När politiker tar makten över vetenskapen

10:57, 12 mars 2013 in Okategoriserad by midi

.
ζ
.

Citat:

De amerikanska rekommendationerna kopierades över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket. Livsmedelsindustrin nappade direkt. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort.

Eftersom den magra industrimaten tappade sin smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta socker och industrikemikalier (t.ex. glutamat) av olika slag. Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola.

Läkemedelsindustrin började sälja läkemedel för hundratals miljarder dollar som skulle sänka kolesterolet i blodet och dölja symptomen på de metabola sjukdomar som människor fick av kosten.

När vi idag kan summera effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer, ser vi tydligt hur den epidemi av fetma, diabetes, kärlsjuklighet, Alzheimer och cancer som vi idag kan bevittna tog fart åren direkt efter McGovern rapporten. Exempelvis så ökade antalet dödsfall i Alzheimer i USA under åren 1990 till 2010 med 500%!

Vi ser liknande utveckling för en rad metabola sjukdomar.

Med andra ord västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof. Skillnaden mellan kommunismens vansinniga jordbrukspolitik och vår hälsopolitik är att de svalt ihjäl, medan vi äter ihjäl oss och bryter ner vår hälsa med farlig övermedicinering. Orsaken är åter pseudovetenskap som tagit sig förbi normal vetenskaplig granskning p.g.a. politisk inblandning.

Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för att naturliga animaliska fetter är skadliga för människors hälsa och det finns ingen evidens för att kolesterol är orsaken till hjärt/kärl-sjuklighet.

De studier som etablissemanget vanligtvis pekar på är dels styrda av läkemedelsindustrin, dels är de ofta resultatet av kvalificerat manipulerande med statistiska data. När det gäller behandling med statiner för att sänka kolesterolet så visar det sig att i de allra flesta undersökningar inte går att uppvisa några positiva effekter alls.

Osv….osv…..

ζ

.
Allt mer tyder på att sanningen om det mättade fettet kan gå stick i stäv med rekommendationer från det medicinska etablissemanget. Av det skälet motionerade jag vid senaste huvudmannamötet med Hjärt-Lungfonden om att man borde skapa en speciell insamling (typ Rosa Bandet) för att få in medel till industrioberoende forskning rörande sambanden mellan kost och hälsa.

Motionen avslogs av styrelse och forskningsnämnd med motivet att en sådan insamling skulle ”skada fondens anseende!”

Läs hela artikeln … Kostrådgivarna

ζ

Kommentar

Dagens makthavares okritiska tilltro till ”auktoriteter” och brist på egen kunskap och engagemang, sänker hela samhället och ut med badvattnet åker de snart själva likt badankor, men det verkar de ännu inte förstått.

Inga väljare accepterar en ojämlik vård eller en äldreomsorg som inte fungerar, så det våras för missnöjespolitiker, som vinner val på walkover (de behöver inte göra mer än att peka på ansvarigas bristfälliga och oansvariga agerande och på resultatet).

Bristen på politisk styrning av vården kommer att rita om den politiska kartan i Sverige redan september 2014.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

Tidigare inlägg: