte utreda vidare.

.

Biverkningar av vaccinet Pandemrix (information som fanns innan)

Vissa som får vaccin får också biverkningar. När det gäller det vaccin som Sverige har köpt in, Pandemrix, så är biverkningarna kartlagda.

Biverkningarna är i de flesta fall milda och kortvariga.

Olika biverkningar drabbar ett varierat antal av de som får vaccinet.
[Siffran inom parentes avser antalet vid fem miljoner vaccinerade]

 • 1 av 10 får huvudvärk, feber, trötthet, muskelvärk, ledvärk, smärta samt klåda på injektionsstället. [500.000 medborgare]
 • 1 till 10 av 100 får frossa, influensaliknande symtom och svullna körtlar samt värmekänsla och klåda på injektionsstället. [50.000 – 500.000 medborgare]
 • 1 till 10 av 1 000 får bland annat stickningar i händer och fötter, sömnighet, yrsel, diarré, kräkningar, sömnlöshet. [5.000 – 50.000 medborgare]
 • 1 till 10 av 10 000 får generella hudreaktioner och nässelfeber. [500 – 5.000 medborgare]
 • Färre än 1 av 10 000 får kärlinflammation som kan orsaka hudutslag, ledvärk och njurpåverkan, neurologiska störningar, nervinflammation samt Guillain-Barrés syndrom som är en typ av förlamning.
  Om fem miljoner medborgare vaccinerar sig innebär det att 500 riskerar allvarliga neurologiska skador. Något som verkar stämma.

Både allmänhet och sjukvårdspersonal kan anmäla upplevda biverkningar direkt på Läkemedelsverkets hemsida.

Källa: Läkemedelsverket (länk)

 ◊

Varför politiker och myndighetstjänstemän springer industrins ärenden är en gåta. Att de kan bryta mot det flesta lagar och komma undan med det är anmärkningsvärt. Resultatet av dessa gärningar en en katastrof för enskilda medborgare och för samhället i stort.
.

4 svar på ”Del 1: Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!”

 1. Hej Ulf,

  Den bästa sjukvården är den som inte behövs. Ett friskt och alert folk är också bra rustat för att försvara och utveckla välfärden, som vi alla är beroende av.

  Lösningen ligger främst i att informera och utbilda befolkningen om hur man häller sig frisk och anpassa samhället så att folkhälsofrämjande aktiviteter stöds. Något vi jobbar på.

  Även sjukvårdens personal behöver vidareutbildas så att de förstår och kan utnyttja kostens betydelse vid behandling av sjukdom, som komplement till skolmedicinen. Kost ingår inte i nuvarande läkarutbildning och dietistutbildningen är starkt vinklad (och efter utbildningen kontrolleras efterlevnaden).

  Framtidens sjukvård kommer att ha en ledning värd namnet och behandlingsmetoderna kommer att baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Cirka 70 % av vår hälsa kan vi påverka själva och om fler gör detta så kommer vi att ha tillräckligt med resurser för att ta hand om de övriga 30 % som behöver hjälp.

  För att denna positiva utveckling skall skall förverkligas krävs det att ansvariga politiker tar befälet över situationen. Idag styr indirekt kost- och läkemedelsindustrin, via ombud, sjukvårdens utveckling.

  Nuvarande utveckling går nu snabbt mot en kollaps, både ekonomiskt och mänskligt. Om vi agerar medan det finns handlingsutrymme kan övergången ske relativt smärtfritt. De auktoriteter som vägrar att ta till sig ny kunskap måste förstås flyttas på (t.ex. därför krävs en fungerande ledning).

 2. Mycket bra inlägg! Politikerna litar allt för mycket på tjänstemän, som ibland har en agenda, som inte är att följa riksdagens direktiv.
  Ett exempel. Utbildningsdepartementet gjorde en bra utredning, om att det skulle startas en svensk kiropraktorutbildning inom den statliga Högskolan.
  Det skulle bli en utbildning som skulle vara internationellt godkänd.
  Högskoleverket följde inte utbildn. dep utredning på ett antal punkter.

  HSV tillsatte en professor i sjukgymnast att leda utredningen. Ingen kiropraktor ingick i utredningen. Danmark har en utbildning, där kiropraktorerna läser de första åren med läkarna, och får då en god allmän medicinsk grund, Utbildningen
  är mycket populär. Den är internationellt accepterad. Det hade varit naturligt att ha med en sakkunnig från den danska skolan i utredningen.
  Men SKHS var villiga gå vidare trots det ofördelaktiga förslaget.

  Vad ledde det till? Ingenting . Ingenting händer i frågan.

  Frågan blir. Vilka särintressen tilläts ”trasha” utbildnings departementets fina utredning?
  Kiropraktik minskar behovet av anti-inflamatoriska mediciner och värk-mediciner. Många medicin professorer har
  uppdrag från läkemedelsbolag. Finns det ett samband?

  Varför skall särintressen oraska enorma kostnder för skattebetalarna och sänka anseendet för svensk utbildning och sjukvård?

  Här är relevanta länkar:

  Men läs även denna skrämande artikel om svensk ”evidensbaserad vård”: http://www.expressen.se/debatt/svenska-sjukvarden-domde-mig-till-doden/

  Länkar:
  http://regeringen.se/content/1/c6/13/72/93/71f44e64.pdf

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/72/99/e2056db4.pdf

  http://www.hsv.se/download/18.3e31964212bf6bc75be80002489/1017R-kiropraktor-naprapat.pdf

  http://www.lkr.se/images/stories/Intranatet/Mediabank/Hogskoleverket/Kiropraktiska_freningen_i_Sverige.pdf

  http://www.lkr.se/images/stories/Intranatet/Aktuellt/HSV/p%20vg%20mot%20ny%20utbildning.pdf

  Så frågan är varför får särintressen styra svensk utbildnings politik?

 3. Ingen verkar ha räknat på hur mycket kvicksilver varje cell utsätts för med en dos Pandemrixvaccin.

  Jag har räknat för flera år sedan.
  Så här blev det:

  5 µg mertiolat som finns i vissa (Pandemrix) vacciners innehåll innebär att en dos vaccin innehåller 3*10exp15 kvicksilveratomer eller omkring 400 kvicksilveratomer per cell i en vuxen människas kropp.

  Ett litet barn om 5 kg (tre månader) får då omkring 6 000 kvicksilveratomer per cell i ett spädbarns kropp.

  Går denna dos kvicksilver att bortse ifrån?

  Sigma Product Information Sheet berättar att mertiolat består av etylkvicksilver samt karboxyfenylthiolat hopkopplade via svavelatomen. Mertiolat bryts ned till metylkvicksilverthiolat, som fäster sig vid proteiners sulfhydrylgrupper och inaktiverar proteinernas funktioner, och bensoesyra, ett gammalt beprövat konserveringsmedel, finns i lingon.

  Mertiolats effekt minskas av EDTA och natriumthiosulfat (i gamla tider använts som fixeringsmedel vid framkallning av fotografisk film och papperskopior).

  Organiskt kvicksilver, metyl- och etylkvicksilver, är mycket mer toxiskt än metalliskt kvicksilver.

  Så mertiolat har inte mycket med allergi att göra utan mer, mycket mer med kvicksilverförgiftning av organiska kvicksilverföreningar att göra.

  Så nog lever kvicksilver alltid. För att ta död på oss.

  Frågan kvarstår:
  Varför finns det kvicksilver i vaccinet?

  Den enda anledningen torde vara av produktionstekniska skäl.
  Tillverkaren kan inte garantera att sterila endosförpackade vaccindoser är sterila.

Kommentera