Unga mer benägna att sjukanmäla sig.

Yngre tenderar att stanna hemma från jobbet mer än äldre, enligt Urban Svensson, medicinskt ledningsansvarig på hälsoföretaget Previa.

– En del företag med många unga anställda klagar på hög korttidssjukfrånvaro. Det kan verka som om unga födda på 1980- och 90-talen inte har samma moral eller är lika lojala som de äldre, säger Urban Svensson.

Läs mer… DN/TT

Vår kommentar:

Vi ser ett tydligt samverkande mönster som uppträder bland våra ungdomar;

 • De blir allt fetare och sjukare, de börjar röka för att dämpa aptiten. Vi är på väg mot en fördubbling av antalet rökare, från 14 % rökare till 35 – 40 % rökare. Läs mer…
 • De orkar inte med skolan, vilket till en del beror på att de serveras enligt ”tallriksmodellen”. De blir okoncentrerade och tallriksmodellen ökar risken för övervikt, diabetes och annan ohälsa. Vi är inte byggda för denna extremkost, som får blodsockret att stiga som en raket och som många får ont i magen av. Dyrare än riktig mat är det också. Tacka Livsmedelsverket för det!
 • Sedan efter skolan, i arbetslivet,  har de yngre en högre sjukfrånvaro och sannolikt också en hög sjuknärvaro. Det kan vara moral, men sannolikt också fysiologiskt betingat.

Hur kreativ och produktiv är man på jobbet med övervikt, ont i magen, migrän, astma, allergi, psykiska problem och trötthet? Hur kul är det att gå till jobbet när det är ett helt företag att bara ta sig upp ur sängen? Så var det inte för femtio år sedan, när vi til stor del åt riktig mat.

På 1950-taler fanns det 5000 läkare i Sverige och praktisk taget inga köer. Övervikt, diabetes, astma och allergier var relativt sällsynt. Idag finns det 33.000 läkare, moderna sjukdomar utvecklas epidemiskt och köerna är långa inom vården. Är det denna utveckling vi vill ha? Är det fler som misstänker ett systemfel?

Så länge industrin tillåts styra hälso- och sjukvården och kostråden i Sverige, kommer vårt välstånd att vittra sönder, bit för bit. Detta kommer att fortgå tills kunniga politiker tar befälet!

Vårt ansvar är att tala om för dagens politiker vad som gäller och att välja politiker som kan sin sak. Alla Sveriges pensionärer borde ställa sig frågan om vem som skall jobba ihop deras pension? Om färre kan jobba, då minskar med automatik pensionerna och även medel till skola, omsorg och vård.

Alla riken och kulturer har sina uppgångar och nedgångar och den utveckling som vi nu ser vill vi reversera. Det är mycket hälsosammare och roliga att bo och verka i ett friskt och blomstrande samhälle. Att det ekonomiskt går bra just nu för Sverige ger oss en respit, som många länder inom EU idag saknar, en respit vi borde utnyttja.

Team KOSTDEMOKRATI

3 svar på ”Unga mer benägna att sjukanmäla sig.”

 1. Ekot

  KRAFTIG ÖKNING AV UNGA MED FÖRTIDSPENSION

  2003 hade 7 658 personer mellan 20 till 24 år aktivitetsersättning.

  I mars i år har den siffran stigit till 13 926 personer [+ 82%].

  Det visar siffror som Dagens Nyheter har fått ta del av.

  Det är väldigt oroväckande. Det här innebär att man kommer mycket längre bort från arbetsmarknaden än om man är i utbildning eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger LO-ekonomen Irene Wennemo.

  Läs mer….

 2. LEDNINGSPROBLEM.

  På SVT intervjuade de just en ungdom som blivit förtidspensionerad på grund av ADHD och nyligen berättade Helena Wester i P4 att 2/3 blir kurerade från ADHD genom en relativt enkel livsstilsförändring, där kosten spelar stor roll. Tricket är att ersätta skräpmat med riktig mat. Svårare är det inte.

  Läs mer …

  Varför inte använda den kunskap och de erfarenheter som finns?

  Samhället skulle spara stora pengar och medborgarnas livskvalité skulle öka!

Kommentera