Rättelse: Seger mot GMO och Monsanto inte uppnåd i Storbritannien (ännu)!

Googleöversatt rättelse:

(NaturalNews) Redaktörens anmärkning: Vi beklagar att informera våra läsare om att denna berättelse är baserad på en Daily Mail artikel som vi nu har fått information är från 2003, inte 2012. I sitt egen sökmotor, som är noterat Daily Mail misstag sin egen historia som publiceras den 3 februari 2012. Vi har en skärmbild av denna sökning att bevisa detta tagen från Daily Mails hemsida sökmotor:
http://www.naturalnews.com/images/GMO-Site-Screen-2012.jpg~~V

En andra källa, Investors.com, hade också rapporterat Monsantos tillbakadragande från Storbritannien. I en berättelse daterad 3 februari 2012 som hade hämtats från UPI (United Press International) rapporterade Investors.com: ( http://news.investors.com/Newsfeed/Article/140895211/201202030212/Mon … )

Monsanto Co sa att det är att lämna Storbritannien på grund av motstånd mot genetiskt modifierade livsmedel. Tjänstemän vid Monsanto – ett multinationellt jordbrukets bioteknik företag och ledande producent av genetiskt modifierade frön – sade företaget avslutas den vete växande verksamhet, baserat i Cambridge, som sysselsatte 125 personer, och sälja gröda avelsanläggningar i Frankrike, Tyskland och Tjeckien, rapporterade Daily Mail.

Investors.com kan ha uppdaterat sin historia, så här är en skärmbild av sin ursprungliga rapporten, som bevis för att det var där:
http://www.naturalnews.com/images/News-Investors_com-Monsanto-GMO-Bri …

För vår egen historia, hade vi förlitat sig på Daily Mails skrivit datum på berättelsen, som visar sig vara felaktiga. Daily Mail har sedan rättat publiceringsdatum, så det visar nu år 2003. Detta i sin tur har fått oss att publicera denna korrigering. Vi beklagar den förvirring. Ännu mer beklagar vi att de goda nyheterna vi ursprungligen rapporterats visar sig vara gamla nyheter snarare än dagens goda nyheter. I tider som denna, behöver vi alla lite goda nyheter, men det verkar vår optimism i det här fallet missriktad …

Monsanto gick även till sig besväret att kontakta oss och informera oss om att de inte har retirerat från Storbritannien alls, och i själva verket är deras verksamhet i hela Europa kraftigt. Tyvärr har Monsanto inte besegrats i Storbritannien som vi hade hoppats, och hotet om Monsantos närvaro i Europa är fortfarande ständigt närvarande. De är ganska stolt över det, faktiskt. I ett telefonsamtal med NaturalNews, gick de in i detalj om alla deras ”framgång” i Europa, som beskriver alla de GMO områden som de har planterats i många länder där.

Mer än någonsin är det nu viktigt att delta i gräsrotsnivå motståndet mot Monsanto och dess frö dominans dagordning,i Europa, Nordamerika, Indien och överallt i världen.

Läs mer…

Originalartikel: Correction: victory against GMOs and Monsanto not achieved in UK

 ◊

Det innebär bara att jobbet inte klart!

Monsanto verkar sprida sig lika bra som det superogräs de
givet upphov till och lika svåra att bli av med när de väl rotat sig.
Läs nedan om det superogräs som utvecklats till ett hot mot jordbruket.

Nedan originalartikeln, som korrigeras enligt ovan.

.

Stor seger mot GMO när Monsanto nu drivs ut från

Storbritannien på grund av protester från konsumenter.

.

(NaturalNews) En massiv seger mot Monsanto och genmanipulerade frön har uppnåtts i Storbritannien i dag. Monsanto har aviserat en totalt tillbakadragande från Storbritannien.

Googleöversatt här…

Kommentar

Det är viktigt att även svenska konsumenter talar om för politiker och industrin att GMO inte kommer att accepteras i Sverige, varken som djurfoder eller som människoföda.

De forskare och politiker som påstår att GMO är en kontrollerad och säker verksamhet som gynnar mänsklighet, de är antingen djupt okunniga, manipulerade eller så agerar de i eget intresse.

GMO är sannolikt ett av de större hoten mot mänskligheten, som t.ex. sterilitet efter bara tre generationer (läs mer…) eller att nya supervirus eller bakterier utvecklas som vi inte har något försvar emot.

Där GMO-grödor besprutas utvecklas super-ogräs [1] som har resistens mot ROUNDUP och som blir extremt svårbekämpade, vilket hotar framtidens jordbruk.

Det finns ingen fördel för bönder, konsumenter eller miljön med GMO grödor. Endast Monsanto och andra liknande företag berikar sig på dessa grödor, ett projekt som med största sannolikhet slutar med en katastrof.

Nu när Europa stänger dörren och när opinionen växer i USA står sannolikt den tredje världen på tur, utvecklingsländerna.

Den första silen brukar vara gratis, sedan när de sitter fast blir priset skyhögt.

Läs mer om GMO här…

– ◊ –

Note [1]:

They interviewed farmers and scientists across Arkansas who described fields overrun with giant pigweed plants that can withstand as much glyphosate as farmers are able to spray. They interviewed one farmer who spent almost €400000 in only three months in a failed attempt to kill the new super-weeds.

The new super-weeds are so robust that harvester combines are unable to harvest the fields and hand tools break trying to cut them down. At least 400000 hectares of soybean and cotton in Arkansas alone have become invested with this new mutant biological plague. Detailed data on other agricultural regions is not available but believed similar. The pro-GMO and pro-agribusiness US Department of Agriculture has been reported lying about the true state of US crop harvest partly to hide the grim reality and to prevent an explosive revolt against GMO in the world’s largest GMO market.

 Superweed

One variety of super-weed, palmer pigweed can grow up to 2.4 meters high, withstands severe heat and prolonged droughts, and produces thousands of seeds with a root system that drains nutrients away from crops. If left unchecked, it takes over an entire field in a year. Some farmers have been forced to abandon their land. To date palmer pigweed infestation in GMO crop regions has been identified in addition to Arkansas, also in Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Kentucky, New Mexico, Mississippi and most recently, Alabama and Missouri.

Link … Global Research

Googleöversatt:

De intervjuade lantbrukare och forskare över hela Arkansas som beskrev områden översvämmade med stora SVINAMARANT växten som tål så mycket glyfosat (ROUNDUP) som jordbrukare kan spruta. De intervjuade en bonde som spenderade nästan 400.000 € på bara tre månader i ett misslyckat försök att döda de nya super-ogräs.

De nya super-ogräs är så robust att skörda tröskor inte att skörda fälten och handverktyg går sönder när de försöker skära ner dem (grova som basebollträ). Minst 400000 hektar av sojabönor och bomull i Arkansas bara har blivit invaderat med denna nya mutanta biologiska pesten.

Detaljerade uppgifter om andra jordbruksområden är inte tillgänglig, men troligen liknande. Den pro-GMO och pro-jordbruksnäringen US Department of Agriculture har rapporterats ljuga om det verkliga tillståndet i USA vad gäller spannmålsskördar, dels för att dölja den bistra verkligheten och dels för att förhindra en explosiv revolt mot GMO inom världens största GMO marknad.

Superogräs

En variant av super-ogräs, SVINAMARANT bli upp till 2,4 meter hög, tål kraftig värme och utdragen torka, och producerar tusentals frön med ett rotsystem som dränerar näringsämnen bort från grödor. Om den lämnas därhän, tar den över ett helt fält på ett år. Vissa bönder har tvingats att överge sin mark.

Hittills har SVINAMARANT angrepp i GMO-grödor identifierats utöver Arkansas, även i Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Kentucky, New Mexico, Mississippi och nu senast, Alabama och Missouri.

Går det att stoppa spridningen?

.

 

2 svar på ”Rättelse: Seger mot GMO och Monsanto inte uppnåd i Storbritannien (ännu)!”

  1. Yay! En annan seger för ljuset!

    Monsanto är det företag som ansvarar för mer än 90% av industriella utsläpp av GMO i världen har beslutat att dra tillbaka sin begäran att släppa genetiskt modifierad majs (Maiz) i Costa Rica och att dra sig ur landet. Miljöaktivister i Costa Rica arbetar vidare för att stärka kampanjen för ett GMO-fritt land.

    Läs mer…. ( Googleöversatt )

    Låt oss mota Olle i grind i Europa! Det är svårare att återställa GMO-förorenade marker i efterhand och om det är möjligt att reparera GMO-skadade människor vet vi ännu inte.

Kommentera