Kostdoktorn på Wikipedia och SLV bör sluta ge ut kostråd

.

Kostdoktorn på Wikipedia

Läs om Andreas Eenfeldt på Wikipedia här…

Läkaren Andreas Eenfeldt har betytt och betyder mycket för att bereda vägen för mer hälsosamma kostråd och det är inte en dag för tidigt att man kan finna honom på Wikipedia.

På hans webbplats finns information om kost och hälsa samlad på ett överskådligt sätt och via webb-tv och föreläsningar har många fått se och höra hur de kan förbättra sin hälsa. På webbplatsen finns också vetenskap som stöder information och kostråd.

Besök Kostdoktorns webbplats här…

Livsmedelsverkets terror

En av referenserna är till ett inlägg i Dagens Medicin där Andreas Eenfeldt tillsammans med elva andra oberoende kostexperter uppmanar ansvariga politiker att befria Livsmedelsverket från att utfärda kostråd, något Livsmedelsverket (SLV) bevisligen inte har tillräcklig kompetens för eller så luras de medvetet.

DAGENS MEDICINLivsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten

Även WHO har insett det SLV ännu inte förstått eller inte vill förstå. Hur länge till ska en statlig myndighet tillåtas att rekommendera en sjukdomsframkallande och fetmabildande kost?

DAGENS MEDICINRadikal förändring av WHO:s syn på fett

Livsmedelsverket (SLV) anser sig ha mandat att överpröva vetenskap, RCT-studier, WHO och det resultat som ledande oberoende expertis enhälligt kommit fram till.

SLV negligerar grundläggande fysiologi, biokemi och hormonlära. De struntar i resultatet av de kostråd som de utfärdat (= katastrof). De bestämmer enväldigt att de istället ska följa de direktiv som organisationer med industrianknytning utfärdar (dvs. följa pengarna).

Livsmedelsverkets kostråd har på bara tjugo år (nyckelhålsmärkning kom 1989) gjort att diabetes har trefaldigats och fetma har fördubblats. Och magsjukdomar och demens utvecklas epidemiskt.

Ett 40-tal tjänstemän på Livsmedelsverket avdelning ”Matvanor är bra” har åstadkommit ett större lidande och större ekonomisk samhällsskada än traditionella terrororganisationer ens skulle drömma om, finansierat med skattemedel och med support av ansvariga förtroendevalda politiker. Läs mer…

Axel Oxenstierna (1583 – 1654) lär ha svarat sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden:

” An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

[ Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? ]

Inte mycket verkar ha hänt sedan dess.

.
Team KOSTDEMOKRATI

PS. Bidrar Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet till en bättre folkhälsa? Läs här…

SLUTSATS

Slutsatsen är är kristallklar: Livsmedelsverket bör snarast befrias från uppdraget att utfärda kostrekommendationer.

Men hur ska det gå till och vad innebär det för Livsmedelsverket? Inte särskilt mycket då denna avdelning bara utgör 8 %  av verksamheten och bara berör ett 40-tal tjänstemän som enkelt kan överföras till andra arbetsuppgifter.

Statens Livsmedelsverk (SLV) – årsredovisning 2011

.

Källa: SLV årsredovisning 2011

Livsmedelsverket sysselsätter 519 årsarbetskrafter (á 0,9 Mkr) och kostar 466 miljoner kronor per år, fördelat på följande verksamheter:

  • Maten är säker, 383 Mkr, 427 heltidstjänster, 82 % av verksamheten.
    .
  • Livsmedelshanteringen är redlig, 45 Mkr, 50 heltidstjänster, 10 % av verksamheten.
    .
  • Matvanor är bra, 38 Mkr, 42 heltidstjänster, 8 % av verksamheten.

Under 2011 har SLV utökat sin personal med 30 medarbetare.

Förslaget är att överföra de som arbetar med ”Matvanor är bra” till de två andra verksamhetsgrenarna. Då behöver sannolikt få behöva nyanställas under detta år.

Det skulle rädda Livsmedelsverkets anseende och folket skulle slippa kostråd som är rena katastrofen för folkhälsan och samhällsekonomin. Många goda krafter i samhället skulle då släppas fria från de bojor Livsmedelsverkets kostrekommendationer idag utgör.
.

Då skulle det våras för Sverige och folkhälsan.

Kommentera