Dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp”

.

Är Sverige

ζ

Dokumentärfilmen som avslöjar ett dödligt maktmissbruk – i Sverige

Filmen handlar om en enskild läkare som söker sanningen om sjukdomars uppkomst och som därför förföljs på ett omänskligt och lagvidrigt sätt – och om hur cancerforskning blockeras och mörkas av forskare, läkare, media och myndigheter (medan ansvariga politiker duckar).

Cancer drabbar idag var tredje svensk och snart varannan. Varje dag får i snitt 177 svenskar sin cancerdiagnos och varje dag dör i snitt mer än 60 medborgare av sin cancer. Många i onödan!

Frågan är hur många som hade kunnat räddats? Dags för folket att vakna innan vi alla får cancer!

Not: År 2014 uppkom det 64 555 nya fall av cancer i Sverige (177 per dag). År 2011 dog 21735 svenskar av cancer i Sverige vilket blir i snitt 60 dödsfall per dag. Cancer utgör idag vår näst största dödsorsak och förväntas öka med 50 %.dollar-fastkedjad

Ny kunskap negligeras och naturliga behandlingsmetoder (utan biverkningar) som konkurrerar med skolmedicinens cancerläkemedel blockeras och mörkas medvetet – av våra egna läkare och tjänstemän. Och ansvariga politiker bryr sig inte. En film om ett myndighetsmissbruk som kommer att få skandalen med Macchiarinis åtta patienter att blekna – då vi nu pratar om 65.000 nya patienter varje år i Sverige.

”Läkaren som vägrade ge upp” är en av vår tids viktigaste dokumentärfilmer om häxjakt på allt och alla som hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer – som visas idag på bio Roy i Göteborg kl 19.00 (och det finns fortfarande några biljetter kvar). En gripande och spännande film som fungerar som en ögonöppnare för många. Cancer har blivit rå business på din bekostnad och inget får störa ”business as usual”.

VoF_kepsFöreställningen 2 juni var fullsatt och ett (mindre) störande inslag var en liten grupp ungdomar från VoF som inte hade vett nog att uppföra sig när filmen visades. De störde stundtals med olika ljud och skrattade t.ex. på fel ställe. Oförskämt mot de som kommit för att se filmen.

VoF är en förening som aktivt stöder läkemedelsindustrins monopol på bland annat cancer och de bekämpar med alla till buds stående medel allt som utmanar detta monopol. De hade skämmigt nog T-shirts med texten VoF på sig.

VoF predikar att man ska vara skeptisk medan de själva okritiskt sväljer all propaganda från läkemedelsindustrin med hull och hår – ett fenomen som kallas kognitiv dissonans (de lurar sig själva). Signifikant är att de aldrig kritiserar läkemedelsindustrin, vacciner eller läkemedel. De jagar även kolloidalt silver och andra kosttillskott som verkar effektivt mot kroniska sjukdomar (som cancer).

blod-mod-och-envishetFöreställningen 2 juni avslutades med applåder. Efter föreställningen signerade doktor Erik Enby sin bok ”Blod, mod och envishet: på spaning efter sjukdomarnas väsen”. En gripande och avslöjande bok om hur cancerutvecklingen främjas av våra läkare, professorer, våra egna myndighetstjänstemän och av media (inklusive public service). Ytterst ansvariga är våra folkvalda politiker som inte bryr sig.

Vill de att vi alla ska drabbas av cancer?

Om du tycker det är OK att snart varannan svensk får cancer så behöver du inte läsa boken eller se filmen. Men om du tycker att man ska använda den kunskap och de erfarenheter som redan finns för att vända på utvecklingen och minska på antalet cancerfall – så är boken och filmen något för dig. Ett nytt tillfälle att se filmen i Göteborg lär komma till hösten.

Många kommer att bli förvånade och knappt tro att detta utspelar sig i Sverige i modern tid – i ett land som gör anspråk på att vara en modern öppen demokrati och en rättsstat. Många som drabbats av cancer kommer att bli förbannade då de inser att de förnekats den bästa vården.

Kejsarens-nya-kläder-H-C-AndersenLite som i ”Kejsarens nya kläder” där det i filmen klart framgår hur nakna på sakliga argument cancerindustrins företrädare och lobbyister är när de ställs till svars. Även när det gäller kompetens hos ledande auktoriteter inom vården och myndigheter blottläggs stora brister.

Om inte ansvarig sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) omedelbart agerar mot detta myndighetsmissbruk (och mot public service) så förtjänar inte partiet folkets förtroende i nästa val. OM hälften av alla cancerpatienter hade kunnat räddats så orsakar denna politiska tafatthet 30 onödiga dödsfall VARJE DAG (!) – som därtill föregåtts av ett stort onödigt mänskligt lidande. Därtill en stor belastning på vården och på samhällsekonomin.

Astrid Lindgren - när männsikor med makt slutar lyssna på folket

ζ

En recension efter premiären i Stockholm 24 maj 2016

Käre Börje!

Jag måste bara säga det igen: jag är oerhört, oerhört, oerhört imponerad av dig och ditt team!!! Filmen ni gjort är ett mästerverk, alla inblandade kan vara – med största möjliga rätta – stolta över sitt bidrag!

Jag bugar djupt, du är verkligen dokumentärfilmens Orson Welles – noga, saklig, dramaturgiskt korrekt, men samtidigt tillspetsad, dramatisk och spännande!

Det är en ära att fått vara med vid denna premiär och att få tagit del av Eriks fantastiska liv, glädjen och sorger – jag hoppas att han till slut kan ges den plats han förtjänar.

ζ


APPENDIX

Fördjupning om doktor Erik Enbys forskning

Volume 1, April 2013:
A breast cancer tumor consisted of a spore-sac fungus (Ascomycotina)
Erik Enby, Med. Dr … click here


Warning

Att mineraler och vitaminer är effektivt mot cancer bekräftades nyligen av 23 framstående experter:

Revolutionerande internationell studie:

Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken
till inflammatoriska och kroniska sjukdomar

En ny studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.

Läs mer …. NEWSVOICE

ζ


Doktor Erik Enbys forskning

 • Finns att läsa på svenska, engelska och tyska … klicka här

2000TaletesV-2007

Läs mer på 2000-Talets Vetenskap hemsida … klicka här

ζ

Läkaren Ignaz Semmelweis blev förföljd på 1800-talet

– för att han utmanade de etablerade medicinska dogmerna

Läkarna i mitten på 1800-talet visste ingenting om de bakomvarande orsakerna till sjukdom som bakterier och varför hygien var viktigt. Här höll sig ungraren Semmelweis längre fram och insåg att det var något slags smittämne inblandat, dock okänt vad eftersom bakterier var okända.

Ignaz Semmelweiss (1818 – 1865) blev 47 år gammal.

I juli 1846 blev han chef för en förlossningsavdelning i Wien och noterade att spädbarnsdödligheten på grund av barnsängsfeber låg anmärkningsvärt högt, ofta över 10 procent­. Detta kunde han så småningom koppla till att medicinstuderande som förlöste kvinnorna ofta kom direkt från obduktionssalen utan att tvätta händerna. Semmelweis införde­ tvagning med klorerad kalk och talet för barnsängsdödlighet sjönk drastiskt – från 18,3 procent i april 1947 till 2,2 procent i juni samma år.

När han 1848 utvidgade rengöringen till att omfatta alla instrument som kom i kontakt med patienten under förlossningen kunde han närmast utrota barnsängsfeber från sin avdelning.

Men han förblev inte oemotsagd, utan det skulle ta ytterligare några årtionden innan bakterieteorin utvecklades och debattens vågor avseende hygienens betydelse gick alltjämt höga. När smittämnena sedan upptäcktes kom saken i ett annat ljus. Semmelweis hade haft rätt och större resurser lades på allmän hygien och renlighet. På 1930-talet kompletterades de sanitära strävandena med läkemedel som till exempel sulfa, från 1940-talet med penicillin och ökad kunskap om bakterier och virus genererade ny metodik.

Idag, 150 år efter Semmelweis, hålls infektionsrisken nere med autoklavering av kirurgiska instrument, desinfektion av huden före kirurgi, sinnrik specialventilation i operationssalar, skyddskläder för personal och antibiotika i infektionsprofylaktiskt syfte. Men problemen är för den skull inte helt eliminerade. I Sverige räknar man med att av 100 utskrivna patienter har eller får 5-10 procent en infektion. Uppemot en tredjedel av dessa hade varit möjliga att förebygga med vad man kallar ”optimala sjukhushygieniska­ åtgärder”. Så än finns det mycket att göra och den sjukhushygieniska utvecklingen går vidare. (källa: Allt om Vetenskap)

Läkaren Ignaz Semmelweis blev förföljd av läkarkåren och till slut knäckt  för sina upptäckter och slutade enligt uppgift sina dagar på ett sinnessjukhus slagen till döds av sjukhuspersonal. Han har dock fått postumt upprättelse under modern tid. Läs mer … Wikipedia

Tabell nedan hämtad ur Läkartidningen 2005-09-06 nummer 36 ”Hur Semmelweis kombinerade till synes oförenliga idéer”

Semmelweis-tabell

Mer än var tionde kvinna dog på sjukhuset

– för att medicinska dogmer gick före kvinnors liv

Ignaz Semmelweis barnsängsfeberÅr 1846: Med 3000 förlossningar per år dog 11,4 % av kvinnorna i barnsängsfeber vilket blir 342 stycken.om alla skulle varit förlöst av läkarna. På barnmorskornas avdelning dog 2,7 % vilket motsvarar 81 kvinnor (jämfört med 342 – bara genom att tvätta händerna).

Dvs. redan på den tiden skulle 261 kvinnor på detta sjukhus varje år sluppit döden om de förlösts av de som utbildade sig till barnmorskor och inte av de som läste till läkare (där läkarna gick direkt från obduktion till förlossning – utan att tvätta händerna).

Detta samband upptäckte den ungerske läkaren Ignaz Semmelweiss, men dåtidens läkare ville inte lyssna trots att utfallet inte sakligt kunde bestridas och skillnaden var STOR.

För att Ignaz Semmelweis vägrade att underordna sig den tidens medicinska dogmer krossades han av etablissemanget och slutade sina dagar ihjälslagen på ett sinnessjukhus – trots att han hade rätt (vilket även ett barn hade förstått). Han vägrade att orsaka kvinnors död – när han visste bättre.

I Sverige dör cirka 25.000 medborgare varje år på grund av cancer och om doktor Erik Enbys forskning kan bidra till att rädda hälften så hade mycket varit vunnet. Men precis som på Semmelweis tid så vägrar de etablerade forskarna och läkarna att ens titta i mikroskopet och de vill inte heller ta del av hans forskning – som hade varit enkelt och billigt att antingen verifiera eller falsifiera. De väljer istället att mörka vetenskapen och starta en häxjakt i media.

Har läkarnas inställning och agerande förändrats så lite på 150 år?
Är människors liv värt lika lite idag som då?
.

Erik Enby vid sitt mikroskop 2007

ζ


Riksrevisonen-skylt

Stark kritik från Riksrevisionen som granskat regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Men som vanligt så bryr de sig inte utan går vidare i Läkemedelsindustrins anvisade hjulspår. Suck!

Riksrevisionen: Värna oberoendet gentemot läkemedelsindustrin

gungbräda-obalansStaten måste göra mer för att värna sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin. Det är Riksrevisionens slutsats efter att ha granskat förhållandet mellan läkemedelsföretagen och de myndigheter som sköter läkemedelskontroll.

En stor del av kunskapen om läkemedel kommer från läkemedelsindustrin som utöver att se till folkhälsan drivs av vinstintresse. Statliga myndigheter gör inte tillräckligt för att kompensera läkemedelsföretagens övertag när det gäller information om läkemedel, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande med anledning av den nya rapporten »Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?«. Läs mer … Läkartidningen

KLARTEXT: Regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gör inte sitt jobb – utan de låter Läkemedelsindustrin styra svensk hälso- och sjukvård med ett för folket katastrofalt dåligt resultat.

ζ

bananrepublik

Sverige en ”bananrepublik” ?!

Det verkar som om vi lever i en ”bananrepublik”
när det gäller kost, hälsa och rättssäkerhet. Priset
för det är katastrofalt högt för svenska medborgare.

↓ klicka på löpsedeln ↓

ζ

Sverige – laglöst land

Rättssystemet har havererat – vilket tydligt framkommer i filmen. Nu måste ansvar utkrävas. Rättsväsendets agerande slår inte bara mot doktor Erik Enby och hans familj – utan också mot alla de som drabbas av cancer och deras anhöriga, dvs mot de 65.000 medborgare i Sverige som varje år får en cancerdiagnos. Om inte ansvariga ministrar och generaldirektörer agerar så ska de bytas ut – vilket är folkets ansvar.


Erik-Enby

Hur doktor Erik Enby blev berövad sin läkarlegitimation

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer). Han blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder ha vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi om tiotals människoliv, varje dag. Därför är alla handlingar hemligstämplade och förhandlingar skedde bakom lyckta dörrar.

doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa 13 terapeuter, läkare och cancerspecialister (varav flera ledande i Sverige), ansågs Erik Enbys konsultation (två besök) vara vållande då den var ”ovetenskaplig” – han agerade ju utanför givna informella ramar, vilket är strängt förbjudet. Han ordinerade naturmedel med dokumenterad effekt istället för patenterade läkemedel – vilket uppenbarligen är ett mycket grovt brott inom svensk sjukvård.

Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA enligt officiell statistik, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta. Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början. Senare framkom att kvinnan sannolikt begick självmord.

lagbok-uppslagen-tunnDetta är ett skolexempel på rättsröta i Sverige – och om detta är praxis och om alla ska dömas efter samma måttstock som doktor Erik Enby så kommer Sverige mycket snart att vara utan legitimerade läkare – om det räcker att en missnöjd patient eller anhörig påstår något för att legitimationen ska dras in.

Varje år dör cirka 25.000 svenskar av cancer – i snitt 68 varje dag, sju dar i veckan, året runt – och det finns många som inte är nöjda med väntetider och den vård de fått (oräkneliga är feldiagnostiserade cancerfall).

Observera att det finns två kategorier av läkare som riskerar att få sin legitimation indragen:

 1. De läkare som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar – genom att t.ex. kunna lindra eller bota kroniska allvarliga sjukdomar utan skolmedicinens patenterade droger. I detta fall fabriceras orsaken till att dra in legitimationen och ofta används ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som saknar definition och som baseras på tjänstemäns godtycke.
  .
 2. De läkare som genom inkompetens eller brott allvarligt skadar patienter och så länge man inte utmanar läkemedelsindustrins intressen så krävs mycket grova och upprepade förseelser eller brott för att detta ska ske. Denna kategori ska självfallet inte få fortsätta som legitimerade läkare.

ζ

Skolmedicin – på gott och ont

Skolmedicin är bara en pusselbit och är dessutom ett relativt nytt kommersiellt påfund (med mycket allvarliga biverkningar) som i Sverige har monopol på den skattefinansierade hälso- och sjukvården. Läkemedelsindustrin har tillförskansat sig ett oinskränkt behandlingsmonopol trots att biverkningar av ”läkemedel” har utvecklats till vår tredje största dödsorsak och när det gäller behandling av många kroniska sjukdomar är den positiva verkan högst diskutabel – så visst behövs alternativ. Skolmedicinens största förtjänst är främst vid akut sjukdom som utgör cirka 20 procent av vården (resten 80% svarar kroniska sjukdomar för som t.ex. diabetes och cancer).

 • Inga dödsfall från kosttillskott men 783.000 dödsfall av läkemedel per år i USA (89 per timma) … klicka här

När det gäller kroniska sjukdomar så finns det effektiv funktionell medicin utan biverkningar – men detta förnekas svenska patienter på grund av skolmedicinens monopol på våra skattepengar (10 % av BNP eller i snitt 90.000 kr per arbetande svensk och år).

Ett axplock av funktionell medicin. Observera att skolmedicin har monopol på skattefinansiering.

Funktionell-medicin
.Klicka på bilden ovan för att förstora den

ζ
.

Varför även alternativ till skolmedicin behövs

ζFOTNOT

Om du uppskattar vårt arbete

VI VÄRNAR HÄLSA, TRYGGHET OCH SANN DEMOKRATI

Kostdemokrati-Swish-BgTeam Kostdemokrati arbetar aktivt för ett friskare och tryggare Sverige och nu kan du enkelt stödja vårt arbete med valfritt belopp via bankgiro (lika enkelt som att betala en räkning) eller via Swish (till ”LCHF Quality of Life International AB”):

 • Bankgiro 638-5470
 • Swish 123 2799 526

Vi startade detta aktiebolag för att kunna erbjuda vården ett kostnadseffektivt alternativ till viktoperationer (ett brutalt ingrepp som ju inte fungerar). Men vårdens auktoriteter har meddelat att de inte är intresserade av metoder som är utvecklade utanför vårdens monopol och förtroendevalda politiker tar inte sitt ansvar – vilket är avslöjande besked.

Vården saknar idag fungerande management och detta är en brist som måste åtgärdas innan folkhälsan och vården helt kollapsar. Därtill har förtroendevalda politiker abdikerat från sitt ansvar vilket också är något som måste åtgärdas. Detta kräver folkets engagemang – annars händer ingenting mer än att folkhälsan och vården kollapsar.

Vi arbetar med att informera och upplysa medborgare, samt med att påverka politiker och tjänstemän som vi har möten med. Vi utarbetar även nya kostnadseffektiva hälsokoncept som skulle stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft. En förbättrad företagshälsa innebär lägre kostnader, lägre frånvaro, lägre sjuknärvaro, fler jobb i Sverige, större skatteintäkter och högre livskvalitet.

S o S (Sund o Slank) för företagklicka här (en bra investering)

Aktuellt just nu är att öka hälsofriheten, att främja läkande medel och metoder som fungerar, stoppa GMO och rädda svenskt lantbruk från nedläggning (då förtroendevalda politiker verkar har abdikerat från sitt ansvar). Vår målsättning är att det ska gå bra för Sverige och alla dess medborgare.

Ditt bidrag är en viktig insats för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete i folkhälsans tjänst.


FÖRDJUPNING

10 svar på ”Dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp””

 1. RAPPORT

  Rapport från dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade ge upp” på den anrika biografen Bio Roy i Göteborg den 2 juni och 16 juni 2016. Dokumentären handlar ytterst om rätten till vår hälsa, rätten att få forska och rätten att få behandla patienter med verksamma naturmedel enligt beprövad erfarenhet, men främst handlar den om sjukdomsbegreppet.

  Några kommentarer från de som sett filmen:

  ”Nu äntligen har debatten kommit igång”
  .
  ”Himlen har öppnat sig för mig. Tidigare har jag känt mig idiotförklarad, men nu finns det hopp.”
  .
  ”Tack, filmen är KANON!! Har aldrig – trots ett långt journalistliv – hört så mycket skitprat från så många makthavare på så kort tid! SANSLÖST!!! …en sån film – verkligt proffsig!”
  .
  ”Världspremiären för filmen om Erik Enby – en upprättelse för sanning och rättfärdighet”

  Läkaren och forskaren Erik Enbys rön innebär, om de visar sig stämma, ett omkullkastande av nuvarande medicinska paradigm: att blodet är sterilt. Han har under mer än 30 års forskning iakttagit mikroorganismer i blodet, som sannolikt har stor betydelse för sjukdomsutveckling. Eftersom man inte sakligt kunde bestrida det man med egna ögon kunde se i mikroskopet – så startade man en förföljelse av Erik Enby med målsättning att tysta honom.

  Filmen beskriver den ”häxjakt” som startades och leddes av läkemedelsagenten Dan Larhammar – som uppenbarligen vill att ”business as usual” ska råda (dvs. att cancer ska fortsätta att utvecklas epidemiskt vilket gynnar läkemedelsindustrins vinstintressen).

  Att cancerindustrin vill sälja läkemedel, med Dan Larhammar som frontfigur, är inget konstigt – men det är anmärkningsvärt att tidningar, public service, myndigheter och läkare aktivt medverkar i denna osmakliga, osakliga och ogrundade häxjakt. Det är också oansvarigt att förtroendevalda politiker lyser med sin frånvaro. Finns det inget genuint intresse i att kunna bota cancer?

  En film som likt i sagan ”Kejsarens nya kläder” avslöjar hur ”nakna” på sakliga argument högt uppsatta auktoriteter inom myndigheter och vården är när de konfronteras – men det hindrar inte dem att aktivt delta i drevet mot doktor Erik Enby. Filmen avslöjar en ”konspiration” med det uppenbara syftet att mörka allt naturligt som skulle kunna bota sjukdomar som cancer (läkemedelsindustrins nya vinstgenerator). Således en film som alla som är berörda av cancer bör se.

  Läs hela rapporten
  Humanism & Kunskap

  Fler recensioner … klicka här

 2. Klipp från Facebook

  I spåren av vacciner, cancer och Voffare och deras syn på oliktänkare.

  Voffarna recenserar Enbyfilmen

  Man kan bara konstatera vilken rutten människosyn dessa varelser besitter. Hur står man ut med sig själv är en fråga man borde fundera över. Ruttenheten når oanade höjder och jag har själv blivit drabbad fler gånger. Dock är jag ingen som låter mig vikas ned, snarare tvärtom. Dem som tystas låt dig inte slås ner av dessa dårar.

  Nu behöver denna film spridas och VoF:s budskap likaså. Skärmdumpa innan den försvinner från nätet.
  Folk behöver veta att dessa figurer inte är några eller något man alls vill ha att göra med.

  – VoF:s ”recension” … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  SAKLIG KRITIK LYSER MED SIN FRÅNVARO NÄR VoF SKRIVER SIN ”RECENSION”

  VoF är som brukligt dåligt pålästa – som när de t.ex. påstår att doktor Erik Enby sagt att cancer går att bota med bikarbonat (ett ”hitte-på” från deras sida). Under vissa förhållanden kan bikarbonat ha effekt på cancer – men det är inget som doktor Erik Enby rekommenderar eller nyttjar.

  Resten är MUMBO JUMBO – utan ens ett försök att sakligt bemöta doktor Erik Enbys forskning. Inlägget säger en hel del om VoF och visar att de inte ens besvärar sig med att läsa in sig på ämnet innan de yttrar sig. Språkbruket påminner om det som ungdomar använder sig av på Internet.

  Ord som ofta förekommer är kvack, amatör, dilettant, galning, bufflig, förvillad, förvillare, spektaklet, pseudo-världen, kvackartidningen, myten, idiot, Halleluja, förvirrade sagor, förvirrade höns, förvillade-förvillande-förvirrade, åt skogen, antroposofernas värdelösa, svenska kvack-klassikern, konspiratörer, och ännu värre saker.

  Sådant dravel kan självklart inte Läkemedelsindustrin befläcka sig med utan det får VoF sköta. Signifikant är att VoF aldrig kritiserar vacciner eller läkemedel. Inte ett ord om narkolepsi eller om Gardasil som förväntas bli nästa medicinska skandal eller om att världens mest sålda läkemedel (statiner) är en bluff som ger allvarliga biverkningar … klicka här

  Det verkar som om att den medlem som kommer på flest invektiv får uppdraget att skriva ett inlägg – och resultatet blir därefter.

  Tror de själva på vad de skriver? Sannolikt är det så och förklaringen är ett mänskligt fenomen som psykologerna benämner ”kognitiv dissonans” – som vi alla bär inom oss, mer eller mindre … Pinoccio-effekten

  Vad de inte förstår är att deras agerande är ett angrepp på alla medborgare som drabbas av cancer – då de angriper alla alternativ till skolmedicin – även de som bevisligen fungerar.

  Public Service ska självfallet ta avstånd från denna organisation där Dan Larhammar har ett stort inflytande.

  Om Dan Larhammar underlåter att agera mot svammel och personangrepp, om han tiger och samtycker, så är han och organisationen VoF inte mer seriös än så. En rå kamporganisation som till varje pris har till uppgift att värna skolmedicinens monopol på våra liv och skattepengar – där invektiv och personangrepp används i brist på saklig argumentation. Hur kan SVT och SR engagera medlemmar i denna organisation som ”opartiska experter”?

  – – –

  Så här sade nyligen Dan Larhammar (tidigare ordförande för VoF) om homeopati (Aftonbladet 30 juni 2016).

  Pseudomyter


  – Det är naturligtvis bra att undantaget försvinner. På så sätt segrar vetenskap och evidensbaserad medicin över pseudovetenskaplig mytologi, men fem år är lite väl lång tid. Det är sorgligt
  , säger Dan Larhammar, professor inom farmakologi vid Uppsala universitet och ledamot av Vetenskapsakademien.

  Dan Larhammars ohämmade agerande mot allt som utmanar skolmedicinens monopol och hans förnekande av vetenskap och sann beprövad erfarenhet sänker förtroendet för Kungliga Vetenskapsakademin. Kan vem som helst bli medlem och får man sedan agera hur som helst?

  – – –

  Åsa Moberg (Dagens Samhälle 23 juni 2016):

  Homeopatins kritiker bör begrunda vårdskadorna

  Högst andel undvikbara vårdskador finns i den sjukvård som mest berömmer sig av att stå på vetenskaplig grund. Det är ett faktum värt att begrunda för kritiker av homeopatin.
  Läs mer … klicka här

  – – –

  Dan Larhammar ståtar med titlar och inkompetens rörande homeopati – medan Åsa Moberg är insatt i ämnet och förstår vad hon pratar om. Varför lyssnar riksdagen på Dan Larhammar och varför anlitas han av public service?

 3. Erik Enby har anhållit om att återfå sin läkarlegitimation

  När dr. Erik Enby fråntogs sin läkarlegitimation 2006 skedde det på rättsvidriga grunder. Ordförande för HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) som dömde Enby var Annika Marcus och hon har utfört denna process utifrån rena formfel. Bland annat har man baserat sin bedömning på det grovt vinklade och propagandistiska TV3 Insider 2006.

  Vi vet att Dan Larhammar ligger bakom både det programmet och förföljelsen av Enby och han har initierat mediedrev med grova förtal som borde rendera Larhammar ett strängt straff.

  Det ska bli intressant att se vad Dan Larhammar gör nu. På vilket sätt ska han försöka förtala Enby denna gång. Och hur gör hEXPRocESSEN. Kommer de att hålla tyst nu då de vet att Expressens och Bonnierkoncernens motiv är avslöjade?

  Läs mer … klicka här

Kommentera