När politiker tar makten över vetenskapen

.
ζ
.

Citat:

De amerikanska rekommendationerna kopierades över hela västvärlden, bl.a. hos svenska Livsmedelsverket. Livsmedelsindustrin nappade direkt. Minskat fett innebar en gigantisk ny marknad för processad industrimat, baserad på mycket billiga råvaror och där det naturliga innehållet av fett till stor del tagits bort.

Eftersom den magra industrimaten tappade sin smak när den naturliga smakförstärkaren tagits bort, började man för smakens skull tillsätta socker och industrikemikalier (t.ex. glutamat) av olika slag. Vi fick även en enorm marknad för sötade drycker från globala företag som Coca Cola.

Läkemedelsindustrin började sälja läkemedel för hundratals miljarder dollar som skulle sänka kolesterolet i blodet och dölja symptomen på de metabola sjukdomar som människor fick av kosten.

När vi idag kan summera effekterna av dessa politiskt styrda kostrekommendationer, ser vi tydligt hur den epidemi av fetma, diabetes, kärlsjuklighet, Alzheimer och cancer som vi idag kan bevittna tog fart åren direkt efter McGovern rapporten. Exempelvis så ökade antalet dödsfall i Alzheimer i USA under åren 1990 till 2010 med 500%!

Vi ser liknande utveckling för en rad metabola sjukdomar.

Med andra ord västvärldens egen Lysenkonism är på väg att orsaka världshistoriens största hälsokatastrof. Skillnaden mellan kommunismens vansinniga jordbrukspolitik och vår hälsopolitik är att de svalt ihjäl, medan vi äter ihjäl oss och bryter ner vår hälsa med farlig övermedicinering. Orsaken är åter pseudovetenskap som tagit sig förbi normal vetenskaplig granskning p.g.a. politisk inblandning.

Det finns idag ingen vetenskaplig evidens för att naturliga animaliska fetter är skadliga för människors hälsa och det finns ingen evidens för att kolesterol är orsaken till hjärt/kärl-sjuklighet.

De studier som etablissemanget vanligtvis pekar på är dels styrda av läkemedelsindustrin, dels är de ofta resultatet av kvalificerat manipulerande med statistiska data. När det gäller behandling med statiner för att sänka kolesterolet så visar det sig att i de allra flesta undersökningar inte går att uppvisa några positiva effekter alls.

Osv….osv…..

ζ

.
Allt mer tyder på att sanningen om det mättade fettet kan gå stick i stäv med rekommendationer från det medicinska etablissemanget. Av det skälet motionerade jag vid senaste huvudmannamötet med Hjärt-Lungfonden om att man borde skapa en speciell insamling (typ Rosa Bandet) för att få in medel till industrioberoende forskning rörande sambanden mellan kost och hälsa.

Motionen avslogs av styrelse och forskningsnämnd med motivet att en sådan insamling skulle ”skada fondens anseende!”

Läs hela artikeln … Kostrådgivarna

ζ

Kommentar

Dagens makthavares okritiska tilltro till ”auktoriteter” och brist på egen kunskap och engagemang, sänker hela samhället och ut med badvattnet åker de snart själva likt badankor, men det verkar de ännu inte förstått.

Inga väljare accepterar en ojämlik vård eller en äldreomsorg som inte fungerar, så det våras för missnöjespolitiker, som vinner val på walkover (de behöver inte göra mer än att peka på ansvarigas bristfälliga och oansvariga agerande och på resultatet).

Bristen på politisk styrning av vården kommer att rita om den politiska kartan i Sverige redan september 2014.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

Tidigare inlägg:

2 svar på ”När politiker tar makten över vetenskapen”

 1. TA BEFÄLET (INNAN NI ÅKER UT MED BADVATTNET)!

  Brist på politisk styrning leder in oss alla på vägen mot världshistoriens största hälsokatastrof. Och det går snabbt idag, på bara några decennier är vi där.

  Är det arvet vi vill lämna till våra barn och barnbarn? Bryr vi oss inte om en bra pension och omsorg på ålderns höst? Om inte vi bryr oss, då bryr sig ingen annan heller, då gäller ”ego business” som inte drar sig för att gå över lik.

  Folket måste sätta sig in i problematiken och ställa krav på de som förvaltar våra skattepengar. Vi måste också välja kompetenta och engagerade politiker som kan agera motkraft mot kommersiella intressen vars enda mål verkar vara att maximera nästa kvartalsrapport och att hålla ryggen fri.

  Kort sagt måste vi se till att vi företräds av politiker som kan sin sak och som inte bara flyter med strömmen likt badankor och för detta få bra betalt och en bra pension. Sannolikt förväntar de sig att nästa generation ska städa upp efter dem.

 2. Ja, men man kan bli trött!

  Eftersom denna utveckling dels är helt sann dels styrs på ett så ”omedvetet” sätt, som visas ovan, ser den ut som en ”naturlig väg” mot slutet, ser ut som om människan själv (om än en mindre del av människohavet) ordnar med detta. Och slutet sker inte som en smäll. Det handlar om en utdragen nedbantning av folkmassan under många 100 år (och mer). Ett normalt krig, typ 2:a världskriget, är inte på långa vägar tillräckligt för den uppgiften. Vätebomber och liknande dödar alla inkl. de som sitter bakom kulisserna. Aktiveras sådana krafter händer det nog mer som en olycka. (Eller ingår det i den ”naturliga”, omedvetna nedtrappningen…)

  Så denna lösning med dödsbringande kost (plus förstås livsbetingelserna i övrigt som nu är, exvis elektromagnetisk strålning EM etc.) ger bättre utbyte när bl. a. befolkningsexplositionen ska matchas. Kostinnehållet är ju styrbart och sker, som synes, ganska fritt i en omedveten miljö. Och medan det pågår ger den möjlighet för en liten del av mänskligheten att få livsinnehåll, som de finner meningsfulla. Detta så länge pengar har värde!

  Jag är ledsen över att offentliggöra sådana här tankar. Bilden är fruktansvärd och bygger inte upp någon motståndsvilja. En sådan gör ALLTID nytta! Men i detta fall…

  Ser gärna om någon ville lämna några positiva tankar här på Kostdemokrati i detta ärende!

  Det är gott med Team Kostdemokrati som säger sanningen rakt ut. Ert rop ville man skulle höras i hela västvärlden och väcka den sovande allmänheten. Men Internet har trängselproblem. Om än ett fantastiskt medium för nyheter och kunskap finns där ett brus som är öronbedövande.

  Marshälsningar 2013
  Rolf Aronsson

Kommentera