Ny krönikör – Gunnar Lindgren

Vi på KOSTDEMOKRATI hälsar Gunnar Lindgren välkommen som krönikör.

Gunnar Lindgren är utbildad civilingenjör och van att läsa rapporter och dra egna slutsatser baserat på fakta. Han kommer inledningsvis att dela med sig av innehållet i sina nyhetsbrev. Gunnar är också en uppskattad jazzmusiker.

Gunnar Lindgren upptäckte tidigt vad margarin var för något och är just nu engagerad i arbetet mot spridning av avloppsslam på våra åkrar (som bl.a. ger höga kadmiumhalter i de livsmedel som odlas på dessa åkrar).

Läs mer om projektet ”Ren åker Ren mat” som startade 2009:

  • Sverige har ett problem med kvalitet och renhet hos den odlingsmark, där vår mat framställs. Läs mer…
  • Initiativet för Ren Åker Ren Mat. Skriv gärna på uppropet!

Gunnar Lindgren är en flitig föredragshållare och debattör i kost-, hälso- och miljöfrågor. Tidigare har han givit ut boken ”Arvet” som just behandlar dessa ämnen. Gunnar sänder ut nyhetsbrev där även framtidsfrågor och kultur får plats. Bland de utmärkelser han fått märks Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris. En av Gunnars mest uppmärksammade insatser är spridningen av alla uppgifter om hur margarin tillverkas och alla kemikalier som används.

Margarin

Redan 2003 skrev Gunnar Lindgren om margarin i 2000-Talets Vetenskap … ”Margarin – en hälsorisk”, som avslutas med:

Att med dagens kunskap, om sambandet mellan margariner och allergier m m, rekommendera margarin väcker en rad obehagliga frågor om Livsmedelsverkets integritet när det gäller rekommendationer om fett och kost.

Varför skall en treåring äta lättmargarin?

Vem har nytta av det?

– ◊ –

Kostdoktorn intervjuar Gunnar Lindgren om margarin:

Hemsida: www.gunnarlindgren.com

Kommentera