Hälsofrämjandearbete måste löna sig

”Socialstyrelsen kommer snart med riktlinjer
för bland annat fysisk aktivitet på recept och
effektiva metoder för arbete med rökavvänjning.”

”I Västra Götalands ersättningsmodell saknas tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet, skriver bland andra professor Peter Friberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset.”

Läs mer … GP

– ◊ –

Vår kommentar:

Det finns knappt något ”hälsovård” idag, mer än på pappret. De kostråd som kommer från Livsmedelsverket är kontraproduktiva, de gör att barnen får svårare att följa utbildningen, de lägger grunder till diabetes och barnen blir feta. Folkhälsoinstitutets antirök kampanj var meningslös, rökningen ökade istället.

Fler meningslösa kampanjer som enbart är ett spel för galleriet behöver vi inte fler av.

Vi behöver ett effektivt förebyggande arbete som utgår från verkligheten, som baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och sunt förnuft. Något de etablerade myndigheterna ännu inte lyckats visa prov på.

Ett avskräckande exempel på nya aktiviteter är den ”roadshow” som ”Mulliga Barn” har dragit igång med pukor och trumpeter (maximal mediabevakning). Ropen skallar;

”Mer av det som vi vet inte fungerar. Mer av det som
fördubblat diabetes och trefaldigat diabetes på bara 20 år”

Undra hur barnen mår när de misslyckas, trots maximal ansträngning,
på grund av råd som innebär att de är slagna redan från start?

– ◊ –

Kommentera