Praxis vid direktupphandling

13:00, 1 september 2016 in Okategoriserad by midi

.

praxis

F.d. sjukhus­direktör Barbro Fridén fastställde redan år 2013
att praxis vid direktupphandling är upptill 3,7 miljoner kronor.

praxis-2013

Citat: ”Lagen om offentlig upphandling ger oss
visst utrymme att inhandla
tjänster där vi känner
att det finns kompetens och där det blir leverans”.

ζ

Praxis vid direktupphandling inom landsting och kommuner

Landsting – sjukvården
.

Vårdkris-o-sparkrav

ζ

”Alla sparar – utom direktören”

”SU-chefen valde dyra konsulter och spa-konferens”

GP – GÖTEBORG: Den 4 juni 2013 stängde Mölndals akut på grund av sommarens vårdkris. En vecka senare åkte Sahlgrenskas sjukhusledning på konferens med spa och övernattning.

Sahlgrenska universitetssjuk­huset, SU, har under flera år tvingats snåla och spara. I somras kallade Vårdförbundet situationen för katastrofal. Nyexaminerade sjuksköterskor ratar SU eftersom lönen där är lägre än på andra sjukhus och vårdcentraler. Förra fredagen berättade GP att bristen på sjuksköterskor var så akut att SU tvingas stänga vårdplatser.

Vi blir bankrutt om vi ger dem några hundralappar mer, sa sjukhusdirektör Barbro Fridén i GP om lönekravet den 24 augusti.

GP:s granskning av Barbro Fridéns första tio månader på posten visar dock att sjukhusledningen inte alltid snålar.

Spa-vistelsen för 16 personer på Sankt Jörgen park resort i juni kostade skattebetalarna närmare 52.667 kronor – om konsulten Pelle Snårelids medverkan räknas bort (han tog 66.616 kronor, inklusive förberedelser). I januari kostade internat för 14 personer på Marstrands havsbad 32.830 kronor (och Snårelids medverkan 26.992 kronor).

Sankt Jörgen park resort är en anläggning som bland annat vann branschens pris för årets spa-hotell i år. Anläggningen sägs i reklamen vara ”för kräsna konferensköpare”. De två hel­dagars logikonferens som sjukhusledningen genomförde kostade litet mer än det lyxpaket Sankt Jörgen annonserar om. I priset ingick fikabufféer, konferenslunch, tvårätters supé och frukostbuffé. Samt fri tillgång till sport och spa.

Bland sjukhusledningens restau ­rang ­notor finns bland annat en arbetssupé på Gothia Towers Heaven 23 i mars och en avtackningslunch på lyxhotellet Dorsia i februari.

När Barbro Fridén i januari var på en workshop på Harvard University i Boston och träffade den expert som utarbetat den värde­baserade styrmodell hon vill införa på SU flög hon business class – trots påbud om att det är turistklass som ska gälla inom regionen.

”Regiondirektören Ann-Sofie Lodin sanktionerade själv beslutet att låta Barbro Fridén åka business class”, säger SU-kommunikatören Lena E Mattsson. Skälet var att Barbro Fridén skulle vara utvilad när hon kom och skulle åka direkt till ett ledningsgruppsmöte för hälso- och sjukvårdsfrågor i regionen.

Nyligen har Barbro Fridén dessutom inrättat en ny post med titeln medicinsk informationsdirektör. En direktörslön på SU ligger i snitt på 100 000 kronor i månaden.

På golvet är sparsamheten stor.

Eva Engström, ordförande för Göteborgs Läkarförening, förtroendevald för Saco på Sahlgrenska:

All representation ska helst ske inom ramen för regionens eller sjukhusets lokaler, det är billigt och bra. Någon gång kan man få en pepparkaka, bulle eller så där på SU:s bekostnad. Jag uppfattar att det är väldigt strikt även där och det tycker jag också att det ska vara.

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet:

Att våra medlemmar springer på planeringsdagar och käkar lunch på SU:s bekostnad finns inte på kartan. Det kan säkert finnas enstaka verksamheter som kan ta halvdagar ibland. Men vi har ingen personal och kan inte stänga för att ta planeringsdagar, säger hon.

Lotta Björck, Kommunal:

Vi upplever inte att vi får någonting. Ingen jullunch, inga extra kakor. Det kan väl hända att någon enhet beställer en tårta om det är någon som fyller 50 och att sjukhuset bjuder på något att äta när någon går i pension. Annars får vi tacka av kollegor som slutar på vår fritid och dela på kostnaden.

Sjuk husdirektör Barbro Fridén har inte velat svara på GP:s frågor utan hänvisar till biträdande sjukhusdirektör Lars Grip.

Man kan ju diskutera val av ställen. De direktiv vi har från regionen är att vi ska vara måttfulla. Dorsia kostade drygt 300 kronor per person. Vi tycker att det är ganska måttfullt, säger Lars Grip.

Om konferenserna:

Internat har ett stort värde för oss. Då väljer vi de här ställena som inte ligger alltför långt bort och som är upphandlade av regionen. Det finns ett värde i att folk åker i väg och kan delta till 100 procent.

Fotnot: Alla redovisade kostnader är exklusive moms.

Källa … GP 11 oktober 2013

ζ

”Här är konsulterna som kostade många miljoner”

GP – GÖTEBORG: Nya sjukhus­direktören Barbro Fridén har sedan hon började i november 2012 redan spräckt sin budget för konsulttjänster.

Några exempel:

  • Innan Barbro Fridén tillträdde sin tjänst tog hon hjälp av tidigare Dramatenchefen Lars Löfgren för att träna ”tal och kommunikationsutveckling” inför sin nya chefsroll. Kostnad: 45.000 kronor.
  • Stockholmaren, f d journalisten och medierådgivaren Gunnar A Olin engagerades för att under tre dagar utreda sjukhusets kommunikation. Pris: 71.197 kronor.
  • Inför två konferenser med sjukhusledningen engagerades Pelle Snårelid på företaget Aligning, välkänd managementkonsult med erfarenheter från bland annat Karolinska sjukhuset. Han tar 1 925 kronor per timme för sitt arbete. Resan från Stockholm kostade dock bara hälften. Pris hittills: 121.374 kronor.
  • För att rekrytera en ny områdeschef engagerade Fridén Stockholmsföretaget Michaël Berglund Executive Search för att hitta rätt person. Pris: 270.000 kronor.
  • Dyraste konsultuppdraget, 3.700.000 kronor, gick till Boston Consulting Group för en förstudie inför etablerandet av en värdebaserad styrmodell på SU.

I inget fall har uppdragen upphandlats i konkurrens för att hitta billigaste leverantör.

Det behöver inte göras för mind­re uppdrag. Gränsen är satt vid 284.000 kronor. Också de uppdragen upphandlas ofta i konkurrens genom att några olika företag ombeds komma med ett bud. Uppdrag som kostar mer kan bara i undantagsfall upphandlas utan att konkurrensutsättas.

Att Barbro Fridén valde personer hon kände i stället för att fråga flera företag om vad de skulle ta betalt är ganska naturligt, anser biträdande sjukhusdirektören Lars Grip. Han svarar på GP:s frågor eftersom ­Barbro Fridén inte själv vill.

Utropstecken-röttBarbro har den erfarenhet hon har från Stockholmssjukvården och vet också vilka personer som finns där. I en situation där vi saknar ramavtal väljs den person som bedöms som lämplig. Lagen om offentlig upphandling ger oss visst utrymme att inhandla tjänster där vi känner att det finns kompetens och där det blir leverans.

Vad gäller uppdraget till Boston Consulting Group gjorde sjukhusledningen bedömningen:

Utropstecken-rött”att Boston var det enda företag som hade den här kompetensen och kunde hjälpa oss att komma i gång”

Någon upphandling i konkurrens behövde därför inte göras trots den ansenliga summan.

Inspiration för att engagera Boston Consulting Group hämtade Barbro Fridén i Boston. Resan dit hade enligt Lars Grip inget samband med denna upphandling.

Inget samband alls. Jag vet inte om Boston Group var inblandad i mötet i Boston. Där ligger Harvard University som var organisatör och experten är knuten till Harvard. Men Bostonresan gjorde intellektuellt starkt intryck på Barbro som hon förmedlat och det är mycket efter det som det här drog i gång, säger Lars Grip.

Källa … GP 11 oktober 2013

ζ

Kommentarer

Kommentarer

Citat:

utropstecken_ink-smal”I en situation där vi saknar ramavtal väljs den person som bedöms som lämplig. Lagen om offentlig upphandling ger oss visst utrymme att inhandla tjänster där vi känner att det finns kompetens och där det blir leverans.”

Vad gäller uppdraget till Boston Consulting Group gjorde sjukhusledningen bedömningen:

”att Boston var det enda företag som hade den här kompetensen och kunde hjälpa oss att komma i gång”.

Någon upphandling i konkurrens behövde därför inte göras trots den ansenliga summan.

ζ

kryssa-penna

Praxis

Praxis är att direktupphandling kan ske när det gäller special-
kompetens, även när det gäller tjänster för mångmiljonbelopp.

Avancerade konsulttjänster är inget man normalt köper på pris (inte heller inom den konkurrensutsatta sektorn), utan det är kunskap, kompetens och erfarenhet som räknas. Man väljer helt enkelt den leverantör man anser vara bäst skickad att klara uppgiften och som kan leverera det önskade resultatet.

Resultatet är mångfalt viktigare än pris.

Det som kan ifrågasättas är val av åtgärd.

Är en (förstudie inför en) värdebaserad styrmodell för SU det som kommer att lösa SU:s grundproblem?

ζ

Grundorsaker till problem måste åtgärdas

En viktig insikt är att det inte går att spara sig ur vårdkrisen.

Vården måste lösa grundläggande problem och när de gjort det kan de t.o.m. få pengar över jämfört med idag. På samma gång som folkhälsan förbättras och personalen får bättre arbetsvillkor.

Detta är relativt ”enkelt” att åstadkomma. Kunskaper och erfarenheter om hur det kan göras finns redan..

Vården behöver tillämpa mer kostnadseffektiva metoder t.ex. vad gäller att förebygga och behandla diabetes och övervikt. De behöver utveckla och tillämpa nya riktlinjer, vilket skulle frigöra stora resurser och samtidigt ÖKA folkhälsan.

GBP_opGastric Bypass (GBP) är ett exempel på där vården kan spara miljarder kronor varje år genom att i första hand kostbehandla istället för att operera. Det kostar en bråkdel jämfört med GBP, resultatet blir bättre och patienterna slipper de biverkningar som är förknippade med Gastric Bypassoperation.

Socialstyrelsen har konstaterat att lågkolhydratkost uppfyller kravet på vetenskap och beprövade erfarenhet för behandling av övervikt (och diabetes).

Vilket innebär att överviktiga (och diabetiker) enligt patientsäkerhetslagen ska informeras och erbjudas denna metod. Här finns en enkel och stor förbättringspotential, som tiotusentals svenskar redan funnit fungera utmärkt. Läs mer … Oskuret är bäst!

dollar-tecken-guld-smalÄven när det gäller diabetes finns en stor förbättringspotential. Genom att nå bättre resultat vad gäller diabetes så får vi också bättre behandlingsresultat vad gäller fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Detta borde externa, kompetenta och oberoende resurser hjälpa vården med.

ζ

Uppföljning och feedback

stoppur

Vården borde också följa upp vart arbetstiden tar vägen genom att etablera en uppföljning. Då skulle de finna att bristande rutiner och dåligt anpassat datorstöd är tidstjuvar och stora irritationsmoment. De kanske skulle också finna att det var fel att rationalisera bort undersköterskor och läkarsekreterare, ett arbete som nu istället ska skötas av sjuksköterskor och läkare, med påföljd att de inte hinner med sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Dyrare blir det också.

blind-foldedIdag operera vården i mörker och det går ju inte så bra. Och hur leder man en verksamhet som man inte följer upp? Svaret är att det går inte. Sjukvården lever sitt eget liv, utan en fungerande övergripande styrning, vilket ger ett dåligt totalresultat. Det blir mer ”ego business” än samverkan mot gemensamma mål.

En bra konsult hade också noterat att förebyggande arbete endast finns till namnet och att .våra myndigheter istället saboterar genom att t.ex. ge ut kostråd som fyller på sjukvårdsköerna, genom att rekommendera en extrem högkolhydratkost som trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt och fetma på bara tjugo år.

En bra konsult skulle också notera att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i många stycken aktivt motarbetar alternativa och kostnadseffektiva behandlingsmetoder, ett agerande som enbart gynnar den industri som lever på ohälsa.

förstoringsglasKonferens- och resekostnader är i sammanhanget ”småpotatis” räknat i kronor och ören. Däremot är det viktigt att föregå med gott exempel och här har det brustit.

Det som borde synats och kritiseras är bristen på RESULTAT, som kostar miljarder, som innebär ett onödigt lidande för patienterna och som innebär en orimlig arbetsbelastning på medarbetarna. Genom att inte lösa de grundläggande problemen så kommer vården att haverera – och det blir dyrt.

Men denna kritik lyser med sin frånvaro. Media räknar kronor och ören på fakturor, kanske för att det är enklast så och för att det säljer lösnummer. En djupare analys kräver mer.

Sjukvårdens problem inte bara kvarstår, de accelererar mot en säker krasch som kommer att stå medborgarna dyrt. Även politikerna kommer att känna av vårdkrisen, då den politiska kartan kommer att ritas om. Det finns inga medborgare som accepterar en ojämlik vård eller en ovärdig äldreomsorg. Det vankas således gyllene tider för missnöjespartier, som enkelt tar hem segern på ”walk over”. Tyvärr så saknar även de probleminsikt, med få undantag.

Media silar mygg och sväljer kameler, utan att blinka.
.

…..kamel…..mygga

ζ

En kommun

Gbg-köpte-PR

Läs mer … GP 1 februari 2014

Även här är praxis att man köper in tjänster
för mångmiljonbelopp via direktupphandling.

ζ


PS.

Nu är även praxis etablerad efter en upphandling – och det är NOLL KOLL

Notan för strumpor m m

Landstinget köpte strumpor för 6.000 kronor – per par

Landstingets nota för förbrukningsvaror, som till exempel bandage, teststickor och stödstrumpor, håller på att skena iväg. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard. Men redan efter första året har det kostat skattebetalarna nästan hela beloppet … SVT

SEK-flyger-bwDär rök 365 miljoner skattekronor under 2015 för att de ansvariga har noll koll – för att våra offentliga medel hanteras av lekmän (som gjort offentlig karriär).

Men varför bry sig – det är ju bara medborgarnas pengar som slösas bort på grund av slapphet och inkompetens – där sjukhusdirektörer är ytterst ansvariga samt de politiker som tillsätter sjukhusdirektörer.

Således folkets ansvar att välja kompetenta politiker istället för lekmän som gjort politisk karriär – som pratat sig upp på karriärstegen utan krav på att prestera resultat (som inte ens mäts inom vården – för skattepengarna kommer ju ändå med ett klockverks precision).

badanka-bwKlart att det går åt skogen med lekmän till politiker som tillsätter sjukhusdirektörer vars enda uppgift verkar vara att hålla sig flytande under ett par år för att sedan veckla ut sin fallskärm och lämna över till nästa sjukhusdirektör – som gör samma sak. Att leverera en kostnadseffektiv vård enligt ”best practice” är sekundärt om det ens finns med på kartan då det skulle kollidera med läkemedelsindustrins vinstintresse.

ζFOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker
att det är viktigt för dig och dina barn – klicka på bilden nedan ↓