Svenska bönder använder minst antibiotika

 .

svenska-bönder-använder-minst-antibiotika

ζ

.
Svenska bönder använder minst antibiotika

Den svenska försäljningen av antibiotika till djurhållande bönder är ungefär tre gånger lägre än i Danmark, och cirka nio gånger lägre än i Holland. Det visar ny försäljningsstatistik från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

”Griskött från Danmark och ost från Nederländerna är vanligt förekommande hos såväl de svenska handelskedjorna som i storkökssektorn. Med tanke de folkhälsoproblem som antibiotikaresistens orsakar är det angeläget att marknadens aktörer i större utsträckning tar ansvar för hur de produkter man säljer har producerats”, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

EMA har utvärderat antibiotikaförsäljningen i totalt sju EU-länder. Undersökningen visar att Sverige ligger bäst till. Enligt LRF är anledningen det bättre hälsoläget hos de svenska djuren.

”Tack vare en kombination av goda djurhållningssystem, fokus på förebyggande djurhälsovård och ett gott smittskydd, där vi också har ett regelverk som ger oss möjlighet att försäkra oss om att djur som importeras från andra EU-länder inte bär på sjukdomar som inte finns i Sverige, har vi ett synnerligen gott hälsoläge bland våra lantbruksdjur. Ur folkhälsosynpunkt är det av oerhörd vikt att vi värnar om detta”, säger Helena Jonsson.

/FoodMonitor

Källa: FoodMonitor

– ◊ –

Kommentar:

Stora djurfabriker där djuren matas med genmanipulerat foder med tillsatt antibiotika utgör veritabla virusfabriker som fabricerar nya varianter av virus. Den dagen ett resistent virus skapas, som lätt sprider sig, som vi inte har någor skydd mot och som är dödligt. Den dagen får vi dyrt betala för billigt kött.

I dessa djurfabriker kommer inte djuren utomhus under sin livslängd och gödsel blir ett avfallsproblem eftersom det inte finns tillräckligt med åkrar för att kunna ta emot all gödsel. På grund av allt kraftfoder utvecklas lättare sjukdomar (därav antibiotikan) och köttet får en ogynnsam fettfördelning, vilket verkar inflammationsdrivande på oss människor. Förutom att det smakar sämre.

Problemet är att svenskt kött är mycket dyrare, vilket väcker frågan om det inte är dags att se över svensk handels prissättning? Påslaget borde vara kronor per kilo kött och inte procentuellt. Det finns ingen anledningen till att svensk handel skall tjäna mer på att sälja ett kilo svenskt kött jämfört med ett kilo polskt kött. Endast producentpriset borde skilja i konsumentledet (plus moms).

Slutsats: Svenskt kött är bäst ur alla synvinklar och om svensk handel såg över sin prissättning behöver det inte skilja så mycket i pris. På sikt blir det billigare att köpa kvalitet då ohälsa kostar.

Allra bästa nötköttet och mjölken fås från gräsuppfödda besättningar. Då fås en gynnsam fördelning av omega3  och omega6 fetter, vilket är viktigt ur hälsosynpunkt. Gladare djur och ett godare kött fås på köpet.

KÖP SVENSKT!

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera