Stroke ökar i yngre medelåldern

.
ζ

Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet

PRESSMEDDELANDE: Stroke ökar i yngre medelåldern

2013-03-25

Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35-44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

Resultaten presenteras i dag i Socialstyrelsens och Statens folkhälsoinstituts gemensamma årsrapport Folkhälsan i Sverige 2013. Rapporten visar att befolkningen lever allt längre överlag, framförallt på grund av att hjärt- och kärlsjukdomarna har minskat kraftigt.

När det gäller stroke i åldrarna 35-44 år är utvecklingen däremot den motsatta. Det handlar nu om nästan 400 personer om året som insjuknar och konsekvenserna blir ofta förödande för de som drabbas eftersom de är mitt i yrkeslivet och kanske har små barn.

– Det är viktigt att förebygga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, såsom rökning och övervikt, redan i unga år. De som vill ha hjälp att sluta röka eller gå ner i vikt måste få det stöd de behöver från hälso- och sjukvården.

Resultaten är också en signal till vården att uppmärksamma att även yngre patienter kan ha högt blodtryck eller högt blodsocker, säger Inger Heimerson projektledare på Socialstyrelsen.

Störst risk för stroke har de som inte studerat vidare efter grundskolan. De löper mer än dubbelt så hög risk att drabbas som de med eftergymnasial utbildning. Bland de yngre medelålders kvinnorna med kort utbildning har även risken för hjärtinfarkt ökat med 45 procent sedan mitten av 1990-talet.

– Riskfaktorer som rökning, fetma och brist på fysisk aktivitet, men även arbetslöshet och ekonomiska svårigheter, är vanligare bland personer med kort utbildning. Det är viktigt att samhället skapar förutsättningar så att hälsosamma val blir enkla för individer, säger Mikael Nordberg, projektansvarig på Statens folkhälsoinstitut.

Andra resultat ur rapporten:

Alla stora dödsorsaker såsom hjärtsjukdom, stroke, cancer, olyckor, självmord och alkoholrelaterade diagnoser är vanligare bland personer med kort utbildning. Dessa upplever också sin hälsa som sämre och har mer psykisk ohälsa.

Särskilt kvinnor med kort utbildning har generellt betydligt sämre hälsoutveckling än andra. Medan dödligheten bland högskoleutbildade kvinnor 35-64 år minskat med 35 procent på 20 år, är motsvarande minskning bland grundskoleutbildade bara 4 procent.

Andelen med fetma tycks ha ökat något sedan 2004. 14 procent av den vuxna befolkningen har nu ett BMI motsvarande fetma. Samtidigt ser vi ingen förändring av andelen som har en stillasittande fritid.

Alkoholkonsumtionen i befolkningen beräknas vara den lägsta på omkring tio år. Under 2012 drack varje invånare över 15 år i genomsnitt 9,1 liter ren alkohol (enligt en preliminär skattning) jämfört med drygt 10 liter 2004.

Andelen vuxna dagligrökare har sjunkit sedan 2004 och var 2012 nere på 11 procent av befolkningen i åldern 16-84 år.

Kontakt:

Inger Heimerson, projektledare, Socialstyrelsen.
Mikael Nordberg, projektansvarig, Statens folkhälsoinstitut.
Silvia Ernhagen, presschef, Statens folkhälsoinstitut.

Rapporten:Folkhälsan i Sverige – årsrapport 2013

ζ

Kommentar

Fetma ökar, stroke ökar i yngre medelåldern och rökning ökar oroväckande mycket bland ungdomar. Problem som delvis hänger ihop, då många ungdomar börjar röka för att hålla vikten, läs mer:

  • Kan det vara så enkelt? Läs mer…
  • Vuxna fimpar – men unga fortsätter röka. Läs mer…

Bara genom ett pennstreck skulle regeringen kunna befria Livsmedelsverket från att uppdraget att utfärda kostråd (som orsakar diabetes och fetma). Det skulle få en dramatisk positiv effekt på folkhälsan.

Om vi bara kunde backa utvecklingen ett tjugotal år till innan nyckelhålsmärkningen kom 1989, då skulle diabetes reduceras till en tredjedel och övervikt/fetma skulle halveras. Det skulle i sin tur innebära att vården skulle hinna göra sitt jobb.

Livsmedelsverkets kostråd bygger på att mättat fett ska understiga tio energiprocent, en 35 år gammal hitte-på-siffra som en amerikansk arbetsmarknadsjournalist hittade på. Det fanns inget vetenskapligt stöd då och inte heller idag (tvärtom). Läs mer…

Läs hur det skulle kunna gå till här… (ett lätt drag från politiskt håll).

Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet verkar var befriade från att behöva redovisa resultat, de lever sitt eget liv i en skyddad skattefinansierad bubbla. Läs mer…

Livsmedelsverket: ”Matråden bygger på forskning

Men ett pennstreck är kanske att begära för mycket av våra förtroendevalda politiker?

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

World Renown Heart Surgeon Speaks Out On
What Really Causes Heart Disease

Medicine Doktor Dwight Lundell

Vi läkare med all vår utbildning, kunskaper och auktoritet skaffar oss ofta ett ganska stort ego som tenderar att göra det svårt att erkänna att vi har fel.

Så, här är det. Jag medger gärna att jag haft fel. Som hjärtkirurg med 25 års erfarenhet, och efter att ha utfört över 5.000 öppna hjärtoperationer, är det nu dags att rätta till vad som är fel med medicinska och vetenskapliga fakta.

Läs mer … Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom (och stroke)

[ligger ute på mer än 20.000 Facebooksidor]

ζ

Kommentera