Allan Savory om betesdjur mot ökenutbredning

En viktig film, som inger hopp om ett hållbart lantbruk
som kan föda jordens befolkning utan att utarma jorden.
ζ
.

Vad är bättre att börja morgonen med än Allan Savorys dragning från TED 2013, där han redovisar för hur ökat köttproduktion via betesdjur kan förvandla världens öknar till grönska och i massiv skala vända klimatförändringarna genom att binda upp massiva mängder CO2. Vi behöver mer beteskött, inte mindre, hanterat på rätt sätt.

Öknarna breder ut sig när man slutar beta, inklusive i USA där man allt mer stallar in boskapen i köttfabriker, men processen går att vända genom att åter börja beta uttorkad mark. Även i Sverige är ökade volymer betesdjur gynnsamt och binder upp mer CO2, samt förbättrar jordbrukets totala produktion och gör mark mer produktiv och förhindrar uttorkning.

Alla som vill uttala sig om kött måste se denna TED. De som motarbetar kött gör alltså klimatet en otjänst och ordnar ännu mer ökenutbredning, men det måste alltså handla om betande djur, inte industriellt installade produktionsenheter.

.

Se filmen här….

Källa … Cornucopia
.
ζ

.

Fler länkar:

Kommentera