Kompetenscentrum skall förbättra måltiderna i den offentliga sektorn (?)

Varje dag serveras uppemot 3 miljoner måltider
i den svenska vården, skolan och omsorgen.

Fortfarande saknas en helhetsbild av kvaliteten på måltiderna, men det står klart att skillnaderna är stora. Livsmedelsverket startar nu ett kompetenscentrum för att stärka kunskapen på området, så att alla matgäster kan känna matglädje och må bra av maten.

– Måltider som används rätt kan bidra till att förbättra resultaten i hela verksamheten, med patienter som tillfrisknar snabbare, äldre som är gladare och orkar mer och barn som har möjlighet att prestera bättre i skolan, säger projektledaren Eva Sundberg.

Arbetet med kompetenscentret är ett regeringsuppdrag som sträcker sig fram till och med 2014. I samverkan med andra myndigheter och organisationer ska Livsmedelsverket bland annat göra kunskapen om hur man skapar bra måltider mer tillgänglig för beslutsfattare och personal, stötta kommunernas och landstingens systematiska kvalitetsarbete och ge dem möjligheter att lära av varandra genom goda exempel.

– Bra måltider är så mycket mer än maten på tallriken. Det handlar om allt från vad maten innehåller, i vilken miljö den serveras och hur man blir bemött som matgäst, till hur olika yrkesgrupper samverkar med varandra. På en del håll har man kommit långt men i många fall utnyttjar man inte den stora potential som finns i måltiderna, säger Eva Sundberg.

Projektarbetet inriktas i inledningsskedet mycket på att knyta kontakter för framtida samarbete och få en bättre bild av vilka behov som finns.

En aktuell uppgift för projektgruppen är att tillsammans med Statens skolverk stötta kommunerna i arbetet med att följa skollagens nya krav på att skolmaten ska vara näringsriktig. Andra viktiga frågor just nu är att tillsammans med Socialstyrelsen presentera exempel på goda måltidssituationer i sjukvården och äldreomsorgen och att delta i Miljöstyrningsrådets arbete för att förbättra stödet vid livsmedelsupphandlingar.

Projektet är ett led i regeringens satsning ”Sverige – det nya matlandet”.

– ♣ –

Kommentar:

Tidigare regeringar lade grunden till nuvarande ohälsa och nuvarande regering slutför arbetet. Nu får Livsmedelsverket ytterligare tillskott av regeringen för att förmå skolbarn, sjuka och äldre att dricka lättmjölk, äta lättmargarin och äta enligt tallriksmodellen (där majoriteten av energin kommer från socker/stärkelse).

 • En extremkost som först gör skolbarnen hyperaktiva och sedan trötta och hungriga efter ca två timmar. Hur tror utbildningsminister Jan Björklund att undervisningen fungerar med denna kost?
 • En kost som är inflammationsdrivande och immunförsvarsdämpande på våra sjukhus. Vad säger socialminister Göran Hägglund om det?
 • En energifattig fettsnål kost som gör att våra äldre svälter och lättare blir dementa. Vad tycker barn- och äldreminister Maria Larsson om det?
 • En kost som gör våra interner hyperaktiva på fängelser, där t.ex. ADHD är tio gånger så vanligt. Vad säger justitieminister om Beatrice Ask om det?

I Sverige är våra ministrar rädda för att bli beskyllda för ministerstyre, vilket gör att vansinnet kan fortgå år efter år. I England kan politikerna däremot tillsätta expertgrupper och om de inte är nöja kan de upplösa grupperna och tillsätta nya.

Expertgrupper, värda namnet, är något vi i Sverige desperat behöver, inom flera sektorer. Istället för att passivt administrera ett förfall, måste framtidens politiker ta tag i problemen och lösa dem. De statliga institutionerna saknar både incitament och profession att själva göra det. Det behövs en yttre kraft.

I tillägg grundläggs magproblem, diabetes, fetma och drogproblem (sockerberoende banar väg). Ungdomarna har själva kommit underfund med att rökning dämpar aptiten, vilket gör att rökningen håller på att trefaldigas, från 15% av befolkningen till 35 – 45% bland ungdomen. Läs mer …

Regeringen sover dock fortfarande och i ett försök att visa handlingskraft ger de uppdrag och skattemedel till de som minst behärskar området. De parkerar problemet hos de som förvärrar problemen – SLV och FHI (läs mer…).

Att via livsmedel få upp tobakskonsumtionen måste vara bingo för tobaksindustrin, som också är delägare i livsmedelsindustrin. Undra om de från början varit medvetna om att livsmedel som ökar på fetman också boostar försäljningen av tobak?

Med nuvarande politik kommer vi inte att orka jobba ihop pensionen åt våra äldre. Den arbetsföra befolkningen kommer att istället konkurrera om begränsade sjukvårdsresurser.

Eftersom regeringen (genom sitt val av utförare) agerar mot en gynnsam folkhälsoutveckling blir det vi – folket – som får ta befälet!

Vad göra?

Teckna ett medlemskap på KOSTDEMOKRATI och bidra med att stärka Sverige! Det är uppenbart att det behövs en motkraft mot myndigheter vars agerande skadar oss, våra barn, sjuka och äldre.

På köpet blir Du en medveten konsument och kan själv påverka Din egen och Din familjs hälsa. Sanna Ehdin har sagt att ungefär 70% av vår hälsa påverkar vi själva och det är ju inte dåligt.

Medlemskap är gratis och Du kan delta i debatten, bidra till ett friskare, mer alert Sverige i en allt mer konkurrensutsatt global värld, där ingen kan ta framtida välstånd för givet.

Det folk som inte tar fighten för sina barn, sina barnbarn och äldre, det förlorar. I dagens globala värld skiftar välståndsutvecklingen mycket snabbt, på bara ett par decennier.

Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi flytta på berg.

Team KOSTDEMOKRATI

18 svar på ”Kompetenscentrum skall förbättra måltiderna i den offentliga sektorn (?)”

 1. Måltidsblogg

  Matblogg ska lyfta hela måltidsbranschen

  Idag sjösätter Livsmedelsverket en blogg för att förenkla kommunikationen med det nya kompetenscentrumet för måltider inom skola, vård och omsorg.

  – Vi vill att bloggen ska göra skillnad, säger projektledaren Eva Sundberg.

  Matbloggen är en ny satsning från Livsmedelsverkets nya nationella kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg.

  – Meningen är att man ska kunna följa vårt arbete och ge oss värdefull feedback genom att kommentera inläggen, säger Eva Sundberg, projektledare för det av branschen efterlängtade kompetenscentret.

  Uppgiften för centret är att samordna och utveckla den kraft och kunskap som finns bland olika aktörer för att uppnå visionen: ” Alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna matglädje och må bra av maten”.

  – Jag tror att vi kan göra den skillnad genom att vara den självklara parten som både branschen, myndigheter och allmänhet vänder sig till när det gäller mat inom offentlig sektor. Det blir en helt annan kraft, säger Eva Sundberg.

  Fler nya medarbetare

  Att namnet ­– ”Livsmedelverkets nationella kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg” – inte är det smidigaste håller hon gärna med om:

  – Vi har märkt att många faktiskt inte vet vad ”offentlig mat” är – det är vi i branschen som vet det. Med det här nya namnet hoppas vi att det blir tydligt för alla vad vi jobbar med, säger hon.

  Förutom Eva Sundberg, med lång tidigare erfarenhet som kostchef ibland annat Skövde, är det ytterligare tre helt nya medarbetare som arbetar medkompetenscentret:

  Dietisten Anna-Karin Quetel (f d Jälminger) med skolmat som särskilt kompetensområde, dietisten Inger Stevén som är expert på mat i vård och omsorg, samt kommunikatören Sara Johansson som hoppas på god interaktion med hela måltidsbranschen – bland annat med hjälp av Matbloggen!

  Källa: Restaurangvärlden

  – – –

  Kommentar:

  Försöker Livsmedelsverket byta strategi, ge sken av att lyssna nedåt?

  Tidigare har kostråden ramlat ner i huvudet uppifrån och de föräldrar som har protesterat, mot t.ex. att enbart servera lättmjölk och lättmargarin i skolorna, de har blivit negligerade.

  Livsmedelsverkets Måltidsblogg … http://maltidsbloggen.blogspot.com/

Kommentera