Svedala

Projektgrupp Svedala.

I Svedala kommun finns cirka 20 000 innevånare, varav cirka 3 700 är skolbarn som idag påtvingas margarin. Nu startar Marita Hinnsell upp ett projekt för att barnen och föräldrarna själva skall få bestämma vad de skall äta, för att det skall finnas ett alternativ till lättmjölk och lättmargarin, i form av helmjölk och smör eller Bregott. Ett lovvärdigt medborgarinitiativ.

Lightprodukterna lättmjölk och lättmargarin består främst av vatten, vilket blir dyrt för kommunen om vi beaktar energiinnehållet (vatten är mycket billigare att dricka ur glas). Svedala kommun skulle spara 400. 000 kronor per år om alla skolbarnen valde bort lättmjölk och lättmargarin, till förmån för riktig mat. Energin skulle räcka längre vilket skulle innebära att barnen inte lika snabbt blir hungriga, trötta och stökiga (när energin tryter i slutet på skoldagen). Undervisningen fungerar bättre på energirik mat och belastningen på lärarna minskar när eleverna är mer koncentrerade.

Det finns ingen forskning som visar att margarin, ett konstgjort industrifett fullt med tillsatser, skulle vara ofarligt. Om det ”härdade” margarinet, som fortfarande används inom livsmedelsindustrin, vet vi idag att det innehåller industriella transfetter som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Hälsoeffekterna av industriellt ”omestrade” fetter, som finns i bordsmargarin, vet vi ännu så länge mindre om. Således ett högriskexperiment som våra barn tvingas att deltaga i.

Skoluppsats om margarin finns att läsa här (betyg MVG+).

Det finns således inga skäl alls för att påtvinga barnen lightprodukter.

Varför kommunen skall sponsra margarinindustrin och offra budgeten, barnens hälsa och undervisningen, det kan nog ingen svara på. Det råkar bara ha blivit så, baserat på en övertro på att ”auktoriteter” alltid vet bäst. Faktum är att det saknas vetenskap och beprövad erfarenhet som stödjer beslutet. Senare studier visar istället att lightprodukter skadar hälsan och orsakar övervikt.

Detta är en politisk fråga, en demokratifråga! Det är inte en nutritionsfråga!

Nu är det dags för Marita Hinnsell att själv presentera sig;

– Jag är med i ett föräldraråd/samråd för förskola i Svedala kommun. Vid ett möte ifrågasatte jag varför man serverar margarin och lättmjölk. Vid nästa möte så skulle vi ha djupare diskussioner.

Här är ett utdrag från samrådsprotokollet, som gått ut till alla föräldrar via mail i maj 2011:

Bitr. kostchef var inbjuden. Läraren i näringslära var sjuk och kunde inte komma. Bitr. kostchefen berättade att Svedalas förskolor och skolor följer de riktlinjer som är tagna i kommunen och följer livsmedelsverkets rekommendationer. Sedan alla kokerskor har fått samma huvudman, har matsedeln blivit bredare. All mat är näringsberäknad och följer skolans matsedel. Förskolorna justerar den efter barnens tycke. Bitr. kostchefen berättade att barn upp till två år bör ha mättat fett. Ekologisk rapsolja används i matlagningen.

En av samrådsrepresentanterna är kritisk till kommunens hållning och menade att man måste leta information på nätet. Är det så att mättat fett är farligt? Eller? Det finns studier som visar på andra rekommendationer. Ändringar i fettfrågor måste komma underifrån. Länkar till mer info bifogas. De som driver en annan syn i denna fråga är Svenska konsumenter i samverkan. Krokoms barnen, Fettskräcken är exempel på två av de broschyrerna som kan läsas. Astma, blodsocker, fettintag, färgämnen…

Diskussionerna på samverkansmötet fortsatte och kom fram till att vi bör äta med förnuft. Det är lätt att det ”slår över” och att vi är olika som människor. Vi måste se till helheten. Mycket är vanor och att förskolan och skolan måste komplettera varandra. Det är viktigt att vi alla måste hålla oss uppdaterade om de olika rapporterna. En fortsatt diskussion kommer att följa. Eventuellt bjuds läraren i näringslära in ännu en gång.

Tyvärr så dokumenterades inte det viktiga som jag ville få fram:

Varför skall våra barn tvingas äta industritillverkat margarin när det finns naturligt smör/Bregott, utan kemikalier och tillsatser? Och varför lättmjölk framför helmjölk, när våra barns kroppar och hjärnor behöver naturligt fett?

Jag har en god kommunikation med rektorn. Mailar henne informativa länkar så att hon kan uppdatera sig, samt informerar om mina aktiviteter. Jag har även skickat in blanketten på ”krav på alternativ till lightprodukter”. Vi fick ett NEJ tillsammans med ett långt svar från kostchefen som hänvisar till Livsmedelsverkets kostrekommendationer…

Mer om detta förklarande svar i kommande nyhetsbrev, kommenterat av en av Sveriges främsta experter inom området. Det kommer att bli ett stöd för de kostchefer som infört valfrihet och en tankeställare för övriga.

I övrigt så uppfattar jag att kostchefen står för en god och i övrigt bra kost för barnen i Svedala kommun. 37% är ekologiska matvaror och det är inte mycket som är halvfabrikat :O) Hon följer dock tyvärr Livsmedelsverkets rekommendationer angående margarin och lättmjölk, och det jag vill få en ändring på.

Några butiker på Svedalas gågata har tagit emot namninsamlingar. Biblioteket har tackat ja. Andra butiker ville ha flygbladet uppsatt. Några behövde läsa på för att bilda sig en uppfattning. Dem skall jag hälsa på igen ;O)

Tänkte att jag personligen skall besöka politikerna och be dem i första hand ta ett beslut som förälder och medborgare. När fler skrivit under på namninsamlingen, så kan ett medborgarförslag lämnas in.

Kommer även att dela ut ”miniflygblad” på Svedala gator med hänvisning till www.kostdemokrati.se.

Om du känner dig manad och bor i Svedala är du välkommen att delta i vårt arbete, det finns gladeligen plats för flera goda krafter. Ni kan kontakta mig via internposten på www.kostdemokrati.se (efter det ni blivit medlemmar, vilket är gratis).

Vänligen
Marita Hinnsell

 

Länkar:

  • Blanketten ”Krav på alternativ till light”. Maritas familj fick avslag på deras begäran för sin treåriga son och kostchefen förklarade varför deras krav inte kunde bifallas.
    Strax kommer vi att presentera detta brev, kommenterat av en av våra främsta experter inom ämnet.
  • Namninsamlingen på webben finns här.  Parallellt med manuella namnlistor.
  • Miniflygbladet finns här.
  • Budgetkalkyl för Svedala kommun finns här.  Drygt 400.000 kronor extra per år för att påtvinga skolbarnen energifattiga och ohälsosamma lightprodukter. Vart tog demokratin och sunt förnuft vägen?

Blanketter, namninsamlingar, flygblad och kalkyler kommer att läggas upp under ”Arkiv”.

2 svar på ”Svedala”

Kommentera