Svenskar vantrivs på sina jobb

Svenskarna trivs allt sämre på sina arbeten. Det visar en medarbetarundersökning som företaget Netigate har gjort på 31 arbetsplatser runt om i landet. Det som tynger arbetstagarna mest är den psykiska stressen. Ett allvarligt problem, enligt fackförbundet Unionen.

– Man känner sig mindre och mindre nöjd. Generellt sett är detta det sämsta resultatet vi har haft, säger Lars Lindberg som är marknadschef på undersökningsföretaget. Fortsätt läsa ”Svenskar vantrivs på sina jobb”

Grönt ljus för djurskyddskrav vid offentlig upphandling

Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna kommun rätt att ställa djurskyddskrav i offentlig upphandling. Domen godkänner även kommunens kontroll av de ställda kraven.

Sigtuna har använt Miljöstyrningsrådets animaliekriterier gällande krav på transporttid till slakt, att antibiotika endast får ges när djuren är sjuka samt att djuren ska vara bedövade vid slakt.

Kammarrätten finner att kommunens krav kan motiveras av djurskyddshänsyn och att de har koppling till de aktuella produkterna. Fortsätt läsa ”Grönt ljus för djurskyddskrav vid offentlig upphandling”

Nya siffror: massvaccinering mot H1N1 räddade praktiskt taget inget liv

Googleöversatt från danska. Källa: Mediehuset Ingenjör A / S

Danmark vaccinerade bara 6 procent av befolkningen mot svininfluensan H1N1, men inte har högre dödlighet än länder som massvaccinering mot viruset. Socialstyrelsen intensifierar nu den danska marknaden.

Sverige vaccineras 60 procent av befolkningen mot svininfluensan H1N1, Tyskland 8 procent, Danmark bara 6 procent och Polen, nej. Fortsätt läsa ”Nya siffror: massvaccinering mot H1N1 räddade praktiskt taget inget liv”

Undernäring skadar hela generationer

.
Undernäring dödar 2,6 miljoner barn varje år. Men konsekvenserna av hunger i unga år ger också fysiska och psykiska men resten av livet för dem som överlever.

Brist på näring i födan i kombination med sjukdomar och infektioner gör att barnets hjärna inte kan utvecklas till fullo. Beräkningar tyder på att intelligensen hos omkring 170 miljoner barn har hämmats då de inte fått näringsrik kost under de första levnadsåren. Fortsätt läsa ”Undernäring skadar hela generationer”

Del 1: Politiker måste inse att det är business snarare än sjukvård och de måste ta befälet!

[Sid 1]

SvD länkar:

Varannan kan bli dement

Varannan svensk riskerar att drabbas av demens på ålderns höst. I en ny studie från Umeå universitet har forskarna sett en kraftig ökning av demensfall bland de som är 85 år och äldre.

”Samhället måste förbereda sig”. Lyssna här…

Fyndet överraskar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

– Vi har länge vetat att vi får allt fler äldre och därmed fler som drabbas av demens. Därför blev vi förvånade när vi såg att det är en större andel som drabbas.

Under 2000-talet har forskargruppen i Umeå sett en 40-procentig ökning av andelen demensdrabbade bland 85-plussare i Västerbotten. Fortsätt läsa ”Varannan kan bli dement”