Praxis vid direktupphandling

.

praxis

F.d. sjukhus­direktör Barbro Fridén fastställde redan år 2013
att praxis vid direktupphandling är upptill 3,7 miljoner kronor.

praxis-2013

Citat: ”Lagen om offentlig upphandling ger oss
visst utrymme att inhandla
tjänster där vi känner
att det finns kompetens och där det blir leverans”.

ζ

Praxis vid direktupphandling inom landsting och kommuner

Landsting – sjukvården
.

Vårdkris-o-sparkrav

ζ

”Alla sparar – utom direktören”

”SU-chefen valde dyra konsulter och spa-konferens”

GP – GÖTEBORG: Den 4 juni 2013 stängde Mölndals akut på grund av sommarens vårdkris. En vecka senare åkte Sahlgrenskas sjukhusledning på konferens med spa och övernattning.

Sahlgrenska universitetssjuk­huset, SU, har under flera år tvingats snåla och spara. I somras kallade Vårdförbundet situationen för katastrofal. Nyexaminerade sjuksköterskor ratar SU eftersom lönen där är lägre än på andra sjukhus och vårdcentraler. Förra fredagen berättade GP att bristen på sjuksköterskor var så akut att SU tvingas stänga vårdplatser.

Vi blir bankrutt om vi ger dem några hundralappar mer, sa sjukhusdirektör Barbro Fridén i GP om lönekravet den 24 augusti.

GP:s granskning av Barbro Fridéns första tio månader på posten visar dock att sjukhusledningen inte alltid snålar.

Spa-vistelsen för 16 personer på Sankt Jörgen park resort i juni kostade skattebetalarna närmare 52.667 kronor – om konsulten Pelle Snårelids medverkan räknas bort (han tog 66.616 kronor, inklusive förberedelser). I januari kostade internat för 14 personer på Marstrands havsbad 32.830 kronor (och Snårelids medverkan 26.992 kronor).

Sankt Jörgen park resort är en anläggning som bland annat vann branschens pris för årets spa-hotell i år. Anläggningen sägs i reklamen vara ”för kräsna konferensköpare”. De två hel­dagars logikonferens som sjukhusledningen genomförde kostade litet mer än det lyxpaket Sankt Jörgen annonserar om. I priset ingick fikabufféer, konferenslunch, tvårätters supé och frukostbuffé. Samt fri tillgång till sport och spa.

Bland sjukhusledningens restau ­rang ­notor finns bland annat en arbetssupé på Gothia Towers Heaven 23 i mars och en avtackningslunch på lyxhotellet Dorsia i februari.

När Barbro Fridén i januari var på en workshop på Harvard University i Boston och träffade den expert som utarbetat den värde­baserade styrmodell hon vill införa på SU flög hon business class – trots påbud om att det är turistklass som ska gälla inom regionen.

”Regiondirektören Ann-Sofie Lodin sanktionerade själv beslutet att låta Barbro Fridén åka business class”, säger SU-kommunikatören Lena E Mattsson. Skälet var att Barbro Fridén skulle vara utvilad när hon kom och skulle åka direkt till ett ledningsgruppsmöte för hälso- och sjukvårdsfrågor i regionen.

Nyligen har Barbro Fridén dessutom inrättat en ny post med titeln medicinsk informationsdirektör. En direktörslön på SU ligger i snitt på 100 000 kronor i månaden.

På golvet är sparsamheten stor.

Eva Engström, ordförande för Göteborgs Läkarförening, förtroendevald för Saco på Sahlgrenska:

All representation ska helst ske inom ramen för regionens eller sjukhusets lokaler, det är billigt och bra. Någon gång kan man få en pepparkaka, bulle eller så där på SU:s bekostnad. Jag uppfattar att det är väldigt strikt även där och det tycker jag också att det ska vara.

Elisabeth Flygare, Vårdförbundet:

Att våra medlemmar springer på planeringsdagar och käkar lunch på SU:s bekostnad finns inte på kartan. Det kan säkert finnas enstaka verksamheter som kan ta halvdagar ibland. Men vi har ingen personal och kan inte stänga för att ta planeringsdagar, säger hon.

Lotta Björck, Kommunal:

Vi upplever inte att vi får någonting. Ingen jullunch, inga extra kakor. Det kan väl hända att någon enhet beställer en tårta om det är någon som fyller 50 och att sjukhuset bjuder på något att äta när någon går i pension. Annars får vi tacka av kollegor som slutar på vår fritid och dela på kostnaden.

Sjuk husdirektör Barbro Fridén har inte velat svara på GP:s frågor utan hänvisar till biträdande sjukhusdirektör Lars Grip.

Man kan ju diskutera val av ställen. De direktiv vi har från regionen är att vi ska vara måttfulla. Dorsia kostade drygt 300 kronor per person. Vi tycker att det är ganska måttfullt, säger Lars Grip.

Om konferenserna:

Internat har ett stort värde för oss. Då väljer vi de här ställena som inte ligger alltför långt bort och som är upphandlade av regionen. Det finns ett värde i att folk åker i väg och kan delta till 100 procent.

Fotnot: Alla redovisade kostnader är exklusive moms.

Källa … GP 11 oktober 2013

ζ

”Här är konsulterna som kostade många miljoner”

GP – GÖTEBORG: Nya sjukhus­direktören Barbro Fridén har sedan hon började i november 2012 redan spräckt sin budget för konsulttjänster.

Några exempel:

 • Innan Barbro Fridén tillträdde sin tjänst tog hon hjälp av tidigare Dramatenchefen Lars Löfgren för att träna ”tal och kommunikationsutveckling” inför sin nya chefsroll. Kostnad: 45.000 kronor.
 • Stockholmaren, f d journalisten och medierådgivaren Gunnar A Olin engagerades för att under tre dagar utreda sjukhusets kommunikation. Pris: 71.197 kronor.
 • Inför två konferenser med sjukhusledningen engagerades Pelle Snårelid på företaget Aligning, välkänd managementkonsult med erfarenheter från bland annat Karolinska sjukhuset. Han tar 1 925 kronor per timme för sitt arbete. Resan från Stockholm kostade dock bara hälften. Pris hittills: 121.374 kronor.
 • För att rekrytera en ny områdeschef engagerade Fridén Stockholmsföretaget Michaël Berglund Executive Search för att hitta rätt person. Pris: 270.000 kronor.
 • Dyraste konsultuppdraget, 3.700.000 kronor, gick till Boston Consulting Group för en förstudie inför etablerandet av en värdebaserad styrmodell på SU.

I inget fall har uppdragen upphandlats i konkurrens för att hitta billigaste leverantör.

Det behöver inte göras för mind­re uppdrag. Gränsen är satt vid 284.000 kronor. Också de uppdragen upphandlas ofta i konkurrens genom att några olika företag ombeds komma med ett bud. Uppdrag som kostar mer kan bara i undantagsfall upphandlas utan att konkurrensutsättas.

Att Barbro Fridén valde personer hon kände i stället för att fråga flera företag om vad de skulle ta betalt är ganska naturligt, anser biträdande sjukhusdirektören Lars Grip. Han svarar på GP:s frågor eftersom ­Barbro Fridén inte själv vill.

Utropstecken-röttBarbro har den erfarenhet hon har från Stockholmssjukvården och vet också vilka personer som finns där. I en situation där vi saknar ramavtal väljs den person som bedöms som lämplig. Lagen om offentlig upphandling ger oss visst utrymme att inhandla tjänster där vi känner att det finns kompetens och där det blir leverans.

Vad gäller uppdraget till Boston Consulting Group gjorde sjukhusledningen bedömningen:

Utropstecken-rött”att Boston var det enda företag som hade den här kompetensen och kunde hjälpa oss att komma i gång”

Någon upphandling i konkurrens behövde därför inte göras trots den ansenliga summan.

Inspiration för att engagera Boston Consulting Group hämtade Barbro Fridén i Boston. Resan dit hade enligt Lars Grip inget samband med denna upphandling.

Inget samband alls. Jag vet inte om Boston Group var inblandad i mötet i Boston. Där ligger Harvard University som var organisatör och experten är knuten till Harvard. Men Bostonresan gjorde intellektuellt starkt intryck på Barbro som hon förmedlat och det är mycket efter det som det här drog i gång, säger Lars Grip.

Källa … GP 11 oktober 2013

ζ

Kommentarer

Kommentarer

Citat:

utropstecken_ink-smal”I en situation där vi saknar ramavtal väljs den person som bedöms som lämplig. Lagen om offentlig upphandling ger oss visst utrymme att inhandla tjänster där vi känner att det finns kompetens och där det blir leverans.”

Vad gäller uppdraget till Boston Consulting Group gjorde sjukhusledningen bedömningen:

”att Boston var det enda företag som hade den här kompetensen och kunde hjälpa oss att komma i gång”.

Någon upphandling i konkurrens behövde därför inte göras trots den ansenliga summan.

ζ

kryssa-penna

Praxis

Praxis är att direktupphandling kan ske när det gäller special-
kompetens, även när det gäller tjänster för mångmiljonbelopp.

Avancerade konsulttjänster är inget man normalt köper på pris (inte heller inom den konkurrensutsatta sektorn), utan det är kunskap, kompetens och erfarenhet som räknas. Man väljer helt enkelt den leverantör man anser vara bäst skickad att klara uppgiften och som kan leverera det önskade resultatet.

Resultatet är mångfalt viktigare än pris.

Det som kan ifrågasättas är val av åtgärd.

Är en (förstudie inför en) värdebaserad styrmodell för SU det som kommer att lösa SU:s grundproblem?

ζ

Grundorsaker till problem måste åtgärdas

En viktig insikt är att det inte går att spara sig ur vårdkrisen.

Vården måste lösa grundläggande problem och när de gjort det kan de t.o.m. få pengar över jämfört med idag. På samma gång som folkhälsan förbättras och personalen får bättre arbetsvillkor.

Detta är relativt ”enkelt” att åstadkomma. Kunskaper och erfarenheter om hur det kan göras finns redan..

Vården behöver tillämpa mer kostnadseffektiva metoder t.ex. vad gäller att förebygga och behandla diabetes och övervikt. De behöver utveckla och tillämpa nya riktlinjer, vilket skulle frigöra stora resurser och samtidigt ÖKA folkhälsan.

GBP_opGastric Bypass (GBP) är ett exempel på där vården kan spara miljarder kronor varje år genom att i första hand kostbehandla istället för att operera. Det kostar en bråkdel jämfört med GBP, resultatet blir bättre och patienterna slipper de biverkningar som är förknippade med Gastric Bypassoperation.

Socialstyrelsen har konstaterat att lågkolhydratkost uppfyller kravet på vetenskap och beprövade erfarenhet för behandling av övervikt (och diabetes).

Vilket innebär att överviktiga (och diabetiker) enligt patientsäkerhetslagen ska informeras och erbjudas denna metod. Här finns en enkel och stor förbättringspotential, som tiotusentals svenskar redan funnit fungera utmärkt. Läs mer … Oskuret är bäst!

dollar-tecken-guld-smalÄven när det gäller diabetes finns en stor förbättringspotential. Genom att nå bättre resultat vad gäller diabetes så får vi också bättre behandlingsresultat vad gäller fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Detta borde externa, kompetenta och oberoende resurser hjälpa vården med.

ζ

Uppföljning och feedback

stoppur

Vården borde också följa upp vart arbetstiden tar vägen genom att etablera en uppföljning. Då skulle de finna att bristande rutiner och dåligt anpassat datorstöd är tidstjuvar och stora irritationsmoment. De kanske skulle också finna att det var fel att rationalisera bort undersköterskor och läkarsekreterare, ett arbete som nu istället ska skötas av sjuksköterskor och läkare, med påföljd att de inte hinner med sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Dyrare blir det också.

blind-foldedIdag operera vården i mörker och det går ju inte så bra. Och hur leder man en verksamhet som man inte följer upp? Svaret är att det går inte. Sjukvården lever sitt eget liv, utan en fungerande övergripande styrning, vilket ger ett dåligt totalresultat. Det blir mer ”ego business” än samverkan mot gemensamma mål.

En bra konsult hade också noterat att förebyggande arbete endast finns till namnet och att .våra myndigheter istället saboterar genom att t.ex. ge ut kostråd som fyller på sjukvårdsköerna, genom att rekommendera en extrem högkolhydratkost som trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt och fetma på bara tjugo år.

En bra konsult skulle också notera att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i många stycken aktivt motarbetar alternativa och kostnadseffektiva behandlingsmetoder, ett agerande som enbart gynnar den industri som lever på ohälsa.

förstoringsglasKonferens- och resekostnader är i sammanhanget ”småpotatis” räknat i kronor och ören. Däremot är det viktigt att föregå med gott exempel och här har det brustit.

Det som borde synats och kritiseras är bristen på RESULTAT, som kostar miljarder, som innebär ett onödigt lidande för patienterna och som innebär en orimlig arbetsbelastning på medarbetarna. Genom att inte lösa de grundläggande problemen så kommer vården att haverera – och det blir dyrt.

Men denna kritik lyser med sin frånvaro. Media räknar kronor och ören på fakturor, kanske för att det är enklast så och för att det säljer lösnummer. En djupare analys kräver mer.

Sjukvårdens problem inte bara kvarstår, de accelererar mot en säker krasch som kommer att stå medborgarna dyrt. Även politikerna kommer att känna av vårdkrisen, då den politiska kartan kommer att ritas om. Det finns inga medborgare som accepterar en ojämlik vård eller en ovärdig äldreomsorg. Det vankas således gyllene tider för missnöjespartier, som enkelt tar hem segern på ”walk over”. Tyvärr så saknar även de probleminsikt, med få undantag.

Media silar mygg och sväljer kameler, utan att blinka.
.

…..kamel…..mygga

ζ

En kommun

Gbg-köpte-PR

Läs mer … GP 1 februari 2014

Även här är praxis att man köper in tjänster
för mångmiljonbelopp via direktupphandling.

ζ


PS.

Nu är även praxis etablerad efter en upphandling – och det är NOLL KOLL

Notan för strumpor m m

Landstinget köpte strumpor för 6.000 kronor – per par

Landstingets nota för förbrukningsvaror, som till exempel bandage, teststickor och stödstrumpor, håller på att skena iväg. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard. Men redan efter första året har det kostat skattebetalarna nästan hela beloppet … SVT

SEK-flyger-bwDär rök 365 miljoner skattekronor under 2015 för att de ansvariga har noll koll – för att våra offentliga medel hanteras av lekmän (som gjort offentlig karriär).

Men varför bry sig – det är ju bara medborgarnas pengar som slösas bort på grund av slapphet och inkompetens – där sjukhusdirektörer är ytterst ansvariga samt de politiker som tillsätter sjukhusdirektörer.

Således folkets ansvar att välja kompetenta politiker istället för lekmän som gjort politisk karriär – som pratat sig upp på karriärstegen utan krav på att prestera resultat (som inte ens mäts inom vården – för skattepengarna kommer ju ändå med ett klockverks precision).

badanka-bwKlart att det går åt skogen med lekmän till politiker som tillsätter sjukhusdirektörer vars enda uppgift verkar vara att hålla sig flytande under ett par år för att sedan veckla ut sin fallskärm och lämna över till nästa sjukhusdirektör – som gör samma sak. Att leverera en kostnadseffektiv vård enligt ”best practice” är sekundärt om det ens finns med på kartan då det skulle kollidera med läkemedelsindustrins vinstintresse.

ζFOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker
att det är viktigt för dig och dina barn – klicka på bilden nedan ↓

9 svar på ”Praxis vid direktupphandling”

 1. Karolinska kan straffas: ”Har inte gått rätt till”

  Tidningsklipp:

  Läs hela artikeln … SvD

  – – –

  KOMMENTAR

  Gränsen för direktupphandling verkar nu ligga strax under 7 miljoner kronor inom vården.

  Stanley Holsteiner, chef för programkontoret och den som koordinerar alla projekt kring starten av Nya Karolinska har hittills försvarat avtalet. I en intervju med SvD i juni år sade han:

  – Vi har gjort en bra upphandling och allt har skötts korrekt
  även om man naturligtvis kan ifrågasätta det. HCR är unika i världen,
  de har gjort detta 400 gånger medan det inte finns någon svensk erfarenhet
  de senaste 40 åren. Det hade varit tjänstefel att inte anlita dem.

  Vi kan också lära att det är ”tjänstefel” att inte direktupphandla upptill 7 miljoner kronor när det inte finns någon annan med leverantör med liknande kunskaper och erfarenheter. Således är direktupphandling OK över 1,9 miljoner kronor när det gäller unika tjänster.

  – – –

  Nya Karolinska – ett enormt slöseri med skattemedel

  Läs mer om fiaskot Nya Karolinska som fram till 2040 kommer att kosta skattebetalarna 70 miljarder kronor fram till 2040 – för bara byggnaden (som innebär färre vårdplatser än idag). Detta är ett prestigebygge (ett ”tempel”) tillägnat skolmedicinens auktoriteter (vår tids ”överstepräster”) … SvD

  70 miljarder kronor hade räckt för att lyfta alla Sveriges 225.000 fattigpensionärer över EU:s fattigdomsgräns under 15 års tid. Då skulle dagens fattigdomspensionärer fått ytterligare i snitt 1.700 kronor extra i pension varje månad. Istället bygger man ett tempel som skulle kunna rubriceras som ett ”offertempel” då läkemedelsbiverkningar utvecklats till vår tredje största dödsorsak.

  Varför inte istället satsa på att förebygga sjukdom och det finns annat än skolmedicin som i Sverige fått monopol på våra liv och våra skattepengar. Begriper våra ansvariga och förtroendevalda politiker vad det håller på med?

  Klicka på bilden nedan för att förstora den:

  I Sverige satsar våra förtroendevalda politiker ALLA skattepengar på enbart skolmedicin och de tillåter att våra egna myndigheter och public service att förfölja och förbjuda alla och allt som hotar skolmedicinens monopol på våra liv och skattepengar. Har de blivit tokiga, är de inkompetenta eller är de korrupta?

  Hög tid att byta ut dagens politiker som under decennier visat att de inte är sina uppgifter mogna. De bara flyter med likt badankor – medan folkhälsan och vården kraschar.

  1. Myglarkulturen kring Nya Karolinska måste utredas.

   Nya Karolinska är en skandal och en miljardrullning som saknar motstycke. Kostnaden blir 8 miljarder mer än planerat och samtidigt har vare sig tjänstemän, politiker eller allmänhet insyn i hur skattemedlen används. Härvan är en svart komedi som måste utredas … Dagens Samhälle

 2. Läkarförening: Konsulter ska inte styra vården

  Vi ser det som olämpligt att ett konsultbolag med andra intressen än patienten går in och tar över styrningen av vården baserat på en modell med svag vetenskaplig grund. Det skriver Yvonne Dellmark och Lars Falk, ordförande respektive vice ordförande i Karolinskas läkarförening.

  Citat:

  Vi ser också att det finns en stor risk för att vårdmodellen ökar fragmentiseringen och tillgången på kunskap genom att verksamheter med naturliga samband bryts sönder och att specialistutbildningen inte kan upprätthållas.

  Eftersom vi inte kan se några fördelar för varken patienter eller medarbetare och heller inte någon ekonomisk fördel blir vi svaret skyldiga på frågan: vem tjänar på modellen?

  Avslöjanden om hur Boston Consulting Group (BCG) lyckats erhålla toppositioner (Sveriges Radios Kaliber 14/11) på Karolinska universitetssjukhuset gör att vårt intryck är att Vården i dag allt mer styrs av andra intressen än de som är viktigast för patienten.

  – Karolinska – konsulternas Mekka? Kaliber fortsätter granskningen av Karolinska sjukhusets nya organisation. Hur blev en management-teori kallad värdebaserad vård visionen för Karolinska? … SVERIGES RADIO

  BCG har varit med och tagit fram den nya organisationen för Karolinska baserad på sin modell om Värdebaserad vård. Därmed har de fått utrymme att påverka vården på ett sätt som inget konsultbolag fått möjlighet till tidigare.

  Redan 2009 startade BCG sin lobbyverksamhet mot landstingen om att få sjösätta sin vårdmodell. Ledare inom Sjukvårdssverige bjöds in till ett möte i Stockholm för att få presenterat den nya styr- och managementmodellen. Därefter har Värdebaserad vård enligt BCG:s koncept kommit att genomsyra allt från Life Science-projekt på regeringsnivå till enskilda kliniker. Genom långsiktig planering har BCG i dag ett stort inflytande över hur morgondagens vård utformas utan att en debatt förs huruvida deras modell tillför något värde för patienterna.

  BCG har dessutom tillsammans med Karolinska Institutet och Harvard Business School grundat International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). I styrelsen för ICHOM sitter företrädare för alla tre organisationer, alla med stark knytning till BCG. Det ICHOM säger sig sträva efter är att göra all vård i världen mät- och jämförbar. Problemet är inte mätningarna i sig utan snarare hur sjukhusen ska gå till väga för att kunna använda ICHOM verktyget.

  Verktyget är helt grundat på BCG:s tolkning av vad värde är vilket i sin tur baseras på BCG:s vårdmodell om Värdebaserad vård. Genom att knyta upp sig till ICHOM blir sjukvården näst intill tvingad till att också använda sig av den managementmodell som distribueras av BCG. Genom att införa Värdebaserad Vård kommer därmed beroendet av konsulter att öka vilket leder till ökade konsultkostnader.

  Läs hela artikeln … SvD (kloka ord)

  – – –

  KOMMENTAR

  En svag management inom vården i kombination med lekmän till politiker som administrerar miljarder av skattebetalarnas pengar öppnar upp för särintressen att ta befälet – vilket de gjort sedan decennier tillbaka. Nu har även Boston Consulting Group (BCG) ”stoppat handen i syltburken”. Givetvis kommer de att arbeta i symbios med läkemedelsindustrin med att stärka skolmedicinens monopol på våra liv och pengar (annars hade de inte fått uppdraget).

  Om vi inte byter till politiker som kan sitt jobb så måste vi acceptera att ohälsoindustrin fritt parasitera på våra liv och våra skattepengar tills via alla får cancer eller blir dementa. Frågan är vem som då ska stå för notan? Men så långt tänker inte ohälsoindustrins ledare – utan här gäller kvartalets vinst och bonus.

 3. En krönika ut tidningen Sjukhusläkaren nr 1 2016 – en tidskrift för drygt 18.000 sjukhusspecialister.

  VÄRDEBASERAD VÅRD – SJUKHUSDIREKTÖRENS NYA KLÄDER

  För inte så många år sedan levde en sjukhusdirektör som tyckte så ofantligt mycket om organisationsförändringar att han slösade alla sina pengar på dessa. Han brydde sig inte om sin sjukhuspersonal och brydde sig inte om att besöka avdelningarna om det inte var för att visa upp sin senaste organisationsplan.

  Läs mer … Sjukhusläkaren

  Fotnot: Boston Consulting Group (BCG) hittade på ett koncept som de kallade ”Värdebaserad vård” och på det sättet fick även de en hand i syltburken (i vårdens enorma skattekassa). De fick naturligtvis grönt kort från Läkemedelsindustrin då inte på något sätt hotade deras vinstintressen – tvärtom gick det ut på att organisera upp skolmedicinen på ett sätt så att sjukhusen blev beroende av BCG:s tjänster för lång tid framöver. BCG löser inga grundläggande problem – de tillför ytterligare administration som de påstår förbättrar verksamheten.

  Tidigare sjukhusdirektör Barbro Fridén på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) svalde betet med hull och hår – och Nya Karolinska Sjukhuset (ett dyrt fiasko) bygger på detta koncept. De som står för notan är skattebetalarna och patienterna.

  Det kostar att låta vården styras av lekmän till politiker och av inkompetenta sjukhusdirektörer
  som mer ser tjänsten som ett välbetalt karriärsteg. SU har mer än 17.000 anställda – men de kan inte ens bemanna upp akuten?! Det kanske är fräckare att hålla på med ett nytt dyrt organisationskoncept (som de inte begriper – men det låter bra) – en koncept som nu även läkarna börjat ifrågasätta.

 4. ”VÄRDEBASERAD VÅRD”

  Tidigare sjukhus­direktören Barbro Fridén hade sedan hon började i november 2012 spräckt sin budget för konsulttjänster. Bland annat gjorde hon en direktupphandling för 3.700.000 kronor med Boston Consulting Group för en förstudie inför etablerandet av en värdebaserad styrmodell på SU – ett koncept som de även sålt in mot ledningen på Karolinska – som påverkat utformningen av skrytbygget Nya Karolinska. Men sedan då?

  KI:s ledning vill inte ta ställning för värdebaserad vård

  Efter en lång och stundtals upprörd debatt kring införandet av värdebaserad vård vid Karolinska universitetssjukhuset väljer nu Karolinska institutet att klargöra sin hållning – och markerar att man inte tagit ställning för modellen. Det uppger Dagens Nyheter.

  En krånglig modell som man inte behöver och som läkarna inte vill ha – som enbart verkar ha gynnat Boston Consulting Group som erhållit feta konsultarvoden på skattebetalarnas bekostnad. Detta är exempel på missmanagement.

  Läs mer … Läkartidningen (se även länkar)

 5. FRITT FRAM ATT ROFFA ÅT SIG – PÅ MEDBORGARNAS BEKOSTNAD

  BCG har stoppat sina fingrar i syltburken (våra skattepengar) – medan politikerna inom 8-klövern (dagens riksdagspartier) bara tittar på och gör INGENTING.

  Att dagens politiker abdikerat från sitt ansvar att styra sjukvården har lämnat fältet fritt för särintressen att fritt ta för sig av våra skattepengar

  Konsulter på Karolinska kostade 700.000

  Konsulter som anlitats av Karolinska universitetssjukhuset i Solna har kostat i snitt 700.000 kronor i månaden per person, rapporterar Dagens Nyheter.

  Det rör sig om nio konsulter från företaget Boston Consulting Group (BCG) som har anlitats mellan januari och juni i år. De uppges ha arbetat 13 timmar om dagen som standard, i strid med arbetstidslagen.

  BCG har anlitats i flera upphandlingar för att förbättra verksamhetsmodellen vid det nybyggda sjukhuset. Enligt landstingets bedömningar var firman det bästa alternativet trots att de var dyrare än konkurrenterna.

  DN jämför med den konsultfirma som anlitas mest i dagsläget, där de mest seniora konsulterna kostar max 320.000 kronor i månaden.

  Konsulter på Karolinska kostade 700.000 SVT

  Boston Consulting Group (BCG) har hittat på ett koncept som de kallar ”värdebaserad vård” som knappast löser några problem (tvärtom) – men som de tjänar grova pengar på. Detta är möjligt eftersom vården idag saknar fungerande management – vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på att vården kostar mer än tio procent av BNP (i snitt mer än 90.000 kronor per år för varje arbetande svensk). Detta är en politisk fråga – som måste lösas av andra politiker än de som idag inte gör sitt jobb (en kompetensfråga).

  Att ”värdebaserad vård” inte fungerar som utlovat börjar nu även vården så smått inse. Konceptet ”värdebaserad vård” är en skrivbordsprodukt som innebär en massa administration som snarare försämrar vården, men som låter bra i lekmäns öron. Det löser inga systemfel inom vården varför ”business as usual” kan fortsätta som vanligt – vilket kanske var syftet med ”värdebaserad vård”.

  Ska värdebaserad vård införas av konsulter utan vetenskaplig evidens? Läkartidningen

  Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vårdLäkartidningen

  Sahlgrenska: Svag evidens för värdebaserad vårdLäkartidningen

  Det är mycket inom vården som det saknas evidens för – men det verkar inte dagens lekmän till politiker förstå som är satta till att ansvara för vården (de gör ju ingenting åt det). Nu finns det dock äntligen ett parti som förstår problemen och som har lösningar >>> Folkhemmet Sverige … http://folkhemmetsverige.se/

  1. Värdebaserad vård oroar ministern

   Sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) oroas över modellen med värdebaserad vård. Detta sedan Dagens Nyheter rapporterat om en studie som pekar på att en ekonomisk styrmodell baserad på värdebaserad vård leder till ojämlik vård. Samtidigt uppmanar Stockholmsläkare konsultbolaget BCG att sluta försvara värdebaserad vård.

   Läs mer … Läkartidningen

   – – –

   Kommentar

   Våra skattepengar går alltså till svindyra konsulter som på bara en vecka kostar lika mycket som en undersköterska får i lön på ett år, för att arbeta med ett koncept som konsulterna hittat på – som inte löser vårdens systemfel, som ökar administrationen och som leder till ojämlik vård.

   Så blir det när lekmän till politiker ska ansvara för en vård de inte begriper. Dags att byta ledning … http://folkhemmetsverige.se/

Kommentera