Släpp kossorna loss, det är vår

.

släpp-kossorna

En vettig jordbruks-, säkerhets- och folkhälsopolitik
skulle öka skatteintäkterna och utveckla både
samhälle och näringsliv. Men … zzz

ζ

Släpp kossorna loss, det är vår

GP 26 april 2014

Det är vår. Och ett mycket säkert vårtecken är mjölkböndernas kosläpp.

I Västsverige, Halland och Västra Götaland, bjuder 16 gårdar in allmänheten till kosläpp. Det första äger rum redan på lördag, medan flertalet sker på 1 maj och den påföljande helgen.

Enligt LRF är det 59 000 kor som ska kuta ut i det gröna i Västra Götaland under de kommande veckorna. Men enligt lantbrukets organisationer finns det plats för många fler i länet.

– Antalet mjölkkor i länet skulle kunna vara det dubbla. Om denna outnyttjade resurs tas tillvara finns kraft att skapa över 5 000 nya jobb, öka skatteintäkterna och utveckla både samhälle och näringsliv, uppger Lennart Holmström vid LRF Mjölk.

Totalt skuttar det i vår ut 350 000 kor på bete i Sverige. Men kossorna behöver bli fler för att landet ska bli självförsörjande på mjölkprodukter.

– Tyvärr går utvecklingen åt motsatt håll. Endast åtta av landets 21 län klarar i dag att försörja sina medborgare med mjölk, säger Holmström.

Västra Götaland hör till länen med underskott, med en mjölkproduktion som motsvarar 87 procent av konsumtionen. De län som är självförsörjande är Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Halland, Jämtland och Västerbotten.

Enligt Gunnar Pleijert, mjölkbonde och ordförande i LRF Mjölk, är mjölkproduktionen den viktigaste motorn för en levande landsbygd.

– Det är också en grundbult för landets livsmedelsförsörjning. Med rätt initiativ i politik och på gårdar kan vi alla hämta mer kraft i mjölken. Då får vi också glädja oss åt ett ökat antal kor i våra marker, säger han.

Källa … GP

ζ

Kommentar

kor_på_bete

.
De gårdar som säjer NEJ till GMO ha en lysande framtid, medan de som introducerar GMO sannolikt kommer att dö sotdöden. Problemet är att alla inte förstår detta.

Svenska kossor får gå ute på sommaren, de får minimalt med antibiotika och i Sverige är huvudfödan gräs. Detta ger oss friskare och gladare kossor, ett öppet landskap samt mejeriprodukter och kött av högkvalitet. Och än så länge utan GMO.

Detta är något vi måste värna och vi skulle kunna dubbla mjölkproduktionen i Västra Götaland.

När folket har förstått vad GMO är kommer de inte att köpa mejerivaror eller kött som utfodrats med GMO och då våras det för GMO-fria svenska bönder. En dubblad produktion skulle skapa över 5.000 nya jobb bara i Västra Götaland, öka skatte­intäkterna och utveckla både samhälle och näringsliv.

Men detta kommer att ske först när tillräckligt många konsumenter får upp ögonen för vad GMO innebär. När tillräckligt många konsumenter förstår att GMO är en katastrof för miljön, för djur och för människan. Bland annat får vi cancer och blir sterila.

I EU-valet 25 maj röstar vi bara på de partier som klart och tydligt säger NEJ till GMO … Vi kan INTE ha EU-parlamentariker som säjer ”JA till GMO”

GMO är en röd-kort-fråga och det innebär att de partier och politiker som inte klart och tydligt säger NEJ till GMO åker av den politiska planen, oberoende av hur bra de är på andra frågor. Om vi inte stoppar GMO nu, sä sänker vi svenskt lantbruk och vi så berövar våra barn och barnbarn deras livskvalitet – för att ekonomiska intressen ska styra vår mat – vilket är utomordentligt korkat att tillåta.

rött-kort-flicka

 ζ

Tidigare inlägg i frågan

  • Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad … klicka här
  • Svenskt jordbruk läggs ner! …klicka här
  • Prognosen : Inga svenska mjölkbönder år 2050 … klicka här

En utveckling vi måste vända om vi inte vill slå ut svenskt lantbruk och om vi vill slippa GMO på tallriken i framtiden. Vi måste som konsumenter och medborgare värna ett svenskt GMO-fritt lantbruk.

Om folket förblir passivt så blir vi alla lurade på vår framtid.

ζ

2 svar på ”Släpp kossorna loss, det är vår”

Kommentera