Förtroendekris skakar WHO

FN:s mäktiga organ WHO, Världshälsoorganisationen, har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa. Större öppenhet är ett viktigt krav.

Rapporten pekar ut två kriser som mest akuta och oroande, nämligen bristen på pengar och de länge mer eller mindre dolda nära kontakterna mellan WHO och läkemedels- och vaccinindustrin.

Det var 2009 som problem började hopa sig. Anslagen minskade av flera orsaker. WHO började inse att bidragen främst från medlemsländerna inte skulle täcka budgeten.

Samtidigt i april 2009 bröt svininfluensan ut och WHO drog igång de uppmärksammade omfattande pandemiinsatserna över hela världen. Bland annat medförde kampanjen att vaccin köptes upp för flera miljarder kronor. WHO:s agerande har utsatts för hård kritik bland annat från EU och en oberoende utvärdering.

Under dessa turbulenta pandemimånader avslöjade bland annat Svenska Dagbladet och andra medier de nära kopplingarna mellan vaccinindustrin, WHO och WHO:s experter samt hemlighetsmakeriet, bristen på öppenhet om dessa kommersiella relationer. Speciellt kritiserades att de utvalda WHO-experterna som specialrekryterats för att leda WHO:s pandemiarbete var anonyma. Fem av dem visade sig senare ha eller ha haft industrikontakter.

Men det går knappast att förändra WHO över en natt, är alla eniga om. En lång förändringsprocess väntar.

Men de mest entusiastiska talar om vändpunkt, en viktig vändpunkt, en historisk vändpunkt.

Källa: SvD

– ◊ –

Vår kommentar:

Genom att omdefiniera begreppet Pandemi (det räckte att många blev sjuka istället för allvarligt sjuka eller dödsfall), kunde WHO utfärda Pandemi larmet, vilket utlöste det kontrakt som Sverige hade och vi blev tvungna att köpa vaccin för drygt en miljard kronor. [1]

Svininfluensen var betydligt lindrigare än en normal influensa och vaccinet visade sig kunna utlösa biverkningar som t.ex. narkolepsi. Sannolikt räddade vaccinet inga liv alls. Polen som avstod från vaccinering hade inte fler dödsfall per capita på grund av influensan, än Sverige som massvaccinerade.

Med facit i hand var det en onödig utgift (och onödiga biverkningar).

Det som skrämde upp många var att till synes friska små barn kunde drabbas. Nu visar det sig att dessa barn sannolikt istället drabbades av en annan sjukdom (MRSA), medan svininfluensan fick skulden. Läs mer:

Googleöversatt:

Ett skolexempel på där vaccinationsindustrin lyckades infiltrera WHO och därigenom tjäna miljarder på ett vaccin som sannolikt gjorde mer skada än nytta. De tester som gjordes var under all kritik och tidigare erfarenheter beaktades ej.

Observera att vaccination ger ett begränsat skydd upptill ett år, emedan de som inte vaccinerade sig och fick ”svininfluensan” nu har ett bra skydd upptill tjugo år och sannolikt har de också stärkt sitt immunförsvar generellt.

Vi rekommenderar Ralf Sundbergs nyutkomna bok ”Forskningsfusket – så blir du lurad av kost- och Läkemedelsindustrin”, Optimal förlag oktober 2011. Där finns fler fall beskrivna om hur vi blir grundlurade.

En bok som på ett populärvetenskapligt sätt förklarar hur industrin har tagit kontrollen över både vår hälsa och våra pengar. Även WHO kontrolleras bevisligen av särintressen. Läs mer om … FORSKNINGSFUSKET.

Not [1] :

Varför ändrade WHO definitionen för pandemi?

31 augusti 2009 — standelion

I ett vaccinkritiskt inslag i SVT’s Aktuellt (!) kommer Tom Jefferson från Cochrane- institutet med intressanta kommentarer. Det jag framför allt tänker på är det om att WHO i maj i år ändrade i sin definition av vad som ska räknas som pandemi. Detta tycker jag är ett av de starkaste indicierna på att man hade något särskilt i kikaren.

Jag förstår inte längre vad en pandemi är. Och anledningen är följande; 2003 definierade WHO en ”influensapandemi” på följande sätt:

”En influensapandemi uppstår när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot. Vilket resulterar i flera samtidiga epidemier över världen med ett stort antal döda och sjuka.”

I maj 2009 ändrades definitionen till följande:

”En influensapandemi kan uppstå när ett nytt influensavirus dyker upp som människor saknar immunitet mot.”

Man har alltså tagit bort avsnittet där det talas om samtidiga utbrott med ett mycket stort antal svårt sjuka och döda. Definitionen från 2009 skulle alltså kunna passa in på säsongsinfluensa. Så jag förstår inte längre vad som är skillnaden.

Tom Jefferson säger också:

När det gäller så kallade pandemivaccin vet vi aldrig om de kommer att fungera. För det finns ju vanligtvis inget virus att testa vaccinet mot. Pandemivaccin och andra vaccin registreras innan viruset dykt upp.

Därför är det ett lotteri om dessa vaccin fungerar. De hundratals studier som vi har granskat visar att dessa vaccin inte är särskilt effektiva. De fungerar bäst på friska vuxna som ju redan har bra immunförsvar och som inte rekommenderas att ta dem.

– ◊ –

Ny definition av pandemi tvingade Sverige till storköp av Pandemrix

20 oktober 2009

Medicinjournalisten Bo Zachrisson som också är styrelsemedlem i Amalgamskadefonden har lyckats gräva fram att Socialstyrelsen har skrivit under ett avtal där Sverige är tvungna att köpa in 9 miljoner doser Pandemrix om en influensa klassas som en pandemi. I avtalet har Sverige också en option som medför att vi har rätt att köpa in ytterligare 9 miljoner doser vaccin vilket också nu har gjorts.

Läs mer…

– ◊ –

Kommentera