LCHF hjälper mot cancer och epilepsi

,

Missa inte filmen!

Publicerad den 13 dec 2012

LCHF hjälper mot cancer och epilepsi

En ny cancerbehandling som är fri har praktiskt taget inga biverkningar och kan användas i kombination med andra cancerbehandlingar. Det handlar om att svälta ut cancerceller, beröva dem det bränsle de älskar – socker.

Normalkosten i USA består av 60 energiprocent kolhydrater (= socker) och i inslaget sägs att om man är frisk och vill förebygga cancer, då bör man ligga under 25 energiprocent kolhydrater och om man ska behandla cancer då gäller strikt LCHF.

[Livsmedelsverket (och Socialstyrelsen) rekommenderar 50 – 60 E% kolhydrater och inflammationsdrivande växtoljor och margariner. Helsjukt!]

Människans celler kan leva av glukos och ketoner (som kommer från fett), men cancerceller kan bara omsätta glukos (socker och kolhydrater) och cancer konsumerar mycket glukos.

I många fall har det visat sig att man svälta ut cancern. Men detta talas det tyst om, det skulle ju skada hela cancerindustrin, en miljardindustri, som under de senaste 30 åren gjort få framsteg, trots enorma resurser. Forskning har blivit ett egenintresse.

The Christian Broadcasting Network CBN … http://www.cbn.com

Källa: Dr Dahlqvist

Kommentar

Dramatiska bieffekter av LCHF (lågkolhydratkost):

 • Även inflammationer göds av glukos och omega-6-oljor, varför inflammationer minskar med en LCHF-kost.
 • Minskar risken för diabetes och kan göra diabetiker typ 2 symptomfria på vara några veckor. Läs mer…Se även … GODA NYHETER.
 • Även diabetiker typ 1 vinner stora hälsofördelar och kan reducera sitt insulinbehov, vilket minskar risken för allvarliga biverkningar. Läs mer…
 • Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer…
 • Minskar risken för autoimmuna sjukdomar som Ulcerös kolit. Läs mer…
 • Minskar risken för Alzheimer och andra demenssjukdomar. Läs mer…
 • Minskat risken för för att ungdomar ska börja röka. Läs mer…
 • Minskar risken för IBS, som två miljoner svenskar lider av. Läs mer…
 • Ökar den allmänna prestationsförmågan och stärker immunförsvaret, vilket alltfler motionärer och elitidrottsmän börjar komma underfund med. Läs mer…
 • Automatisk viktreglering, utan hunger. Gör viktoperationer, med dess fruktansvärda biverkningar, onödiga. Läs mer… och här… och här…
 • Minskar risken för sockerberoende, som cirka 1/3 av befolkningen har genetiska anlag för att utveckla. Sockerberoende del ! och del II.
 • Praktiskt taget alla sjukdomar förebyggs och kan behandlas med vår artegna föda, på samma sätt som tallriksmodellen (en extrem högkolhydratkost) orsakar sjukdom och fetma. Läs mer…

Således mycket omfattande biverkningar, vetenskapligt belagda, om man använder LCHF för att förebygga och bekämpa cancer (som kan ske parallellt med annan behandling).

Varför vården tiger tyst om effektiva metoder som INTE baseras på patenterbara läkemedel har docent Ralf Sundström beskrivit i boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” (läs mer…). Det är pengar som styr.

Läs också om forskningsfusket här… och hur det drabbar våra äldre.

Det gäller att finna och binda till sig lämpliga och villiga förespråkare med de rätta titlarna och helst med upphöjda samhällspositioner. De söker ”auktoriteter” som kan förmedla ”rätt” information på ett trovärdigt sätt (läs mer…).

Ett annat sätt är att läkemedelsindustrin författar “vetenskapliga studier” och att läkare eller professorer signerar mot en frikostig ersättning (läs mer…).

Allt finansieras med skattemedel och ytterst få politiker har kraft, mod och kompetens att utmana en hel kartell av myndigheter, ”auktoriteter”, ”experter” och tjänstemän inom vården och forskningen.

Titel väger tyngre än kunskaper. Nu senast var Charlotte Erlansons-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, med i SVT´s Debatt som ”auktoritet” och ”expert”, utan att hon verkade ha ens de mest grundläggande kunskaper i ämnet, läs mer…. Det hon sa var direkt felaktigt.

Oj vad pinsamt det blev!

Charlotte Erlansons-Albertsson har även fått in en artikel i Läkartidningen där hon varnar för LCHF med ihåliga argument som inte har stöd i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet. En artikel som dietister hänvisar till och som bland annat läkare som förespråkar viktoperationer hänvisar till.

Således direkt livsfarligt med vilseledande information förmedlad av ”auktoriteter” med imponerande titlar,  som medborgare litar på.

Vi kommer längre fram att publicera en analyserande krönika som belyser detta inlägg i Läkartidningen, utifrån fakta och vetenskap.

Charlotte Erlansons-Albertsson håller på att utveckla ett ”spenatpiller” mot övervikt och det kan vara ett skäl varför hon är så kategoriskt negativt inställd till LCHF, läs mer… .

Frågan är om professorer bör tillåtas att påstå precis vad som helst, att t.o.m. tala osanning, i TV och i läkartidningar? Borde inte kravet på saklighet och vetenskap vara extra stort (och inte mindre) på en professor inom sitt ämne, som många medborgare har stort förtroende för? Borde inte andra ”auktoriteter” som refererar till artiklar vara tillräckligt kunniga för att kunna skilja på gallimatias och sann vetenskap?

Därför kostar vården var femte skattekrona, 10 % av BNP eller 350 miljarder kronor per år, vilket i snitt blir 80.000 kronor per år som betalas av alla som arbetar.

Därför klarar inte vården att leverera en väl fungerande hälso- och sjukvård.

Därför räcker inte pengarna till, faktum är att det aldrig kommer att räcka till med nuvarande struktur. Det krävs ett radikalt nytänkande!

Den som luras flest och mest övertygande, vinner mest – som det fungerar idag.

.
Team KOSTDEMOKRATI

.
”Låt maten bli Din medicin

och

Medicinen Din mat”

 Hippokrates 460 – 377 f.kr.

PS.

Dagens läkare saknas kunskap om matens betydelse för att förebygga och bota sjukdomar och fetma (kost ingår inte i läkarutbildningen). Det de kan har de lärt sig på egen hand.

De får inte heller avvika från de gängse diagnoser, som ska behandlas med läkemedel eller kirurgi. Då riskerar de sin karriär, sitt jobb och ytterst sin legitimation (inte många vill riskera det).

Man skulle kunna säga att det viktigaste verktyget (kosten) saknas i deras verktygslåda när det gäller de vanligaste folksjukdomarna och för behandling av fetma.

Därför misslyckas de oftast att komma tillrätta med grundorsakerna till de vanligaste folksjukdomarna och övervikt. Patienterna får nöja sig med behandling av symptom och de löper stor risk att sjukdomar och övervikt förvärras med tiden.

Att skära sönder mage och tarmar (Gastric Bypass) istället för kostbehandling av fetma är sannolikt det värsta exemplet på hur galet och vansinnigt det kan bli, läs mer…

Dietisterna och kostchefer har fått en ensidig utbildning som i många stycken kan liknas vid indoktrinering och propaganda. Det gör att de är övertygade om att de har rätt, även när de har fel. Att påtvinga skolbarn lättmargarin och plocka bort alternativet smör är ett graverande exempel på detta.

Dietisterna gör vad det har blivit lärda och de flesta verkar oförmögna att själva kunna ta in ny kunskap och analysera forskning och vetenskap (alternativt vågar de inte). Det fåtal som ändå gör det riskerar att tillrättavisas av DRF.

Inte heller läkarna får avvika, för då riskerar de att Socialstyrelsen via HSAN ge dem varningar och till slut beröva dem deras legitimation (ofta utan sakligt godtagbara skäl).

På detta sätt upprätthåller kost- och läkemedelsindustrin en lukrativ marknad, dock med bieffekten att sjukdomar och övervikt hela tiden ökar. Men det verkar inte bekymra dem, det ökar snarare marknaden och vinstmöjligheterna.

Därför utvecklas sjukdomar epidemiskt. En utveckling som vi nu ämnar bryta, vilket tekniskt sett är genant enkelt. En bra början vore att följa lagen; grundlagen och patientsäkerhetslagen.

DS.

Kommentera