”Ganska få kilon på alla de träffarna”

Sju kilos minskning på ett år är inget unikt för Viktväktarna. Det ser läkarna med andra metoder också. Det säger Martin Ridderstråle, chef för endokrinologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

– Det är bra att behandlingen dokumenteras vetenskapligt. Men resultatet är inte förvånande. Om man ökar insatserna och dessutom går i grupp får man ytterligare några kilos viktnedgång, säger Martin Ridderstråle.

Han tycker snarare att man kan vända på resonemanget.

– Deltagarna hos Viktväktarna träffades tre gånger i månaden i ett år och gick ner drygt tre kilo mer än gruppen som varit hos läkare. Det är ganska få kilon på alla de träffarna.

Den viktigaste frågan, enligt Martin Ridderstråle, är hur det har gått för deltagarna efter studien.

– Gruppbehandlingar är nog bra, framför allt för patienter med ett bmi under 35. Problemet vi hela tiden kämpar med är att hitta behandlingar som är värdefulla på sikt. Många som behöver fetmaoperationer har varit på Viktväktarna och andra ställen, men har sedan ökat i vikt igen.

Källa: SYDSVENSKAN

– ◊ –

Våra kommentarer:

Martin Ridderstråle har rätt i sin analys av Viktväktarna! Alla traditionella bantningsklubbar som Viktväktarna, ”Viktklubb.se”, ”Giviktkoll.se”, Itrim, Extravaganza, Cambridge och ”Svenska hälsocampen” (som numera tragiskt nog rekommenderar Becel för hjärtat) baserar alla sina koncept på svält, som gör att alla först går ner i vikt och sedan upp igen. Det vet alla de hundratusentals som provat.

Alla dessa viktklubbar vet inte om, eller så förtiger de medvetet, att vår vikt främst styrs hormonellt. De tillämpar samma energiprincip som gäller för ångmaskiner, en princip som inte kan tillämpas för människor och inte heller för andra djur. Kanske vill de inte förlora sina kunder, som ju oftast kommer tillbaka, både en och två gånger? Läs mer om energibalansen…

Det långsiktiga resultatet av traditionell ”banting” är under all kritik och det är också direkt ohälsosamt att svälta sig ner i vikt. Läs mer om hur ”svältmetoder” fungerar här… (detta vet alla som kan sin biologi och fysiologi).

Se när Malou von Sivers visar hur effektivt svält fungerar i början, men också hur enkelt man kan äta sig ner i vikt utan svält och utan att behöva springa minst en halvmil varje dag. Se TV4 här… (klicka på länken i bilden).

Kostdoktorn skriver ”Viktväktarna: oseriösare än någonsin”. Att åstadkomma en viktnedgång på Viktväktar-choklad, chips, glass, kakor osv. är dömt att misslyckas. Att lura sin medlemmar på detta sätt är cyniskt.

Kostdoktorn har även synat Viktklubb.se där en av tvåhundra verkar ha lyckats (0,5 %). Läs mer…

Bantningsindustrin (och även läkemedelsindustrin) har kapitalt misslyckats och har lämnat fältet öppet för nästa aktör, kirurgindustrin. På bara några år har de byggt upp en miljardindustri på att göra folk ännu sjukare (du läste rätt!)!

Fetmabomben – en miljardmarknad. Västvärldens fetmaexplosion liknar en epidemi, nära varannan svensk är i dag överviktig. Och där traditionella bantningsmetoder misslyckats och läkemedelsindustrin floppat, växer nu helt nya företag fram med en miljardmarknad i sikte. Läs mer…

Före operationen stannar maten kvar för bearbetning i magsäcken 2-4 timmar för att sedan passera ut i små mängder till tunntarmen. En balanserad saltsyraproduktion är avgörande för magsäckens normala funktion. Saltsyran befrämjar matsmältningsprocessen och utgör ett skydd mot bakterier och parasiter. Efter operationen passerar maten i halvsmält form snabbt till tunntarmen.

Eftersom tolvfingertarmen också är bortkopplad blir inte heller galla och bukspott tillsatt, som skulle hjälpt till att bryta ner födan och neutralisera saltsyran från magsäcken (de lilla som finns kvar). Ett mycket väl fungerande och balanserat system med många funktioner har satts ur spel genom att på kirurgisk väg skära bort frisk vävnad. Viktnedgång till varje pris verkar vara ledstjärnan.

Råd efter operation: Tugga väl, små portioner av lättsmält mat, annars kan maten komma upp igen. Och håll tummarna för att bakterier och virus inte passerar intakta. Genom att tugga väl kan du i någon mån kompensera att magsäcken är bortopererad, enzymerna amylas och lipas i saliven kan börjar nedbrytningen av maten och chocken för tunntarmen som tvingas ta emot icke processad föda (som tarmen inte är designad för) kan lindras. Det innebär att uppstötning och diarréer kan undvikas och illamående reduceras. Den vitamin- och mineralbrist som naturligt uppstår kan i någon mån kompenseras via tillskott och injektioner som måste tas livet ut, t.ex. B12 injektioner var tredje vecka, eftersom magsäckens produktion av intrinsic faktor (IF) har slagits ut kan patienten inte längre själv tillgodogöra sig B12 från mat. Vad som mer har slagits ut vet man inte med säkerhet. Däremot vet man att skelettet snabbt blir mycket skörare, så det är klokt att inte ramla, kanske hålla sig inomhus vid halka.

Gastric Bypass innebär att kirurgerna skär bort nästan hela magen, kopplar förbi tolvfingertarmen och förbi en meter tunntarm. Detta brutala ingrepp framkallar en inre svält och livslång näringsbrist.

Samverkan: Livsmedelsverkets kostråd ser till att det blir en ständig tillströmning av patienter och Gastric Bypass ökar beläggningen på;

  • Intensivvården. Reoperation på grund av tarmvred, läckage, infektioner belägger operationsavdelningarna. Minst en på 400 dör i samband med operationen och 10-20 % måste omopereras, oftast akut då tillståndet är livshotande.
  • Plastikkirurgerna för mycket att göra, då cirka 85 % behöver operera bort överflödig hud, på grund av den snabba initiala viktnedgången. Svårt att äta och att kroppen kan inte tillgodogöra sig maten, gör att vikten rasar i början.
  • Ortopedin får mycket att göra, då patienterna redan efter några år bryter ben 2 – 3 gånger lättare.
  • Psykiatrin får betydligt fler patienter, som inte mår bra psykiskt när det går upp för dem vad som de blivit utsatta för. Självmordsfrekvens ökar med 5 – 10 gånger. Upptill 5 % dör inom ett år.
  • Alkoholkliniker och mottagningar för de med ätstörningar (ett växande problem), får bråda dagar. Minst en fjärdedel av de viktopererade har någon form av ätstörning som inte kureras genom en magoperation, då problemet sitter i hjärnan. Dessa patienter får nu ytterligare problem och belastas till bristningsgränsen. Många blir alkoholister.
  • Ökad beläggning på vårdcentraler. Många kan efter operation inte längre äta utan att må illa, kräkas eller råka ut för diarré. Många är ständigt trötta och/eller ständigt hungriga (helt logiskt och naturligt eftersom magen och tarmar är bortopererade). Dessa patienter behöver en hjälp som inte finns att få och många blir livslånga ”stamkunder” på vårdcentraler (och inom psykiatrin).
  • Vårdcentralerna får mer att göra när de skall försöka kompensera den vitamin- och mineralbrist som uppstår (t.ex. måste patienterna injicera B12-vitamin ungefär var tredje vecka) och de konfronteras med nya typer av patientproblem, som de inte har någon bot för. En frustrerande situation för sköterskor och läkare.
  • Ökad komplexitet vid sjukdom. Vid sjukdom kan inte ordinär dosering av läkemedel tillämpas, då upptagningsförmågan är starkt nedsatt och förändrad. Det innebär att sköterskor och läkare för varje patient måste prova sig fram till, alternativt uppskatta, en lämplig dosering, vilket är både tidsödande och riskabelt. En underdosering gör att verkan kan utebli och överdosering kan vara livshotande. Detta är en ny typ av problem som sjukvården nu har att hantera.
  • Ökad samhällsbörda. Många blir såpass handikappade av dessa normala och vanligt förekommande ”biverkningar” att de måste förtidspensionera sig och andra kan bara jobba deltid eller med reducerad kapacitet.

Till sist: Efter cirka tio år har de flesta gått upp 80 % av den vikt de initialt gick ner. Biverkningarna består dock.

”FRÅGA DIETISTEN” skriver: ”Att gå upp i vikt igen, ett ett par år efter Gastric bypass operation, kan alltså anses normalt och förväntat. Beroende på bland annat ätbeteende & livsstil kan man gå upp olika mycket.” Läs mer… (missa inte kommentarerna)!

En lysande affärsstrategi för den industrigren som livnär sig på ohälsa, en sektor som hitintills fått fritt spelrum och support av våra statliga myndigheter, främst SLV och FHI, som ser till att kundunderlaget hela tiden ökar. Det skall nämnas att en minoritet av viktopererade säger sig vara nöjda och de menar att biverkningarna går att leva med, åtminstone på kort sikt. På längre sikt är det dock ingen bra idé att utarma kroppen och själen på detta sätt.

Varje Gastric Bypass opererad kostar samhället mer än 300 000 kronor och frågan är för vad? Och i vems intresse?

Hur har detta vansinne kunnat uppstå?

Ett fåtal kirurger har utvecklat en metod som gör att man bara kan äta småportioner och som innebär att kroppen inte kan tillgodogöra sig maten, vilket gör att man förlorar i vikt. De har utnyttjat sin kirurgkompetens och har inte förstått konsekvenserna eller struntat i dem.

Kirurgerna har anammat Viktväktarnas svältkoncept, med skalpellen som verktyg. Det de inte förstår och uppenbarligen helt saknar kunskaper om, är att kroppen är hormonstyrd och att människan blir både slank och frisk och får hormonell balans, om hon äter sin naturliga föda.

De som skulle kunnat stoppa denna styggelse är våra landstingspolitiker, men de är inte medicinskt utbildade  och litade därför på ”experterna”. Sedan var karusellen igång.

Det finns dock en metod som uppfyller Martin Ridderstråles krav på långsiktigt resultat!

Ännu märkligare blir det när det finns en enkel naturlig metod att kurera både diabetes och övervikt, utan några biverkningar alls. En metod som Socialstyrelsen godkände 16 januari 2008 för behandling av diabetes och obesitas, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En metod som sjukvården enligt lag är skyldig att erbjuda sin patienter. Metoden kallas LCHF, Low Carb High fat (litet kolhydrater och mer fett).

Gastric Bypass däremot, uppfyller inga krav alls, man bara opererar (och hoppas på det bästa?).

När enkelspåriga kirurger (”auktoriteter”) hittar på vansinnigheter och när marknadskrafter trycker på är det våra politikers jobb att agera motkraft, att värna medborgarnas bästa.

En uppvaknande håller på att ske hos våra politiker, som med vår hjälp har möjlighet att agera.

Att byta livsstil är tufft, men med kunskap och professionell support kan alla lyckas, utan biverkningar. För samhället innebär det att överviktiga och diabetiker effektiv kan behandlas, för en bråkdel av nuvarande kostnad. Det handlar dock främst om livskvalité och hälsa.

Sjukvården är proffs på att behandla sjukdomar med läkemedel och kirurgi, emedan vi är proffs på hälsovård, där kost, motion, beteendevetenskap och livsstil är hörnstenar.

Vi arbetar också förebyggande på bred front. med kampanjer, utbildningar, studiecirklar och vi samarbetat med andra organisationer som delar våra värderingar. Att bryta nuvarande ohälsoutveckling kräver en bred ansatts och att många samverkande personer och projekt samordnas. Ett projekt som i tillägg erbjuder en unik näringslivsmöjlighet för den region som går i bräschen.

Att utveckla, leda och förverkliga denna vision på bred front, det är vår profession. Utifrån vår sakkunskap och våra erfarenheter är vår bedömning att en regions hälso- och sjukvårdskostnader går att halvera inom en tioårsperiod. Den främsta intäkten ligger dock i en frisk och alert befolkning – och ett blomstrande näringsliv.

Team KOSTDEMOKRATI

Snabbinfo:

…..…..

Läs mer om Gastric Bypass och dess konsekvenser här…

Kommentera