Fulspel från Arla får bönderna att rasa

.

Fulspel.

ζ

SvD Näringsliv 19 februari 2015

Mjölkbonden Anette Gustawson. FOTO: Monica Thun
/Privat.

.
Ny lågprismjölk får bönderna att rasa

Sveriges mjölkbönder kämpar för sin överlevnad. Mejerierna har det riktigt tufft. Då väljer Ica och Arla att lansera en ännu billigare mjölk. Men den billiga maten kommer stå oss dyrt, protesterar den ekologiska mjölkbonden.

En redan tuff situation för svenska mejerier kan nu bli ännu värre.

Den svenska marknadsledaren Arla har precis lanserat en ny ekologisk mjölk som marknadsförs som Ica:s egen ekologiska mjölk. Den är billigare än all annan ekologisk mjölk i butiken. Samma mjölk – men till ett lägre pris.

Nu sparkar Sveriges små mjölkbönder och mejerier bakut.

Billig mat kommer stå oss dyrt i framtiden. Att lansera samma mjölk fast till ett billigare pris känns jättekonstigt, säger Anette Gustawson, ekologisk mjölkbonde i Norrtälje.

Hon är en av Arlas bönder och berättar att hon från mars får 3,62 kronor per liter (gäller ekologisk mjölk). Enligt henne betalar Arla lägst i Sverige och hon klarar sig inte på det. Det är dags för Arla att betala bättre, säger hon.

– Det finns en risk att de konkurrerar ut mindre mejerier när Arla vill vinna marknadsandelar, men det är en sådan marknad vi lever på, säger hon.

det finns en riskArlas och Ica:s taktik kan liknas vid situationen för olje- och järnmalmspriset där stora aktörer pressar priset. I USA har skifferoljetillverkarna inte råd att fortsätta. I Sverige går järnmalmsgruvor i konkurs.

Och nu riktar Arla tillsammans med Ica svärdet mot de svenska mejerierna.

Rysslands importstopp av mjölkprodukter har redan pressat priset eftersom det finns ett internationellt överutbud på mjölk. För att hjälpa bönderna lägger vissa butiker på en krona på priset så att mjölkbönderna ska få bättre betalt.

Men på Ica förstår man inte kritiken.

”Ett lägre pris på ekologisk mjölk är i stället bra för både konsument och leverantör”, säger färskvaruchefen Dan Jacobson på Ica Sverige.

– Det finns ett förtroende för Icas eget varumärkes produkter. Konsumenten uppskattar den och det är bra för leverantören eftersom de slipper kostnader för till exempel marknadsföring, säger han.

Den svenska mjölkkrisen är i topp även på landsbygdsminister Sven-Erik Buchts agenda. Han öppnar enligt en artikel i DN för sänkt dieselskatt och vill ta initiativ för ursprungsmärkning av mejeriprodukter. På onsdagen träffade ministern medlemmar från LRF och Mjölkdelegationen. I en debattartikel på SvD Brännpunkt skrev företrädare för organisationen att det svenska regelverket måste ändras för att säkra svensk mjölkproduktion. Främst vill de se en minskad detaljreglering.

 • Källa … SvD  (med fler intressanta länkar om angreppet på svenska)

ζ

Arla_köpgalna_kon

.
Bondeägda Arla tjänar miljarder

Det ”bondeägda” mejeriföretaget Arla redovisar ett resultat för 2014 på nästan 2,9 miljarder kronor, i linje med Arlaböndernas mål på 3 procent av den totala omsättningen. Styrelsen föreslår en utdelning på cirka 1,5 miljarder kronor till ägarna, vilket innebär en så kallad efterlikvid till bönderna och ett avsteg från tidigare beslut om konsolidering.

Det blev en utdelning på 0,9 miljarder kronor.

Pressmeddelande  2015-02-25 ↓

Arlabönderna delar på 900 miljoner – ja till efterlikvid på 1 eurocent

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, sa med stor majoritet ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2014. Beslutet innebär att över 900 miljoner svenska kronor kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna.

Arlas representantskap ställde sig vid dagens omröstning bakom styrelsens förslag att i genomsnitt betala 1 eurocent (8,8 svenska öre) i efterlikvid. Det innebär att Arla betalar ut 101 miljoner euro (drygt 900 miljoner svenska kronor) till ägarna. Resten av resultatet fördelas på individuell konsolidering (1/3), som förräntas av Arla och betalas ut till ägarna när de lämnar Arla, och kollektiv konsolidering (2/3).

Beslutet föregicks av en lång diskussion, eftersom beslutet innebär att representantskapet inte följer sin egen konsolideringspolicy, och betalar ut mer än planerat av årets resultat som efterlikvid. Anledningen är, vilket både styrelsen och flera representantskapsledamöter underströk, att många mjölkbönder just nu har en tuff ekonomisk situation och mjölkpriset är lågt. Som bondeägt kooperativ betalar Arla ut så mycket som möjligt i löpande mjölkpris under året, men när bokslutet är klart tillkommer efterlikviden, varje år i februari-mars.

– 2014 var ett år som totalt sett gav en hög Arlaintjäning, men avslutades med ett lågt mjölkpris. Därför känns det bra och naturligt att vi som bondeägt kooperativ kommit överens om att fördela årets resultat så att ägarna får ytterligare ett tillskott i en tuff ekonomisk situation, sa Arlas ordförande Åke Hantoft på mötet i danska Nyborg.

För de svenska Arlabönderna innebär beslutet att en efterlikvid på i medel 8,8 öre betalas ut den 6 mars, och att 4,8 öre per kilo mjölk sätts in på deras personliga konto.

Källa … mynewsdesk

ζ

Tillbakablick

En talande tillbakablick på hur Arla agerat mot Milko och Skånemejerier, i akt och handling.

milko-bw

Ett utdrag ur VECKANS AFFÄRER:

För Milkos bönder innebar uppgörelsen dock kniven mot strupen. Arlas krav på lönsamhet för Milko från den 1 juni 2011 tvingade Milkostyrelsen att sänka ersättningen till bönderna med 40 öre per kilo mjölk (från 3,40 till 3,00 kr).

För många skuldsatta lantbrukare skulle den sänkningen inom några månader leda till konkurshot. Fortsatta förluster i Milko skulle dessutom leda till ett sämre mjölkpris för alla Milkobönder under flera år framåt. Villkoren var så hårt satta att man kunde räkna med en utslagning av mjölkbönder redan från start. Många ifrågasatte också Arlas intresse att ta över bönder med små volymer och långa avstånd i svensk glesbygd.

Åke Hantoft - bw
Åke Hantoft, Arlas styrelseordförande

 

Under kaffepausen efter styrelsemötet fällde Arlas styrelseordförande Åke Hantoft också sin drastiska kommentar om den nyss gjorda prissänkningen.
.

”Sänkning med 40 öre räcker inte”, sade han.

”Vräk till med 1.50 på en gång istället
så att bönderna håller käften!”
.

ζ

Peder Tuborgh, adm. direktør i Arla Foods

Arlas försök att även ta över Skånemejerier

”Om det så kostar oss en miljard kronor
att konkurrera ut er ska vi göra det”,
sa
Peder Tuborgh.
.

 • Läs om hur Arla försökte ta över Skånemejerier … klicka här

ζ

Arla idag

Arla skulle enkelt kunna höja avräkningspriset från 2,64 kronor per liter till 4,00 kronor per liter, vilket skulle rädda svenska mjölkbönder från konkurs, och den prisökningen skulle de lätt kunna ta ut mot kund, en och femtio mer för mjölken. Danska Arla skulle inte förlora en krona. Världsmarknadspriset på mjölk behöver inte alls påverka svensk mjölk som håller en annan kvalitet än importerad ”GMO-mjölk”.

gm-milk
”GMO-mjölk” finns redan idag (från Danmark och Tyskland)

Men Arlas ledning vill uppenbarligen svälta ut alla konkurrenter och om svenskt lantbruk stryker med på kuppen, det verkar de inte bry sig om. Att enskilda mjölkbönder far illa verkar inte heller bekymra dem.

Arla skulle enkelt kunna höja priset med 1,36 kronor per liter och krisen skulle vara över, men deras affärsstrategi är att sänka konkurrenter och bönder för att sedan billigt ta över och öka sin dominans. Det fungerade ju med Milko.

Den bild de själva förmedlar är att Arla är det goda företaget som frikostigt delar med sig av vinsten (4,8 öre per liter mjölk under 2014 till bondens konto). De vill gärna framhålla att Arla ägs av svenska bönder, men som minoritetsägare så har svenska bönder inte mycket att säga till om.

Arla vill att också svenska bönder ska producera ”GMO-mjölk” (liksom danska och tyska), vilket skulle sänka kvaliteten och Arla skulle därefter kunna spela ut tyska, danska och svenska bönder mot varandra. Svenska bönder främsta konkurrensfördel är GMO-fritt, då inga konsumenter köper GMO som vet riskerna med GMO (hur billigt det än är).

 • Arla trycker på för GMO-sojan … LANTBRUK

GMO gör djuren sjuka och påverkar även våra gener. Men det struntar Arla i och även ledande personer inom LRF (vilket är anmärkningsvärt). Att det ligger i Arlas affärsstrategi var däremot väntat, då de räknar marknad och kronor.

ζ

Fulspel

Dan Jacobson färskvaruchefen på Ica Sverige
Dan Jacobson, färskvaruchefen på Ica Sverige, förstår inte.

Och nu medverkar ICA i detta fulspel som går ut på att slå ut konkurrenterna och dominera marknaden. Mjölk kan Arla och ICA alltid importera från Danmark och Tyskland, spetsat med GMO och antibiotika, från kor som aldrig varit utomhus.

Djurfabriker som också producerar antibiotikaresistenta bakterier. När konkurrenterna är borta så dikterar Arla priset, både mot bönder och mot konsumenterna

Vill vi konsumenter vara beroende av Arla?

ICA vill självfallet var billigare och bättre än sina konkurrenter, men den här gången slår de undan fötterna för svenska bönder och svensk matproduktion, de slår mot sina kunders möjlighet att välja mjölk och mejerivaror fritt från GMO och antibiotika, från kor som får ströva fritt ute i naturen under sommaren.

ICA medverkar i Arlas fulspel som INTE ligger i kundernas intresse och de äventyrar sitt egen varumärke. Frågan är om vi överhuvudtaget bör köpa varor märka med ”ICA”? Detta fula samarbete bör snarast avbrytas.

Men detta samband förstår inte ICAs färskvaruchef. Men det förstår många av kunderna.
.

ICA färsk mjölk X.jpg.
Hur vi kan stoppa ”fulmjölk”

– som sedan kan bli ”dyrmjölk” – dyrt för hälsan och plånboken.

Vad vi konsumenter kan göra och bör göra är att hjälpa ICA att förstå, genom att helt enkelt sluta köpa ICA-mjölk (”fulmjölk”). Då stödjer vi svenskt lantbruk och värnar naturlig mat, utan GMO och antibiotika som skadar vår hälsa. Vi bryr oss då också om att korna mår bra. Vi stöder också småbönder och en lokal produktion, samt bibehåller en sund konkurrens, där kvalitet är viktigast.

Vem vill köpa importerad GMO-mjölk med antibiotika, även om den skulle vara ett par kronor billigare per liter? Om man vet riskerna med GMO så undviker man GMO, till varje pris.

Köp istället svensk mjölk från lokala mejerier och köp allra helst ohomogeniserad svensk mjölk, den är minst processad och är mer hälsosam. Många som inte tål homogeniserade mjölk, kan ofta dricka ohomogeniserad mjölk utan problem, som t.ex. Åsens Lantmjölk som säljs från Skåne upptill Mälardalen.

ζ

Arla i Storbritannien

Kanske dags att sätta hårt mot hårt, som i Storbritannien? … klicka här  ↓

Brittiska mjölkbönder varnar Arla

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2015-01-17

Brittiska mjölkbönder varnar Arla

Faller Arlas mjölkpris ytterligare meddelar de brittiska mjölkbönderna, genom organisationen Farmers for action, att motaktioner kommer att ske.

– Sänker ni mjölkpriset igen, kommer vi stänga ner er inom fjorton dagar, säger organisationens ordförande.

– Detta är inte lätt, men vi måste försöka göra något i vart fall, säger David Handley, som är ordförande för gräsrotsorganisationen Farmers for Action, till tidningen Farmers Weekly.

Handley som själv är mjölkbonde har tillsammans med organisationen arrangerat flera protester mot företagen i mejeribranschen under det gångna året. I går höll Farmers for Action ett krismöte för de brittiska mjölkbönderna. Närmare 400 mjölkbönder närvarade.

– Den brittiska mjölkbranschen är i kris och vi måste stoppa detta. Vi kan inte fortsätta så här, säger David.

Vid mötet var Arla, som är ett av de större mejerierna i Storbritannien, i fokus. Precis som i Sverige har Arla sänkt mjölkpriset med omkring en tredjedel under det senaste året, till att nu ligga på en nivå motsvarande 2,64 kronor per liter. Eftersom Arla ska meddela mjölkpriset för nästa månad, under slutet av januari har organisationen valt att sätta hårt mot hårt.

– Vi får samtal från mjölkbönder i hela Storbritannien som anser att om Arla sänker priset ytterligare bör Farmers for Action reagera, förklarar David, för tidningen Farmers Weekly, och fortsätter:

– I veckan berättade vi därmed för Arla att ”sänker ni mjölkpriset igen, kommer vi stänga ner er inom fjorton dagar”.

Under hösten har organisationen genomfört flera olika protestaktioner samtidigt som man spridit budskapet över landet. Det organisationen håller fast vid är ett starkt motstånd mot att den brittiska mjölken ska prissättas som en global vara.

– 85 procent av den brittiska mjölken lämnar aldrig de brittiska öarna. Hur kan någon då påstå att vårt mjölkpris ska påverkas av den globala marknaden?

Det faller på sin egen orimlighet, avslutar David Handley.

Jordbruksaktuellt

ζ

Världsmarknadspris används som svepskäl

– för att dumpa priserna.

arga-kon-bwVärldsmarknadspris på mjölk är bara ett svepskäl för att svälta ut de konkurrenter som inte har samma finansiella styrka som Arla, som sedan billigt kan köpas upp. Milko tog Arla över nästan gratis och det gav sannolikt mersmak.

Idag låter Arla enskilda mjölkbönder ta smällen,
medan de själva tjänar miljarder.

Ett fulspel som inte alls ligger i konsumenternas intresse, som då också riskerar att hamna i Arlas grepp, som sedan kan diktera sortiment, kvalitet och pris. Denna gång dumpar de priserna, sedan när de uppnått total dominans, kan de höja som de vill.

De bestämmer ju priset redan idag – under existensnivå för våra mjölkbönder.

Endast medvetna konsumenter kan nu rädda svensk mjölkproduktion, svensk livsmedelsproduktion.

ζ

Tidigare inlägg:

ζ

domino-effekten2

Domino-effekten

Dan Jacobson, färskvaruchefen på Ica Sverige, förstår inte.
Dan Jacobson, färskvaruchefen på Ica Sverige, förstår inte.

Om svenska mjölkbönder faller tillåts falla så faller snart även svensk köttproduktion och då blir vi hänvisade till GMO även när det gäller kött. Så det är viktigt att medborgarna agerar NU.

Börja med att bojkotta ICA-mjölk,
då deras fulspel med svenska
bönder inte är acceptabelt.

Observera att det är ICA centralt som gjort bort sig. Det finns många lokala ICA-handlare som begriper vad det handlar om, som aktivt stöder kampanjen ”en krona mer för mjölken”.

Ytterst ansvarig för detta allvarliga misstag är färskvaruchefen Dan Jacobson på Ica Sverige, som med sitt fulgrepp underminerar tilltron till ICAs eget varumärke.

ζ

3 svar på ”Fulspel från Arla får bönderna att rasa”

 1. En krona extra till mjölkbönderna

  ÖJEBYN Som stöd för de lokala bönderna höjer Ica-handlaren Britt-Inger Magnström mjölkpriset. Enlitersmjölken kostar numer en krona extra.

  – Det kan inte vara så att våra bönder inte har råd att vara bönder. Något måste göras, säger hon.

  Läs mer … Piteå-Tidningen

  – – –

  Liknande aktioner pågår även i Skåne, av ansvarskännande lokala ICA-handlare som tar samhällsansvar. Där en krona går direkt till mjölkbönderna.

  Arla och centrala ICA borde skämmas. Tur att lokala ICA-handlare tar ansvar.

Kommentera