Brittiskt företag får leverera skolmaten till Avesta i Dalarna.

Engelsk matleverantör. I fyra år framåt ska Avesta kommun få maten
levererad genom Menigo, som ägs av jättegrossisten The Brakes Group.
Livsmedelsavtalet gäller för ett år i taget och kan brytas om det uppstår
missnöje med leveranser och kvalitet.

Det blev Menigo som tog hem den stora livsmedelsupphandlingen i Avesta och sex grannkommuner. Endast potatisen kommer från ett Dalaföretag.

Brittiskägda Menigo ska leverera mat till skolor och äldreboenden från första december. Bara potatis, mjölk och färskt bröd kommer från andra leverantörer.

Det hjälpte inte att det står i kommunens måltidspolicy att maten ska vara närproducerad, klimatvänlig och djuretisk.

–Vi har gjort det möjligt för lokala producenter att lämna anbud, genom att dela upp produkterna i grupper. Vi hade till och med en särskild grupp för pannkaka, säger upphandlingschef Lars Klaar.

Det finns hundratals livsmedelsföretag i Dalarna. Trots det var det bara tio som lämnade anbud.

Av dessa var det endast ett Avestabaserat företag som erbjöd sig att leverera potatis.

Läs mer i onsdagens tidning.

Annika Fredrikson annika.fredrikson@ingress.se

Källa: AVESTA TIDNING

Vår kommentar:

Märkligt sätt att uppfylla kommunens policy.

Märkligt sätt att gynna Dalarnas näringsliv och lantbruk på.

Märkligt sätt att ge barn och gamla livskvalité i början och i slutet på livet.

Märkligt sätt att göra region Dalarna till en attraktiv plats att bo och verka inom.

Märkligt sätt att attrahera till nyetablering av verksamheter som skull ge jobb och skatteintäkter (som skall betala notan för skola, vård, omsorg och pensioner).

Vem vill nu sätta sin barn i kommunala skolor i Avesta eller åldras i Avesta?

Dalarnas tjänstemän verkar sakna kunskaper om sambandet mellan kost, hälsa och livskvalité. De visar prov på bristande helhetssyn och har uppenbarligen stirrat sig blinda på priset och låtit sig förledas av duktiga säljare. Priset för denna blunder blir högt, både mänskligt och ekonomiskt, för Dalarna och för Sverige.

Team KOSTDEMOKRATI

17 svar på ”Brittiskt företag får leverera skolmaten till Avesta i Dalarna.”

Kommentera