Avgifta tungmetaller och gifter med GLUTATION

ζ

Avgifta tungmetaller och gifter med glutation.

Glutation är en stark antioxidant som består av de tre olika aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin (det är alltså en triglycerid).

Glutation kan produceras i kroppen och är rätt lik glutamin, den aminosyra som är viktigast vid tarmsjukdom, läkning av tarmen och vid hård träning. Då den är svavelbärande så har den en avgiftande egenskap och kan vara en del av behandling vid tungmetallsförgiftning och önskan om avgiftning från andra gifter i levern och blodet.

Levern har flera olika avgiftningsfaser, som alla är beroende av olika näringsämnen. Tex så är zink, magnesium och B-vitaminer viktiga för optimal avgiftning

För att få gott om glutation, förutom det som produceras i din kropp, så kan du välja svavelrika livsmedel, såsom ägg, fisk eller frön. Från 20 års ålder minskar produktionen av glutation med cirka 1 procent, vilket innebär att du behöver mer och mer glutation via kosten eller kosttillskott varefter du blir äldre.

Läs mer … klicka här

ζ

 

BrudyRetina innehåller GLUTATION, zink, magnesium och B-vitaminer viktiga för optimal avgiftning. BrudyRetina är mycket mer än en högkvalitativ Omega 3.

BrudyRetina … klicka här

Webbshop … www.nilalf.net


Läs mer om en unik patenterad Omega 3 … klicka här


APPENDIX

Glutation är kungen av alla antioxidanter … Del 1

Öka nivån av glutation för en bättre hälsa … Del 2


27 Scientifically Proven Health Benefits of Glutathione

Glutathione, often referred to as “the mother of all antioxidants” is one of the most talked about supplements in the healthcare industry..and for good reason. Glutathione is produced and used by every single cell in the human body and, therefore, has a very wide range of scientifically-proven health effects … READ MORE

ζ

Glutathione

Glutathione is an organic chemical compound that is present in every organism alive. For us, it is important that glutathione is a basic antioxidant produced in our organism. Today I would like to share some information about this amazing substance.

Dr. Gustavo Bounous, who was focused on glutathione research, found out that mice fed on glutathione were stronger while fighting bacteria, cancers and they possessed better immunity to viruses than mice fed on traditional food.

ANTIOXIDATION – glutathione is a basic antioxidant produced in our organism. It strengthens the cells, protects them from being destroyed by free radicals. This is because of glutathione that the cells are immune to oxidative stress.

IMMUNOLOGY – glutathione boosts the immune system, it is its supplement.

DETOXICATION – glutathione eliminates toxins by biding them and excreting them with urine. It is essential for removing heavy metals, pesticides, products form vehicle exhaust or other known carcinogens.

Read more … click here


ζ

Kommentera