”Läkaren som vägrade ge upp”

erik-enby-expressenerik-enby

Farlig för vem? … klicka här

ζ

wowx2

”CANCER BUSINESS AS USUAL”

En sann dramadokumentär 1 december om en cancerforskning och cancervård som utvecklats till ”geschäft” och om ett rättssystem som havererat – vilket drabbar alla med kroniska sjukdomar som diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdomar, cancer eller andra kroniska sjukdomar.partille-1-dec

Varje dag drabbas i snitt 165 svenskar av cancer – som förnekas den bästa vården [vilket läkemedelsindustrin bestämt]. Ska vi acceptera att effektiva behandlingsmetoder mörkas?

Ska vi acceptera att cancerforskningen styrs av industrin – och att forskare som inte ”lyder” förföljs av våra egna myndigheter?

Se filmen 1 december och välkommen till en omvälvande föreläsning 5 december! Därefter har sannolikt din världsbild förändrats och du står bättre rustad om du eller närstående drabbas.

Läkaren Erik Enby menar att infektioner är roten till det onda – som kostnadseffektivt kan behandlas med naturliga medel utan biverkningar. Det behövs inga sofistikerade mastodontsjukhus som Nya Karolinska där bara byggnaden kostar 70 miljarder skattekronor. Erik Enbys forskning hotar ekonomiska särintressen varför han har förföljts under mer än 30 år av läkare, myndigheter och av public service. Är de alla med i en ohelig konspiration mot folket? Vill de att vi alla ska drabbas av cancer?

läkare_stetoskopDe som ser filmen kommer att bli rejält omtumlade och frågan är om vi kan lita på vården och våra myndigheter när det gäller kroniska sjukdomar? Svaret på den frågan blir oftast ett NEJ efter att man studerat frågan – men tilliten till vården är så djupt rotad hos gemene man att det sannolikt behövs mer än en dokumentärfilm och en föreläsning för att rucka på förtroendet för vårdens auktoriteter.

Men det är viktiga steg mot att ta befälet över sin livskvalitet. Slutsatsen blir att man själv måste läsa på och själv ta ansvar för sin och sina barns livskvalitet. Om man okritiskt litar på ”auktoriteter” inom myndigheter och vården blir det lätt fel.

ζ

Föreläsning 5 december

En uppföljande föreläsning 5 december där läkaren Erik Enby berättar om sin forskning som skulle kunna revolutionera sjukvården – men då skulle det ju med stor sannolikhet säljas färre läkemedel och fler skulle bli friska. Därför försöker den läkemedelsindustri som styr forskning, vård och myndigheter att mörka allt som utmanar deras monopol på våra liv och våra skattepengar.

Bicomterapeut Markus Johansson kommer att berätta om Bicom bioresonansterapi som tillämpas av läkare utomlands med mycket goda resultat.

Leif Lundberg kommer att berätta om ett hälsokoncept som skulle bespara många ett onödigt lidande och spara stora pengar för de företag som värdesätter friska medarbetare.

↓ Klicka på flyern nedan för att förstora den eller klicka här

se.
ζ

Se gärna en intervju innan filmen:

ζ

Justitiemord

Att det verkligen rör sig om ett justitiemord av astronomiska dimensioner är än en gång bekräftat – som drabbar inte minst de 60.000 svenskar som varje år drabbas av cancer och deras anhöriga. De förnekas effektiva naturliga behandlingsmetoder utan biverkningar – för att läkemedelsindustrin bestämt så. En industri som värnar sitt monopol på våra liv och skattepengar.

Citat:

Det är tydligt att faderns anmälan är baserad på ont uppsåt och förvridna slutsatser av den information han har. Han drar tokiga slutsatser från ett sjukintyg och förvandlar det till friskintyg. Han har inte varit närvarande och hörsägen saknar juridiskt värde.

Ändå används dessa av fadern påhittade påståenden som grund för att dra Eriks legitimation (2007) och där Dan Larhammar arrangerade att Erik har förföljts i medierna i över 10 år, 2005-2014. Medieövergreppen var som värst under åren 2006-2011.

Det var främst 14 Expressenjournalister bakom artiklarna anförda av Patrik Micu. Men även Cancerfondens tidning Liv deltog i häxjakten. Sådana samordnade mediedrev kan bara arrangeras om det finns en kraft med stort media-nätverk och det har som dokumentärfilmen visar, Dan Larhammar och VoF (Vetenskap & Folkbildning). Det var där förföljelsen av Enby startade.

ζ

APPENDIX

Dr Erik Enbys forskning

– som gjorde att han titulerades ”en av Sveriges farligaste läkare i Sverige”

Vad de flesta medborgare inte vet om är att läkarlegitimationen sitter löst om man hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer (eller andra lönsamma sjukdomar). Läkarlegitimationen kan dras in om man är ”olydig” och följer sin inre kompass, om man tänker själv utanför givna ramar. Detta vet alla forskare och läkare om, vilket får dem att ”hålla sig på mattan”. Fallet doktor Erik Enby visar vad som händer om man utmanar mäktiga intressen som lever på ohälsa, som inte alls vill att vi ska bli  friska.

Erik-Enby

Vanligt är att man drar in läkarlegitimationen efter pensionsåldern för att inte skapa rubriker. På detta sätt undergräver man trovärdigheten hos de läkare som vägrar att flyta med strömmen likt badankor. Detta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare, där karriären lätt kan strypas och där man kan bli berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare om man inte lyder. Doktor Erik Enby är en läkare på tusen – som vågar utmana gamla ”sanningar” och som driver utvecklingen framåt.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys konsultation vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta.

Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån.domarklubba3

Domslutet var utstakat från början.

Om det ska råda likhet inför lagen och om detta är ett rättesnöre så ska alla läkare förlora sin legitimation om de varit i kontakt med en patient som dör – oberoende av vad patienten dör av (patienten i exemplet ovan dog genom självmord). Då finns det snart inte finnas några legitimerade läkare kvar i Sverige. Se filmen och bedöm själv om våra auktoriteter agerar på ett professionellt sätt – eller ej (detta sker alltså idag i Sverige).

barncancer-1-5-m

Ett slag under bältet mot alla barn och vuxna
som drabbas av cancer. Det är så hemskt att
man inte tror på det förrän man själv ser det
med egna ögon. Se filmen!

ζ

En uppföljande föreläsning måndag 5 december

Föreläsning i Fräntorps Folkets Hus måndag 5 dec kl 18.30 – 22.00

(tre föreläsare)

forelasare-bw

Dr Erik Enby kommer att berätta mer om sin cancerforskning där man med egna ögon kan se vad som växer i blodet hos patienter med kroniska sjukdomar (inklusive cancer).

Markus Johansson berättar om Bicom som används av läkare och på statliga sjukhus utomlands för att bland annat finna och bota matintoleranser och allergier – med mycket gott resultat (utan biverkningar).

Leif Lundberg presenterar ett nytt unikt hälsokoncept för dem som vill lära sig mer om hur man optimera sin hälsa på ett naturligt sätt (där automatisk viktkontroll fås på köpet).

Hälsokonceptet involverar dr Erik Enbys forskning och Bicom bioresonansterapi – plus mycket mer. Vi har utvecklat ett helhetskoncept där kunskap och support spelar stor roll för resultatet. Vi levererar ”egenkontroll” så att man sedan själv kan ta befälet över sin och sina barns livskvalitet och inom ett företag sprider sig kunskaperna som ringar på vattnet.

 • Entré 100 kr som betalas kontant vid entrén.
  Ingen föranmälan – utan ”drop in” gäller mellan 18.00 – 18.30.

Innan föreläsningen kommer mer info på www.kostdemokrati.se

Vi testade hälsokonceptet på två ”elever” som tidigare provat ”allt” för att komma tillrätta med sina ohälsoproblem och övervikt (ca 35 kg övervikt vardera vid start). En av eleverna (kvinna 35+) hade en långt framskriden prediabetes och var ytterst nära att utveckla diabetes. Vi fokuserar på hälsa och prestationsförmåga. Automatisk viktkontroll är något man får på köpet – utan svält eller krav på extra träning. ↓

diagram-resultat

ζ

Sist men inte minst

Dr Erik Enbys ”testamente”

 • blodkropparErik Enby om sjukdomarnas ursprung – Mikrosvampar kan vara en orsak till kroniska sjukdomar och cancer … NEWSVOICE

Testamentet på engelska:

 • Dr Erik Enby: ”Searching for the essence of chronic diseases” – It’s in the blood … NEWSVOICE

Många fetmaopererade barn mår dåligt

.

svensk-vard-skar

gbp-manga-fetmaopererade-barn-mar-daligt

ζ

Många fetmaopererade barn mår dåligt

suicideVar femte minderårig som opererats för fetma mår psykiskt dåligt två år efter operationen, och nästan var sjunde har självmordstankar. Det visar en studie vid Skånes universitetssjukhus, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Fetmaoperationer på ungdomar under 18 år har hittills genomförts på försök, och det är oklart om operationen kommer att erbjudas i den ordinarie vården.

Sammanlagt 88 patienter (13 – 18 år) från Stockholm, Göteborg och Malmö ingick i studien.

Källa … SVT

 • Tufft för fetmaopererade tonåringar … GP
 • Ibland kopplas det fel … GP

ζ

Dags för folket att öppna sina ögon och agera

arg-farmor-ets

Vem ska annars stoppa detta vansinne
som drabbar värnlösa barn – i Sverige?

Jag skäms idag för svensk sjukvård
.

barn-deppig

Smalare för att de knappt kan äta – och många mår illa varje gång
de äter. När barnen inte ser någon utväg från detta nya helvete de
blivit lurade in i så orsakar det depression och självmordstankar.

Inte alls konstigt.

Man måste kanske vara drabbad av groupthink (”gruppknäpp”)
eller kognitiv dissonans för att inte förstå detta – vilket synes ha
drabbat de forskare, läkare och professorer som försvarar detta
vansinne – som sker inför öppen ridå. Hög tid för folket att ställa
ansvariga eminenser till svars för sina handlingar.

bomb-time

Detta är sjufalt värre än Macchiarini-skandalen och förutom barn
har det drabbat 50.000 vuxna svenskar (!). En tickande bomb och
kanske behövs ett ”Uppdrag granskning” i TV för att utlösa den.

Om alternativmedicinare med ett en omfattande och livsfarlig operation
hade stympats mage och tarmar på barn så att de sedan knappt kan äta
– så hade de omedelbart hamnat bakom lås och bom. Men ”vården” kan?!

ζ

Logiska konsekvenser efter detta brutala ingrepp

klicka på löpsedeln för mer info

Inte alls konstigt att barnen och ungdomarna mår både fysiskt och psykiskt dåligt då de fått sina magar och tarmar (friska organ) sönderskurna så att de därefter knappt kan äta utan att må illa – ett tillstånd som varar livet ut. Detta brutala ingrepp gör också att de får kroniskt brist på vitaminer och mineraler som kommer att underminera deras hälsa framöver. Detta är ett omfattande ingrepp baserat på vilseledande information och på forskningsfusk.

Redan på läkarnas riksstämma 5 december 2014 presenterades långtidsresultat som avslöjar att de viktopererade begår självmord i högre grad än andra. Enligt professor Lars Sjöström rör det sig om en riskökning på omkring 20-30 procent. Varför risken för självmord ökar kunde läkarna inte svara på. Men vem bryr sig? Åtminstone behöver man inte bry sig inom ”vården” då de står över lag, moral och etik (här är det läkemedelsindustrin bästa som utgör ”lag”).

I USA har man konstaterat att självmordsrisken ökar med mellan 500 – 1000% och en studie påvisade en dödlighet på 4,6 % inom ett år (läs mer) – varav självmord var en stor dödsorsak. Det kan var så att man inte vill leva med att må illa varje gång man äter och det kan också vara så att den kroniska näringsbristen orsakar att hjärnan fungerar sämre (enligt studier får 17 % hjärnskador på grund av näringsbrist efter en Gastric Bypass)..

Vem har gett ”vården” tillstånd att skära sönder magen och tarmarna på 88 barn i ”kliniska försök”? Har svensk sjukvård drabbats av hybris? Detta övergrepp på barn får Macchiarini-skandalen att blekna vid en jämförelse.

En sammanställning av de biverkningar man kan förvänta sig
– även om operationen ”lyckas”:

gbp-biverkningar-usa
.
Att viktoperera är ett onödigt ingrepp

Det är vansinne att opererar när det finns naturliga metoder som kostar en bråkdel, som ger mycket bättre resultat och helt utan biverkningar.

En sammanställning finner du här (som du absolut noga bör läsas om du överväger en viktoperation).

 • Biverkningar vid olika typer av viktoperationer … klicka här

För dig som har bråttom finns det två snabbguider nedan.

En riktad mot företag som är måna om sina medarbetares hälsa (SoS) och ett alternativ till viktoperation (SoS-Plus). Vi fokuserar på hälsa och viktkontroll fås på köpet – medan vården fokuserar på viktminskning och synes strunta i hälsan.

intresseanmalan

Team Kostdemokrati

Om du vill bidra till fighten ... klicka här

 

Praxis vid direktupphandling

.

praxis

F.d. sjukhus­direktör Barbro Fridén fastställde redan år 2013
att praxis vid direktupphandling är upptill 3,7 miljoner kronor.

praxis-2013

Citat: ”Lagen om offentlig upphandling ger oss
visst utrymme att inhandla
tjänster där vi känner
att det finns kompetens och där det blir leverans”.

ζ

Praxis vid direktupphandling inom landsting och kommuner

Landsting – sjukvården
.

Vårdkris-o-sparkrav

ζ

”Alla sparar – utom direktören”

”SU-chefen valde dyra konsulter och spa-konferens”

GP – GÖTEBORG: Den 4 juni 2013 stängde Mölndals akut på grund av sommarens vårdkris. En vecka senare åkte Sahlgrenskas sjukhusledning på konferens med spa och övernattning.

Sahlgrenska universitetssjuk­huset, SU, har under flera år tvingats snåla och spara. I somras kallade Vårdförbundet situationen för katastrofal. Nyexaminerade sjuksköterskor ratar SU eftersom lönen där är lägre än på andra sjukhus och vårdcentraler. Förra fredagen berättade GP att bristen på sjuksköterskor var så akut att SU tvingas stänga vårdplatser.

Vi blir bankrutt om vi ger dem några hundralappar mer, sa sjukhusdirektör Barbro Fridén i GP om lönekravet den 24 augusti.

GP:s granskning av Barbro Fridéns första tio månader på posten visar dock att sjukhusledningen inte alltid snålar.

Spa-vistelsen för 16 personer på Sankt Jörgen park resort i juni kostade skattebetalarna närmare 52.667 kronor – om konsulten Pelle Snårelids medverkan räknas bort (han tog 66.616 kronor, inklusive förberedelser). I januari kostade internat för 14 personer på Marstrands havsbad 32.830 kronor (och Snårelids medverkan 26.992 kronor).

Sankt Jörgen park resort är en anläggning som bland annat vann branschens pris för årets spa-hotell i år. Anläggningen sägs i reklamen vara ”för kräsna konferensköpare”. De två hel­dagars logikonferens som sjukhusledningen genomförde kostade litet mer än det lyxpaket Sankt Jörgen annonserar om. I priset ingick fikabufféer, konferenslunch, tvårätters supé och frukostbuffé. Samt fri tillgång till sport och spa.

Bland sjukhusledningens restau ­rang ­notor finns bland annat en arbetssupé på Gothia Towers Heaven 23 i mars och en avtackningslunch på lyxhotellet Dorsia i februari.

När Barbro Fridén i januari var på en workshop på Harvard University i Boston och träffade den expert som utarbetat den värde­baserade styrmodell hon vill införa på SU flög hon business class – trots påbud om att det är turistklass som ska gälla inom regionen.

”Regiondirektören Ann-Sofie Lodin sanktionerade själv beslutet att låta Barbro Fridén åka business class”, säger SU-kommunikatören Lena E Mattsson. Skälet var att Barbro Fridén skulle vara utvilad när hon kom och skulle åka direkt till ett ledningsgruppsmöte för hälso- och sjukvårdsfrågor i regionen.

Nyligen har Barbro Fridén dessutom inrättat en ny post med titeln medicinsk informationsdirektör. En direktörslön på SU ligger i snitt på 100 000 kronor i månaden.

På golvet är sparsamheten stor.

Eva Engström, ordförande för Göteborgs Läkarförening, förtroendevald för Saco på Sahlgrenska:

All representation ska helst ske inom ramen för regionens eller sjukhusets lokaler, det är billigt och bra. Någon gång kan man få en pepparkaka, bulle eller så där på SU:s bekostnad. Jag uppfattar att det är väldigt strikt även där och det tycker jag också att det ska vara.

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet:

Att våra medlemmar springer på planeringsdagar och käkar lunch på SU:s bekostnad finns inte på kartan. Det kan säkert finnas enstaka verksamheter som kan ta halvdagar ibland. Men vi har ingen personal och kan inte stänga för att ta planeringsdagar, säger hon.

Lotta Björck, Kommunal:

Vi upplever inte att vi får någonting. Ingen jullunch, inga extra kakor. Det kan väl hända att någon enhet beställer en tårta om det är någon som fyller 50 och att sjukhuset bjuder på något att äta när någon går i pension. Annars får vi tacka av kollegor som slutar på vår fritid och dela på kostnaden.

Sjuk husdirektör Barbro Fridén har inte velat svara på GP:s frågor utan hänvisar till biträdande sjukhusdirektör Lars Grip.

Man kan ju diskutera val av ställen. De direktiv vi har från regionen är att vi ska vara måttfulla. Dorsia kostade drygt 300 kronor per person. Vi tycker att det är ganska måttfullt, säger Lars Grip.

Om konferenserna:

Internat har ett stort värde för oss. Då väljer vi de här ställena som inte ligger alltför långt bort och som är upphandlade av regionen. Det finns ett värde i att folk åker i väg och kan delta till 100 procent.

Fotnot: Alla redovisade kostnader är exklusive moms.

Källa … GP 11 oktober 2013

ζ

”Här är konsulterna som kostade många miljoner”

GP – GÖTEBORG: Nya sjukhus­direktören Barbro Fridén har sedan hon började i november 2012 redan spräckt sin budget för konsulttjänster.

Några exempel:

 • Innan Barbro Fridén tillträdde sin tjänst tog hon hjälp av tidigare Dramatenchefen Lars Löfgren för att träna ”tal och kommunikationsutveckling” inför sin nya chefsroll. Kostnad: 45.000 kronor.
 • Stockholmaren, f d journalisten och medierådgivaren Gunnar A Olin engagerades för att under tre dagar utreda sjukhusets kommunikation. Pris: 71.197 kronor.
 • Inför två konferenser med sjukhusledningen engagerades Pelle Snårelid på företaget Aligning, välkänd managementkonsult med erfarenheter från bland annat Karolinska sjukhuset. Han tar 1 925 kronor per timme för sitt arbete. Resan från Stockholm kostade dock bara hälften. Pris hittills: 121.374 kronor.
 • För att rekrytera en ny områdeschef engagerade Fridén Stockholmsföretaget Michaël Berglund Executive Search för att hitta rätt person. Pris: 270.000 kronor.
 • Dyraste konsultuppdraget, 3.700.000 kronor, gick till Boston Consulting Group för en förstudie inför etablerandet av en värdebaserad styrmodell på SU.

I inget fall har uppdragen upphandlats i konkurrens för att hitta billigaste leverantör.

Det behöver inte göras för mind­re uppdrag. Gränsen är satt vid 284.000 kronor. Också de uppdragen upphandlas ofta i konkurrens genom att några olika företag ombeds komma med ett bud. Uppdrag som kostar mer kan bara i undantagsfall upphandlas utan att konkurrensutsättas.

Att Barbro Fridén valde personer hon kände i stället för att fråga flera företag om vad de skulle ta betalt är ganska naturligt, anser biträdande sjukhusdirektören Lars Grip. Han svarar på GP:s frågor eftersom ­Barbro Fridén inte själv vill.

Utropstecken-röttBarbro har den erfarenhet hon har från Stockholmssjukvården och vet också vilka personer som finns där. I en situation där vi saknar ramavtal väljs den person som bedöms som lämplig. Lagen om offentlig upphandling ger oss visst utrymme att inhandla tjänster där vi känner att det finns kompetens och där det blir leverans.

Vad gäller uppdraget till Boston Consulting Group gjorde sjukhusledningen bedömningen:

Utropstecken-rött”att Boston var det enda företag som hade den här kompetensen och kunde hjälpa oss att komma i gång”

Någon upphandling i konkurrens behövde därför inte göras trots den ansenliga summan.

Inspiration för att engagera Boston Consulting Group hämtade Barbro Fridén i Boston. Resan dit hade enligt Lars Grip inget samband med denna upphandling.

Inget samband alls. Jag vet inte om Boston Group var inblandad i mötet i Boston. Där ligger Harvard University som var organisatör och experten är knuten till Harvard. Men Bostonresan gjorde intellektuellt starkt intryck på Barbro som hon förmedlat och det är mycket efter det som det här drog i gång, säger Lars Grip.

Källa … GP 11 oktober 2013

ζ

Kommentarer

Kommentarer

Citat:

utropstecken_ink-smal”I en situation där vi saknar ramavtal väljs den person som bedöms som lämplig. Lagen om offentlig upphandling ger oss visst utrymme att inhandla tjänster där vi känner att det finns kompetens och där det blir leverans.”

Vad gäller uppdraget till Boston Consulting Group gjorde sjukhusledningen bedömningen:

”att Boston var det enda företag som hade den här kompetensen och kunde hjälpa oss att komma i gång”.

Någon upphandling i konkurrens behövde därför inte göras trots den ansenliga summan.

ζ

kryssa-penna

Praxis

Praxis är att direktupphandling kan ske när det gäller special-
kompetens, även när det gäller tjänster för mångmiljonbelopp.

Avancerade konsulttjänster är inget man normalt köper på pris (inte heller inom den konkurrensutsatta sektorn), utan det är kunskap, kompetens och erfarenhet som räknas. Man väljer helt enkelt den leverantör man anser vara bäst skickad att klara uppgiften och som kan leverera det önskade resultatet.

Resultatet är mångfalt viktigare än pris.

Det som kan ifrågasättas är val av åtgärd.

Är en (förstudie inför en) värdebaserad styrmodell för SU det som kommer att lösa SU:s grundproblem?

ζ

Grundorsaker till problem måste åtgärdas

En viktig insikt är att det inte går att spara sig ur vårdkrisen.

Vården måste lösa grundläggande problem och när de gjort det kan de t.o.m. få pengar över jämfört med idag. På samma gång som folkhälsan förbättras och personalen får bättre arbetsvillkor.

Detta är relativt ”enkelt” att åstadkomma. Kunskaper och erfarenheter om hur det kan göras finns redan..

Vården behöver tillämpa mer kostnadseffektiva metoder t.ex. vad gäller att förebygga och behandla diabetes och övervikt. De behöver utveckla och tillämpa nya riktlinjer, vilket skulle frigöra stora resurser och samtidigt ÖKA folkhälsan.

GBP_opGastric Bypass (GBP) är ett exempel på där vården kan spara miljarder kronor varje år genom att i första hand kostbehandla istället för att operera. Det kostar en bråkdel jämfört med GBP, resultatet blir bättre och patienterna slipper de biverkningar som är förknippade med Gastric Bypassoperation.

Socialstyrelsen har konstaterat att lågkolhydratkost uppfyller kravet på vetenskap och beprövade erfarenhet för behandling av övervikt (och diabetes).

Vilket innebär att överviktiga (och diabetiker) enligt patientsäkerhetslagen ska informeras och erbjudas denna metod. Här finns en enkel och stor förbättringspotential, som tiotusentals svenskar redan funnit fungera utmärkt. Läs mer … Oskuret är bäst!

dollar-tecken-guld-smalÄven när det gäller diabetes finns en stor förbättringspotential. Genom att nå bättre resultat vad gäller diabetes så får vi också bättre behandlingsresultat vad gäller fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Detta borde externa, kompetenta och oberoende resurser hjälpa vården med.

ζ

Uppföljning och feedback

stoppur

Vården borde också följa upp vart arbetstiden tar vägen genom att etablera en uppföljning. Då skulle de finna att bristande rutiner och dåligt anpassat datorstöd är tidstjuvar och stora irritationsmoment. De kanske skulle också finna att det var fel att rationalisera bort undersköterskor och läkarsekreterare, ett arbete som nu istället ska skötas av sjuksköterskor och läkare, med påföljd att de inte hinner med sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Dyrare blir det också.

blind-foldedIdag operera vården i mörker och det går ju inte så bra. Och hur leder man en verksamhet som man inte följer upp? Svaret är att det går inte. Sjukvården lever sitt eget liv, utan en fungerande övergripande styrning, vilket ger ett dåligt totalresultat. Det blir mer ”ego business” än samverkan mot gemensamma mål.

En bra konsult hade också noterat att förebyggande arbete endast finns till namnet och att .våra myndigheter istället saboterar genom att t.ex. ge ut kostråd som fyller på sjukvårdsköerna, genom att rekommendera en extrem högkolhydratkost som trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt och fetma på bara tjugo år.

En bra konsult skulle också notera att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i många stycken aktivt motarbetar alternativa och kostnadseffektiva behandlingsmetoder, ett agerande som enbart gynnar den industri som lever på ohälsa.

förstoringsglasKonferens- och resekostnader är i sammanhanget ”småpotatis” räknat i kronor och ören. Däremot är det viktigt att föregå med gott exempel och här har det brustit.

Det som borde synats och kritiseras är bristen på RESULTAT, som kostar miljarder, som innebär ett onödigt lidande för patienterna och som innebär en orimlig arbetsbelastning på medarbetarna. Genom att inte lösa de grundläggande problemen så kommer vården att haverera – och det blir dyrt.

Men denna kritik lyser med sin frånvaro. Media räknar kronor och ören på fakturor, kanske för att det är enklast så och för att det säljer lösnummer. En djupare analys kräver mer.

Sjukvårdens problem inte bara kvarstår, de accelererar mot en säker krasch som kommer att stå medborgarna dyrt. Även politikerna kommer att känna av vårdkrisen, då den politiska kartan kommer att ritas om. Det finns inga medborgare som accepterar en ojämlik vård eller en ovärdig äldreomsorg. Det vankas således gyllene tider för missnöjespartier, som enkelt tar hem segern på ”walk over”. Tyvärr så saknar även de probleminsikt, med få undantag.

Media silar mygg och sväljer kameler, utan att blinka.
.

…..kamel…..mygga

ζ

En kommun

Gbg-köpte-PR

Läs mer … GP 1 februari 2014

Även här är praxis att man köper in tjänster
för mångmiljonbelopp via direktupphandling.

ζ


PS.

Nu är även praxis etablerad efter en upphandling – och det är NOLL KOLL

Notan för strumpor m m

Landstinget köpte strumpor för 6.000 kronor – per par

Landstingets nota för förbrukningsvaror, som till exempel bandage, teststickor och stödstrumpor, håller på att skena iväg. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard. Men redan efter första året har det kostat skattebetalarna nästan hela beloppet … SVT

SEK-flyger-bwDär rök 365 miljoner skattekronor under 2015 för att de ansvariga har noll koll – för att våra offentliga medel hanteras av lekmän (som gjort offentlig karriär).

Men varför bry sig – det är ju bara medborgarnas pengar som slösas bort på grund av slapphet och inkompetens – där sjukhusdirektörer är ytterst ansvariga samt de politiker som tillsätter sjukhusdirektörer.

Således folkets ansvar att välja kompetenta politiker istället för lekmän som gjort politisk karriär – som pratat sig upp på karriärstegen utan krav på att prestera resultat (som inte ens mäts inom vården – för skattepengarna kommer ju ändå med ett klockverks precision).

badanka-bwKlart att det går åt skogen med lekmän till politiker som tillsätter sjukhusdirektörer vars enda uppgift verkar vara att hålla sig flytande under ett par år för att sedan veckla ut sin fallskärm och lämna över till nästa sjukhusdirektör – som gör samma sak. Att leverera en kostnadseffektiv vård enligt ”best practice” är sekundärt om det ens finns med på kartan då det skulle kollidera med läkemedelsindustrins vinstintresse.

ζFOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker
att det är viktigt för dig och dina barn – klicka på bilden nedan ↓

SEMINARIUM: Hälsa – Kropp – Miljö i Malmö söndagen 13 mars 2016

.

Välkommen till 2000-Talets

Endast ett vaket folk kan rädda sig själva.
Föreläsningar som fungerar som ”väckarklockor”.

Nästa helg är ett gyllene tillfälle för dig som bor i södra Sverige.

Wakeup

Ditt engagemang är livsnödvändigt, så missa inte:

 • Vaccinföreläsningen lördagen 12 mars i Åstorp, Skåne … klicka här
 • Hälsoseminariet söndagen 13 mars i Malmö … klicka här

Fortsätt läsa ”SEMINARIUM: Hälsa – Kropp – Miljö i Malmö söndagen 13 mars 2016”

Hälsoevent nu på fredag kl 17 – som du inte bör missa

.

SISTA MINUTEN TILLFÄLLE

.
ζ
.

Halsoevent 26 feb i Gbg
klicka på bilden ovan för att förstora den

.

Hej alla,

Hälsoevent med tre föreläsningar nu på fredag den 26 februari, kl 17-21 med paus för mingel, försäljning och fika (klicka på flyern ovan för att läsa mer). Detta blir en superintressant och lärorik kväll om vår HÄLSA med riktigt kunniga föreläsare som vågar säga sanningar och delge insikter.

Känns verkligen roligt att få dessa kunniga föreläsare till Göteborg samtidigt. Det kommer att bli en riktigt informativ kväll med fokus på vår hälsa.

MatfusketDavid Appelgren, bloggande Ekobonde med
Facebookgruppen ”Matfusket” … klicka här

NHFSara Boo, ordf i NHF Sweden som arbetar med örtmedicin,
homeopati, blodanalys, kost och näringsråd mm … klicka här

newsvoiceTorbjörn Sassersson, naturvetare, grundare och
redaktör för nättidningen NEWSVOICE … klicka här

Nu finns biljetter även på Ticnet … klicka här

Sprid info till vänner och bekanta!
Missa inte detta! Vi ses väl?

Harmoniska hälsningar

Petra Ollstig


KOMMENTAR

Både NEWSVOICE och NHF är två tillförlitliga nyhetskanal som förmedlar det som traditionell media inte vågar skriva om av hänsyn till bland annat sina annonsörer vars intäkter de är beroende av. Utan alternativ media blir vi grundlurade på våra liv.. Nu på fredag kan du lära mer om vad alternativa kanaler har att erbjuda på både kort sikt (här och nu) och på lång sikt (som kommer att påverka våra barns och barnbarns liv).

Att även SVT tiger om väsentliga saker beror sannolikt på att de är infiltrerade av lobbyister. Istället för att t.ex. avslöja GMO så låter SVT lobbyister komma till tals. Klicka på bilden nedan (eller klicka här…) för att lyssna på inslaget efter 36.20 minuter (som gör att man sätter kaffet i vrångstrupen).

Anders Malmer SLU.
Riktig media

Därför behövs nyhetskanal som levererar sanningar och en korrekt bild av verklighet – för de som inte vill bli grundlurade på livskvalitet och pengar. En annan bra kanal är Canal Second Opinion … http://2op.se/    (också med en trovärdig och tillförlitlig nyhetsförmedling).

david suzuki -gmo

För dig som ännu inte gjort din läxa om GMO ↓
(klicka på bilden nedan eller klicka här…)