Sveriges Konsumenter i Samverkan begärd i konkurs.

Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Sveriges Konsumenter i Samverkan (SKIS) begärdes i konkurs för en dryg vecka sedan, fredagen 1 juli, på grund av de skatteskulder som uppkom efter att Konsumentverket tre år i rad hållit inne verksamhetsstödet, utan förhandsbesked och utan politisk motivering.

Där finns en rad intressanta förklaringar till konkursen, hur man först lockade SKIS att bygga ut och starta kontor i Stockholm 2005, för att bara ett år senare halvera bidraget och sedan med hjälp av Konsumentverket dra in det totalt, med hänvisning till teknikaliteter. Nedläggningskostnaderna blev för stora när budgeterat verksamhetsstöd uteblev.

Om inte en konsumentorganisation som mer eller mindre ideellt arbetat för att stärka folkhälsan under 24 års tid, med ett mycket gott resultat, är berättigad till verksamhetsstöd, vem är då det? Önskas ett monopol på konsumentsidan?

Konsument-Forum.

Konsument-Forum, ”originalet” som bildades 1987, en stödorganisation till SKIS, lever dock vidare. Konsument-Forum som hitintills hållit en låg profil kommer nu att ta över ansvaret och driva verksamheten vidare, inkluderande aktiviteter, webbsida och medlemmar (de som så önskar). Observera att ni som blivit medlemmar de senaste månaderna redan är medlemmar i Konsument-Forum.

Målsättningen är att bygga en stark frivilligorganisation med inriktning på att påverka, en lobbyorganisation, som inte styrs av ekonomiska särintressen, någon regering eller av Konsumentverket. En oberoende organisation som enbart arbetar för konsumenternas intressen och som sakligt informerar sin medlemmar om kost, hälsa och ekonomi.

Ett stödmedlemskap för 100 kronor per  år och hushåll är en bra investering. För t.ex. bra och säker mat inom skolan, sjukvården och inom äldreomsorgen. Läs mer här hur man blir medlem.

Det lutar nu allt mer om att bygga en mycket starkare frivilligorganisation med massor av medlemmar och inriktning på att påverka, en riktig lobbyorganisation, som inte styrs av någon regering eller Konsumentverket.
http://konsumentsamverkan.se/

Kommentera