Sveriges Konsumenter i Samverkan är konkurshotad!

Bengt Ingerstam har ordet.

Bakgrund.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har under tre års tid förnekats statligt bidrag, med hänvisning till olika typer av teknikaliteter som tjänstemännen själva orsakat. Byte av datum, bristfällig information, skatteintyg (som aldrig kom fram från Skatteverket, trots löfte) och tolkningar som inte har stöd i regelverket. En handläggning som inte präglas av välvilja, snarare motsatsen.

Fortsätt läsa ”Sveriges Konsumenter i Samverkan är konkurshotad!”

Svedala

Projektgrupp Svedala.

I Svedala kommun finns cirka 20 000 innevånare, varav cirka 3 700 är skolbarn som idag påtvingas margarin. Nu startar Marita Hinnsell upp ett projekt för att barnen och föräldrarna själva skall få bestämma vad de skall äta, för att det skall finnas ett alternativ till lättmjölk och lättmargarin, i form av helmjölk och smör eller Bregott. Ett lovvärdigt medborgarinitiativ.

Fortsätt läsa ”Svedala”