Kolesterol nödvändigt för hjärnan

 

ζ

Kolesterol är absolut nödvändigt för hjärnans celler. I en avhandling från Karolinska Institutet visas att omsättningen av kolesterol i hjärnan är annorlunda hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Kolesterol omnämns oftast i ett negativt sammanhang, men faktum är att det är ett ämne som är absolut nödvändigt för kroppens celler. Kolesterol är en av byggstenarna i cellernas membran och många av våra hormoner, exempelvis östrogen och testosteron, bildas ur kolesterol.

I hjärnan är kolesterol absolut nödvändigt. Det fungerar där som isoleringsmaterial runt nervcellerna.

När kolesterol omsätts i kroppen bildas så kallade oxysteroler. Maura Heverin visar i sin avhandling att patienter med Alzheimers sjukdom har helt andra halter av oxysteroler i hjärnan jämfört med en kontrollgrupp. Flera faktorer som kan vara inblandade har studerats, som om ämnena bildas i hjärnan eller hur de inblandade enzymerna regleras.

Ökad kunskap om kolesterolets metabolism kan vara av betydelse för att förstå mer om neurodegenerativa sjukdomar.

Avhandling: Brain cholesterol metabolism: a study of mouse and man

Författare: Maura Heverin, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Källa: Karolinska Institutet

ζ

Kommentar:

Brist på näringsämnen, mineraler, vitaminer och brist på kolesterol påverkar hur våra hjärnor fungerar. Att äta statiner för att sänka sitt kolesterolvärde, som 800.000 svenskar gör, har en ytterst marginell positiv effekt för ett fåtal, men ger enorma biverkningar för flertalet. En bra affär för läkemedelsindustrin, som även kan sälja läkemedel mot biverkningar.

Exempel på biverkningar är depressioner, aggressivitet och impotens, förutom muskelvärk och trötthet. Hela kroppen och hjärnan påverkas när kroppen luras till en för låg kolesterolnivå. Forskningen visar också att de med höga kolesterolvården lever längst, medan alltför låga kolesterolvården är livsfarligt. Läs mer:

Varför skrivs det då ut statiner för en miljard skattekronor i Sverige? Det finns en miljard skäl till det och ytterligare sannolikt lika många skäl till, med tanke på komplikationerna.

Gissa vem som har stort inflytande på svensk sjukvård?!

Politisk motkraft lyser med sin frånvaro, trots att det är en politisk fråga (inte en medicinsk). Det handlar mer om business och mindre om sjukvård, läs mer…

ζ

Socker kan ge upphov till depression

Socker påverkar signalsubstanserna

Socker och andra snabba kolhydrater, liksom även alkohol och narkotika, påverkar kroppens egna signalsubstanser, som gör att vi mår bra och känner oss tillfreds. Är man genetiskt lagd åt det hållet blir lyckoeffekten av sockret extra kraftig, men klingar av snabbare. Då vill man ha mer, och får man inte det drabbas man av abstinens i form av humörsvängningar och rastlöshet. När man då äter mer kolhydrater känner man sig tillfälligt bättre, men blodsockerhalten åker jojo (vilket kan orsaka diabetes).

Humörsvängningar

Sockerkänsliga kan vara både under-, normal- och överviktiga. De kan vara matmissbrukare, men behöver inte vara det. Att vara sockerkänslig innebär att ha ett obönhörligt sug efter fel slags mat, som i sin tur leder till kraftiga humörsvängningar och låga energinivåer. Den sockerkänsliga blir något av en ”Dr Jekyll och Mr Hyde”.

Ena stunden kan hon eller han ha depressioner och/eller aggressioner, vara våldsam, oförutsägbar, glömsk och impulsiv. Hon eller han  kan ha kort stubin, vara virrig och ofokuserad och prata mycket och fort. Men hon eller han kan också vända på en sekund och visa sig kreativ, klarsynt, charmig, energisk, lekfull och kärleksfull. En sådan person är det jobbigt, både att vara och att leva med.

Källa: Hjärnan – biokemisk bakgrund!

ζ

Depressioner och dess yttersta konsekvens

Depression kan orsakas av yttre faktorer (stress, hot, uteslutning, mobbing, sorg, …) och/eller inre biologiska faktorer som orsakas av socker (tallriksmodellen) , alkohol, narkotika eller av läkemedel som t.ex. ADHD-mediciner och nu statiner.

Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland människor i åldrarna 15-45 år. Varje år görs 15.000 självmordsförsök i Sverige, varav 1500 resulterar i fullbordat självmord (i snitt mer än 4 per dag), vilket är tre gånger fler än antalet dödade i trafiken. Situationen är likartad över hela den industrialiserade delen av världen. Bara i Europa och i USA tar varje år mer än 100.000 personer sina liv.

En vanlig bakomliggande orsak är svåra depressioner.

Kolesterolsänkande mediciner påverkar alltså psyket här och nu och det finns indikationer på att det även ökar risken för demens. Det ger muskelsvaghet och reducerar Q10 som är viktigt för hjärtat.

Fördelarna med kolesterolsänkande mediciner synes inte på långa vägar uppväga konsekvenserna, men det är en lönsam affär för läkemedelsindustrin, läs mer…

Rådet är att själv läsa på om kolesterolsänkande mediciner. Börja t.ex. här… (skrivet av en av världens mest framstående experter på kolesterol, docent Uffe Ravnskov).

ζ

Hur riktig mat (lågkolhydratkost) kan förändra en hel skola

”Jag tycker inte jag har störningar i klassen eller de svårigheter med elevernas beteende som jag upplevde innan vi startade matprogrammet ”, säger läraren Mary Bruyette.

Även elever som var klart på väg mot trubbel har svepts med i revolutionen. Siffrorna är imponerande. Sedan programmet startade för fem år sedan, har de inte haft några fall av vapeninnehav, studieavbrott, uteslutningar, självmord eller droger.

Läs mer…

Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkostråd främjar således mer än diabetes och fetma. Rökning har vi skrivit om tidigare … Kan det vara så enkelt?

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

Ett svar på ”Kolesterol nödvändigt för hjärnan”

  1. Det som doc Ravnskov skrev om på 1980-talet i boken Kolesterolmyten, som Gary Taubes skrev om i början på 2002 ;What if It’s All Been a Big Fat Lie?
    Det som Bary Groves har skrivit om tillämpad sedan 1960-talet, det som Malcolm Kendrick, Anthony Colpo , Nora Gedgaudas och många andra oberoende forskare begripit och skrivit om. Det som många av oss andra vanliga människor fattat sedan en tid, har äntligen nått Karolinska Institutet. Det måste ju uppfattas som glädjande.
    Om det bara gällde sanningen så vore kampen vunnen men eftersom så astronomiska summor är inblandade är jag inte så säker.

Kommentera