Sveriges Konsumenter i Samverkan är konkurshotad!

Bengt Ingerstam har ordet.

Bakgrund.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har under tre års tid förnekats statligt bidrag, med hänvisning till olika typer av teknikaliteter som tjänstemännen själva orsakat. Byte av datum, bristfällig information, skatteintyg (som aldrig kom fram från Skatteverket, trots löfte) och tolkningar som inte har stöd i regelverket. En handläggning som inte präglas av välvilja, snarare motsatsen.

Effekterna av handläggningen står inte i proportion till den skada som uppkommit. Att med berått mod ”avrätta” en organisation som verkat under decennier inom ett angeläget område,  på grund av avsaknad att ett oväsentligt papper, är anmärkningsvärt och mycket upprörande. Ett agerande där myndigheten iklär sig en polisiär roll, med en självpåtagen rätt som inte finner stöd i regeringens regelverk.

Om Sveriges enda oberoende konsumentorganisation skall likvideras efter tjugo år i trogen tjänst för konsumenterna, skall det ske genom ett rakryggat politiskt beslut och inte genom en godtycklig tolkning på tjänstemanna nivå.

Vill Alliansregeringen verkligen att det skall råda monopol inom konsumentrörelsen, med fritt spelrum för särintressen?

Är det viktigt att flera krafter verkar för att stävja en accelererande ohälsa? Är det viktigt för regeringen att frivilliga krafter stimuleras? Något man nu i en tillsatt utredning kommer att analysera.

Friskvård är både effektivare och billigare än sjukvård! Varför duckar politikerna?

Själv har jag nu jobbat fem år utan lön, hur många tjänstemän gör det?

Hela bakgrunden och historien finns att läsa här. Här finns tillgång till korrespondensen med regeringen, efter konsumentverkets senaste avslag (som inte går att överklaga) och egendomliga detaljer i regelverket. Vi har haft en omfattande korrespondens med regeringen och vi väntar fortfarande på svar avseende de två senaste brev vi skickat.

Att vårt statsbidrag utan förvarning halverades 2006 (från 1,2 Mkr till 0,6 Mkr) innebar en successiv avveckling av Stockholmskontoret och att personal friställdes, vilket innebar avvecklingskostnader som skapade en ohållbar ekonomi. Samma regering (S) som ursprungligen gav oss 1,2 Mkr för att bygga upp Stockholmskontoret, gör året efter en ”kovändning” och halverar vårt statsbidrag, för att man plötsligt istället ville satsa på en starkare konsumentrörelse, som då hette ”Sveriges konsumentråd”, som styrdes av LO.

Vi väntar och hoppas nu på att regeringen snabbt skall bifalla vår begäran om kompensation, för att därigenom möjliggöra en fortsättning av vår konsumentverksamhet. Alternativet är monopol på konsumentsidan, där särintressen styr. Kan verkligen Alliansregeringen stödja en sådan utveckling?

Ovetande om utgången gör vi nu tappra försök att klara ut sitsen via Konsument-Forum som är en av stödorganisationerna till Sveriges Konsumenter i Samverkan (SKIS). Vi har bl.a. startat KONSUMENTAKTIONEN via KONSUMENT-FORUM, som oavsett utgången kommer att fortsätta sin verksamhet (läs mer här ). Här kan nya medlemmar välja vad de främst vill stödja. Är det någon av dessa nio kampanjer som inte stödjer folkhälsan eller som är onödig?

Läs också om den nyligen tillsatta utredningen om stödet till konsumenterna och organisationerna, som ironisk nog just nu sammanfaller – en något bisarr situation (läs mer här).

Många medborgare är intresserade av vårt arbete som berör skolmaten, äldrevården, information om margarinerna, kravet på nya kostråd och opinionen mot GMO.  Det blir tyngd bakom aktiviteter och kampanjer när det grundas i allmänna konsumentkrav. Vi slår ett slag för folkhälsan och för ett hållbart samhälle!

Närmaste veckorna, som kan bli avgörande, följer man enklast händelserna via min blogg. Ett drama inför öppen ridå som jag helst hade varit utan. Jag hade mycket hellre arbetat med konsumentfrågor, där mycket fortfarande är ogjort.

Vi borde redan ha varit 100 000 medlemmar i denna vår EGEN oberoende organisation, och inte varit beroende av myndigheters tyckande och regeringens och tjänstemännens styrande, av vad konsumentorganisationer bör eller inte bör göra (läs mer). Vi kan inte hänga i luften så här, där en myndighet som är en direkt konkurrent ska dela ut medel och som väljer att gynna bara den ena parten.

Vi har föreslagit regeringen att ändra rutinerna och att en konsumentorganisation bör ha en mer långsiktig finansiering än som nu är fallet, när vi får ett JA eller NEJ i efterhand, under februari för innevarande år. Fördelningssystemet är en katastrof, vi behöver en mer långsiktig och mer opartisk modell.

Bäst vore dock om vår egen konsumentorganisation stod på egna ben och att konsumenterna själva finansierade vår gemensamma verksamhet, som inte kostar mer än en hundralapp om året per hushåll (stödmedlemskap). Med tillräckligt många medlemmar klarar vi det!

En konsumentorganisation som vågar stå upp och kritisera  Livsmedelsverket, Konsumentverket och andra myndigheter, när det finns fog för det, har ett existensberättigande. Det driver utvecklingen framåt.

I konsumenternas tjänst

Bengt Ingerstam
Ordförande Sveriges Konsumenter i Samverkan.

 

Vår kommentar;

SKIS har gjort och gör ett fantastiskt arbete för oss konsumenter. En organisation vi alla är betjänta av, inte minst det opinionsarbete och lobbyarbete som bedrivs nationellt och internationellt, för att vi skall kunna äta bra och säker mat.

Vår gemensamma utmaning är nu att snarast få 3 000 hushåll att bli stödmedlemmar, vilket endast kostar 100 kronor per år och hushåll. För denna summa räddar vi tillsammans situationen och undanröjer konkurshotet.

Du behöver en egen oberoende organisation som motvikt mot alla kommersiella krafter och andra särintressen på konsumentområdet. Sprid detta vidare till dina vänner och bekanta!

Betala in ditt stödmedlemskap redan idag!

Betala in 100 kr på pg 35 03 71-1 till ”Konsument Forum”

Uppge namn, adress, telefon och e-postadress.

OBS! Glöm inte att uppge din e-postadress!

Mer info här

3 svar på ”Sveriges Konsumenter i Samverkan är konkurshotad!”

  1. Observera att endast medlemmar kan kommentera inlägg. Genom att bli medlem på KOSTDEMOKRATI visar du att du stödjer valfrihet i skolan och du kan kommentera blogginlägg och skriva i forumet (som är under uppstart).

    Information om hur man registrerar ett medlemskap finns under ”Snabbinfo” – ”Hur blir jag medlem?”. Det kostar inget att bli medlem.

    KOSTDEMOKRATI är en mötesplats, som ett ”mini Facebook”, för oss som bryr sig och som vill vara med och påverka. Som medlem kan du finna ”vänner”, skicka privat internpost, chatta, ställa frågor och kommentera. Snart kommer också nyhetsbrev. Helt gratis.

    Lägg istället en hundralapp på ett stödmedlemskap hos SKIS! JÄTTEVIKTIGT!

Kommentera