Danskar mörkar gårdar smittade med MRSA

.

9-av-10-danska-grisar

ζ

svn

svinaktigt

.

Danskar mörkar smittade gårdar

antibiotikaAntibiotikabehandling av grisar har på många sätt blivit ett arbetsmiljöproblem i det danska lantbruket. Det är inte bara de sjuka grisarna som får antibiotika, även de friska djuren i samma flock behandlas. Ju mer antibiotika som djuren får, desto fler bakterier utvecklar resistens.

På sikt kan långt större befolkningsgrupper än grisbönder, anställda och kollegor komma i farozonen. I Danmark rapporterade jordbruksministern förra året att 88 procent av alla grisar var smittade av den särskilda grisvarianten av MRSA. Året innan var siffran 44 procent.

FAKTA: MRSA

Många av oss har stafylokockbakterier på huden, i näsan och munhålan utan att någonsin lida av det. Men de kan orsaka bölder och sår. Den fruktade sjukhussjukan orsakas av stafylokocker som blivit resistenta mot penicillin (MRSA).

MRSA är en zoonos, en bakterie som överförs mellan djur och människor. Grisarna blir inte sjuka av MRSA, men sprider den till varandra och till människor, vid direktkontakt och via damm.

Läs hela artikeln … GP

ζ

reportrar…..fängelse

Djurhållning och antibiotika

mrsa

Danska grisar sprider sjukhusbakterier 2014-05-04

Två danska journalister åtalas för att ha namngett tolv smittade gårdar.

Den 21 oktober 2010 lade journalisterna Nils Mulvad och Kjeld Hansen ut en artikel på webbsidan Åbenhedstinget.dk (Öppenhetstinget), ett debattforum om offentlighetslagstiftning och journalistik.

De skrev om ett nedtystat fall med svårbehandlade bölder och sår hos två barn i Lögstör i Jylland. Barnen bar på resistenta sjukhusbakterier (MRSA) vilket blivit känt genom en medicinsk facktidskrift. Det är helt klart att de hade MRSA men om det var den särskilda grisvarianten (MRSA CC 398) eller inte blev aldrig klarlagt.

Nils Mulvad och Kjeld Hansen använde Lögstör-fallet för att visa att myndigheternas förlorat kontrollen över MRSA. De namngav tolv gårdar i Danmark som de hade fått veta var smittade, men de uppgifterna ville myndigheterna inte lämna ut.

Läs hela artikeln … GP

ζ

Kommentar

tyst-vSon vanligt ska det råda största möjliga tyssstnad. Som vanligt ska konsumenter av livsmedel (och vård) inte få veta något, då det kan skada försäljningen. Och som vanligt bortses ifrån hälsoaspekten och de långsiktiga konsekvenserna.

Om någon informerar om MRSA eller t.ex. cancer, så rycker genast våra myndigheter ut för att försvara kost- och läkemedelsindustrins ekonomiska intressen. I vems tjänst är de?

Som vanligt bryr sig inte ansvariga politiker. De verkar sakna engagemang, kompetens eller kunskap, varför de bara flyter med, i enlighet med minsta motståndets lag.

spiralBilligt danskt fläskkött riskerar att bli mycket dyrt i längden i form av sjukdom och höga vårdkostnader. På samma gång som vårt egna lantbruk slås ut på grund av bland annat striktare miljö- och djurskyddsregler. Därtill kommer att danska grisar också till stor del är utfordrade med GMO, som visat sig ge både cancer och sterilitet.

Vi har hamnat i en ond spiral som som slukar både bönder och medborgare..

Hög tid att vi som konsument och medborgare bry sig om vår hälsa, våra djur, vår miljö och ett svenska lantbruk fritt från GMO och med minimalt med antibiotika. Det skulle vi alla tjäna stort på; inte minst våra barn och barnbarn. På sikt har det också mycket stor inverkan på vårt allmänna välstånd.

Om folket inte bryr mer än om dagspriset på fläskkött, så kommer nuvarande utveckling att fortgå tills systemen kraschlandar, när konsekvenser inte längre kan döljas. Men det är så dags då.

ζ

Edmund_Burke

”The only thing necessary for the triumph
of evil – is for good men to do nothing.”

Det enda som krävs för att ondskan ska segra
är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Edmund Burke (1729 – 1797)

ζ

Kommentera