Skolan vägrar Emil specialkost – som gjort honom frisk

.

friskola-vägrar

ζ

Emil.före-efter

.
Skolan vägrar Emil specialkost

Sundsvall

Emil Elmqvist gick över till lågkolhydratkost – tappade 30 kilo och blev av med migrän och pollenallergi.

Men Skvaderns gymnasieskola nekar 17-åringen den specialkost han menar gjort honom frisk.

– Jag fick frågan att testa migränmedicin i stället, säger han.

17-årige Emil Elmqvist från Bredsand i Njurunda har gått ner 30 kilo i vikt det senaste året, vilket syns tydligt på en före och efterbild. Men för honom själv är den största skillnaden det som inte syns utanpå.

– Tidigare så hade jag migrän minst en gång i veckan, det gjorde mig så trött. Nu har jag mycket lättare att klara skolan och känner mig mycket piggare, säger Emil som läser andra året estet – musik vid Skvaderns gymnasium i Sundsvall.

Den stora förändringen beror på att han gick över till lågkolhydratkost, menar han.

Redan efter ett halvår med den nya kosthållningen hade han förlorat de flesta av de 30 kilona – på köpet även den ständiga huvudvärken, menar han.

– Och min pollenallergi som var rätt illa har jag inte känt av på hela sommaren, tillägger han.

Allt vore således frid och fröjd – om inte för en sak. Skolan nekar honom den specialkost han ansökt om.

– Jag har i ett halvår försökt att få samma mat till lunch i skolan men istället har jag fått frågan från skolläkaren om jag ville testa migränmedicin, säger han

Vid frågan om vad som krävdes för att få specialkost var svaret ett detaljerat läkarintyg, något som Emil också fick av sin läkare Annika Dahlqvist.

– Hon har kommit fram till att jag kan ha en överkänslighet mot kolhydrater eftersom migrän är blodsockerrelaterat, säger Emil, som dock besviket noterar att svaret fortfarande är nej.

Skolans rektor Jan Kibe, menar att frågan noggrant utretts av skolsköterska Anette Åberg.

– Vi bedömer att det går utmärkt för honom att ta för sig från det stora salladsbord vi har till lunchen, säger han.

Anette Åberg menar att hon av sekretesskäl inte kan kommentera vad skolläkaren har sagt till Emil om att i stället föreslå migränmedicin.

Men anledningen till att man nekar lågkolhydratkost som specialkost är dock enkel, menar hon.

– Socialstyrelsen har gett läkare tillstånd att ge LCHF-kostråd till diabetiker och överviktiga och de ska då följa upp patienterna. Men LCHF är inte godkänt mot migrän så jag vet inte vad jag ska göra med intyget. Jag som sköterska vill inte stå ansvarig för vad kosten kan ge för negativa effekter, säger hon.

Källa …Dagbladet (med kommentarer)

ζ

Kommentar

Jan Kibe rektorJan Kibe, rektor

Rektorn är ytterst ansvarig för skolans verksamhet och han förvägrar nu en elev den mat som förebygger diabetes och fetma. Han förvägrar en elev den mat som gjort att eleven blivit av med sin övervikt, migrän och pollenallergi. Det är ju inte klokt!

Observerar att det är rektorn som bestämmer i denna fråga på skolan. Ytterst är det dock föräldrarna och eleven som ansvar för sin egen hälsa och prestation, medan rektorn har det övergripande ansvaret för skolan och elevvård på skolan. Skolsköterskan säger sig inte kunna ta ansvar och uppenbarligen inte heller rektorn (enligt deras egna utsagor).

frågetecken2Men i själva verket tar både rektorn och skolsköterskan på sig ett mycket stort ansvar när eleven förvägras den kost som bevisligen är bäst för hans hälsa, prestationsförmåga och livskvalitet. De överprövar föräldrarnas och elevens rätt att bestämma vad denna ska äta för att må bra och detta gör de utan sakkunskap inom området.

Eleven förvägras en kost som gör att han får ett stabilt blodsocker, som gör att han kan vara fokuserad och presterar bättre. Förstår de vad de sysslar med? Detta liknar en travesti av H.C. Andersens ”Kejsarens nya kläder”, där hela folket ser att kejsaren är naken (i det här fallet helt naken på argument).

PDF-load (klicka här … och ladda ner kostnadsfritt utbildningsmaterial i pdf-format)

Läs mer … Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet

Menar rektorn på fullt allvar att eleven ska återgå till den kost som gjorde honom fet, som gav honom huvudvärk och allergiska problem. Är det i enlighet med skolans tolkning av ordet ”elevvård”?

rött-kort-domareEn rektor ska vara ett föredöme och verka i enlighet med skolans värdegrund och inte ”mobba” enskilda elever, försämra elevers hälsa och skolresultat och samtidigt ge skolan ett dåligt renommé. Rektor Jan Kibe verkar inte ta sin uppgift på allvar eller saknar kompetens, och det är styrelsens uppgift att agera i frågan.

 • Skolans mål & ambitioner nedan – där nu rektorn och skolsköterskan agerar tvärtemot.
  .
  Betyder nedanstående värdegrund något eller är det bara tomma ord? Just nu mobbas en elev å det grövsta, av skolsköterskan och med rektorns medgivande. De verkar både vara rädda för att göra fel och resultatet blir istället dubbelfel, mot både elev och skolan i allmänhet, med risk för rött kort då de bryter mot skolans värdegrund och sin egen profession.
  .
  Klicka på bilden för att läsa mer eller klicka här … Om skolan

Skolans miljö

ζ

Anette Åberg skolsköterskaAnnette Åberg, skolsköterska

I den medicinska utbildningen ingår knappt kost, varför detta är något man måste läsa in på egen hand efter sin examen, vare sig man är sköterska eller läkare. Detta gäller alla medborgare. Detta har uppenbarligen Annette Åberg inte gjort. Det hindrar dock inte henne från att överpröva ett läkarintyg från en av Sveriges främsta experter inom området, doktor Annika Dahlqvist. Hon överprövas också elevers rätt att kunna välja den mat som har stor inverkan på hans hälsa och prestationsförmåga – naturlig mat. Hon överprövar även elevers och föräldrarnas ansvar i frågan. Hon borde läsa på vilket ansvar och vilka befogenheter som hon har och inte ta sig egna friheter.

anmärkningHon säger själv att hon inte kan ta ansvar i frågan. Skolsköterskan verkar inte vilja förstå att hennes uppgift är att stödja och hjälpa (och inte stjälpa) eleverna till en bättre hälsa och större vitalitet. Det är hennes problem att hon gjort Livsmedelsverkets kostrekommendationer till sin lag, trots att kosten saknar stöd i vetenskapen (tvärtom). Skolsköterskan synes vara rädd att gå emot strömmen (som vi vet skapat en epidemi av diabetes och fetma), vilket är högst anmärkningsvärt.

En smula kunskap, mod, medmänsklighet och sunt förnuft hade hjälpt.

Men varför yttrar sig skolsköterskan i ett ärende som hon bevisligen saknar kompetens inom?

Här har hon mycket att lära av doktor Nisse Simonson:

Nisse-går-du-omkring

.
De flesta av elevernas hälsoproblem är kostrelaterade
som t.ex. diabetes, övervikt, migrän, magproblem, ADHD, stress och t.o.m. rökning. Skolans ledning måste fråga sig om man har råd med en skolsköterska som är okunnig om dessa samband och som inte ens vill förstå eller se när uppenbara lösningar presenteras ”under näsan”. En skolsköterska som väljer att följa med den ”trygga strömmen” och därigenom slippa ta ansvar, även om det innebär att elever offras. Hon väljer följsamhet mot direktiv ovanifrån, framför att göra ett bra jobb.

Det normala är annars att säga att;

”Bra att det fungerar för dig och fortsätt gärna så, men att man inte kan basera generella råd grundade på enstaka fall” (som kan vara hundratusentals).

Då kommer man undan huvudproblemet utan att svika enskilda elever. Men i det här fallet verkar all smidighet och förnuft vara som bortblåst.

ζ

Vad göra?

Mer än var fjärde svensk äter enligt idag lågkolhydratkost (LCHF) för att de mår bra av det och presterar bra. Demoskop har på uppdrag av Optimal Förlag undersökt svenskars inställning till LCHF-metoden. Undersökningen visar att 23 procent, nära var fjärde svensk, åt enligt LCHF-metoden mars 2011. Idag är det betydligt fler. Läs mer … Demoskop

Dessa siffror har bekräftats via flera andra undersökningar. Som jämförelse kan nämnas att det finns cirka 5 % vegetarianer och veganer, som får sina kost-önskemål omedelbart tillgodosedda utan prut, utan läkarintyg eller annat intyg.

Är det jämlikhet, likabehandling och en god elevvård? Således särbehandlas naturlig mat som ska ställas mot Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost (som trefaldigar diabetes och fördubblat fetma på bara tjugo år).

Men vad kan Emil göra fram tills skolan förstår att alla elever borde erbjudas ett LCHF-alternativ?

ζ

Flera alternativ står till buds.

Socialstyrelsen_ramÖverviktsskäl

Den enda kost som uppfyller kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» är lågkolhydratkost (enligt Socialstyrelsen 16 januari 2008). Emil kan således åberopa överviktsskäl för att äta lågkolhydratkost, som även fungerar förebyggande.

Läs mer … Kostdoktorn

Etiska skäl

Om hälsoskäl inte accepteras (!) så kan etiska skäl åberopas. Om skolans ledning underkänner vetenskap och beprövad erfarenhet så kan etiska skäl åberopas. Det vore diskriminering att neka så länge som muslimer och vegetarianer får sina önskemål tillgodosedda.

ζ

”Ego business”

döda-fiskar-flyter-med-strömmenÄr det denna bild av skolan man vill förmedla?

En fjärdedel av befolkningen förvägras en mat som förebygger diabetes, fetma, ont i magen och huvudvärk. Som gör att de med ADHD fungerar bättre. Som gör att alla får bättre studieförutsättningar. För att livsmedelsindustrin bestämt så.

Att under dessa förutsättningar förneka en elev den kost som han funnit ut att han kräver för att må bra, som bevisligen fungerar, det är självfallet barnsligt trams. Att Emil ska leva på sallad är också trams. Att frågan noggrant utretts av skolsköterska Anette Åberg är inte sant (möjligen ett hafsverk).

Menar rektorn och skolsköterskan att Emil ska gå upp 30 kilo, få tillbaka sin huvudvärk, sin migrän och sin allergi? Och lägga grunden till diabetes och metabola syndromet? Är det syftet? Nej, det är inte syftet. De försöker sannolikt bara skydda sig själva.

Både rektorn och skolsköterskan verkar försöka hålla sina egna ryggar fria genom att följa med strömmen, även om det innebär att Emil offras. Troligen gör de på detta viset för att de uppfattar att de inte har kunskaper och kraft nog att simma mot strömmen, även om de innerst inne förstår att det är det rätta.

Men resultatet blir det motsatta. De har genom sitt agerande underminerat sin egen position och de äventyrar även skolans varumärke då de de via sina positioner utgör ledande auktoriteter för friskolan Skvaderns gymnasieskola, med cirka 450 elever och 40 anställda (vars anställning nu äventyras).. En managementfråga som kräver en lösning om Skvaderns gymnasieskola vill vara ett attraktivt val även i framtiden. Om de vill utvecklas istället för att avvecklas.

Vad gäller Emil så har han inget val, annat än att driva denna fråga till sin spets. Att tvingas äta det han inte tål är ju inget alternativ. Sverige behöver fler som Emil Elmqvist om vi ska kunna komma tillrätta med folkhälsan och sjukvården, som håller på att krascha.

Vad bör rektorn och skolsköterskan omedelbart göra? De bör visa ansvar och lite sunt förnuft och genast göra en ”pudel” vad gäller Emil Elmqvist. De kan också vända denna pinsamma situation till sin och sin skolas fördel, genom att införa ett LCHF-alternativ som alla elever kan välja. Det kan t.om. bli billigare om det görs på rätt sätt.

Men då måste de gå mot strömmen.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Facebook-people

Facebook

Läs mer på Emils Facebookgrupp om den inkompetens som råder inom skolan vad gäller kost och hälsa. Klicka på bilden ovan eller … klicka här. Det verkar vara rädsla och okunnighet som styr Skvaderns gymnasieskola, vilket främst drabbar eleverna.

Citat (den 15 november via mobil):

I veckan var jag på en lektion om kost. Gissa vad dom ville lära oss?

Jo, såklart att fett är farligt och att kolhydrater är bra. Man rekommenderade även oss att använda margarin framför smör.

Framåt slutet kom frågan ”är det någon som vet hur många gram kolhydrater hjärnan behöver varje dag för att fungera?” Jag påpekade att jag klarar mej på under 30g. Som svar på detta fick vi höra att hjärnan behöver 125g per dag för att fungera.

Hmm, ska man ta detta som en förolämpning? Undrar vem som var den intelligenta i vid denna situation….

Det värsta är ju att de flesta tror blint på informationen de får.

Citat (den 15 november via mobil):

Jag märker mer och mer hur stor denna fråga är och hur rädd folk är att uttala sig om den. Vissa tidningar vågar skriva om detta vilket jag till viss del kan förstå men när detta väl kommer upp i media så är jag rätt säker på att det kommer att bli en stor debatt.

Något som är intressant är att både skolsköterskan och skolläkaren på skvaderns gymnasieskola håller med mej om att om man inte godkänner denna kost så ska man heller inte godkänna vegetarisk kost.

Alla lägger över ansvaret på någon annan som skickar tillbaka detta till den första osv osv. Nu till hösten kommer jag att gå in mer för detta och verkligen ligga på alla som på något sätt kan vara ansvariga för detta och även försöka få ut så mycket som möjligt i media.

Citat (den 31 juli)

En liten uppdatering!

Vegetarisk och religiös kost ser skolorna som en självklarhet. Ett av argumenten är att dom som äter denna kost mår psykiskt bättre av det. Däremot säger dom nej till dom som verkligen behöver specialkost.

För 10 månader sedan vägde jag 105,5kg, hade ont i huvudet varje dag i perioder, fick migrän ofta och hade ingen ork och var mycket allergisk mot pollen. Jag bestämde mej därför för att testa LCHF (Low Carb High Fat). Jag visste inte alls så mycket om denna kost men lärde mej med tiden.

Nu 10 månader senare har jag tappat ca 27 kg har aldrig huvudvärk och har hur mycket energi som helst. Dessutom har jag blivit av med min pollenallergi helt och hållet vilket i sig är fantastiskt.

Min kosthållning har dock gjort att jag inte kan äta maten som serveras i skolan. Därför gick jag till Doktor Annika Dahlqvist för att få ett läkarintyg på att LCHF är den rätta kosten för mej. Detta intyg använde jag då jag ansökte om specialkost på skolan ( Skvaderns gymnasieskola). Jag blev kallad till ett möte med skolläkaren som påstod att det inte fanns något medicinskt som pekar på att LCHF kan hjälpa mot t.ex. migrän (vilket det finns).

Efter att ha insett att hennes syn på denna fråga inte kommer att ändras så testade jag med ett nytt argument ”Varför får vegetarianer vegetarisk kost?” På frågan svarade hon att dom mår bättre psykiskt av att äta vegetariskt. Dock höll hon med mej att det var märkligt. Frågan om LCHF togs tillslut upp i skolans ledningsgrupp och dom sa nej.

En vegetarian kanske mår bättre psykiskt av att äta vegetariskt. Jag som mår mycket bättre både fysiskt och psykiskt ska däremot inte få någon specialkost trotts att jag visat upp läkarintyg, studier m.m som inte krävs för att få den vegetariska kosten.

Dela och gilla för att visa att ni tycker att detta är fel!

// Emil Elmqvist

ζ

Ett svar på ”Skolan vägrar Emil specialkost – som gjort honom frisk”

 1. Hur vore det att hänvisa till Livsmedelsverkets egen litteratur?

  Mat för spädbarn och småbarn – Personalhandbok (sid 19)
  eller Handledning för barnhälsovården (sid 24). Citat:

  ”Föräldrarna bestämmer vad som ska serveras och barnet hur mycket det vill äta av den mat som serveras. Ibland vill barn äta på annat sätt än vuxna, till exempel en måltid med enbart pasta och en annan måltid med enbart köttbullar. Det kan göra föräldrarna oroliga, men det bästa brukar vara att låta barnet välja vad det vill äta, så länge det rör sig om hälsosam mat.”

  Så vad är problemet?

  Följ Livsmedelsverkets kostråd!

  Ge ynglingen vad ynglingen vill äta! Annat är tjänstefel av rektor och skolsköterskan och även skolläkaren kan bli av med sin legitimation om de inte gör som ynglingen ödmjukt begär.

  Se mitt tidigare inlägg i frågan … ”Jag tar befälet!”

Kommentera