Fler jävsfall i vaccinutredningar

Regeringen börjar få upp ögonen om att allt inte står rätt till och agerar (!).


.

SvD GRANSKAR. Inom kort ska regeringen besluta om vaccinering mot leverviruset hepatit B ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet och betalas med skattemedel. SvD kan nu avslöja allvarliga brister i den bakomliggande utredningen. Jävsdeklarationer från samtliga inblandade experter saknas.

.
Vaccinsverige Del 2 (del 1 finns att läsa här…)

Filip, 1 år, ser sig storögt omkring i skötrummet på BVC Nya Kungsholmen. I samma stund som barnsjuksköterskan Maria Öhmark trycker till med sprutan i ena låret byts emellertid leendet mot gråt. Det här är tredje och sista gången han tar vaccinet mot pneumokocker, som erbjuds i samband med den övriga barnvaccinationen.

 – Det brukar gå bra. Han kan bli lite öm och gnällig efteråt men det går snabbt över, säger mamma Linda Hedström och pussar sin son, som mycket riktigt verkar glömma bort smärtan när han distraheras av en spelande gosedjurshund.

LÄS OCKSÅ … Experter hade starka band till vaccinföretag

Nya jävsregler

2005 kom reglerna för hur myndigheter som Socialstyrelsen ska hantera jäv hos utomstående experter som anlitas för olika uppdrag. Huvudbudskapet är att dessa alltid måste lämna jävsdeklarationer om sina kopplingar till utomstående, till exempel läkemedelsindustrin. Obligatoriskt, enligt skrivningen.

Trots detta tydliga krav saknas jävsdeklarationer för experterna som förberett beslutet om vaccinet mot hepatit B ska tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även underlaget för beslutet om pneumokockvaccinet visar sig ha stora brister. Och som SvD har berättat finns uppenbara frågetecken runt jävshanteringen även för HPV-vaccinet.

Det mest aktuella fallet gäller vaccinering mot hepatit B som kommer upp på regeringens bord inom kort. Det är första gången landets högsta politiska ledning beslutar om vaccinationsfrågor enligt den nyordning som inträder vid årsskiftet. Det har Socialstyrelsen hittills gjort.

Hela den bakomliggande handläggningen har dock skötts enligt de gamla reglerna. Hela ärendet är dessutom sällsynt segdraget. Det startade redan 2006 med att Socialstyrelsen tillsatte en expertgrupp på nio personer för hepatit-beslutet. Det är dessa som borde ha lämnat jävsdeklaration.

Dock finns i dag inget enda sådant dokument att finna i Socialstyrelsens gömmor. Om deklarationerna funnits har de i alla fall inte diarieförts.

– Vi förstår inte vart de tagit vägen, säger Agneta Holmström, nuvarande chef för enheten för hälsoskydd och smittskydd på Socialstyrelsen, som ansvarar för till exempel vaccinfrågor.

Men att det fyllts i jävsdeklarationer är hon säker på, säger hon.

Nu är frågan om vaccinering mot hepatit B ska införas i nationella vaccinprogrammet både kontroversiell och känslig. Experternas eventuella bindningar är alltså av största vikt.

Under årens lopp har marknadsföringskampanjer återkommit om att allmän hepatit B-vaccinering ska införas. 2008 blev expertgruppen klar. 2011 skrev sex av de nio experterna en pläderande artikel för vaccinering på DN Debatt, november 2012 – efter sju år – kom så Socialstyrelsens ja.

Ytterligare ett vaccinfall har inlemmats i allmänna vaccinationsprogrammet: vaccin mot pneumokocker till alla spädbarn. I tidigare utredningar bedömdes effekten som för liten och kostnaden för hög.

Här valde Socialstyrelsen en betydligt mindre expertkommitté med bara fyra personer, varav en från Socialstyrelsen. Först uppger myndigheten att jävsdeklarationer helt saknas för dem.

Men efter gårdagens granskning i SvD kontaktar Socialstyrelsen redaktionen och uppger att de hittat tre av fyra borttappade jävsdeklarationer. Av dem framgår att åtminstone en av fyra experter haft mångårig koppling till vaccinindustrin.

2009 inkluderas pneumokock-vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet utan någon större uppmärksamhet.

Regeringen agerar i det tysta

Stora förändringar ska dock ske på detta område redan i år. Regeringen har nämligen reagerat i det tysta och utan någon som helst uppmärksamhet. I höstas beslöt riksdagen att:

  1. Regeringen – och inte Socialstyrelsen – ska besluta om ett vaccin ska tas in i nationella programmet.
    .
  2. Socialstyrelsen ska utreda som tidigare, men skärpa rutinerna. Bland annat ska vaccinrapporter lämnas varje år till regeringen och vacciner ska kunna tas bort efter utvärdering.
    .
  3. Ett vaccinregister ska upprättas, till att börja med över alla tio barnvacciner inklusive HPV-vaccineringarna. Alla barn som vaccineras ska registreras, biverkningar noteras och utvecklingen följas ingående.

LÄS OCKSÅ … ”HPV kan skapa falsk trygghet

Källa: SvD

APPENDIX

Pneumokocker är bakterier som finns i runt 90 varianter. Vissa av dem kan ibland orsaka svåra sjukdomar som blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och lunginflammation.

2006 rapporterades 1334 svåra fall. Av dem dog fem barn.

 2005 kom reglerna för hur myndigheter som Socialstyrelsen ska hantera jäv hos utomstående experter som anlitas för olika uppdrag. Trots det visar SvD:s granskning att tre av sex inblandade experter som tog fram underlaget till beslutet om att inlemma HPV-vaccinet i allmänna vaccinationsprogrammet har kopplingar till vaccinindustrin.

Läs del 1: Tre av sex experter som var inblandade i beslutet om HPV-vaccinationen har bindningar till vaccinindustrin.

Läs serien på 5 svd.se

Hepatit B är en leverinflammation som orsakas av hepatit B-viruset. Hos mindre än 1 procent av befolkningen i Sverige blir sjukdomen kronisk och av dessa personer riskerar ett mindre antal få skrumplever och cancer efter flera år. På tio år mellan 1997–2006 smittades 818 personer med kronisk hepatit B.

Viruset sprids via blodet och riskgrupper för sjukdomen är familjer från hårt drabbade länder, sprutnarkomaner och homosexuella män. Det är dessa som har vaccinerats.

19 miljoner kronor per år beräknas en allmän vaccinering av alla barn mot hepatit B kosta.

10 sjukdomar ingår i vaccinationsprogrammet.

195 miljoner kronor per år uppges vara kostnaden för vaccineringen mot pneumokocker.

(klicka på bilderna för att förstora dem)

Kommentar

Det har visat sig att vi inte kan lita på våra myndigheter, utan vi måste själva sätta oss in i kost och hälsa. Nu verkar även regeringen ha fått upp ögonen på att allt inte står rätt till.

Det är föredömligt av regeringen att skärpa inflytandet över vaccinationer och att följa upp konsekvenserna. Det senare är att betrakta som ett trendbrott inom vården.

Dock kommer denna uppföljning att lida av underrapportering. Det är inte möjligt att t.ex. konstatera att det är vaccination som flera år senare är orsak till diverse sjukdomar som t.ex. allergier, diabetes, cancer, trötthet eller demens.

Låt oss hoppas att detta inte tillåts bli ännu en ”pappersanka”. Myndigheter och Vården har ju sedan tidigare utmärkt sig genom att under åratal öppet bryta mot både Grundlagen och Patientsäkerhetslagen, utan påföljd och med fruktansvärda konsekvenser för bland annat diabetiker och överviktiga.

SvD ska äras för att de lyfter och belyser en viktig fråga som i allra högsta grad berör deras läsare och samhället i stort. En tidning som i detta sammanhang gjort ännu ett trendbrott mot de normer som normalt råder inom media – de har agerat i medborgarnas intresse och på ett ansvarsfullt sätt som gynnar samhällsutvecklingen. Tack!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera