Linda viktopererad: Håller på att svälta ihjäl

.

Misslyckad fetmaoperation

ζ

Läs mer … EXPRESSEN

– ◊ –

Gastric Bypassoperation

Hur tänkte de då?

Att skära bort nästan hela magsäcken, tolvfingertarmen och del av tunntarmen åstadkommer en inre svält och kronisk mineral- och vitaminbrist. Alla opererade får livslånga besvär, mer eller mindre.

Kostnaden för denna metod ligger på drygt 300.000 SEK*), skattemedel som anslås av våra förtroendevalda politiker, för att skära sönder magen och tarmarna (frisk vävnad) på överviktiga patienter. Det finns studier som visar att efter tio år har de flesta gått upp 80 % av den vikt de initialt tappade.

Normalt bearbetas maten i magsäcken under timmar. Efter att maten har blandats med sur magsaft i magsäcken töms den successivt i tolvfingertarmen, här spjälkas ämnena av enzymer från bukspottskörteln och galla från gallblåsan. Från båda dessa organ utsöndras också bikarbonat som neutraliserar magsaften.

Därefter är blandningen anpassad för näringsupptag i tunntarmen.

Gastric Bypassopererade patienter får istället ofullständigt bearbetad mat ner i tunntarmen vilket gör att alltför många patienten mår illa eller råkar ut för ”dumping”, direkt eller efter ett par timmar (tarmen tömmer sig). Detta är inte god livskvalité och senare erfarenheter ger stöd för att även livslängden förkortas.

Skall skattepengar användas för en livsfarlig operation som sänker livskvalitén?

Vem bär ansvar för denna fullkomligt absurda operation som utförs i landstingens regi?

SEK-hand-hMed LCHF och profesionell support hade patienterna kunnat bli friska och normalviktiga, utan biverkningar och detta för en bråkdel av kostnaden. Men vården verkar vilja att ”business as usual” skall råda och ansvariga politiker duckar. Detta är en medicinsk och politisk skandal av stora mått, som främst drabbar de som viktopereras, i snitt en per timma, dygnet runt, varje dag. En mångmiljardindustri bara i Sverige.

Tänk efter – före!

*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870 (2011).

Naela Arborelius, 38, vägde 120 kilo och opererade magsäcken för att bli smal och frisk. Men allt gick fel och nu kan hon inte sluta att gå ner i vikt. Hon väger bara 40 kilo och riskerar att dö.

– Fettoperationen tog mitt liv, säger hon.


 APPENDIX


Har magsäcken någon uppgift?

Tror vården på fullt allvar att magen och tarmar kan skäras bort utan att det får allvarliga konsekvenser? Följdfrågan måste bli hur man kan tro något så vansinnigt efter en högskoleutbildning?

Hur tänker de ansvariga då?

ζ

Wikipedia

Magsäckens uppgift i kroppen är bland annat att blanda, sönderdela och desinficera bolus (större bitar) som kommer ner genom matstrupen. Detta görs av bland annat den sura magsaften (bland annat saltsyra) som produceras i s.k. chief cells i fundus. Parietalceller producerar pepsinogen och intrinsic factor, ett enzym som binder till vitamin B12 i chymus, maginnehållet. (Detta IF-vitamin-B12-komplex tas sedan upp i ileum.) Brist på saltsyra kallas aklorhydri.

Kraftiga kontraktioner av den glatta muskulaturen i magsäcken sönderdelar samtidigt födan rent mekaniskt, och parallellt med magsäcken sker även en sammandragning av pylorussfinktern på grund av att pH sjunker i duodenum. Detta ger att endast mindre mängder ventrikelinnehåll kan passera ut i tarmen åt gången och endast när dessa har en tillräckligt liten diameter. Magsäcken har förutom ovanstående en endokrin funktion och producerar hormoner.

Magsäcken är av ett extremt tåligt material för att kunna stå emot kraftiga syraattacker. Slemhinnans skikt mot ventrikellumen fräts visserligen sönder men skyddas dels av muköst slem och dels återbildas den mycket fort för att ersätta det nedslitna materialet. Vid infektion av Helicobacter pylori, den enda nu kända bakterie som kan leva i magens låga pH (genom att själv neutralisera sin närmiljö), kan magsår uppkomma.

Källa: Wikipedia

ζ

Vad händer om 90 % av magen kopplas bort?

I magen spjälkas maten så att näring kan tas upp, där saltsyran spelar en avgörande roll. Brist på saltsyra gör att man drabbas av näringsbrist. Den sura miljön i magsäcken är också ett försvar som dödar ovälkomna bakterier och virus. Efter en viktoperation är dessa funktioner mer eller mindre satta ur spel. Det får således stora och icke överblickbara konsekvenser att skära bort magsäcken! – och det förstår man bara genom att läsa på Wikipedia.

Kommentera