Detta är slutet för genmodifierade grödor – i Danmark

GMO-stoppat-i-Danmark
Goda Nyheter – 29. Maj 2013.

ζ
.

Nu er det slut med genmodificerede afgrøder i Danmark

Genmodificerede afgrøder har vakt stor kritik over hele verden. Ikke mindst i Europa og Danmark, hvor det nu ser ud til at være helt slut med gmo-afgrøder.

Danmark-slut-med-GMO

Läs den glada nyheten här:

Citat: Det är förödande för den vetenskapliga metoden när företagen får besluta att endast positiva resultaten publiceras.

ζ

Sverige då?

war-total

Sverige är fortfarande under (GMO)attack!

I Sverige försöker fortfarande Monsanto och andra GMO-intressenter att etablera ett brohuvud. De har lierat sig med några forskare, infiltrerat utbildningsanstalter och de har etablerat ett starkt fäste inom Landsbygdsdepartementet, som leds av en minister som inte tagit avstånd från GMO. För folket finns bara STORA nackdelar med GMO.

De har t.o.m. lyckats få regeringen att lämna walkover i GMO-frågan ↓

Klicka på löpsedeln

Folkets ansvar

Folket måste nu tala allvar med de politiker som ännu inte läst på. Detta är ingen fråga som kan överlåtas till forskare som är beroende av anslag eller till EU. Detta är en ödesfråga som ALLA politiker bör sätta sig in, som de ansvarar för. En förteckning över mer än 50 inlägg på Kostdemokrati finns här… (Meny -> Länkar), att läsa.

Ska folket och miljön offras för att några få ska få makt, inflytande och stora rikedomar, under en kort tid, innan det går upp för folket vad som hänt?

DismissalDe partier eller politiker som är ”GMO-kramare” sitter löst. De har inte gjort sin läxa och förtjänar att förlora sitt politiska inflytande.

Återigen är det folket som måste ta befälet och tydligt tala om för våra förtroendevalda politiker vad vi förväntar oss av dem!

Vi måste göra det NU! Innan miljön oåterkalleligen blivit kontaminerad med GMO.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

speak-out-loudOm inte folket gör sin röst hörd – vinner GMO intressenter!
Spelet går ut på att äga och styra världens livsmedelsproduktion.
Aningslösa och dåligt informerade politiker låter sig luras att spela med.

Det fordras en massiv folkopinion i denna ödesfråga.
GMO är ett av vårt tids största hot mot miljön & mänskligheten.

ζ

.
”Det enda som krävs för att ondskan ska segra
är att rättfärdiga inte ingriper.”

”The only thing necessary for the triumph of evil
is for good men to do nothing.”

― Edmund Burke

ζ

Kommentera