Ett band av dödlig prostatacancer sträcker sig över Skandinavien.

Svenska män tillhör de flest drabbade i hela världen. USA, Kanade, Finland, Norge, Danmark, Irland, Australien och Sverige ligger i topp. Indien, Sydkorea och Japan ligger på en tiondel så många fall (!).

9 697 svenska män (26,6 varje dag) fick förra året diagnosen prostatacancer och 2 398 män (6,6 varje dag) dog av sjukdomen – sju gånger fler än de som dog i trafiken.

Vad kan detta bero på?

Läkaren Jan Hammarsten har forskat på prostatacancer under 20 års tid och han fick nyligen sina rön publicerade i den ansedda tidningen Nature. Läs mer … Hur man skyddar sig mot prostatacancer (och impotens?)

Lyssna även på … Insulin göder cancer – radiointervju

Vetenskapliga studier pekar ut två signifikanta riskfaktorer:

 1. Brist på D-vitamin, som lätt kan åtgärdas med tillskott. Läs mer…
  1. D-vitamin (hjärtsjukdom & död)
  2. D-vitamin (kostdoktorn)
  3. D-vitamin (Mats Humble)
  4. D-vitamin (paleofriend)
   .
 2. Höga insulinnivåer, som också lätt kan åtgärdas – Ersätt Tallriksmodellen med Njutmetoden!
  1. Laga mat från grunden, undvik halv- och helfabrikat.
  2. Ersätt kolhydrater med naturligt nyttigt animaliskt fett.
  3. Ersätt nyckelhålsmärka lightprodukter med riktig mat.
  4. Ät aldrig margariner vars ohälsoeffekter är väl dokumenterade.
  5. Undvik omega6-rika matfetter (som Becel) och växtoljor med höga halter omega6.

Viktkontroll fås på köpet och diabetes förebyggs effektivt.

– ◊ –

SvD NYHETER publicerade idag en artikel där en möjlig orsak skulle kunna vara mjölk (?). Värt att veta är att det finns tre typer av mjölk, förutom mini-, lätt-, mellan- och standardmjölk. Det är:

 1. Homogeniserad och pastöriserad mjölk, den vanligaste mjölken. Det finns teorier om att homogenisering, där fettkulor pressas sönder till mindre delar, även pressar sönder mjölkprotein (kasein) och att detta kan framkalla autoimmuna reaktioner eller andra sjukdomsförlopp. Många som inte tål ”köpemjölk” har berättat att de inte har problem med ”gårdsmjölk”. Andra teorier är att de mindre fettkulorna kan bidra till åderförkalkning. Inget av detta är dock vetenskapligt säkerställt, inte heller motsatsen.
  .
 2. Ohomogeniserad (och pastöriserad) mjölk. Exempel på denna mjölk är Åsens Gammaldags, som skall skakas lätt innan den serveras. Ett bra och gott alternativ om man inte har tillgång till ”gårdsmjölk”.
  .
 3. Naturlig mjölk direkt ifrån gården, oprocessad ”gårdsmjölk”. Under förutsättning att den kommer från en gård med höga krav på sig är detta ett perfekt livsmedel, där även goda bakterier och vitaminer är intakta. Denna mjölk får dock inte säljas över disk, ännu. Läs mer … Naturlig mjölk!

Observera att SvD presenterar en epidemiologisk studie som inte bevisar orsakssamband. Det kan således vara helt andra faktorer än de som redovisas i artikeln.

Mjölkkonsumtionen (och fil) för män mellan 65 – 74 år har ökat från 3,86 dl per dag till 4,04 dl per dag under perioden 1989 – 1998, dvs en ökning med 0,18 dl eller med knappt 5 %.

Under samma period har prostatacancer ökat från cirka 5 000 till 6 000, en ökning med 20%, en ökning som sedan accelererat. Det är svårt att se ett samband med mjölkkonsumtionen. Men det ger rubriker!

Låt oss titta på ett annat tidsintervall. År 1950 konsumerade vi 220 liter mjölk per person och år och idag konsumerar vi mindre än hälften, 100 liter per person och år. Under samma tidsperiod har prostatacancer ökat nästan tiofalt (!).

Indikerar detta resultat att det finns en okänd skyddsmekanism i mjölk mot prostatacancer? Ett exempel på olika sätt att tolka epidemiologiska studier.

Observera att antalet prostatacancerfall tog fart efter det att Livsmedelsverket introducerade nyckelhålet 1989. Även diabetes satte fart (trefaldigades) och så gjorde överviktsepidemin (övervikt/fetma fördubblades). Flera forskare betraktar numera prostatacancer som en del av det metabola syndromet.

Svars Lösa Verket (SLV)?

Tallriksmodellen är en extremkost med 50 – 60 E% kolhydrater som snabbt ökar blodsockret och insulinnivån. En kost vi aldrig tidigare ätit och som människan inte är anpassade till. Varför Livsmedelsverket (SLV) rekommenderar en kost som gör många av oss till överviktiga diabetiker med det metabola syndromet och som ökar risken för cancer, har de inget svar på.

De har heller inget svar på varför vi skall begränsa intaget av mättat fett till 10 E%.

SLV kanske står för ”Svars Lösa Verket”? Åtminstone när det gäller kostråd.

Max 10 E% mättat fett

Livsmedelsverket är strikt med att mättar fett inte får överstiga 10 E%, som visar sig vara ett påhittat värde, en siffra som dock ändå är helig för de flesta kostchefer och dietister i Sverige. Huvudskälet till att förneka skolbarnen helmjölk och smör/Bregott.

Men varifrån kommer siffran 10 E%?

År 1968 anställde McGovern-kommittén i USA journalisten Nick Mottern för hans förmåga att skriva väl, en man som visade sig vara närmast en militant vegetarian.

När U.S. Dietary Goals utarbetades 1977 valde Nick Mottern siffran 10 energiprocent (E%) mättat fett på måfå. Inga vetenskapliga studier har vare sig förr eller senare kunnat motivera varför den skall 10, och inte 5, 15, 20, 30 eller 40 E%.

Än idag används denna siffra för att påtvinga skolbarnen lättmjölk och lättmargarin – i Sverige. Ganska fantastiskt.

Team KOSTDEMOKRATI

– ◊ –

Tidigare inlägg:

4 svar på ”Ett band av dödlig prostatacancer sträcker sig över Skandinavien.”

 1. Alla borde läsa den nya boken ”Forsknings-fusket” av docent Ralf Sundberg.

  Han visar hur ekonomiska och politiska särintressen styrt forskningen och vad som är ”sanning” under lång tid, och skapat den enorma miljöskada och sjukdom som finns idag.

  Människorna är utsatt för det allra största bedrägeriet i världshistorien. Det har kostat miljontals människor livet och gett megamiljarder dollar i vinst till företagen som ligger bakom.

  Jag undrar vem som ligger bakom denna artikel i SvD. Vem har bekostat rapporten i fråga? Är detta också ett led i att svartmåla mejeriprodukter av företag som producerar syntetiska matliknande produkter?

 2. Idag på Ring P1 ca 18 minuter in i programmet berättade Pär Melin från Lerum om cancerriskerna från trådlöst. Enligt cancerfondens hemsida idag https://www.cancerfonden.se/om-cancer/prostatacancer har antalet fall av prostatacancer ökat kraftigt de senaste årtiondena. Drygt 10 000 diagnoser ställdes år 2015.

  Det har också nyligen varit flera personer som haft synpunkter gällande prostatacancer i Ring P1. I början av 2000-talet på en utbildning mötte jag en sjuksköterska som berättade för mig att det kom in många unga män som fick diagnosen prostatacancer på specialistmottagningen där hon arbetade. Sjukdomen är ju mest något för äldre män.

  Läkarna hade sagt till de övriga i personalen att de trodde att det berodde på mobiltelefonerna. Men personalen hade blivit tillsagda att inte säga något om det till någon.

  Studierna visar att män som har mobiltelefonen i fickan får påverkan av oxidativ stress på sina spermier. Och det är ju mängder av studier som visar på att radiofrekvent strålning ger oxidativ stress.

  Mobiltelefonstrålningen har ju nu klassningen 2B – möjligen cancerframkallande. Forskare i gruppen på IARC. WHO´s cancerklassningsavdelning som utförde klassningen 2B anser nu att klassningen bör ändras till klass 1. D v s att Mobiltelefonstrålningen är cancerframkallande.

  Här är en länk till en översiktsstudie om spermieskadorna … The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm functionklicka här

  Här är om cancerklassningen … Cancer Expert Declares Cell Phone and Wireless Radiation as Carcinogenic to Humansklicka här

  The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm functionSR

Kommentera