Dalarnas Landsting gör ett dåligt jobb!

Landstinget Dalarna

Majoriteten ger upp och backar

Publicerad: 2012-10-04 i DALA-DEMOKRATEN OCH DALARNAS TIDNINGAR

Majoriteten i Landstinget Dalarna vill höja skatten igen. För en familj innebär det drygt 3 000 kronor mindre kvar i plånboken varje år.

Med de två tidigare skattehöjningarna på 2000-talet handlar det om över 10 000 kronor om året i inkomstbortfall. Eftersom landstingsskatten är lika för alla är det de med lägst inkomst som drabbas hårdast och nu får betala för majoritetens misslyckande.
Landstinget har aldrig haft så mycket pengar som nu.

Sedan 2006 har landstingets intäkter ökat med en miljard. Trots det får majoriteten inte verksamheten att gå ihop. Man utfärdar undantagstillstånd, men klarar inte av att ta kontroll och återställa ordningen. Nu ger man upp, backar och höjer skatten.

Landstinget Dalarna har under lång tid haft en högre kostnadsutveckling än jämförbara landsting. Trots att ett rationaliseringsarbete pågått för att få ned kostnadsläget har underskotten fortsatt att växa. Bara under 2012 väntas sjukvården gå back 170 miljoner, trots att många kliniker har sparat hårt och personalen går på knäna.

För att klara av att ge den vård medborgarna har rätt till måste landstingets verksamhet bli mer effektiv. Om hela landstinget var lika effektivt som landstingets bästa verksamhet skulle vi kunna göra mer för mindre pengar.

I vår alternativa budget avsatte vi resurser för att genomlysa landstingets verksamheter. Detta för att få bort krångel, byråkrati och annat som står i vägen för en effektiv och tillgänglig vård. Dessutom måste landstingets styrning förändras och personalen bli mer delaktig i effektiviseringsarbetets utformning.

Att höja skatten nu är fel väg att gå eftersom luften då riskerar att gå ur förändringsarbetet. Istället för att lösa de långsiktiga problemen blir det ännu en kortsiktig lösning.

.
Jan Wiklund (M)
Lena Reyier (C)
Bo Brännström (FP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
Clas Jacobsson (M)

Oppositionsråd i Landstinget Dalarna

Kommentar

Dalarnas Sjukvårdsparti har visat hur man enkelt sparar 90 Mkr i sin motion, som ett första steg, men det möter självklart motstånd hos dem som vill att det skall vara som det är. Och med svaga politiker som blir ledda förblir det som det är. Läs mer…

Resultatet skulle på köpet bli bra mycket bättre, eftersom det vården gör idag inte fungerar. Oskuret är bäst! … Läs mer…

Dalarna är ett typexempel på en herrelös hierarki som till slut kommer att kollapsa, eftersom styrande politikerna låter sig ledas av en vårdapparat som lever sitt eget liv, med en egen agenda.

ζ

Landstinget Dalarna har tre stora problem:

 1. De har ingen kontroll på sin verksamhet, de vet inte vad som händer och kan inte styra verksamheten. Produktivitet, kostnadseffektivitet, uppföljning, feedback, målstyrning och ansvar är begrepp utan innebörd. Brist på ledning gör också att medarbetarna inte kommer till sin rätt och de mår sämre än de skulle behöva göra.
  .
 2. De vägrar att ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter. Det gör att de aldrig kommer att få bukt med övervikt, diabetes, magsjukdomar, etc.
  .
 3. Deras förebyggande arbete bygger på det som vi vet inte fungerar, varför köerna och belastningen på vården hela tiden kommer att öka.

Sammantaget är nuvarande ekonomiska kris bara början på en eskalerande kris inom Dalarna, som kommer att sluta med en stor krasch när vi nås av lågkonjunkturen som är under uppsegling. Vården har alltid varit en skyddad sektor, men den tiden är nu förbi.

Varför accepterar väljarna politiska ledare som inte levererar det de lovar, som bara verkar flyta med?

Varför reagerar inte medborgarna och väljer ledare som kan sitt jobb?

Tre sannolika orsaker som väger tungt:

 1. Om man en gång i livet valt ett parti så har man väldigt svårt att byta parti, det kallas ”kognitiv dissonans” eller Pinocchio effekten och är en av psykologins största upptäcker.
  .
  Man väljer och när man valt kontroller valet väljarna
  i mycket hög grad.
  .
  Om inte 10.000 kronor extra i skatt varje år kan få folk att reagera och agera, så kanske en havererad sjukvård och en havererad äldreomsorg kan få medborgarna intresserade. Läs mer…
  .
 2. Väljarna tror inte att det blir bättre med någon annan, vilket naturligtvis hela tiden trummas in. Potentialen är dock ofantligt stor och dessutom relativt enkel att realisera, under förutsättning att kompetenta politiker tar befälet.
  .
 3. Väljarna bryr sig inte.

ζ

Dalarnas Landsting

Team KOSTDEMOKRATI har haft en dialog med både majoriteten och oppositionen i Dalarna och vi kan tråkigt nog konstatera att de politiker som leder och som styr vården inte är öppna för lösningar som skulle lösa deras problem. De verkar sitta fast i den struktur de själva finansierat och byggt upp under årtionden.

Oppositionen, främst då Dalarnas Sjukvårdsparti, har däremot lösningar som relativt snabbt skulle stabilisera situationen, för att därefter starta en resa mot ökad folkhälsa och lägre sjukkostnader, vilket hör ihop. I det här fallet är det solklart att ”nya kvastar sopar bäst”! Valet är väljarnas september 2014!

.
Team KOSTDEMOKRATI

PS. Den extra miljard kronor som majoriteten sopat in från Dalarnas medborgarna sedan 2006 är nu borta. Den har sannolikt bara fördröjt det arbete som förr eller senare måste göras.

Sopar ny kvastar bäst? Ja, i det här fallet är svaret tveklöst JA. Dalarnas Sjukvårdsparti har visat att de förstår problematiken och att de har koncept som skulle lösa upp den ”gordiska knuten”.

Att presterar bättre är nuvarande majoritet är inte svårt, majoriteten gör ju helt fel inom flera väsentliga nyckelområden, som t.ex. behandling av diabetes och övervikt.

ζ

Ett svar på ”Dalarnas Landsting gör ett dåligt jobb!”

 1. Vad blir kvar vid Ludvika lasarett?

  Återigen försämras vården för oss Västerbergslagsbor när öppettiderna för barn- och ungdomsmedicinska mottagningen ändras till en dag i veckan.

  I dag är detta en väl fungerande verksamhet med läkare och all övrig personal boende i området. En konsekvens blir ett stort antal onödiga resor till Falun (7 mil) för patienter och personal.

  Den politiska ledningen i Ludvika anser som vanligt att det inte är deras bord. Har Inga-Lill Persson sagt sitt så är allt okej.

  Nej – återställ akuten i Ludvika till samma nivå som innan 2010. Medicinläkarjour dygnet runt och narkosläkare spar mängder av akutresor och räddar liv varje år. Rör inte heller barn- och ungdomsmottagningen!

  Källa: dt

  – – –

  KOMMENTAR

  Nedmontering av sjukvården i Landstinget Dalarna har börjat. Men de har råd att satsa på en överviktsklinik ”Skönvikt” enligt de metoder som vi vet INTE fungerar för att sedan GBP-operera (som inte heller fungerar).

  Landstinget Dalarna behöver en ny ledning som förstår vad de håller på med och som inte bara seglar med likt badankor, medan sjukvården och ekonomin inom landstinget krackelerar.

Kommentera